Collage

Poštovani/-a,

obraćamo Vam se u ime inicijative „Judita – glas žena“ i udruge „Vigilare“ s pitanjima na koja želimo od Vas, kao predsjedničkog kandidata/-ice, dobiti odgovor.

Kao čimbenici građanskog društva koji se bave, između ostaloga, pitanjima prava žena, djece, obitelji i njezina funkcioniranja u današnjem društvu te poštivanju ljudskoga života od začeća do naravne smrti, molimo predsjedničke kandidate u drugom izbornom krugu, da nam odgovore na sljedeća pitanja:

1. Smatrate li da Republika Hrvatska danas čini sve što može kada je riječ o pitanju položaja žena (supruga, majki, radnica) u hrvatskom društvu? Planirate li svojim utjecajem djelovati na kvalitetnije provođenje pronatalitetne politike, tj. na njezino poticanje putem financijskih sredstava, pružanja usluga (jaslice, vrtići, asistenti za djecu s posebnim potrebama) te osiguravanjem vremena namijenjenoga za obavljanje raznih obiteljskih funkcija (porodni, roditeljski i drugi dopust), kao i kroz zakonske odredbe koje bi regulirale fleksibilnije radno vrijeme?

2. Pozivamo Vas da se što jasnije odredite smatrate li sebe „pro- life“ ili „pro- choice“ osobom kada govorimo o poštivanju života nerođenoga ljudskog bića?

Smatrate li postojeći zakon iz 1978., koji to pitanje regulira, dobrim? Koliko ste informirani o smanjenju smrtnosti žena od posljedica pobačaja u zemljama koje su svoju legislativu uredile tako da se poštuje ljudski život od samoga začeća (Irska, Poljska, Malta, Čile)? Smatrate li taj put mogućim i za Hrvatsku?

Iako smo svjesni da pitanja koja smo Vam postavili nisu pod izravnom predsjedničkom ovlasti, smatramo ih izrazito važnima jer jakost svakoga naroda i ekonomije u konačnici počiva na ljudima.

Gledajući tako, smatramo da se pitanje poštivanja dostojanstva svakoga ljudskog života može i treba promatrati kroz prizmu „nacionalnog interesa“ – tematike koja je izravno i u najvećoj mjeri predmet interesa predsjednika Republike Hrvatske.

S obzirom na to da se radi o pitanjima koja smatramo izuzetno važnim, molimo Vas da na njih odgovorite u što je moguće kraćem roku.

S poštovanjem

„Judita – glas žena“ i „Vigilare“