Ured za Pastoral mladih Hrvatske salezijanske provincije i ove korizme preko aplikacije Telegram pametnih telefona pokreće inicijativu “Ja slijedim svoga Kralja”. Svaki dan zainteresirani će dobivati Riječ Božju od dana, kratak komentar, misao Svetoga Oca i konkretan prijedlog za taj dan.

Da bi se primale poruke, potrebno je preuzeti besplatnu aplikaciju Telegram Messenger i instalirati ju na svoj pametni telefon, te se registrirati. U tražilicu Telegrama treba upisati “jaslijedimsvogaKralja”.

Bitno.net