Draga braćo,

nastavno na najavu Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu da se ukidaju gotovo sve mjere koje se tiču dosadašnjih ograničenja, a na snazi ostaju samo obveza korištenja maske za zaposlenike i pacijente u zdravstvenom sustavu i zaposlenike ustanova socijalne skrbi, donosim odluku da se od subote, 9. travnja o. g., u svim crkvama u Riječkoj nadbiskupiji ukidaju ograničenja koja su zbog pandemije koronavirusa još bila na snazi, a što uključuje i mjeru zabrane korištenja blagoslovljene vode, pružanja mira u misi i pričesti na usta.

Preporučujem:

1.      da se u obredu pružanja mira gesta pružanja ruke ponovo vrati na misi Večere Gospodnje i ograniči samo na vjernike koji su nam fizički najbliži;

2.      da se blagoslovljena voda u posude na ulazu u crkve ulije nakon blagoslova vode u Vazmenom bdjenju;

3.      da se i dalje na ulazu u crkve ostave dezinficijensi;

4.      da se nose zaštitne maske na misnim slavljima u zatvorenim crkvenim prostorima ako na njima sudjeluje veći broj vjernika;

5.      da u slučaju pogoršane epidemiološke situacije u vašoj župi, a nakon prethodnog savjetovanja sa župnim pastoralnim vijećem ili drugim suradnicima i prateći upute nadležnog stožera za civilnu zaštitu, sami odlučite o potrebnim mjerama.

S poštovanjem i blagoslovom uz najbolje želje svima nama za blagoslovljen Veliki tjedan i sretan Uskrs,

Mate Uzinić,
riječki nadbiskup koadjutor

Marko Gregić,
kancelar