Isus

Danas, na dan Kristove muke donosimo Vam ovaj meditativni video o križnom putu. Autorica vrlo dubokog i poticajnog teksta je Ivna Talaja.

Križni put

Zemlja teško diše zbog topota osude…

Dan se ogleda u križu i čeka da ga primiš na se…

Lomi Ti se korak…

Optače Te Majčin malaksali pogled…

U Šimunovu srcu susrećeš šum anđeoskih krila…

U Veroniki prepoznaješ otisak budućih naraštaja koji će Te voljeti i slijediti…

U krhotinama pada ispuštaš uzdah kakav nebo i zemlja nisu nikad čuli…

Gasiš jauk srži jeruzalemskih žena…

Ustupaš nam svoje tragove…

Dok oko Tebe i po Tebi vrvi zloba vojnika, misliš na uzbibano zrelo žito…

Otvaraju se putovi Tvojoj krvi…

Bičevi munja i iglice kiše razglašavaju da si Ocu predao duh…

I do mene dopiru drhtaji suza Tvoje Majke…

U krošnjama maslina oko Tvoga groba, lahor najavljuje uskrsnuće…

Ivna Talaja

[facebook]Vjera ti je bitna? Klikni like[/facebook]