Poštovani Alojze,

vaše je pitanje veoma zanimljivo. Nadam se da i drugi vjernici pitaju isto i traže odgovor koji mogu dobiti vrlo lako budući da se o Marijinu uznesenju na nebo govorilo gotovo tijekom čitave povijesti kršćanstva. Napokon, papa Pio XII. je 1. studenog 1950. godine nauk o Marijinu uznesenju dušom i tijelom u nebesku slavu proglasio člankom vjere.

Prvo treba reći da Biblija nije jedini izvor vjerskih istina nego i predaja: „Stoga, braćo, čvrsto stojte i držite se predaja u kojima ste poučeni bilo našom riječju, bilo pismom“ (2 Sol 2,15).

I crkveni oci i crkveno učiteljstvo po nadahnuću i upućivanju Duha Svetoga mogu biti izvor vjerskih istina: „Još vam mnogo imam kazati, ali sada ne možete nositi. No kada dođe on – Duh Istine – upućivat će vas u svu istinu; jer neće govoriti sam od sebe, nego će govoriti što čuje i navješćivat će vam ono što dolazi. On će mene proslavljati jer će od mojega uzimati i navješćivati vama. Sve što ima Otac, moje je. Zbog toga vam rekoh: od mojega uzima i – navješćivat će vama“ (Iv 16,12–15).

O Marijinu uznesenju jasno govore neki službeni crkveni dokumenti. Ja ću vam ih sada navesti, ali zato neću ulaziti u dodatna pojašnjavanja jer ćete zajedno s ovim navodima koje ćete pročitati dobiti i više od željenih odgovora na svoja pitanja.

U Dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen gentium Drugoga vatikanskog sabora stoji:

Budući da se Bogu svidjelo svečano očitovati otajstvo ljudskoga spasenja ne prije nego što izlije od Krista obećanoga Duha, vidimo apostole kako prije dana Pedesetnice „jednodušno ustraju u molitvi sa ženama, s Marijom Isusovom majkom, i s njegovom braćom“ (Dj 1,14) te kako također Marija svojim molitvama zaziva dar Duha, koji ju je za navještenja bio osjenio. Na kraju je neokaljana Djevica, sačuvana slobodnom od svake ljage istočnoga grijeha, pošto je dovršila tijek zemaljskoga života, tijelom i dušom bila uznesena u nebesku slavu; Gospodin ju je pak uzvisio kao Kraljicu sviju, da bude potpunije suobličena sa svojim Sinom, Gospodarem gospodarâ (usp. Otk 19,16) i pobjednikom nad grijehom i smrću. (LG 59)

U Katekizmu Katoličke Crkve čitamo:

„Na kraju je neokaljana Djevica, sačuvana slobodnom od svake ljage istočnoga grijeha, pošto je dovršila tijek zemaljskog života, tijelom i dušom bila uznesena u nebesku slavu; Gospodin ju je pak uzvisio kao kraljicu sviju, da bude potpunije suobličena sa svojim Sinom, Gospodarem gospodara i pobjednikom nad grijehom i smrću.“ Uznesenje Blažene Djevice posebno je sudioništvo u uskrsnuću njezina Sina i anticipacija uskrsnuća drugih kršćana: „U porodu si, Bogorodice, sačuvala djevičanstvo, a po smrti nisi ostavila svijet. Preselila si se k Životu, jer si Majka Života, i svojim molitvama izbavljaš od smrti naše duše.“ (KKC 966)

U stručnom članku Teološke razlike u nauci istočne i zapadne Crkve Ante Bilokapić piše:

1. studenog 1950. papa Pio XII. s apostolskom konstitucijom Munificentissimus Deus proglašava kao dogmu objavljenu od Boga da Bl. Dj. Marija svršivši tijek svoga zemaljskog života „bi uznesena dušom i tijelom u nebesku slavu“. I ovaj nauk o Marijinu uznesenju zasniva se, kako to kaže Apostolska konstitucija, na starom uvjerenju Crkve. Naime, već u 5. stoljeću istočna Crkva slavi Uznesenje Marijino na nebo kao blagdan, dok se na Zapadu taj blagdan uvodi i počinje slaviti tri stoljeća poslije. Tako se onda svečanim proglašenjem i ovoga nauka člankom vjere nije ništa istom nauku nadodalo, nego se starom vjerovanju dala čvršća i jasnija formulacija.

U Evanđelju na više mjesta možemo pronaći Isusovo spominjanje neba. Primjerice, raj je dom Očev u kojem ćemo stanovati i možemo ga zamišljati kao mjesto: „Neka se ne uznemiruje srce vaše! Vjerujte u Boga i u mene vjerujte! U domu Oca mojega ima mnogo stanova. Da nema, zar bih vam rekao: ‘Idem pripraviti vam mjesto’? Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći i uzeti vas k sebi da i vi budete gdje sam ja. A kamo ja odlazim, znate put“ (Iv 14,1–4).

Prema tome, Marija je uznesena u nebesku slavu k Ocu.

I za kraj.

Drugi vatikanski sabor donio je u Dogmatskoj konstituciji o Crkvi Lumen gentium poglavlje o Mariji u otajstvu Krista i Crkve. Glavne misli iz toga poglavlja preuzete su u novo predslovlje svetkovine Uznesenja: „Jer danas si na nebo uznio Djevicu Bogorodicu, početak i sliku konačnog savršenstva tvoje Crkve i putokaz nade i utjehe tvome putničkom narodu. Ti nisi dao da trune u grobu ona koja je iz svoga krila rodila utjelovljenog Sina tvoga, začetnika svakog života.“

Božji blagoslov!

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.