Pogledajte ovu prekrasnu reklamu koja je nadmašila svoju komercijalnu svrhu. Njezina poruka može nam biti poticaj za ovo korizmeno vrijeme kada se otvaramo prema bližnjima i njihovim potrebama.

Bitno.net