Pravo sudjelovanja u natječaju imaju roditelji djece osnovne i srednje škole te studenti studija na sveučilištu, veleučilištu, visokom učilištu i poslijediplomskih studija u Republici Hrvatskoj. Natječaj je raspisan i za obitelji s brojnom djecom te obitelji s djecom s posebnim potrebama s područja Republike Hrvatske.

Natječaj je otvoren od 2. do 11. rujna, a objavljen je na mrežnoj stranici Zaklade: www.marijapropetog.hr .

Molbe s prilozima uručuju se na adresi Zaklade ili šalju poštom preporučeno na adresu: Zaklada “Blažena Marija Petković”, Mallinova 4, 10000 Zagreb s naznakom “Povjerenstvo za natječaj”.

Obrasce prijave konkuriranja za stipendiju i privole o obradi osobnih podataka koje su konkurenti dužni popuniti, potpisati i poslati uz molbu za dodjelu stipendije i popratne dokumente, možete preuzeti OVDJE.

Dodatne obavijesti kao i obrasci za one kojima internet nije dostupan, mogu se dobiti kod upraviteljice Zaklade BMP s. M. Jasne Crnković, telefon 01 46 36 797, e-mail: zaklada.bmp@zg.t-com.hr ili kceri.milosrdja@zg.t-com.hr .

Bitno.net