Ivica Raguz_Program zdravstvenog odgoja je protuljudski

Izv. prof. dr. Ivica Raguž izabran je odlukom Fakultetskog vijeća Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 28. travnja 2014. godine za dekana Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na mandatno razdoblje od 1. listopada 2014. do 30. rujna 2018. godine. Izbor dekana odobrio je mons. dr. Đuro Hranić, Veliki kancelar Katoličkoga bogoslovnog fakulteta u Đakovu, 7. svibnja 2014. godine, a potvrdili su ga Kongregacija za katolički odgoj Svete Stolice u Rimu te Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku na sjednici 23. rujna 2014. godine.

Ivica Raguž rođen je 26. rujna 1973. u Osijeku. Teologiju i filozofiju studirao je u Đakovu, Rimu i Bostonu. Doktorirao je fundamentalnu teologiju na Teološkom fakultetu Papinskoga sveučilišta Gregoriana u Rimu. Od godine 2002. profesor je dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu, prodekan za znanost 2008.-2010. Dr. Raguž je glavni i odgovorni urednik časopisa “Diacovensia” i Međunarodnoga katoličkog časopisa “Communio” (hrvatska redakcija). Trenutačno je voditelj Odsjeka za sustavnu teologiju i predsjednik Katedre dogmatske teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

IKA/Bitno.net