U svome pismu o dostojanstvu žene, u takozvanim “Katehezama srijedom” o teologiji tijela i ljubavi, papa Ivan Pavao II. uklanja dva stara nesporazuma koja su tijekom povijesti donijeli mnogo patnje, osobito ženama:

Jedan se odnosi na pripovijest o istočnom grijehu, gdje Bog proriče ženi: Tvoj će muž gospodariti nad tobom – to je posljedica tvoga grijeha. Ali, tako objašnjava Papa, Bog ne kaže, da on treba nad njom gospodariti kao gospodar nad svojom robinjom ili također kao otac nad maloljetnim djetetom! Biblijski tekst nije opravdanje za mušku drskost! On ne daje pravo “mačo muškarcu” – muškom gospodarenju nad ženama – nego ga predviđa kao jednu od tužnih posljedica grijeha.

Drugi se nesporazum tiče jednog odlomka kod Pavla, gdje se uistinu govori o “pokoravanju” žena. Ali ovo “pokoravanje”, kaže Papa i za to se može pozvati na Pavla, “nije jednostrano, nego uzajamno”. On nastavlja: svijest o ovoj uzajamnosti mora “otvarati sebi putove u srca i savjesti, u ponašanje i u običaje”!1  Za ovo gledište može se pozvati na Ambrozija: “Ti nisi njezin gospodar”, piše sveti biskup već u 4. stoljeću poslije Krista, “nego njezin muž; ona ti nije robinja, nego supruga.”2 

To će, doduše, biti moguće tek u novoj, kršćanskoj ljubavi, nakon što su supružnici naučili ljubiti jedno drugo kao Krist svoju Crkvu i obratno, kao što Crkva ljubi Krista! Netko bi mogao primijetiti da je Krist glava Crkve. Istina, ali je Krist rekao da on nije došao vladati, nego služiti. Iako Pavao nalaže muževima da ljube svoje žene kao Krist Crkvu, on istodobno podsjeća na način ove ljubavi: Krist je sam sebe predao za Crkvu! Izvoditi iz ove misli “gospodarenje” bez ljubavi znači Pavla posve pogrešno razumjeti (usp. Ef 5,21 sl)!

Muž i žena – kao Krist i Crkva! Jedva bismo se usudili napraviti takvu usporedbu da nije Pavao onaj koji je to napisao, i to kao što kršćani vjeruju, pod utjecajem Duha Svetoga. Kakva slika! Valjalo bi se zaustaviti pred njom razmatrajući u duhu, istodobno uvijek ponovno misliti na svoga bračnog druga i jasno sebi reći: Tako trebam ljubiti njega, svoga muža; tako trebam ljubiti nju, svoju ženu!

To nije ni više ni manje težak zahtjev za čovjeka od mnogih biblijskih zahtjeva kao Isusove riječi: “Ljubite jedni druge kao što sam ja ljubio vas” – zvijezda koja nam pokazuje smjer i u smjeru koje se mi grešnici krećemo poput nepokretnih osoba u kolicima, ali gurani i vođeni Duhom Svetim. Možemo ujedno reći da je to “pretežak zahtjev” za slabog čovjeka, ali Bog onda daje snagu i “hrabrost” za ovaj “pretežak zahtjev”.

Andreas Laun

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Ljubav i partnerstvo”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.

Footnotes

  1. Ivan Pavao II., Mulieris dignitatem, 24.
  2. Ivan Pavao II., Familiaris consortio, 25.