Za oživljavanje kalam argumenta najvećim je dijelom zaslužan američki kršćanski filozof William Lane Craig. Njegovu web-stranicu Reasonable Faith možete posjetiti ovdje, a prisutan je i na dvama YouTube kanalima: Reasonable Faith (duži format, cijela predavanja) i drcraigvideos (kraći format, izvadci i ključne točke). Da biste produbili svoje znanje o ovoj inačici kozmološkog dokaza za Božje postojanje i znali kako odgovoriti na neke od tipičnih prigovora, mogle bi vam koristiti ove poveznice:

Pogledajte ostale članke u OVOM NIZU.

Bitno.net