Knjiga

Govoreći o poruci knjige, autor je istaknuo da usklađujući znanost i vjeru, ljudske vrijednosti i Božju ljubav, knjiga novim govorom i novom metodom predlaže novu snagu evangelizacije, bez straha i s novom svijesti, dokazujući nezamjenjivu ulogu vjerskih vrijednosti, prisutnosti kršćana u društvu i djela i svijetla koje Crkva donosi svijetu – kazao je don Stefano.

Na upit o ulozi obitelji u slavljenju Godine vjere, rekao je da knjiga osvjetljava tri međuovisna okvira o kojima se danas mnogo govori, a to su osobni identitet, po čemu smo ljudi; potom obitelj, kojim sredstvima raspolaže obitelj da se gradi u istini i ljubavi, nadvladavajući u sebi i izvan sebe, u društvu, nasrtaje zla, a potom uzima u obzir razvoj društva, odnos napretka i gospodarskog razvoja s kraljevstvom Božjim, dakle o svetosti i spasenju svijeta – objasnio je don Stefano.

Govoreći pak o obitelji rekao je da je ona vrlo osporavana, a živi u raskoraku između traženja osobnog identiteta i maglovitog stanja, čak i rastrojenog, društvene, okolišne i kulturalne stvarnosti. Vjera, molitva, i Božji plan za zdravu ljudsku ljubav, lijepu i dobru, u bračnom paru stvaraju osjećaj snage i podupiru nadu i ravnotežu za dobar odgoj novih naraštaja. Knjiga novim svjetlom osvjetljava odnose muškarac- žena da bi se iznutra izgrađivalo zdrave obitelji po naumu Božjem koji veći dio osoba još ne poznaje ili ne poznaje više – istaknuo je don Stefano Tardani.

Na upit o budućnosti obitelji, rekao je da je čovjek stvoren na sliku i priliku Božju. Ako se ta činjenica izgubi iz vidika, onda se u muškarcu, ženi i obitelji gubi i viđenje duboke stvarnosti dara i ljubavi. Gubi se i smisao istinskog služenja u izgradnji ljudskog društva, a zapada se u osobni egoizam, u zatvaranje, u neku vrstu idolatrije samih sebe te se obitelj shvaća kao osobno zadovoljavanje i uništava se ljubav također i ljudski život – ustvrdio je don Stefano dodajući: A to dovodi di razaranja već spomenutih stvarnosti: društva po čovjekovoj mjeri, jer prevladava osobni interes ili pojedini lobi i više se ne izrađuje društvena stvarnost za cjeloviti razvoj svakog ljudskog bića, odnosno, traži se blagostanje a ne stvara se više sklad energije i sila kadrih da u solidarnosti i pravednosti dođe do stvarnoga napredaka čovječanstva. Dar je dakle vjere, molitve i nove evangelizacije bitan za izgradnju boljega svijeta – zaključio je don Stefano Tardani. (rv/bitno.net)