Neizmjerno je bolno čuti Božje „Ne“ dok toliko vapimo za Njegovim „Da“ novome životu. Ponekad navodi i na zaključke da nismo dostojni pa nam stoga ne povjerava dijete. Slične su misli vjerojatno morile i biblijske parove koji su se borili s neplodnošću. Uz zagovornike koji zasigurno dobro razumiju parove koji se suočavaju s neplodnošću, u Bibliji možemo pronaći i utješne, ohrabrujuće citate koji podsjećaju da nikako nije istina da je itko Bogu manje dragocjen ili da ga Bog smatra nedostojnim. Izdvajamo 17 takvih citata, a ima ih zasigurno i više – prionite s pouzdanjem Božjoj riječi i neće vas ostaviti razočarane.

Citati Svetog pisma ohrabrujući u trenutcima suočavanja s neplodnošću

Njegovo smo djelo, stvoreni u Kristu Isusu za dobra djela,
koja Bog unaprijed pripravi da u njima živimo.
(Ef 2,10)

I da im dadem vijenac mjesto pepela,
ulje radosti mjesto ruha žalosti,
pjesmu zahvalnicu mjesto duha očajna.
I zvat će ih Hrastovima pravde,
nasadom Jahvinim – na slavu njegovu.
(Iz 61,3)

Radošću silnom u Jahvi se radujem,
duša moja kliče u Bogu mojemu,
jer me odjenu haljinom spasenja,
zaogrnu plaštem pravednosti,
kao ženik kad sebi vijenac stavi
il’ nevjesta kad se uresi nakitom.
(Iz 61,10)

Naša se duša Jahvi nada,
on je pomoć i zaštita naša.
Srce nam se u njemu raduje,
u njegovo sveto ime mi se uzdamo.
Neka dobrota tvoja, o Jahve, bude nad nama,
kao što se mi u tebe uzdamo!
(Ps 33,20-22)

U nj se, narode, uzdaj u svako doba;
pred njim srca izlijevajte:
Bog je naše utočište!
(Ps 62,9)

Al’ Jahve čeka čas da vam se smiluje,
i stog ìzglēdā da vam milost iskaže,
jer Jahve je Bog pravedan –
blago svima koji njega čekaju.
(Iz 30,18)

Uzdaj se u Jahvu svim srcem
i ne oslanjaj se na vlastiti razbor.
Misli na nj na svim svojim putovima
i on će ispraviti tvoje staze.
(Izr 3,5-6)

Zar ne znaš?
Zar nisi čuo?
Jahve je Bog vječni,
krajeva zemaljskih stvoritelj.
On se ne umara, ne sustaje,
i um je njegov neizmjerljiv.
Umornome snagu vraća,
jača nemoćnoga.

Mladići se more i malakšu,
iznemogli, momci posrću.
Al’ onima što se u Jahvu uzdaju
snaga se obnavlja,
krila im rastu kao orlovima,
trče i ne sustaju, hode i ne more se.
(Iz 40,28-31)

Sva radost tvoja neka bude Jahve:
on će ispuniti želje tvoga srca!
(Ps 37,4)

Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu. I mir Božji koji je iznad svakog razuma čuvat će srca vaša i vaše misli u Kristu Isusu.
(Fil 4,6-7)

Znajte da je Jahve Bog:
on nas stvori, i mi smo njegovi,
njegov smo narod i ovce paše njegove.
Uđite s hvalama na vrata njegova,
u dvore njegove s pjesmama;
hvalite ga, ime mu slavite!
(Ps 100,3-4)

A Bog moj ispunit će svaku vašu potrebu po bogatstvu svome, veličanstveno, u Kristu
Isusu.
(Fil 4,19)

Ta Bogu ništa nije nemoguće! Nato Marija reče: “Evo službenice Gospodnje, neka mi bude po tvojoj riječi!” I anđeo otiđe od nje.
(Lk 1,37-38)

Ponizite se dakle pod snažnom rukom Božjom da vas uzvisi u pravo vrijeme.
Svu svoju brigu povjerite njemu jer on se brine za vas.
(1 Pt 5,6-7)

Jahve će se boriti za vas. Budite mirni!
(Izl 14,14)

Bog nam je zaklon i utvrda,
pomoćnik spreman u nevolji.
(Ps 46,1)

O Bože, vapaj mi poslušaj,
budi pomnjiv na molitvu moju!
(Ps 61,2)

Lea Potočar | Žena vrsna