Svima su nam poznati vicevi o svekrvama. Pada mi na pamet onaj o sprovodu, na kojemu je iza lijesa išao pas, a iza njega veći broj muškaraca. Na upit jednog prolaznika tko je umrli dobio je odgovor da se radi o svekrvi i psu koji ju je ugrizao. Na drugi upit kako bi došao do tog psa, dobio je odgovor, da mora ići na kraj sprovodne povorke i čekati svoj red. Odakle takav “crni humor” na račun naših svekrva? Kao bračni savjetnik i terapeut naslušao sam se i nagledao bračnih konflikata vezanih za pretjerano miješanje svekrva u brak njihovih sinova. Je li u pitanju doista svekrva “svekr(i)va” ili je to jedan širi i kompleksniji problem? “Loša svekrva” je simptom i posljedica problematike dvaju brakova tj. majke i sina. Neriješeni bračni problemi i konflikti svekrve prodiru u njezin odnos prema sinu i njegovom braku.

Radi se o nesvjesnoj zloupotrebi sina, ranije kao djeteta a sada kao oženjenog muškarca, za potiskivanje i odlaganje rješavanja vlastitih bračnih problema. “Silna briga” za probleme i sudbinu braka sina često je samo izlika i paravan, kojim se želi sakriti problematika vlastitoga braka. Ta potreba svekrve, da pomoću “problema” braka svoga sina potisne vlastite bračne probleme nema utjecaja na njegov brak ukoliko je u njemu sačuvana određena kvaliteta bračnih odnosa. Nesposoban i nespreman rješavati i održavati svoj brak, sin “poziva u pomoć” majku tj. svekrvu, kojoj je na neki način potreban sin i njegovi bračni problemi, koji joj pomažu da lakše preživi u vlastitom, ne baš sretnom braku. Sindrom “loše svekrve” je, prema tome, kombinacija neriješenih bračnih problema svekrve i neodržavanog braka njezina sina. Jedino je rješenje, da se i svekrva i sin pozabave svaki sa svojim brakom, a ako treba, potraže i stručnu pomoć sa strane, a ne da se oba braka još više pogoršaju međusobnim konfliktima i sada proširenom zajedničkom problematikom.

Moj je savjet svekrvama, da se više bave svojim brakom, a manje bračnim problemima svoga sina, kojega treba pustiti da se osamostali, a ne da se još više veže uz majku i njezin, vjerojatno ne baš sretan brak. Sinovima preporučujem, da svoje bračne probleme rješavaju sa ženom a ne s majkom, a ako im to ne uspijeva neka zajedno potraže stručnu pomoć sa strane. Ako je točno, da je “svaki kovač svoje sreće” tada je još točnije da su “bračni partneri kovači vlastite bračne sreće”, koju im neće donijeti i osigurati svekrva. Također, ako je točna ona narodna “Pomozi si sâm, pa će ti i Bog pomoći”, tada to važi i za bračne probleme i tada bi ta izreka glasila: “Održavajte svoj brak sami, pa će Vam i Bog pomoći da budete u njemu sretni!”

dr. Pavao Brajša

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Brak naš svagdašnji”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.