Zaklada Marije Pomoćnice dodijelit će četiri stipendije: za učenike osnovnih i srednjih škola u iznosu od 500,00 kn mjesečno (za 10 mjeseci). Prijave traju do 24. svibnja, a odluka o dodjeli stipendija bit će objavljena nakon isteka roka za prijavu, javljaju u srijedu 12. svibnja iz Zaklade Marije Pomoćnice.

Podnositelj zahtjeva za stipendiju mora udovoljiti osnovnim kriterijima u skladu s Pravilnikom Zaklade Marije Pomoćnice.

Prijava za stipendiju treba sadržavati i priloženu sljedeću dokumentaciju:

 • preslik osobne iskaznice učenika/studenta (obostrano)
 • CV_ (Europass format)
 • potvrdu ISPLATITELJA PRIHODA o ostvarenim prihodima od nesamostalne djelatnosti korisnika i svih članova kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini (plaća ostvarena kod poslodavca za rad u tuzemstvu ili inozemstvu, naknade ostvarene zbog njege i skrbi o djetetu, naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad, naknade zbog nezaposlenosti, naknade zbog profesionalne rehabilitacije. (IP- obrazac)
 • potvrdu POREZNE UPRAVE o oporezivom dohotku ( dohodak od samostalne djelatnosti, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, od osiguranja i drugog dohotka)
 • uspjeh u školi
 • prijepis ocjena prethodne akademske godine
 • potvrda u kojoj se vidi da je učenik/ca u akademskoj godini 2021./2022. godini prvi put upisao godinu za koju se natječe
 • potvrda da učenik nije ponavljao godinu tijekom studija (školovanja)
 • motivacijski esej
 • dvije preporuke
 • prijavni obrazac (koji će biti na službenoj facebook stranici Zaklade)
 • izjava o ne primanju druge stipendije

Prijavu za Natječaj sa potrebnom dokumentacijom treba dostaviti najkasnije do 24. svibnja putem pošte preporučeno na adresu sjedišta Zaklade:

ZAKLADA MARIJE POMOĆNICE
PRILAZ POMOĆNICE KRŠĆANA
21 000 SPLIT

Sa naznakom: 
“Natječaj za dodjelu stipendije
ZAKLADE MARIJE POMOĆNICE
u akademskoj godini 2021./2022.”

NE OTVARATI!

https://files.fm/u/r6w6ysab4