Vodic kroz bietiku

Ured za mlade Hrvatske biskupske konferencije objavio je knjižicu “Vodič kroz bioetiku za mlade”. Knjižice su poslane u sve nad/biskupije odakle će se distribuirati po župnim zajednicama.

Kako bi se mladi vjernici što bolje upoznali s naukom Crkve i odgovorima vjere na goruća bioetička pitanja te kako bi se lakše nosili s izazovima današnjega vremena, više od dva milijuna primjeraka ove brošure podijeljeno je na Svjetskom susretu mladih 2013. godine u Rio de Janeiru. Sadržaj knjižice prilagođen je mladima, a na 78 stranica obrađuje teme pod naslovima: Priča o malenome ljudskom biću, Pobačaj, Prenatalno praćenje, Medicinski pomognuta oplodnja, Preimplantacijska genetska dijagnostika, Istraživanje zametka, Završetak života, Doniranje organa i Rodnu teoriju (kao poseban dio). Knjižica je objavljena na hrvatskom jeziku uz dopuštenje autora (Fondation Jerome Lejeune), u nakladi Glasa Koncila.

Iz predgovora mons. Mije Gorskog, predsjednika Odbora HBK za mlade:

U sve snažnijem ritmu suvremenih gibanja kojima dominiraju silni razvoj tehnologije, odsutnost etičkih normi kao korektiva ljudske djelatnosti te bezobzirna dobit pojedinca pojavljuju se nova pitanja i izazovi koji duboko zadiru u samu srž ljudskoga života i na koja kao vjernici moramo dati odgovor. Pitanja vezana uz naravni početak i završetak ljudskoga života, planiranje obitelji, manipulaciju ljudskim genima, donaciju ljudskih organa te sve snažnije uvođenje rodne ideologije, ili jednom riječju, bioetička pitanja, stavljaju nas pred zadaću da na temelju Božje poruke zabilježene u Svetom pismu iznova definiramo što je to, ili tko je to čovjek.˝

Vi ćete, dragi mladi prijatelji, sutra nositi odgovornost ne samo za vlastiti život, nego i za živote drugih osoba. Vaši izbori i odluke imat će utjecaja na budućnost hrvatskoga naroda i Crkve. Kao vjernici, dužni smo posvjedočiti da je kršćanski brak, rađanje i odgoj djece, briga za ljudski život ne samo moguć, nego da su ta djela u sebi sveta jer promiču Božji naum o čovjeku.˝

Ured za mlade HBK | Bitno.net