Sjetite se žene zatečene u preljubu (v. Iv 8,2–11). Tražila je ljubav, prisnost, jedinstvo s drugom osobom, ali je, razumljivo, krivotvorina nije mogla ispuniti. Posramljenu, dovela ju je pred Krista bijesna gomila, nestrpljiva da je kamenuje. Krist je tada rekao neka onaj tko je bez grijeha baci prvi kamen. U skladu s vlastitim riječima, bezgrješni je Krist uistinu i mogao baciti kamen, ali Krist nije došao osuditi. Došao je spasiti (v. Iv 3,17).

Sveti Ivan piše: “Osta Isus sam – i žena koja stajaše u sredini” (Iv 8,9). Ako se malko zadubimo u ove riječi, možemo zamisliti kako se žena po tome susretu s božanskim Zaručnikom obratila od krivotvorine pravoj stvari. Mislite li da se, kada joj je Isus rekao: “Idi i odsada više nemoj griješiti” (Iv 8,11), možda okrenula i promrmljala: “Ma tko je ovaj čovjek da mi govori što smijem ili ne smijem činiti s vlastitim tijelom!” Ili pak mislite kako se, susrevši se napokon s ljubavlju koju je zapravo tražila, osjetila preobraženom, obnovljenom, dotaknutom u dubini svoga ženskog bića? To je ono što nam Krist svima nudi!

U koje ste laži dosad vjerovali? Koje su to krivotvorine što ste ih prigrlili? U pozadini sviju njih leži vaša izvorna žeđ za ljubavlju. Spolni je grijeh nastojanje da se ta žeđ utaži pićem koje je ne može utažiti. Krist se upravo tu s nama susreće bez imalo osude. Kao što je rekao jednoj drugoj spolnoj prijestupnici u upravo takvu susretu: “Kad bi znala dar Božji i tko je onaj koji ti veli: ‘Daj mi piti’, ti bi u njega zaiskala i on bi ti dao vode žive” (Iv 4,10). Grijehom se odričemo dara. Vjerom se daru otvaramo i bivamo utaženi.

Ne bojte se! Razotkrijte svoju spolnost Kristu dokraja. Krist nam nikada ne oduzima našu ljudskost, već nam je u potpunosti otkriva: “Krist… u samoj objavi Oca i njegove ljubavi potpuno otkriva čovjeka njemu samome i objavljuje mu njegov uzvišeni poziv” (GS, br. 22). U čemu se sastoji taj uzvišeni poziv? Evo teološkoga odgovora: naš je uzvišeni poziv biti dijelom zajedništva svetih, koje ima dioništvo s Kristom u Zajedništvu Trojstva. Drugim riječima, naš je uzvišeni poziv vječna esktaza; neizrecivi zanos; preobilno, predivno blaženstvo.

Gospodine, daj nam vjeru. Pomozi nam povjerovati u taj veličanstveni dar. Amen.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Christophera Westa Teologija tijela za početnike. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Knjigu možete prelistati na linku ovdje.

Sve tekstove ovog autora pročitajte ovdje.