Mons. Klaus Gamber (1919.-1989.) bio je jedan od najcjenjenijih njemačkih liturgičara. Neumoran u izučavanju povijesti liturgije, specijalizirao se za liturgijsku paleografiju, a odlično je poznavao i našu staroslavensku baštinu. Za svećenika je zaređen 1948. godine, dok je devet godina kasnije postao ravnatelj Instituta za liturgijsku znanost u Regensburgu. Svojim plodonosnim opusom (napisao je ili uredio ukupno 361 knjigu, članak ili znanstveni rad) ostvario je velik utjecaj na mnoge, a tu svakako moramo istaknuti kardinala Josepha Ratzingera, budućeg papu Benedikta XVI., koji Gambera naziva „uzornim liturgičarom“ i „učenjakom koji među vojskom pseudoliturgičara istinski predstavlja liturgijsko mišljenje središta Crkve“.

U svom najpoznatijem djelu „Reforma rimske liturgije“ iz 1979. iznio je detaljnu i argumentiranu kritiku naglih i opsežnih liturgijskih promjena koje su se dogodile nakon svršetka Drugog vatikanskog sabora, ali i promjena liturgijskih knjiga s početka XX. stoljeća. Autor se posebno bavi pitanjima usklađenosti postkoncilskih promjena s težnjama i željama koncilskih otaca, kao i raskoraku između koncilskih tekstova i postkoncilske prakse.

Kao svećenik bogatog iskustva, biritualac koji je slavio i rimsku i bizantsku liturgiju, Gamber posebnu pažnju posvećuje pitanju liturgijskog usmjerenja te poziva na ponovno otkrivanje zajedničke liturgijske baštine istoka i zapada koje predstavlja idealan put k ponovnom ujedinjenju.

Hrvatsko izdanje iste knjige koje izlazi s još nekoliko vrijednih dodataka iz kasnijeg opusa, moći će se na dan promocije nabaviti po promotivnoj cijeni od 59 kn.

Bitno.net