Prof. dr. sc. Miroslav Akmadža dobitnik je nagrade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti za najviša znanstvena i umjetnička dostignuća u Republici Hrvatskoj za 2020. godinu.

Akmadža je nagradu dobio u kategoriji društvenih znanosti za knjigu Franjo Kuharić: Kardinal i vlast, objavljeno je na stranicama HAZU-a.

Radi se o monumentalnom djelu u izdanju naklade Profil, plodu autorova 13-godišnjeg istraživačkog rada koji je, uz proučavanje materijala iz Hrvatskog državnog arhiva, Arhiva BiH, Arhiva Jugoslavije te brojnih dokumenata Službe državne sigurnosti, svoj vrhunac ipak zadobio u pristupu osobnom dnevniku kardinala Kuharića. Na gotovo 600 stranica dr. Akmadža donosi presjek crkveno-državnih odnosa u Jugoslaviji u vrijeme komunizma, te u samostalnoj Hrvatskoj i s naglaskom na životu i djelovanju nadbiskupa Kuharića, te njegovu odnosu prema vlastima.

U priopćenju HAZU-a piše: “Prof. dr. sc. Miroslav Akmadža nagrađuje se za knjigu Franjo Kuharić: Kardinal i vlast (Profil knjiga, Zagreb, 2020.). U nizu kapitalnih znanstvenih ostvarenja u istraživanju povijesti crkveno-državnih odnosa u Hrvatskoj nakon Drugog svjetskog rata knjiga Franjo Kuharić: kardinal i vlast, autora prof. dr. sc. Miroslava Akmadže, rezultat je njegova trinaestgodišnjeg istraživanja. Ujedno je to vrhunac njegovoga istraživanja odnosa Crkve i države u Hrvatskoj u drugoj polovici 20. stoljeća.

Ta je akribija ono što knjigu izdvaja i zapravo pokazuje hvale vrijednu utemeljenost u relevantnim povijesnim izvorima i arhivskoj građi pohranjenoj u Hrvatskom državnom arhivu u Zagrebu i sličnim arhivima u Sarajevu i Beogradu. Fundus gradiva nasljeđe je nekadašnjih republičkih vjerskih komisija te izvori iz fonda Službe državne sigurnosti, Republičkog sekretarijata unutrašnjih poslova SR Hrvatske. Akmadža je spomenutim izvorima, a posebice izvješćima suradnika jugoslavenskih tajnih službi, pristupao s maksimalnom znanstvenom opreznošću. Autor je razumljivo koristio i izvore nastale djelovanjem Katoličke crkve, prvenstveno izvore iz Nadbiskupijskih arhiva u Zagrebu. Pritom je kao prvorazredan neistražen izvor koristio Kuharićev osobni dnevnik kako bi se dobila realna predodžba. U knjizi je prikazan i odnos s novim demokratskim vlastima, posebice s predsjednikom Republike Hrvatske dr. Franjom Tuđmanom, ali i s drugim akterima političke oporbene scene. Autor je prikazao Kuharićev odnos i sa Svetom Stolicom, posebice njegov izrazito blizak odnos s papom Ivanom Pavlom II koji je tijekom previranja u burnim osamdesetim godinama 20. stoljeća pružao veliku potporu. Knjiga prof. dr. sc. Miroslava Akmadže Franjo Kuharić: kardinal i vlast iznimno je vrijedan doprinos suvremenoj hrvatskoj historiografiji kojega valja svrstati u sam njezin vrh”.

Na našem portalu mogli ste pročitati dva ekskluzivna odlomka iz knjige: onaj koji opisuje susret nadbiskupa Kuharića i Jakova Blaževića, tadašnjeg predsjednika Sabora SR, poznatijeg po svojoj ulozi javnog tužitelja u sudskom procesu protiv nadbiskupa Stepinca te odlomak koji govori kako je Kuharić molio za Tita i Tuđmana.

Prof. dr. sc. Miroslav Akmadža rođen je 13. ožujka 1967. u Ljubuškom, u Bosni i Hercegovini. Nakon završene osnovne i srednje škole u Ljubuškom, upisao je Pedagošku akademiju u Mostaru gdje je 1987. stekao zvanje nastavnika povijesti i zemljopisa. Zvanje profesora povijest stekao je na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1992. Jedanaest godina kasnije, 21. siječnja 2003., na Filozofskom fakultetu u Zagrebu obranio je doktorsku disertaciju na temu “Oduzimanje imovine Katoličkoj crkvi od 1945. do 1966. i crkveno-državni odnosi – Primjer Zagrebačke nadbiskupije”.

Od 1. veljače 2008. zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest.