Sljedeći tjedan, od 25. do 27. siječnja 2022. godine, održat će se 62. Teološko-pastoralni tjedan Katoličko bogoslovnog fakulteta, na temu „Preobrazba svećeništva u promjeni epohe“.

Teološko-pastoralni tjedan ove će se godine održavati u dvorani „Vijenac“ Nadbiskupijskoga pastoralnog instituta, Kaptol 29a, Zagreb, a predavanja će se također moći pratiti i u izravnome prijenosu na YouTube kanalu Fakulteta.

Teološko-pastoralni tjedan znanstveni je i pastoralni skup teologa u promišljanju nad aktualnim temama koje dotiču život Crkve, s ciljem trajne izobrazbe i usavršavanja nositelja raznih službi i poslanja u Crkvi: biskupâ, prezbiterâ i đakona, redovnika i redovnica te vjernikâ laika. Skup je otvoren i svima drugima koji se zanimaju za ove teme.

Donosimo i program:

PRVI DAN: UTORAK, 25. siječnja 2022.
9.00 Otvaranje Tjedna
Dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Šimunović
Pozdravi
10.00 Prof. dr. sc. Michelina Tenace: Preobrazba svećeništva u promjeni epohe
Moderator: dr. sc. Jakov Rađa
15.00 Doc. dr. sc. Taras Barščevski: Služba svećenika u svećeničkom narodu
16.00 Doc. dr. sc. Josip Knežević: Sakrament krštenja – sakrament svetog reda:
odnos ministerijalnog svećeništva i krsnog svećeništva
Kratak odmor
16.45 Mr. sc. Srećko Rimac: Svećeništvo između Istoka i Zapada: različiti pogledi isti duh
Rasprava o prethodnim predavanjima
Moderatorica: doc. dr. sc. Andrea Filić

DRUGI DAN: SRIJEDA, 26. siječnja 2022.
9.00 Izv. prof. dr. sc. s. Marija Pehar: Zajedništvo među službama i karizmama u Crkvi:
odraz zajedništva Presvetog Trojstva
9.30 Dr. sc. Jakov Rađa: Svećenik kao čovjek Crkve: Vir ecclesiasticus
Kratak odmor
10.30 Doc. dr. sc. Danijel Patafta: Svećenički identitet u raskoraku između lojalnog
državnog službenika i navjestitelja spasenja od 18. do kraja 20. stoljeća
Rasprava o prethodnim predavanjima
Moderatorica: izv. prof. dr. sc. Valerija Kovač
15.00 Doc. dr. sc. Davor Šimunec: Promjena epohe: svećeništvo u izazovima
postmoderniteta
16.00 Doc. dr. sc. Branko Murić: Mjesto svećenika u sinodskom putu Crkve i misionarsko
obraćenje kršćana
Kratak odmor
16.45 Doc. dr. sc. Mislav Kutleša i mr. sc. Josip Horvat: Celibat između proročke karizme i
pravnog oblikovanja
Rasprava o prethodnim predavanjima
Moderator: mr. sc. Milan Dančuo

TREĆI DAN: ČETVRTAK, 27. siječnja 2022.
9.00 Prof. dr. sc. Ante Crnčević: Svećenik u službi posvećenja Božjega naroda:
protiv banalizacije svetoga i sakralizacije profanoga
9.30 Prof. dr. sc. Ana s. Thea Filipović: Žene u dušobrižništvu – prema sinodalnoj Crkvi
Kratak odmor
10.30 Doc. dr. sc. Sanda Smoljo-Dobrovoljski i Karlo Šimek, mag. theol. i mag. pshyc.:
Zdrava integracija psihoseksualne i duhovne dimenzije u svećeničkom životu
11.00 Ivica Huljev, mag. theol.: Župnik u promjeni epohe
Rasprava o prethodnim predavanjima
Moderator: izv. prof. dr. sc. Anto Barišić
12.00 PLENARNA RASPRAVA
Moderatori: doc. dr. sc. Vanda Kraft Soić i izv. prof. dr. sc. Denis Barić
13.00 Zatvaranje Tjedna