U ovo vrijeme obilježeno pandemijom koja i dalje muči brojne dijelove svijeta, papa Franjo u nakani za mjesec lipanj poziva na molitvu kako bi oni koji trpe pronašli putove života, dopuštajući da ih dodirne Srce Isusovo. Gdje su žalost, trpljenje, teškoće, uvijek je prije Srce Isusovo. Nitko nije sam – istaknuo je Papa. Mnogo ljudi trpi zbog velikih teškoća koje podnose. Možemo im pomoći prateći ih na putu punom samilosti, koji preobražava život ljudi i približava ih Srcu Krista koji sve nas prima u revoluciju nježnosti. Molimo da oni koji trpe pronađu putove života dopuštajući da ih dotakne Srce Isusovo – rekao je papa Franjo.