Studio Nova Eva predstavlja treći video iz serije “14 djela milosrđa” na temu “Za žive i mrtve Boga moliti”. Video je u formi svjedočanstva da Bogu ništa nije nemoguće i da strpljiva molitva uvijek donosi ploda.

“Bez prestanka se molite! U svemu zahvaljujte! Jer to je za vas volja Božja u Kristu Isusu.” (2 Sol 5,17-18)

Veliko i dragocjeno duhovno djelo milosrđa koje svaki vjernik može učiniti za svoje bližnje jest molitva. U molitvi za naše bližnje, za one koji žive s nama i za one koji su se preselili u vječnost, značajna je nakana, važno je raspoloženje, trud, skromnost i postojanost. Prava i istinska molitva dar je milosti, dar je Duha Svetoga, koji nas uči kako moliti i razmatrati dubine Božje. Za vjernike-katolike najuzvišenija je molitva euharistija – nedjeljna misa, molitva u koju su uronjeni svi vjernici okupljeni oko Krista i njegove gozbe ljubavi i zajedništva.

Videoprilog koji predstavljamo priča je o obitelji Žnidarić koja se u samim počecima braka suočila s brojnim i naizgled nerješivim problemima. Isključivo zahvaljujući ustrajnoj molitvi žene Marije i vjeri u to da je moć molitve da mijenja ljude, brak je spašen.

Bitno.net