Žene se razumljivo boje poroda i porođaja. Zašto? Zato što strepe da će ih boljeti. Kada se nečega bojimo, skloni smo tome se oduprijeti. Tijekom poroda mnoge žene nisu se sposobne opustiti te se odupiru boli postajući izrazito napete. Rezultat? Unutarnji sloj maternice postaje ukočen, stvarajući mnogo veću bol nego što bi žene inače normalno doživljavale – upravo ono čega su se bojale ispočetka!

Nakon što sam na nedavno održanoj konferenciji objasnila ovaj koncept grupi divnih kršćanki, jedna od primalja podijelila je sa mnom izuzetnu priču koja ga izvrsno oslikava. Blagonaklono mi je dopustila da priču uključim u knjigu kako biste i vi mogle u njoj uživati.

Radilo se o gospođi koja je rađala svoje četvrto dijete. Zamolila sam sestru da posluša otkucaje srca, dok sam je ja pregledala. Bila je otvorena 8 cm, 100% povučenoga i vrlo mekanoga ušća koje se podatno širilo koliko su ga prsti mogli rastegnuti. Tada smo čuli nagli pad u otkucajima djetetova srca. Odmah sam osjetila kako se ušće zatvara na 6 ili manje cm, postaje kruto i debelo pola centimetra. Vjerujem kako je to bilo zbog majčina straha uzrokovanoga padom otkucaja djetetova srca. Srčani tonovi su se oporavili, majka je ohrabrena i sve je bilo gotovo u sljedećih 10 min. Stoga, nedvojbeno sam uvjerena da strah ima velik utjecaj na grlić maternice tijekom poroda. (Bernice Keutzer, CNM)

Iako strah može biti izrazito ometajući čimbenik tijekom normalnog poroda, to nije jedini čimbenik koji može prouzročiti ukrućivanje unutarnjeg mišićnog sloja maternice. Manje je uočljiv, ali jednako destruktivan, učinak jednostavne napetosti. Stiskanje šaka, mrštenje ili čak mentalni otpor porodu može započeti ciklus koji vodi ka nepodnošljivoj boli.

Podržavanje misli ispunjenih strahom o porodu zapravo se može smatrati napašću ili čak grijehom. O tome kako izaći na kraj s napašću, učimo slijedeći primjer našeg Gospodina Isusa Krista. Nakon što se Isus krstio u rijeci Jordanu, odmah potom Duh ga je odveo u pustinju gdje ga je nakon četrdeset dana posta Sotona iskušavao. Isus nije raspravljao ili umovao sa Sotonom, jednostavno je citirao svetopisamske tekstove kako bi nadvladao napast kojom je bio iskušavan. Najbolja stvar koju možemo učiniti kada nas obuzima napast da se zabrinjavamo zbog predstojećeg poroda je da se borimo Božjom Riječju.

Korisni biblijski tekstovi

Jakovljeva poslanica 4

U Jakovljevoj poslanici su nam dani ključevi kako nadvladati napast, uključujući napast straha. Jakov piše: “Podložite se dakle Bogu! Oduprite se đavlu i pobjeći će od vas!” Dakle, trebamo se oduprijeti Sotoninim pokušajima zastrašivanja naših uspomena na porod. Ali to nije sve. Jakov nastavlja s drugim dijelom upute: “Približite se i On će se približiti vama!”

Ukoliko ste pokušali sve kako biste se oduprijeli Sotoni i još uvijek imate problema, možete se upitati jeste li blizu Bogu. Gospodin je vječan i uvijek isti. Njegova je ljubav prema nama je beskonačna i bezuvjetna. Ako osjećamo da je Bog daleko od nas, možemo se upitati jesmo li mi Njemu blizu.

Jednom sam od svećenika čula priču koja savršeno opisuje ovu situaciju.

Radilo se o starijem bračnom paru koji se vozio u svom kamionetu, on na vozačevu mjestu, a ona na drugom kraju sjedišta. Žena je upitala supruga: “Kako je došlo do toga da više ne sjedimo jedno uz drugo? Kada smo bili mladi, sjedili smo jedno uz drugo kamo god smo išli. Sada to više nije tako.” Suprug ju je pogledao i odvratio: “Ja se nisam pomaknuo.” Nije li to istina? Bog se ne pomiče. Kada osjetimo da naš odnos s Gospodinom nije više isti kao prije i ne osjećamo Božju prisutnost, mogli bismo ga čuti kako nam govori: “Ja se nisam pomaknuo!” Tako u Jakovu 4,8 pronalazimo izvrstan svetopisamski zapis koji nas uči kako se oduprijeti Sotoni i ponovno uspostaviti vezu s Gospodinom.

Jeremija 29, 12-14 (usp. Ponovljeni zakon 4, 29)

U Jeremijinoj knjizi zapisano je prekrasno obećanje koje kaže da ćemo nad Gospodina ako ga budemo tražili svim srcem. “Tražit ćete me i naći me jer ćete me tražiti svim srcem svojim. I pustit ću da me nađete – riječ je Gospodnja … i vratit ću vas na mjesto odakle vas u izgnanstvo odvedoh.” Moramo se upitati nismo li i mi u izgnanstvu i Sotoninu zarobljeništvu? Ako je tako, dano nam je rješenje, a to je da tražimo Boga svim srcem, jednom kad ga nađemo, on će nas osloboditi.

Naš Bog je Bog ljubavi i On želi blagosloviti svoju djecu. Njegovi su naumi nama nedokučivi i više ih je nego pijeska na obali morskoj. Evo ulomka iz Jeremije koji nam kazuje kakvi su Božji naumi. U Jeremiji 29,11 piše: “Jer ja znam svoje naume koje s vama namjeravam – riječ je Gospodnja naume mira, a ne nesreće:da vam dadnem budućnost i nadu.” Istina je da nas On želi blagosloviti kroz svojega sina Isusa Krista. Mnogi ljudi misle kako je Bog bjelobradi ljutiti sudac koji čeka da pogodi nekoga munjom. I to je upravo ono što Sotona želi da vi mislite. Ali vjerujući u ovaj odlomak iz Jeremije, mi znamo da nas Gospodin želi blagosloviti, a ne raznijeti munjom!

Psalam 27,1-3

Početak psalma kaže: “Gospodin mi je svjetlost i spasenje: koga da se bojim? Gospodin je štit života moga, pred kime da strepim? Kad navale na me zlotvori da mi tijelo žderu, protivnici moji i moji dušmani, oni posrću i padaju. Nek’ se vojska protiv mene utabori, srce se moje ne boji; nek’ i rat plane protiv mene, i tada pun sam pouzdanja.”

Mi ne trebamo strepiti od zloga tijekom poroda i porođaja. Zapravo, mi možemo stajati postojani u Božjim obećanjima da će nas Bog osloboditi od naših neprijatelja. S Božjom moći uz sebe, možemo pristupiti porodu s velikim povjerenjem!

Filipljanima 4,13 “Sve mogu u Onome koji me jača.”

Tijekom kasne trudnoće i poroda, lako je poželjeti odustati i osjetiti kao da nismo sposobne nastaviti. Ovo je odlomak Svetoga pisma koji možemo pohraniti u svojim srcima za one trenutke kada nam nestane snage. Možemo znati da će nam Isus Krist dati snage da učinimo sve, uključujući rođenje djeteta.

Filipljanima 4,6

“Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu – molitvom i prošnjom, sa zahvaljivanjem – očitujte svoje molbe Bogu.”

Ovo je zapovijed da ne budemo zabrinuti ni zbog čega, uključujući i porod. Umjesto toga, tražimo od Boga pomoć sa zahvalnim srcem. Stav je važan!

Mudre izreke 3, 5-6

“Uzdaj se u Gospodina svim srcem i ne oslanjaj se na vlastiti razbor. Misli na nj na svim svojim putovima i on će ispraviti tvoje staze.”

Naš razum govori nam kako bi porod trebao biti bolan i izazivati strah. Mediji, prijatelji, obitelj i suradnici, svi imaju nešto reći o tome kako je porod težak, pa čak si i mi same to govorimo. Ali zapovjeđeno nam je da ne vjerujemo svome vlastitom razumu, već da se oslonimo na Gospodina. Isto tako nam je rečeno da mislimo na Njega na svim svojim putovima, stoga tako treba činiti i pri porodu. To upućuje na saznanje da je On Stvoritelj i Dovršitelj naših života kao i života naše djece. Mi mu se trebamo podrediti i dopustiti mu da svojom savršenom ljubavlju djeluje i u toj situaciji.

1 Ivanova poslanica 4,18

“Straha u ljubavi nema, nego savršena ljubav izgoni strah, jer strah je muka i tko se boji, nije savršen u ljubavi.”

Našim vlastitim naporima ne bismo mogli nadvladati strah od poroda, ali Bog je savršen i Njegova savršena ljubav može od nas odagnati svaki strah. Moramo mu samo dopustiti da to učini za nas, kada mi to već nismo u mogućnosti.

Strah dolazi od Zloga koji nas želi mučiti. Koliko žena poznajemo koje su bile izmučene tijekom poroda? Zamolimo li Boga da odagna od nas strah, On će to i učiniti jer je obećao da hoće.

2. poslanica Timoteju 1, 7

“Jer nije nam Bog dao duha bojažljivosti, nego snage, ljubavi i razbora.”

Strah koji imamo nije od Boga. Trebamo tražiti duha kojeg nam je dao, utjehu Duha Svetoga. Mi trebamo znati da nam Bog kao dar daje duha razbora da ga možemo upotrijebiti. Porod je prekrasno vrijeme da se upotrijebi naš Bogom dan razbor.

Ivan 14, 27

“Mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Dajem vam ga, ali ne kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruje vaše srce i neka se ne straši.”

Mi možemo uživati u miru koji nam je Isus dao. Njegov je mir drugačiji od mira koji daju zemaljske stvari. On kaže da ne daje kao što svijet daje. Kako svijet daje mir obiteljima koje očekuju porod djeteta? Zamolite Gospodina da vam da svoj mir tijekom tog vremena i uživajte u izlijevanju Njegova blagoslova na vas.

Jeremija 1,5

“Prije nego što te oblikovah u majčinoj utrobi, ja te znadoh; prije nego što iz krila majčina izađe, ja te posvetih…”

I mi smo također posvećene, svaka na svoj način. Mi smo strankinje i hodočasnice u ovom svijetu i mnogi bi nas smatrali u najmanju ruku čudnima zato što želimo imati porod s Kristom u glavnoj ulozi. Ali kakvo samo moćno svjedočanstvo dajemo ukoliko i kod najtežeg poroda još uvijek možemo biti radosne te slaviti, hvaliti i veličati našega Gospodina.

Poslanica Rimljanima 12,2

“Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno.”

Mi trebamo obnoviti našu pamet kada je riječ o porodu. O rođenju djeteta naučili su nas svjetovne stvari, a u Svetome pismu napisano je da to napustimo i obogatimo našu pamet novim načinom razmišljanja. MOGUĆE JE imati kraći i manje bolan porod, ako je to unutar Božje volje.

Izlazak 1,19

“…Hebrejke nisu kao egipatske žene. One su životne. Prije nego babica dođe k njima, one već rode.”

Židovske žene razlikovale su se od egipatskih žena. Očito, vježba i sav teški rad koje su obavljale omogućavao im je da se porode brže nego što su to babice mogle pratiti. U Sv. pismu Egipat simbolizira svijet odnosno svjetovne puteve koji nisu sveti. Čini se kako su Židovke brže rađale od Egipćanki. To upućuje na to da Egipćanke nisu bile tako životne i stoga im je trebalo znatno duže da rode. Židovi nisu bili priklonjeni svijetu u kojem su živjeli, već su kao Božji izabrani narod bili izdvojeni. I nama je dan naputak da se odvojimo od mentaliteta svijeta!

Psalam 34, 5

“Tražio sam Gospodina, i on me usliša, izbavi me od straha svakoga.”

Evo još jednoga primjera traženja Gospodina i Njegova odgovora izbavljanjem.

Izaija 40, 31

“A onima što se u Gospodina uzdaju snaga se obnavlja, krila im rastu kao orlovima, trče i ne sustaju, hode i ne more se.”

Porod može biti dugačak i iscrpljujući. Gospodin nam obećava da nećemo sustati niti se umoriti uzdamo li se u Njega. On nas obnavlja i daje nam snagu potrebnu da nastavimo.

Psalam 91, 1-2

“Ti što prebivaš pod zaštitom Višnjega, što počivaš u sjeni Svemogućega, reci Gospodinu:

‘Zaklone moj! Utvrdo moja! Bože moj u koga se uzdam!’”

Možemo vjerovati da je Bog stvorio žene da rađaju. To smo činile tisućama godina, a On nam je također dao i načine kako da se nosimo sa situacijama koje ne slijede normalni tijek događaja. Počivanje u sjeni Svemogućega daje nam veliku zaštitu!

Psalam 1,1

“Blago čovjeku koji ne slijedi savjeta opakih, ne staje na putu grešničkom i ne sjeda u zbor podrugljivaca.”

Ovo u osnovi kazuje da ne bismo trebali slušati savjet opakih, bez obzira o kome je riječ. Ako vam netko daje savjet koji vi niste tražili, ili ako vam nude zastrašujuće priče, blagoslovljeni ste ako ih ne ubrajate u vrijedan izvor informacija. Još više, ovaj odlomak Svetoga pisma odnosi se i na čovjeka koji ne sjeda u zbor podrugljivaca. To od nas traži da se čak i ne družimo s takvim osobama. Imamo dovoljno nevolja s pokušajima da se odupremo negativnim mislima u svojoj vlastitoj glavi, a da bismo još prihvaćali negativne misli drugih ljudi!

1. poslanica Timoteju 3,16

“Sve Pismo, bogoduho, korisno je za poučavanje, uvjeravanje, popravljanje, odgajanje u pravednosti…”

Vjerujete li u to? Bog je savršen i kao takav ne može lagati. Vjerujući da je Bog onaj koji je, služeći se nadahnutim ljudima, napisao Sveto pismo posjedujemo i nadu da je sve napisano doista istina. Bog drži svoja obećanja i ako vjerujete u ono što je napisano u Svetom pismu, tada vi možete računati na Njega da će biti vaš tješitelj tijekom poroda i porođaja.

Sveti Pavao u poslanici Galaćanima piše da po vjeri primamo Duha Tješitelja. Što ako mi nemamo tu vjeru? Što ako je vaš posljednji porod bio tako traumatičan da se čini kako je sva moguća vjera bila potisnuta tamo negdje u rađaonici? Sveto pismo izjavljuje kako je Bog vjeran, čak i kada mi nismo vjerni (2 Timoteju 2, 13). Također kaže da vjeru prigrlimo pošto čujemo Riječ istine (Efežanima 1, 13).

To znači da vjeru zadobivamo kada slušamo i čujemo Sveto pismo. Dopustite da vas potaknem da torbu za rodilište ne napunite samo spavaćicama, donjim rubljem, čarapama, papučama i sl., već još više ulomcima Svetoga pisma koji će vam biti korisni i ohrabrujući. Oni će vam pomoći da prevladate Sotonin strah i zadobijete vjeru nužnu da biste požnjeli dobrobiti Duha Tješitelja!

Čak i ako ste i sami tijekom poroda, još uvijek vas je dvoje (vi i vaše čedo), stoga se radujte činjenici da je Gospodin s vama. Čeka da ispružite ruke prema Njemu tako da možete uživati u Njegovom miru za vrijeme poroda.

Gornji tekst je izvadak iz knjige Kelly J. Townsend “Duhovni pristup rađanju”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.