„Nema životnoga iskustva ni mladih ni starih; nema uspjeha ni neuspjeha, ni ozdravljenja ni bolesti, ni zvanja ni poslova, ni boje kože ni društvenih odgovornosti, ni osjećaja ni nastojanja, koja pred ovim Likom, pred tom »Dušom duše hrvatske«, nisu izrečena, isplakana, ispjevana, urezana u kamenu, na papiru ili samo u srcu“, istaknuo je kardinal na misnom slavlju koje je okupilo brojne vjernike. Pogledajte kako je bilo!