Papu su izvijestili o stanju Crkve u Hrvatskoj, a bilo je govora i o radnom tijelu koje je inicirao Sveti Otac, a koje ima zadatak zajednički razmotriti ulogu blaženoga kardinala Alojzija Stepinca prije, za vrijeme i poslije Drugoga svjetskog rata. S tim u vezi predsjednik HBK je rekao: “Što se tiče radne komisije ili radnog tijela sastavljenog od predstavnika Srpske pravoslavne Crkve i Katoličke Crkve, ona ničim ne ulazi u samu kauzu kanonizacije bl. Alojzija Stepinca. Njihova zadaća nije raspravljati o tome je li kardinal kandidat za svetost ili nije, to je učinila Kongregacija za kauze svetaca. Ovaj čin koji je Papa učinio na prigovor, odnosno na pismo patrijarha Irineja jest jedna dodatna ekumenska gesta, hajde prije nego ga se proglasi svetim da vidimo sporne točke koje vi vidite, ne dirajući u njegovu svetost. I sam Sveti Otac i kardinal Pietro Parolin i svi s kojima smo razgovarali ne dovode uopće u pitanje njegovu svetost. On je svet i on će biti proglašen svetim, ali evo daje se mogućnost da njegovo proglašenje ne dođe, ili da dođe barem sa što manje predrasuda ili što manje prigovora s one strane s koje se prigovara. U tome kontekstu ne radi se uopće o osporavanju samoga čina kanonizacije, nego se radi o maloj odgodi za koju ne znamo koliko će biti, ali se nadamo da neće biti dugačka.”

Nakon susreta sa Svetim Ocem članovi Stalnoga vijeća HBK su o detaljima spomenute radne skupine razgovarali s Papinim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom kojega su izvijestili o članovima toga mješovitoga tijela, a to su zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić, požeški biskup Antun Škvorčević, mostarsko-duvanjski biskup Ratko Perić te dr. sc. Jure Krišto i dr. sc. Mario Jareb.

Članovi Stalnoga vijeća susreli su se i s predsjednikom Papinskoga vijeća za promicanje jedinstva kršćana kardinalom Kurtom Kochom.

HKR | Bitno.net