Najistaknutiji među svim vidovnjacima u povijesti svijeta zasigurno je francuski liječnik, Michel de Notredame ili Nostradamus (1503.-1566.), astrolog Katarine Medici, liječnik i vidovnjak, koji je svoja proroštva pisao u stihovima i zagonetno, pa se njegovi tumači ni danas ne uspijevaju usuglasiti oko njihova značenja.1 Navodno je prorekao sve važnije događaje u povijesti, svjetske katastrofe, ratove, uspon i pad Napoleona i Hitlera.

Nostradamusov jezik, međutim, prevoditelje stavlja na stotinu muka. Pisao je na ranom modernom francuskom jeziku, sastavljenom od mješavine arhaizama preuzetih iz latinskog i grčkog jezika, služio se medicinskom terminologijom svoga vremena i provansalskim jezikom, koji je u to vrijeme bio u upotrebi u nekim dijelovima Francuske. Drugi problem Nostradamusovih proročanstava predstavlja odsutnost bilo kakvih datuma, zbog čega su prijevodi i tumačenje njegovih proročanstava često izloženi samovolji prevoditelja i tumača.2

Neki su Nostradamusova proročanstva smatrali kodiranima pa su, koristeći se vlastitim ključem za razbijanje njegovih kodova, na kraju u njima otkrili svoje, a ne Nostradamusove ideje. 3 Nostradamusova proročanstva do te su mjere falsificirana da je ozbiljan problem u njima razdvojiti autentično njegovo od falsificiranog. Nostradamus je glasovit po svojih 10 centurija (ili stoljeća, tako nazvanih zbog toga što svako sadrži po 100 proročanstava pisanih u četiri, a katkada i šest stihova. Iz nepoznatog razloga VII. centurija je izuzetak, sadrži 42 umjesto 100 proročanstava u po četiri stiha. Nedostaju od 43. do 100. stiha. Kod nekih izdavača Nostradamusovih proročanstava, međutim, spomenute praznine nema. Oni sami su tu prazninu ispunili vlastitim umetcima i, vjerojatno to ne treba posebno naglašavati, baš su ta proročanstva “najtočnija”. Osim ovih “umetnutih” falsifikata problem predstavljaju sofisticirani falsifikati, netočni i samovoljni prijevodi. Primjer jednoga takvoga falsificiranog prijevoda preuzimamo iz pera Voje Antonića, koji piše:

“Za jedno od poznatih Nostradamusovih proročanstava tvrdi se da je u njemu najavljena pojava Adolfa Hitlera. Evo originalnog teksta i prijevoda:

Bestes farouches de faim fleuves tranner

Zvijeri divlje od gladi će pregaziti rijeke

Plus part du champ encore Hister sera

Najveća bitka bit će protiv Hitlera

En caige de fer le grand sera traisne

Zbog njega veliki čovjek naći će se u gvozdenom kavezu

Quand rien enfant de Germain observa

Kad se njemački sin odmetne od zakona.

Ovaj prijevod, s manjim varijacijama, mnogi svjetski izdavači priznali su i smatraju ga vjerodostojnim, mada stručnjaci ukazuju da u njemu postoji veliki broj pogrešaka. Najprije, zvijeri neće pregaziti rijeke nego će plivati niz njih, umjesto odmetnuti od zakona u ispravnom prijevodu bi trebalo stajati promatrati, a Germain (zapravo Germania) tada nije bila samo oblast sjeverno od Dunava nego i dio ondašnjega Rimskog imperija, na kojemu se danas nalazi sjeveroistočna Francuska, dio Belgije i Holandije. A od svega najvažnije, Hister je tada bio naziv za donji tok Dunava, pa tako ni uz puno dobre volje ne može se prevesti kao Hitler.4

Iz rečenoga je razvidno, kao uostalom i na temelju svih Nostradamusovih proročanstava, da su njegova proročanstva teško prevodiva, nejasna su, figurativna i slikovita, neodređena i uglavnom bez vremenskih ograničenja. Nostradamus je ostavio preko 1000 takvih vremenski neodređenih proročanstava (navodno u strahu od inkvizicije) od čijeg nastanka je prošlo oko 500 godina, a u svijetu se u međuvremenu dogodilo barem milijun značajnih događaja čija se proročanstva retrodatirano mogu pripisati Nostradamusovim proročanstvima.

Sjajan primjer rečenoga predstavlja knjiga (teza) M. Gregorija, Nostradamus prédisse l’attentato di New York! (Nostradamus je prorekao atentat na New York!), objavljena 2002. godine, dakle, punu godinu dana nakon nesretnog događaja 11. rujna 2001., u kojoj autor dokazuje da je Nostradamus prorekao rušenje Newyorških Twin Towersa. Na mjestu je prigovor zašto spomenuti tumač Nostradamusovih proročanstava o nesreći nije progovorio prije njezina ostvarenja? Štoviše, ako je za njih znao, onda je i sudionik u zločinu!

fra Josip Blažević

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Horoskop – astrologija i vidovnjaci”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.

Footnotes

  1. Usp. Josip Blažević, Sai Baba i/ili Isus Krist, 304-305.
  2. Usp. Voja Antonić, Da li postoje stvari koje ne postoje?, 198.
  3. Usp, Isto, 199.
  4. Isto, 1