Papa potiče kineske katolike da budu „pravi kršćani” i „dobri građani” koji naviještaju Radosnu vijest bez zapadanja u prozelitizam te ih poziva da „postignu jedinstvo podijeljene katoličke zajednice” u Kini. Sveti Otac također poziva sve ljude da mole da „Crkva u Kini sačuva vjernost Evanđelju i raste u jedinstvu”.

Papina svjetska molitvena mreža – Apostolat molitve, koju je ustanovio isusovac François-Xavier Gautrelet godine 1844. u Francuskoj, i video-porukama diljem svijeta promiče Papine molitve nakane za suočavanje s izazovima pred humanošću.

Dodajmo kako ova molitva Svetog Oca dolazi nekoliko dana nakon javne rasprave između kardinala Rea i kardinala Zena o odnosu Vatikana i Kine.

Bitno.net