besplatni studentski smještaj dom svetog antuna padovanskog zagreb franjevci konventualci

Smještaj je namijenjen katoličkim studentima svih fakulteta, isključivo mladićima, a prednost će imati kandidati slabijeg imovinskog stanja i boljeg prosjeka ocjena, iz obitelji s brojnijom djecom, koji već ne uživaju studentsku stipendiju, ili neku drugu financijsku pomoć slične kategorije. Natječaj je otvoren do 10. kolovoza 2017. godine.

Prilikom prijave na Natječaj potrebno je priložiti:

 • Vlastoručno pisanu molbu s obrazloženjem zbog čega kandidat traži smještaj u Domu sv. Antuna Padovanskoga;
 • Slabo imovinsko stanje u obitelji potkrijepiti potvrdom socijalnog ureda;
 • Pismenu preporuku vlastitog župnika koji poznaje kandidata s jamstvom da je kandidat praktični vjernik;
 • Presliku osobne iskaznice;
 • Presliku krsnog lista;
 • Presliku rodnog lista;
 • Presliku domovnice;
 • Presliku maturalne svjedodžbe;
 • Potvrdu o upisanom fakultetu;
 • Potvrde i priznanja o sudjelovanju na natjecanjima na svim nivoima i postignuta priznanja i nagrade (ako ih kandidat ima);
 • Uvjet za produženje boravka u Domu sv. Antuna za narednu godinu jest potvrda da je student u ljetnom ispitnom roku položio sve ispite iz protekle godine.

Rezultati Natječaja bit će obznanjeni u rujanskom broju Veritasa, na oglasnoj ploči Doma sv. Antuna Padovanskog, te na internetskim stranicama www.ofmconv.hr i www.veritas.hr.

Bitno.net