Dom duhovne pomoći u Đakovu koji vode Milosrdne sestre sv. Križa organizira od 24. do 26. svibnja 2019. g. duhovne vježbe za majke s djecom i obitelji, uz organiziranu skrb za djecu (do 8 godina).

“To su dani mira, molitve, razmatranja i susreta s Bogom, kako bi obnovili snagu vjere i ljubavi”, poručuju sestre.

Duhovne vježbe održavaju se u kući „Betanija“, Kralja Tomislava 29, u Đakovu. Počinju u petak u 16 sati, a završavaju u nedjelju s ručkom.

Obavezna je prijava radi smještaja na tel. 031/811-794; mob 099/59-97-552 (gđa Marija Mihaljević) ili 031/801-262; mob. 098/ 98 76 082 (Dom duhovne pomoći); e-mail: rastislava.ralbovsky@gmail.com.

Za djecu se ne plaća.

“Nadamo se da će obiteljska, društvena i župska zajednica ohrabriti majke s djecom, kao i obitelji, na sudjelovanje u ovakvim danima obnove, koji su im za njihovu odgovornu zadaću vrlo potrebni”, poručuju sestre.

Bitno.net