DUHOVNE VJEŽBE U ŠUTNJI održat će se od 20.-22.4.2018. koje će u samostanu Karmelićanki Božanskog Srca Isusova, Vrhovec 29, Zagreb.
Tema je  “TEREZIJANSKA MOLITVA”. Program traje od petka 17.00 do nedjelje u 15.00 sati. Obuhvaća predavanje, karmelsku molitvu razmatranja – u ozračju mira i sabranosti.
Euharistijsko klanjanje, svakodnevno slavlje svete Mise. Smještaj i svi obroci osigurani.
Postoji i mogućnost sudjelovanja samo u subotu 21.4. kao JEDNODNEVNA DUHOVNA OBNOVA U ŠUTNJI – od 9.00 do 20.00 sati.
Prijave i informacije na e-mail: s.mirjanabanic@yahoo.com
Bitno.net