Kvaliteta braka i bračnih odnosa ovisi o kvaliteti razgovora između bračnih partnera. Prema poznatoj američkoj komunikologinji Virginiji Satir, uz neke manje modifikacije, mogu se razlikovati zataškavajući, optužujući, filozofirajući, izbjegavajući i iskreno suočavajući bračni razgovor.

U zataškavajućem bračnom razgovoru dominira umiljavanje, ulagivanje, negiranje svakog neslaganja i suprotstavljanja, pristajanje na sve i sva samo da se sačuva mir i privid idealne bračne harmonije. Na sve se odgovara potvrdno, s “da”. Dijele se bez rezerve, šakom i kapom međusobna priznanja i pohvale. I bilo bi tu sve divno da ne postoji jedan “ali”. Naime, sve se to izgovara neiskreno, površno, “bez srca”, ritualizirano.

U optužujućem bračnom razgovoru bračni partneri, jedno drugomu traže greške, napadaju se, međusobno se bore “na život i smrt”. Najčešća im je riječ “ne”. Djeluju napeto, glas im je grub, čvrst, kričav. Jedan traži krivca u drugome. Pravo je uvijek na strani jednoga. Brak se pretvara u svakodnevna međusobna obračunavanja. Jedno drugome svakodnevno uručuju optužnicu i pretvaraju “obiteljsko gnijezdo” u “obiteljsku sudnicu”.

U filozofirajućem bračnom razgovoru koriste se velike riječi, učene fraze, statistički podaci, citiraju veliki umovi, naglašava pamet, objektivni dokazi. Osjećajima tu nema mjesta. Sve je mirno, hladno i sabrano. Glas im je suh, monoton, riječi apstraktne. Jedno drugoga ne razumiju. Govore “ispravno” ali mimo jedno drugoga.

U izbjegavajućem bračnom razgovoru ignoriraju se sve opasnosti, svi problemi. Glave se guraju u pijesak. I jedan i drugi se ponašaju kao da se ništa ne događa. Što jedan govori ili radi nema veze s onim što drugi govori ili radi. Ne odgovaraju izravno na pitanja. Djeluju neodređeno. Jedno drugo izbjegavaju.

Sve sliči kolodvoru bez skretnica, čijim kolosijecima jure vlakovi gore-dolje trajno nepovezani u zajedničku kompoziciju.

Braku je potrebno iskreno suočavanje bračnih partnera kroz razgovor. Govori se što se želi, ništa se ne zaobilazi, sve odgovara realnosti. I jedan i drugi govore što stvarno misle, osjećaju i rade. Jedino takav bračni razgovor omogućuje iskrenu bračnu intimnost kao i svladavanje stvarnih bračnih problema.

Što se događa u mojem braku? Kako se u njemu razgovara? Trpamo li sve “pod tepih” ili se od jutra do navečer optužujemo i napadamo te apstraktno i teoretski filozofiramo ili se lukavo izbjegavamo ili radimo sve to zajedno? Je li nam jasno da samo i jedino iskrenim i otvorenim međusobnim suočavanjem možemo razviti i održavati kvalitetan bračni odnos? Braku ne treba bilo kakav, nego samo kvalitetan razgovor!

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Brak naš svagdašnji”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.