U petak, 5. studenoga 2021. raspisan je natječaj za dodjelu stipendija Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

Hrvatsko katoličko sveučilište dodjeljuje šesnaest stipendija u akademskoj godini 2021./2022. od čega je deset  stipendija iz novčanih sredstava osiguranih iz donacije Marka Franovića, jedna stipendija iz novčanih sredstava drugih donatora i pet stipendija iz osiguranih novčanih sredstava Sveučilišta.

Stipendije se dodjeljuje u sljedećim kategorijama:

  1. Kategorija A (za studentsku izvrsnost) – deset (10) stipendija
  2. Kategorija B (za studente vrhunske sportaše) – jedna (1) stipendija
  3. Kategorija C (za studente slabijeg socio-ekonomskoga statusa) – dvije (2) stipendije
  4. Kategorija D (za studente s invaliditetom) – jedna (1) stipendija
  5. Kategorija E (za studente bez odgovarajuće roditeljske skrbi) – jedna (1) stipendija
  6. Kategorija F (za studente djecu hrvatskih branitelja iz Domovinskoga rata) – jedna (1) stipendija

Pravo na stipendije imaju redoviti studenti Sveučilišta upisani na preddiplomske sveučilišne studije i diplomske sveučilišne studije koje Sveučilište izvodi pod uvjetima određenim Pravilnikom o dodjeli stipendija studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta i Odlukom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na stipendije u akademskoj godini 2021./2022. (u daljnjem tekstu: studenti).

Više informacija potražite na mrežnoj stranici Hrvatskog katoličkog sveučilišta.