‘Knjiga istine’ i lažna proročanstva Marije od Milosrđa sotonski odvajaju vjernike od Crkve

Posljednji pravi papa je Benedikt, a papa Franjo je Lažni Prorok koji vodi katolike u propast. Uskoro će smak svijeta i ovo je posljednje upozorenje pred drugi Kristov dolazak. Svijet obilazi tzv. ‘Knjiga istine’ upravo s takvim porukama, za koje se tvrdi da su poruke Presvetoga Trojstva, Isusa Krista i Blažene Djevice Marije, a koje odašilje samozvana proročica Marija od Božjeg Milosrđa. Bitno.net u ovom odličnom tekstu razotkriva opasne laži koje se iza toga kriju.

Knjiga istine

Na adresu uredništva portala Bitno.net  stalno primamo mnogo upita o tzv. “Knjizi istine” i porukama Marije od Božjeg Milosrđa. Potaknuti tim upitima do sada smo objavili tekst o tome kako razlikovati istinita od lažnih ukazanja, te dio Katekizma koji govori o lažnim objavama.  Kako interes čitatelja za ovaj konkretan slučaj ne jenjava, odlučili smo sada objaviti i ovaj tekst koji se izravno bavi ‘Knjigom istine’. Autor teksta  je jedan od najpoznatijih stručnjaka za mariologiju i privatne objave dr. sc. Mark Miravalle, profesor teologije i mariologije na Franjevačkom sveučilištu u Steubenvilleu, poznatome po izraženom pravovjerju i vjernosti crkvenom nauku. Tekst donosimo u integralnom obliku.

Sljedeći je tekst preliminarna primjena mjerila za vrednovanje prijavljenih privatnih objava (ustanovljenih od Kongregacije za nauk vjere u studenom 1974. g.) na prijavljene poruke žene koja samu sebe naziva „Marijom od Božanskog Milosrđa“. Kako sam ranije djelovao u nekoliko teoloških istražiteljskih komisija za nadležne crkvene vlasti, ovdje ću u sažetom obliku slijediti istu metodu analize i vrednovanja koja predstavlja standard za službeno ispitivanje Crkve.

Pokušajmo stoga ukratko ispitati objavljene poruke i relevantne čine „Marije od Božanskog Milosrđa“ u svjetlu crkvenog temeljnog kriterija autentičnosti.

Kao što je prigodno sažeo priznati francuski mariolog o. René Laurentin, mjerila za crkveno vrednovanje prijavljene privatne objave mogu se sintetizirati u sljedeća tri fundamentalna kriterija:

Je li navodna poruka u skladu sa službenim vjerskim i moralnim naukom Katoličke crkve?
Jesu li prijavljeni fenomeni (stanje ekstaze, način prijenosa poruke itd.) u skladu s mističnom tradicijom Crkve?

Donosi li prijavljena poruka kršćanske duhovne plodove koji uvijek prate autentičnu nadnaravnu poruku, kao što je naznačeno u Isusovim riječima: „Stablo se poznaje po svojim plodovima“ (Mt 12, 33): veće obraćenje, duhovni mir, duhovna radost, nova ili obnovljena vjera, povjerenje i milosrđe te veća vjernost i jedinstvo s Crkvom?

Nažalost, poruke Marije od Božanskog Milosrđa, kao i djelovanje navodne vidjelice, sadrže brojne i teške teološke, povijesne i činjenične pogreške u preko 650 navodnih poruka – pogreške koje proturječe doktrinalnom nauku Katoličke crkve, mističnoj tradiciji autentične katoličke privatne objave, svojim vlastitim samostalnim predviđanjima i tipičnim duhovnim plodovima mira, milosrđa i radosti koji dolaze s istinskom nebeskom porukom.

Evo samo nekoliko primjera ovih raširenih i ozbiljnih zabluda:

Tvrdnja da je papa Benedikt XVI. bio „posljednji pravi papa na zemlji“ i da će „sljedeći papa“ biti „Lažni Prorok“

„Moj voljeni papa Benedikt XVI. posljednji je pravi papa na zemlji. … Sljedeći papa može biti izabran od članova unutar Katoličke crkve, no on će biti Lažni Prorok“ (12. travanj, 2012.).

Poruka direktno proturječi katoličkom nauku o legitimnosti valjano izabranog pape. Poruka daje naslutiti da „antipapa“ može doći iz valjane konklave, što tvori lažan ili „heretički“ položaj. Navodna poruka nastavlja tvrditi da je, prema tome, papa Franjo ustvari „Lažni Prorok“. Sve ovo znači odbacivanje katoličkih koncila, katekizama i kanonskog prava u pogledu legitimnosti valjano izabranog pape i ispravnog odgovora na „religiozni posluh volje i razuma koji se treba na osobit način iskazivati autentičnom učiteljstvu rimskoga prvosvećenika i kad ne govori ex cathedra « (Drugi vatikanski koncil, Lumen gentium, 25), kojeg je sadašnjem Svetom Ocu obvezan iskazivati svaki katolički vjernik.

Ova pogrešna poruka izuzetno je opasna za svakog člana Katoličke crkve, budući da nosi rizik vođenja ka formalnoj „shizmi“ ili odvajanju od Katoličke crkve, što je „uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva sa članovima Crkve koji su mu podložni“ (Zakonik kanonskog prava, Kan. 751). Odabir shizme za bilo kojeg katolika tragično rezultira ekskomunikacijom i nemogućnošću primanja sakramenata (Zakonik kanonskog prava, Kan. 1364.1).

Pogrešna poruka ne odbacuje samo pravi pontifikat pape Franje, već također odbacuje i stvarno poštovanje pontifikata pape Benedikta XVI., budući da je papa Benedikt obećao svoje podvrgavanje sljedećem Vrhovnom Svećeniku na dan svoje dobrovoljne ostavke (a ne prisilnog „istjerivanja“, kako podrazumijeva navodna poruka) 28. veljače 2013. g., te također ponovno izrekao svoju bezrezervnu poslušnost papi Franji pred njim samim tijekom njihova povijesnog susreta dana 23. ožujka 2013. g.

Oblik hereze poznat kao milenarizam prisutan je u više primjera navodnih poruka

Milenarizam tvrdi da će biti doslovno „tisuću godina“ Isusove vladavine na zemlji (poruka od 9. travnja 2012. g.), tijekom koje neće biti pape na zemlji, već prije oblik duhovnog papinstva kroz kojeg će sv. Petar upravljati Crkvom s neba kao svojevrsnim „rajem na zemlji“ (usp. poruke 89, 124, 141; 88,109, 111, 251, 258).

Katolička crkva ispravno je osudila milenarizam i koncept doslovnog tisućljetnog perioda tijekom kojeg će Isus vladati zemaljskim rajem (usp. Katekizam Katoličke crkve, br. 676). Koncept tisućljetnog zemaljskog postojanja bez vidljivog pape na zemlji predstavlja praktično kršenje Isusova obećanja Petru (Mt 16, 15-20), kao što je i posve neodrživo sa stanovišta izvora Božanske Objave. Čini se da je ovo navodno proročanstvo ekstremistička interpretacija različitih papinskih proročanstava, te nije prihvatljivo za vjernog katolika.

Poricanje važnosti crkvenog vrednovanja navodnih poruka 

Navodne poruke odbacuju važnost crkvenog istraživanja te naposljetku suda o autentičnosti navodne poruke, tvrdeći da crkveno odobrenje poruke „nije važno“: „Nije važno dokazuje li Crkva autentičnost ove poruke jer vrijeme nije na njihovoj strani“ (poruka od 9. srpnja 2011. g.).

Ne može se smatrati da je ovo stanovište u skladu s autentičnim katoličkim privatnim objavama koje pravog vidioca uvijek upravljaju ka podvrgavanju njihovih poruka mjerodavnim crkvenim vlastima, čak i ako Nebo zna da poruke neće biti odmah prihvaćene od strane relevantnih crkvenih vlasti prilikom prvog podvrgavanja (kao što je primjerice bilo u Guadalupi sa sv. Juanom Diegom te u Lourdesu sa sv. Bernardicom).

Odbijanje navodne vidjelice da se identificira i predstavi mjesnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg teološkog, psihološkog i znanstvenog vrednovanja Crkve, dok u isto vrijeme međunarodno distribuira navodne poruke putem interneta i tiskanih tekstova.

Slično, premda odvojeno od gore navedene kategorije, vidjelica istovremeno javno distribuira ove navodne poruke kao istinske nadnaravne poruke od Neba, dok odbija da se podvrgne i odgovara u poslušnosti svojim mjesnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg rasuđivanja autentičnosti. Vidjelica djeluje u regiji Dublina, Irska, te bi stoga trebala svoje poruke, kao i sebe osobno, podvrgnuti odgovarajućem crkvenom ispitivanju Nadbiskupije Dublin.

Odbijanje vidjelice da se u poslušnosti podvrgne legitimnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg razlučivanja eliminira mogućnost ugrađivanja drugog kriterija za vrednovanje autentičnosti, tj. podudarnog fenomena koji tipično prati istinsku nadnaravnu komunikaciju. Isus je Svjetlo svijeta i one koje poziva u Svoju službu poziva u svjetlu. Obrnuto, Njegov Protivnik djeluje iz tame.

Teološke zablude

Primjerice, u tvrdnji da Nebeski Otac „dolazi u ime Isusovo“ umjesto da Isus dolazi u „ime Očevo“ ili da Otac dolazi u Svoje vlastito ime. Ove tvrdnje vode ka pomutnji i u suprotnosti su s klasičnom trinitarnom formulacijom. Štoviše, izjave koje brane „pomutnju“, a prisutne su u porukama u tvrdnjama da je primjerice „ljubav zbunjujuća“ (poruka 45), također su oprečne karakteru autentičnog proročanstva. Isus govori s dubokom jednostavnošću i jasnoćom; Sotona promiče pomutnju.

Neispunjena datirana predviđanja „Upozorenja“ koje se trebalo dogoditi unutar „nekoliko mjeseci“ nakon 31. svibnja 2011. g.

Poruka od 31. svibnja 2011. g. poziva ljude da se pripreme za „Upozorenje“ (Božje „rasvjetljivanje savjesti“, predviđanje koje se može naći i u drugim marijanskim porukama), koje se trebalo dogoditi „kroz nekoliko mjeseci“ nakon 31. svibnja 2011. g.: „Pripremite se sada za ovaj događaj (Upozorenje), jer vam je ostalo samo nekoliko mjeseci da pripremite svoje duše“ (31. svibanj, 2011.). Prorečeni događaj nije se zbio unutar nekoliko mjeseci ili čak godine dana nakon 31. svibnja 2011. g.

Odsutnost autentičnih kršćanskih plodova duhovnog mira, radosti, povjerenja i milosrđa; umjesto njih, manifestacije većeg straha, tjeskobe i prevladavajuće negativnosti

Prizvuci božanske odmazde, gnjeva, pravde i katastrofa koji proizvode strah, temeljne su teme u navodnim riječima Boga Oca i Isusa. Navodne poruke prepune su negativnih opominjućih praznih priča o osuđivanju i sudu u riječima i izričajima koji beskonačno milosrđe i ljubav Oca i Sina ozbiljno prikazuju na krivi način. Primjerice, navodna Isusova poruka tvrdi: „oni od vas koji kažu da slijede Moja Učenja, ali koji žele promijeniti zakone da bi zaboravili čine koji su grešni u Mojim Očima – izlazite sada iz Moje Crkve“. Ili Nebeski Otac navodno govori o slanju duša u pakao gdje će „im se iskopati oči“. Te poruke nisu u kontinuitetu s drugim autentičnim porukama Isusa i Boga Oca.

Čak i kad Isus, Bog Otac i Marija prenose poruke koje uključuju snažne tvrdnje o uvjetnom budućem kažnjavanju i čišćenju (koje su primjerice prisutne u autentičnim porukama Božanskog Milosrđa i Fatime), ove su poruke uvijek prenošene u cjelokupnom tonu i kontekstu mira, ljubavi, ohrabrenja te čak i radosti. Ove prikladne duhovne karakteristike i njima odgovarajući duhovni plodovi sadržajno su odsutni iz navodnih poruka, te se čini da nisu prisutni ni u značajnom broju zagovornika navodnih poruka.

Zaključak

S ovakvim napadnim teološkim i činjeničnim greškama, prisutnima u navodnim porukama „Marije od Božanskog Milosrđa“, postavlja se pitanje kako i zašto ove navodne poruke mogu i dalje imati toliko rašireno čitateljstvo među mnogim katolicima dobre volje, od kojih većina tvrdi da je poslušna crkvenom učiteljstvu, kao i da posjeduje posebnu i istinsku marijansku pobožnost?

Upravo stoga što navodne poruke sadrže neke elemente koje mnogi čitatelji mogu prepoznati kao istinite u vrednovanju suvremenih „znakova vremena“ (vrednovanje na koje poziva Drugi vatikanski koncil, Gaudium et spes, br. 4): raširena kriza vjere i morala unutar Katoličke crkve i u cijelom globalnom društvu; besprimjerna globalna ekonomska i društvena kriza; sveprisutni geo-politički konflikti na Bliskom istoku i šire; nečuvene prirodne katastrofe; neposredne mogućnosti uporabe nuklearnog oružja u Sjevernoj Koreji, Iranu, Pakistanu itd.

Prepoznati i priznati povijesna i izazovna vremena u kojima živimo u potpunosti je prihvatljivo, te je, smatram, iskrena i točna ocjena suvremenih „znakova vremena“. Prihvatiti navodne poruke uronjene u teološke zablude i neposluh prema Crkvi – ozbiljna je i opasna pogreška.

Postoji bitna moralna razlika između priznavanja ozbiljnih globalnih pokazatelja koji pozivaju svijet na hitno obraćenje i prema tome prihvaćanje Božjeg beskonačnog milosrđa vjernim odgovaranjem na legitimne nadnaravne poruke Isusa i Marije suvremenom čovječanstvu, koje razumljivo uključuju božanska „upozorenja“, i univerzalna i individualna; i, s druge strane, prihvaćanja i surađivanja s lažnom porukom koja uzurpira autentične suvremene poruke Isusa i Marije te ih naposljetku zagađuje lažnim uputama koje ciljaju ka neposluhu prema papi Franji i legitimnim crkvenim vlastima, odbacivanju klasičnih katoličkih dogmi i prvenstva istinske mistične tradicije Crkve te na koncu potiču strah i tjeskobu kao odgovor na trenutnu globalnu situaciju u svijetu.

Prema mom mišljenju, najveću opasnost u ovoj lažnoj poruci predstavlja navodno opravdanje katolika u stavljanju individualne lažne objave iznad Bogom danog autoriteta sadašnjeg Pape kao Kristova namjesnika na zemlji.

Ironično, navodna poruka proriče nadolazeću shizmu u Crkvi. To bi moglo postati samoispunjavajuće proročanstvo, sotonski cilj i strategija koja bi djelomično mogla proizlaziti iz nasljedovanja ekstremno opasnih i shizmatskih poruka poput ovih koje širi „Marija od Božanskog Milosrđa“.

Smatram da je tijekom našeg suvremenog iskustva izazova i promjena koje trenutno doživljavamo u Crkvi i u svijetu, realistično očekivati čak i lažnije poruke u nadolazećim vremenima – lažne poruke ispremiješane s istinitim sadržajima – a koje služe dijaboličnom cilju odvajanja vjernika od autentičnih crkvenih vlasti i doktrine, kao i od autentičnih poruka Neba za naše doba. Tome se možemo usprotiviti i popraviti stanje samo obnovljenom prisegom poslušnosti našem Svetom Ocu, papi Franji, i svim legitimnim crkvenim vlastima.

Pomolimo se zajedno i žarko za našeg voljenog Svetog Oca, papu Franju; za našu Svetu Katoličku crkvu, za trijumf Božanskog Milosrđa i Bezgrešnog Srca Marijina, kakve nalazimo u suvremenim porukama Isusa i Marije; te za mirno obraćenje i pomirenje navodnih vidioca i svih njihovih pristaša u srcu, poslušnosti i jedinstvu s Crkvom.

dr. sc. Mark Miravalle (profesor teologije i mariologije na Franjevačkom sveučilištu u Steubenvilleu, Ohio)

Izvor: blog.newadvent.org

Prijevod: H.N.P. Copyright za hrvatski prijevod: Bitno.net

Ako vam je stalo do vjere i istine lajkajte Bitno.net

Bitno.net očekuje korisne, poticajne, pozitivne, objektivne i informativne komentare koji upotpunjuju članak/vijest ispod koje su objavljeni. Komentari koji sadržavaju mržnju, psovanje, nasilno ponašanje, nepoštivanje sugovornika i autora članka, osobe spomenute u članku ili vijesti itd., bit će obrisani. Bitno.net ne odgovara za sadržaj komentara pošto se isti objavljuju u realnom vremenu. Podsjećamo vas da po novim izmjenama kaznenog zakona od 01.01.2013. (glava XV.) zbog vaših komentara možete kazneno odgovarati. Komentari ispod članaka ne predstavljaju nužno stajališta uredništva portala Bitno.net.

Prikaži komentare

(333 komentara)

 • Stanislav

  Jedina istina te knjige je sumnja u papu franju i izgubljena ljubav prema papi Franji.

  • Stanislav

   da, problem je puno dublji. Sotona se predstavlja kao anđeo svjetla, naime ljudi koji čitaju tu knjigu i koju su njeni pobornic nerijetko su doživjeli nekakav anutarnja svjedočanstva. Npr. neke se stvari poklapa ju s Biblijom, nekima je knjiga došla u vrijeme krize pa su po njoj dobili mnoge odgovore, nekima je knjiga došla na kraju devetnice, itd. i zato takvu pobornici su “paralizirani” tom knjigom. vjeruju u nju više nego u Evanđelje.

   • ZARNE

    nek poslje te knjige pročitaju koji odlomak u evanđelju… vidjet će razliku… Isus je s jako malo riječi govorio velike stvari.. a u ovoj knjizi je puno riječi koje ne govore ništa ili ponavljaju što već znamo, od kojih najviše USKORO ĆE BITI..

    • Tea

     Onda bi to isto mogao reći i za poruke u Međugorju.. Isto je sva sila poruka. Uostalom, Evanđelje nam ne prenosi SVE što je Isus ikada rekao, bilo bi ludo vjerovati da je on u svome životu rekao samo stotinjak rečenica (ili koliko ih je već u Svetom Pismu). Mislim da je itekako svojim učenicima tumačio, da bi oni kasnije mogli zapisati temeljne poruke koje im je prenio…

     • ivica

      treba se Bogu moliti!!!! I bdjeti, to je Isus rekao!!!!

     • Marko

      tako je! Zar se ne možemo Bogu moliti i u Crkvi bdjeti kao i do sada: uz sakramentalni život i mir Božji. Uopće me ne zanima da li je knjiga istine lažna ili ne, nastavljam živjeti svoju vjeru kao i do sada u stanju sakramentalne milosti.

     • marijas

      Bog puno bolje od nas zna kakvo je duhovno stanje u današnjem svijetu. Ako kaže da bi se jako malo ljudi spasilo da prije toga ne potakne ljude na obraćenje i to ljude širom svijeta, tko smo mi da Mu to branimo. Sretan onaj tko je spreman na Božji sud u svakom trenutku. Mislim da ljude danas treba dobro prodrmati, a posebno trebamo Bogu biti zahvalni da toliko djeluje preko Duha Svetoga. Ako netko misli da je savršen, mogao bi malo razmisliti i o oholosti.

     • Marko

      da, ali to ne znači da mi treba biti glavno nadahnuće Knjiga istine. zamisli kojem se linču izložio ovaj pobožni fratar, doktor, profesor, i još k tome mariolog. Lako je nama ovdje se prepucavati. On je morao dobro odvagnuti, posavjetovati se s duhovnikom ili još kojim kolegom, pa imati hrabrosti napisati ovo.

     • marijas

      Svi mi imamo slobodnu volju i po njoj ćemo odgovarati. Tražimo odgovore u svom srcu i tražimo Isusa.
      Ako Bog traži posebne molitve za ovo naše vrijeme, On zna zašto je to potrebno. Onaj tko osjeća poziv za molitvu, molit će se.
      Najgore je osuđivati nešto, a može se pokazati da smo u krivu. U poniznosti zašutimo pred Gospodinom. Najgore je za Božji glas reći da je glas zloga, jer možemo odgovarati za grijeh hule na Duha Svetoga.

     • Stanislav

      Plodovi knjige su strah, neposluh, zastranjenje, sumnja, čekanje antikrista, umnažanje molitava iz straha, lažna mistična iskustva inspirirana knjigom, prijetnja onima koji sumnjanju u knjigu.
      Ako su se neki i okoristili ovom knjigom, neka im ona ne bude prioritet čitanja, nego Evanđelje. Živjeli!

     • ZARNE

      pa o tome i govorim ..nkakvu novu i veliku mudrost nisam pročitao u tim objavama.. osim onih koje su davno objavljene.. a i previše riječi je tamo.. Isus nije tako govorio

    • Marko

     problem je što je ova knjiga kao i horoskop: nešto pogodni nešto ne. Kome se što dogodilo vezano uz tu knjigu vjeruje u nju i gotovo. ja osobno držim da su to njezina razmišljanja nad cjelokupnom situacijom. žena dobro poznaje kakve su poruke bile u Fatimi, u Dnevniku Sv. Faustine, u SMP-u u Međugorju, pa je na temelju svega toga složila jedan pobožni mišung. no, ipak se time đavao posloužio napaviši na papau Franju i zavo je malene i dobre katolike, ali će ta knjiga brzo nestati, ne će biti zanimljiva nikome. već je takva sada…

     • ZARNE

      Da se Bog uistinu objevljuje preko nje mislim da nebi prošle već 3 godine bez i jednog jasnog ispunjenog proročanstva …. samo mnoštvo riječi i naslućeno uskoro ,uskoro,uskoro i još neznam koliko puta uskoro povlačenje pape benedikta ,što može biti da se znalo u vatikanu puno prije al nije izašlo u javnost..ili je al ja neznam…

      ili još jedna stvar za koju se vole loviti ..ono s pranjem nogu je kao prorokovano,a dobro se zna da je i prije papa isto radio… to nisu proročanstva za mene

      vi koji vjerujete ..pročitajte malo Izaiju i način kako je prorokovan Isusov dolazak… puno,puno detalja , a malo riječi..

     • violeta

      Da o povlačenju Benedikta je prvi pisao znači prije nego se dogodilo talijanski novinar mislim da se zove Andrea ali ne mogu se sjetiti prezimena uglavnom spominjalo se i prije

     • ZARNE

      ko kaže da to prije tog novinara netko nije znao?

   • Stanislav

    Za mene je ta knjiga hereza. A poznato je da hereza ljudima ulazi u srce a ne toliko u razum. Dakle prihvaćaju neki nauk fanatično u uvjerenju da je tako i da je Bog na njihovoj starni. Kada nemaju više zdravog argumena da obrazlože svoju stvar, kažu “vidjet ćeš kada Isus ponovno dođe u svojoj slavi”

    • violeta

     Mislim da je najljepše svjedočanstvo žene koja je čitala tu knjigu i vjerovala u te poruke a živi u buenos airesu i kada je došla večer izbora pape i kada je čula da je izabran njezin kardinal Bergoglio odmah je pošto poznaje kardinala shvatila da su poruke lažne i odbacila ih.

 • Netko

  Mogli ste onda objaviti i odgovore na te neutemeljene kritike koji ste prepisali , a na koje su utemeljeno odgovorili katolički teolog Kelly Browning i svećenik sa Filipina

  • Tea

   Imaš možda kakav link? Zanima me..

   • marijas

    Tea, ako ti nekako mogu poslati tekst na engleskom učinit ću to vrlo rado.

 • Netko

  Ta knjiga ne govori o svršetku svijeta nego o Drugom Kristovom Dolasku i vremenu nevolje koje mu prethodi. Što to nije u skladu s Biblijom?

 • ZARNE

  BRAVO BITNO NET!!

 • Stanislav

  potpuno je ne-teološki i
  antiprovidonosno da “Isus” u toj knjizi potiče da ljudi skupljaju zlato i
  srebro. to nije u skladi ni sa jednim svecem ili sveticom katoličke
  povijesti. jer ako je tako, onda jadan sirotinja koja nema ništa – taj
  “Isus” ih iznevjeri ili oni jednostavno moraju biti žrtve bogatih.

  • Netko

   Ako mogu, nek se pripreme,jer neće moći ni kupovati ni prodavati bez Žiga zvijeri ili čipa, ….a u mnogim drugim porukama govori da nema mjesto panici, nego vjerovati Isusu u svemu

 • Maranatha

  Jao vama farizeji i pismoznanci!
  Čime se hvastate? Koga branite?
  Članak je neobjektivan i pristran. Članak ne radi sintezu svih dosadašnjih Marijinih ukazanja priznatih od Crkve s ovim objavama. Samo ću jednu rečenicu izdvojiti Gospe iz Kibeha 1989.:
  „Došla sam za vaše dobro pripremiti put svome Sinu, a vi to ne želite razumjeti.
  Vrijeme koje vam je preostalo je kratko, a vi ste tako rastreseni… Bogu
  posvećenima kažem neka ostanu vjerni danim zavjetima.“

  Da počnem od komentara na njezino ime. Onaj tko mi dokaže da se vidjelica sama prozvala tim imenom priznat ću da je i svaka poruka došla od nje – ne s Neba. Ako nema dokaza, ne inkriminirajte, jer takva je praksa još samo u Bruxellesu.

  Što se tiče podjele, koja je tobože autoinicirana upravo samim objavama, imam reći: naravno da ne vidite shizmu jer ste već toliko puta zažmirili na papine hereze, prepravljajući njegove riječi, a koje nisu tako objavljene na stranicama Vatikana. To ste radili svjesno, što je veoma neprofesionalno. Zaboravili ste da je u porukama najavljeno odijeljenje crkve pod vodstvom Franje, a ne one koja je tobože nastala ovim porukama. Njegova enciklika će uzrokovati shizmu, jer će se uvesti novi nauk – to je prorokovano ovim objavama. Kakvog onda ima smisla reći da će nastati shizma ovim porukama? Pričekajte, a onda ćete pasti licem na zemlju. Ako ni tada ne progledate, za vas će preostati malo vremena milosti da vas se izbavi iz laži u koje ćete biti progutani, pa ćete morati proći kroz vrata pravde.

  Borite se protiv Duha Svetoga, braćo naša. Izgubit ćete.
  Kako možete govoriti kakvi su plodovi onih koji vjeruju u ove poruke, kada je “vjera samo Njemu znana”? Ono što je vidljivo, pitajte ih da vam otkriju. Pitajte ih jesu li zbog toga prestali ići na misu, zaboravili na nebo ili su zaboravili na svijet? Jesu li zaboravili na molitvu ili isprazne i grešne razgovore? Jesu li primili osobne darove i iskusili osobna svjedočanstva, ili vi možete garantirati da nisu? Jesu li ušli dublje u Božja otajstva ili su se okrenuli propadljivom i zakoračili u blato grijeha? Da, “po plodovima ćete prepoznati stablo”. Strah vas je ove velike vojske koja se okuplja. Gospa nas Hrvate nazima “stadom malim”, a krenut ćemo u pohod iz Međugorja sa objavom tajni. Bijelac okuplja svoju armiju, i ništa ga neće zaustaviti. Tada će nam svi svjedočiti, kada izađemo iz pustinje da proširimo plamen Duha Svetoga u obranu Istine, jer će se ona zaboraviti (zato je Jahve i nazvao ovu knjigu tako, objavivši je Danielu)
  “Ovce moje poznaju Moj glas, i ja ih zovem imenom.”

  Bvb, nećemo zaboraviti na vas! Željno vas iščekujemo u našoj vojsci!

  Vaša braća u Kristu.

  Maranatha!

  • Netko

   Aleluja!

  • Marko

   Dio smo onoga što je Gospa kod don Gobija rekla: “U crkvu je ušao takva košmar da ni najmudriji um ne može shvatit što se sve zbiva”. Evo samo nekih: nauk o evoluciji, nauk o Biblijskim knjigama kao o poučnim legendama i književnim vrstama, prihvaćanje hamoseksualaca u red prezbiterata, prihvaćanje racionalističkog koncepta kao jedinog prosudbenog kriterija, prihvaćanje međureligijske pobožnsti, kršćanski zen, kršćanska joga, eneagram, radiestezija, i mnogo drugog košmara.
   ali unatoč svega toga treba ostati u Crkvi koja je djeliteljica sakramenata i promiče poslišnost Papi i biskupima s njim sjedinjenim.

  • Marko

   u knjizi je pisalo da treba čekati sveto trodnevlje 2013. i da će tada početi s papinim herezma, pa ništa od toga. neko svetac Božji papa Franjo posveti Vatikan Sv. Mihovilu a cijeli svijet Bezgrješnom Srcu Marijinu. i svoj pontifikat posveti Gospi fatimskoj. Živio papa Franjo – živio Isusu u njemu.

   • ZARNE

    uskoro marko, uskoro će početi samo što nije… :D

    • Marko

     ja to vaše uskoro traje već od njegova pontifikata.
     što ćeš reći ako se ništa ne dogodi. ako ovoga papu ubiju masoni, pa tek sljejdeći bude nametnut kao antikrist. jer ima i takvih proročanstava.

     • ZARNE

      opet će biti uskoro :D

     • Ida

      mece njega njegovi,miran budi :D

   • marijas

    Marko, dužnost svakog od nas je brinuti se za svoju dušu, sve ostalo prepustimo Bogu. Pokušajmo u tišini i poniznosti moliti Gospodina za prosvjetljenje. Čuvajmo se grijeha hule na Duha Svetoga. Taj grijeh se prerijetko spominje, a još manje nam je jasno što on predstavlja. U Bibliji piše da se taj grijeh ne oprašta.

 • kristina

  Tko ne vjeruje u ove poruke i proročanstva MBM bolje da bude oprezan i da ih odmah ne osudi nego osluškuje Duh Božji moleći ga za dar razlučivanja.Sviđa mi se kako razmišlja Nikolina Marić ,trudi se biti ne pristrana već zdaravo razmišlja kao vjernik .Zamolimo Isusa u PONIZOSTI svoga bića govoreći mu da ne znamo NIŠTA i da nas on vodi u ovom kaotičnom svijetu otkrivajući nam pravu istinu,jer u suprotnom bahatost i oholost nas puno mogu koštati.

  • vjerujnet

   Tu nema što razmišljati. Neposlušnost je najveći grijeh, a vidim da vi zagovornici tih heretičkih sotonističkih poruka uopće ni ne znate sve poruke, zapravo tamo gdje Isus svoju majku naziva anđelom svijetla, a znamo tko se tako naziva. Gdje nema poslušnosti, tu nema ni zrno istine. Bolje biti poslušan…Biskupska konferencija kao i mnogi drugi svećenici i biskupi su osudili ovo kao “herezu”, a ja njima više vjerujem nego jednoj ženi koja nije u posluhu vrhu katoličke Crkve. Tko vas sluša, mene sluša. A pošto je naš narod poznat po neposlušnosti, ne čudi me ovo, da i dalje padate na zamke sotone.

   Pročitajte jedan članak o općenitim ukazanjima, bili istiniti ili lažni i kako ih prepoznati: http://www.vjeruj.net/vjera/istinita-i-lazna-ukazanja/

   • Netko

    Nađi poruku gdje Isus naziva Gospu Anđel Svjetla i javi njen broj ako je to istina, no ja to nisam nigdje našao.A druga stvar , zar Gospa nije Glasnik Nebeski ( no prijevod knjige je dosta loš, to priznajem , otvara mjesto manipulacijama)

    • vjerujnet

     evo:
     Subota, 1. siječnja 2011., 2:00h
     Moja Voljena Majka, Anđeo Svjetla, trijumfirat će kako bi donijela Moje Milosrđe i navijestit će Moj Drugi Dolazak na Zemlju.

     • Maranatha

      U Bibliji piše i “bit ćete kao bogovi”, pa to opet nije hereza.
      Proslijeđujem Newtonov savjet: “Otiđite u sobu, kleknite i ISKRENO zamolite Boga i ako se desi, dobit ćete emprijiski dokaz Njegovog postojanja (Istine).”
      “Tvrda je ta besjeda, tko je može slušati.”

      “Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.”
      Bb

     • vjerujnet

      Ona je u neposluhu a i govori drugima da tako čine, dakle, sve je jasno. Ne trebamo ni raspravljati o specifičnim stvarima u porukama…sve je jasno u neposluhu!

     • Maranatha

      Stvar je perspektive. I Isus je bio neposlušan farizejima, trgao klasje subotom, a opet, savršeno poslušan Ocu…
      Istina, ne trebamo dalje raspravljati. Milosrdni je sat za molitvu.
      Bb

     • vjerujnet

      Ali ovo je Crkva, to je Isus. Ako nismo Crkvi poslušni nismo ni Isusu. Dakle, pazite. Jao onome tko širi sablaz…a ovo je veliki sablaz sa motivom ljude iztrgnuti iz krila svete Crkve. BTB!

     • Marko

      ali pajdo kad ce vec jednom shvatiti da je Isus Krist = Crkva.

     • Marko

      empirija koja dovodi do podjele u Crkvi nije od Boga i anđeo svjetla daje nutarnje dokaze.

     • Jok Bok

      Citiraš bibliju ko i đava u pustinji Isusu.

     • Netko

      U originalu je dano objašnjenje da se pod Angel smatra Glasnik, dakle nemojmo generalizirati. Isus je u Bibliji nazivan Jutarnja Zvijezda (Otkrivenju 22:16) a znamo da se to ime veže i uz onog drugog

 • LG

  I Borgia je, odnosno, Aleksandar VI bio ”legitimno” izabran papa….

  • Marko

   Borgija nije nanio zla Uciteljstvu crkve, a privatno je imao grijeha, kao i svi, netko više netko manje.

 • Marko

  sad će fanatici napasti s milijun poruka na ovaj komentar, braneci ovu hereticku knjigu.

  • Anica Gavrić

   Mi,fanatici necemo napasti tvoj komentar.Jer Isus trazi da molimo za one koji nas optuzuju za herezu.Svi ce imati priliku za iskupljenje.Isus je po sestri Faustini najavio:PRIJE NEGO DODJEM KAO PRAVEDAN SUDAC,DOCI CU KAO KRALJ MILOSRDJA

   • Marko

    dobro pajdo, ako si katolik, ljubis li ti papu Franju, a ne mene?

    • violeta

     I tebe i papu Franju :)

     • Marko

      dobr, vjerujem ti i hvala ti, ajde mi sada reci iskreno te pitam: što je galvna svrha knjige Istine?

     • Ida

      glavna svrha je da pripreme covjecanstvo na Isusov dolazak

     • Marko

      Ali 100 puta bolja knjiga je od sv. Ljudevita Monfortskog – priprava na dolazak kraljevstva Isusa Krista. Sto je predstavljena u Raspravi o pravoj pobožnosti prema BDM. Totus Tuus

   • ZARNE

    to mi je pomalo smiješno… pzivaju se na sv. Faustinu , a Isus ju je pohvalio i bilo mu je drago kad je slušala autoritet nadređene.. usprkos tome što nadređena nije dozvoljavala faustini da ostvari Isusov naum…

    Kako to objašnjavate vi koji vjerujete u te objave??

 • Marko

  samo zelim pitati ove fanatike: hoce li se pokajati sto su vjerovali ovoj knjizi kada se uskoro sazna da je to bila cista podvala za naivne katolike? vidimo da bas mafija (masoni) prijeti papi smrcu, kako onda to moze biti antikrist? “svi katolici su duzni ljubiti papu i moliti za njega. tko toga ne cini grijesi” (sv. Augustin)

 • Ana

  Vidim da vam je knjiga trn u oku, zato je i napadate toliko. Ali ipak necete moci reci da niste znali i da vam se nije dalo, uvijek je sve isto, povijest se ponavlja ali i to je proreceno! A proreceno je i da cemo se pod Franjom podjeliti, pa zar se i to ne desava? Kao da nismo vise ista vjera!

  • Ana

   i odakle vam pravo da napisete “lazna prorocanstava”, a koji dokaz imate da su lazna, a sta ako se ispune???

   • Marko

    a što ako se ne ispune?
    a ti si im povjerovala?
    meni je dosta da vjerjem u evanđelje i glas crkve.

  • violeta

   Ako mi netko može odgovoriti na jednu stvar u vezi te knjige,koliko sam ja razumjela tamo su dane određene molitve točnije oko njih stotinjak i čini mi se da se zovu križarske molitve i također se preporučuje molitva Gospine krunice i krunice Božjeg milosrđa pa me zanima kako netko opravdava autentičnost tih poruka sa ogromnim brojem molitava koje se traže,da se sve to izmoli čovjeku treba tri sata barem….šta i taj podatak osim ovih očitih problema u toj knjizi nije znak da to dolazi od zloga?

   • Ana

    pa vidis neko ih moli sa srcem i ne pita kolko je trajalo !

    • violeta

     Ako tako moliš onda je to lijepo ali glavna teza te knjige je da je papa Franjo lažni prorok pa me zanima gdje vidiš ostvarenje tog proročanstva?

     • martina

      Violeta, čovjek gleda da bi bio budan. Nestrpljliva si jako. Rekoh, ja ne idem za porukama, ne bavim se knjigom, sve ima svoj proces ako će ići u tom smjeru. Đavao je lukaviji i pametniji od čovjeka, pa neće se ponašati da ga se rakrinka na početku.Đavao se koristi duhovnim da bi prevario. Općenito govorim, u mnogim životnim situacijama, a ne sad za ovo. To je njegova taktika,zavarati. Ne isčekujem da se poruke obistine,NE, jer ja to ne želim, ali ostavljam prostor “biti budan”.

   • Marko

    U reiki knjigama također se savjetuje da se mole molitve zastite s pečatima.

  • Marko

   ja ne vidim sebe u drugoj vjeri, nego ti govori istinu o sebi: “kao da nismo vise ista vjera” – hereza ti je usla u srce. ja ostajem katolik i ljubim papu franju do kraja i zivot sam spreman za njega dati.

   • Ida

    umjesto sto se toliko busas radije prouci Daniela i Otkrivenje, sve ce ti se samo kasti :)

    • Marko

     ti mene prosudjujes s visoka. drugome znamo dati lekciju a sebe ne vidimo.

 • Jok Bok

  Bolje da nas Bog sudi zbog nevjerovanja jednoj anonimki nego zbog neposluha Crkvi.

  • Marko

   Bravo pajdo, to je manji grijeh. zapravo ne vjerovati u privatne objave uopće nije grijeh. ne moram vjerovati ni u Lurdske događaje ni u Fatimske, nite će se Gospa išta ljutiti na to dok živim Evanđelje. a ako ne živim po evanđelju koje je objava svih objava, ja si ga meni. koga ne može evanđelje probuditi ne može nijedna druga knjiga.

   • Dado

    Bravo pajdo! :-)

    • Marko

     zanimljivo je da ovi koji čitaju tu knjigu nisu karizmatici, dakle, nemaju dar razlučivanja.

     • Marko

      naime hoći reći, karizmatike ne zanima što će biti, što je bilo, nego hic rodhos hic salta.

 • Jok Bok

  Znate li što su to Mirtine bilješke? Varka sotone ko i ove poruke, samo Mirta je bila poslušna svom duhovniku i nakon nekoliko godina se konačno raskrinkalo jarca. Tako bi se dogodilo i s ovom jadnicom kad bi bila poslušna. Tako da je Mirta svetica prema njoj. Bila je u kušnji i ostala poslušna, i ponizna. Zatražila je da se unište sve knjige koje je napisala. A nije da nije bilo molitvenih zajednica koje su se nadahnjivale na njenim bilješkama. Neki se pitaju kako zto da đavao govori ljudima da mole. Pa zato što im je molitva jalova ako su neposlušni Crkvi, a daje im dojam da su dobri vjernici. Takvima đava ne pravi prepreke za molitvu. Ako nemaš kušnji u molitvi i poteškoća zapitaj se moliš li dobro.

 • Otac

  Djeco koliko sam puta reko da se ne igrate s teologijom , hoćete da se neko ozlijedi . A ti Mate ti već ideš u prvi razred , šta je reko profesor . E djeco djeco . . . Ajmo u kuću , tata časti čokolinom i keksom .

  • Stanislav

   U krivu si. Tko će se baviti teologijom ako ne crkva i svećenici? Knjiga istine se i te kakao bavi teologijomi i postavila je neka teološka tumačenja na krive noge, zato se mora reagirati da ljudi ne bi ostali u zabludi.

 • Tomislav

  O KNJIZI ISTINE

  Knjiga
  Istine spominje se u Knjizi Proroka Daniela 10.21. Tu se govori o
  tajanstvenoj Knjizi Istine. Gabriel objašnjava Danielu da će sve što je
  njemu otkriveno o budućnosti i Kraju Vremena moći biti nađeno u Knjizi
  Istine. Danielu je rečeno da Nju zapečati, jer se Nju treba ostaviti za
  jedno drugo vrijeme koje se naziva “Vrijeme Kraja”.

  A
  ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do
  posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati i spoznaja će biti
  velika.“ Daniel 12.4.
  „Čuo
  sam to, ali nisam razumio. Zato sam upitao: Gospodaru moj, što znači
  posljednje od ovih stvari? On odgovori: Idi Daniele: jer do posljednjega
  vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi! Mnogi će se očistiti,
  obijeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to
  spoznati. Ali će pobožnici to spoznati. Od vremena kad se ukine
  svagdanja žrtva i postavi sramotna gnjusoba, bit će tisuću i dvjesta i
  devedeset dana. Blago onome koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i
  trideset i pet dana!“ Daniel 12.8-11.

  • violeta

   Da ali glavna teza knjige je da je papa Franjo lažni prorok a ja ne vidim gdje se to proročanstvo ostvarilo…vidim pozivaš se na Bibliju i određena proročanstva dana svecima kao ovo od katarine emmerich i to je uredu jer sve što je u Biliji prorečeno ima doći ali ne vidim kako to potvrđuje istinitost Knjige istine i ulogu pape Franje kao lažnog proroka…po čemu je on lažni prorok?

   • josip

    Prorečen je odlazak pape Benedikta, prorečen je profil sadašnjeg pape i
    prije nego što je izabran (lažna poniznost, svi će misliti da je
    neobična i čista duša, doživljavat će ga kao živog sveca, kao nekog tko
    unosi novine, dašak svježeg zraka) i prorečeno je da će doći do promjena
    u sakramentima, slavljenju mise, a kasnije da će se i sve religije
    ujediniti u jednu. Kao što možemo vidjeti, papa Franjo je i sam najavio
    veliku reformu Crkve. Malo strpljenja i vidjet ćemo što će nam to donijeti.

    • violeta

     O odlasku pape Benedikta je pisano i prije nego se dogodilo od strane jednog talijanskog novinara,do promjene u sakramentima nije došlo tj došlo je u vidu uvođenja sv Josipa u sklopu euharistijske molitve (nešto što vam je posebno drago s obzirom na vaše ime nadam se), jedino što bi mogli uzeti kao ostvareno je ovaj opis profila..ali dajte mi recite kako pomiriti činjenicu da je papa navodni lažni prorok sa određenim stvarima, kao primjer možemo uzeti pozitivna mišljenja koja su o njemu dali neki izuzetni ljudi kao G.Amorth,fra Zovko ako uzimamo u obzir mišljenje anonimne proročice onda trebamo valjda uzeti u obzir i ono što oni kažu…osim toga papa ima 76 godina a zaređen je u 33 godini i cijelo to vrijeme kao kardinal i kao svećenik je bio vjeran Crkvi zašto bi sada bilo drugačije…reforma crkve je bila i tema na konklavama i zahtjevali su je sami kardinali i ona bi morala biti provedena i da je netko drugi izabran kao papa…ja ne kažem da određene stvari prorečene u Bibliji neće doći ali ne vidim ulogu pape Franje kao negativca i lažnog proroka..

     • Marko

      sam Benedikt je najavio svoj odlazak u knjizi Svjetlo svijeta.
      tako da to nije uopće problem prebaciti sebi u proroštvo.

     • ZARNE

      sad ste sve upropastili.. to su im glavni argumenti .. kako ste mogli ? :/ (salim se naravno:)

     • martina

      Najavio, ali zašto? Bilo je baš iznenada. još bi čudnije bilo kada bi Benedikt rekao:”Čujte papa Franjo je lažni prorok”. Zar ne bi bilo čudno? Onda bi optužili Benedikta da ga je napala sotona. Da je skrenuo ili slično, a s druge strane Benedikt je ostao u poniznosti.Zašto? Da se možda ispuni Pismo? Otkrivenje. Da bude poslušan Kristu do kraja.

      Ja ništa ne znam, ali pokušavam ti hipotetski odgovoriti na pitanje.
      Ne idem za tim optužiti ili osuditi, mogu pogriješiti.Zato ne idem za porukama ali želim biti budna.

   • ZARNE

    brravo violeta :)

  • Marko

   knjiga istine je Biblija

 • Tomislav

  Blažena Ana Katarina Emerick (
  * 1774 + 1824) bila je u samostanu Augustinki, imala je Isusove Rane.
  Uz viđenja Isusove muke imala je i proročka viđenja Crkve.

  Tako
  je 13. svibnja 1820. izjavila: “…Još vidim jedanput Petrovu Crkvu
  potkopanu planom tajne sekte, dok je oluje uništavaju… Viđenje
  12. rujna 1820. je ovako objasnila:”Vidjela sam čudnu crkvu koja je bila
  izgrađena protiv svakog pravila. To je vjerojatno ljudska crkva koja
  slijedi posljednju modu, kao i novu krivovjernu rimsku crkvu, koja je
  jednako tako izgledala. Opet sam vidjela veliku čudnu crkvu koja je
  bila izgrađena tamo (u Rimu). U njoj nije bilo ništa sveto…Tamo je sve
  rađeno mehanički, i u skladu s ljudskim razumom… Vidjela sam sve
  vrste ljudi, stvari, doktrina i mišljenja. U tom je bilo nešto oholo,
  drsko i nasilno, izgledali su veoma uspješno…”

  A 4. listopada 1820. Katarina je izjavila:


  Kada sam vidjela crkvu Svetog Petra u ruševinama i način na koji su
  mnogi svećenici zauzeti na ovom poslu razaranja – nijedan od njih nije
  htio to otvoreno raditi pred drugima…”

  Izjava
  o Crkvi od 1. lipnja 1821.: “Zatim sam vidjela da sve što pripada
  protestantizmu postepeno dobiva na cijeni, a Katolička Vjera tone u
  potpunu propast. Većina svećenika je privučena blistavim ali krivim
  učenjem mladih učitelja koji pridonose propadanju. U tim danima vjera će
  pasti veoma nisko i sačuvati će se samo u nekim mjestima, u nekoliko
  kućica i u nekoliko obitelji koje je Bog zaštitio od razaranja i od
  ratova.” Slične su i ove riječi Katarine Emerick: “Vidjela sam da su
  mnogi svećenici poneseni idejama koje su štetne za Crkvu. Oni grade
  veliku, čudnu i neuravnoteženu crkvu. Svakoga će pustiti u nju u namjeri
  da budu ujedinjeni i da imaju jednaka prava: evangelici, katolici,
  sekte svih vrsta. Takva će biti nova crkva…Ali Bog ima druge planove.”
  (22.4.1823)

  • ZARNE

   kakve to veze s bilo čim ima??

   • martina

    Pa zar ti ne vidiš malo dublje. Ovako, pročitaš ovo, ussadiš u pamet i pratiš i ako se poklopi onda je to potvrda. Ne navijam za ovo ili ono, ali budi budan i prati.Otpad od vjere je kad se protestantizam uvuče u crkvu a to bi značilo…nema svete pričesti. Kužiš?

    • martina

     …a na čelu Crkve stoji neki papa. Kužiš?

    • ZARNE

     pa di se to kod pape točno vidi?

  • ZARNE

   di piše da će papa otpast od vjere…mogu otpast svećenici ,i puno vjernika i to se poklapa s proročanstvom

 • dupin

  Bio bi red da autor ovog članka iznese i proročanstva koja su se ostvarila, a napisana su u tim porukama…znaći da se što je moguće objektivnije komentira cijela stvar. Ovako nažalost članak djeluje neozbiljno i diletantski…kao da je pisan samo u svrhu što većeg diskreditiranja te proročice, a bez želje da se dublje sagleda materija.

  • ZARNE

   navedi ih ..znaš pisati

 • lionheart

  Pozdrav dragi vjernici, dozvolite mi da napisem svoje mišljenje o ovim porukama tj., o plodu kakvog su ostavile na mene.
  Pratim ih nesto manje od godinu dana i mnogo puta sam posumnjao u njihovu autenticnost, pogotovo jer sam u isto vrijeme citao dnevnik Sv Faustine gdje Isus sestru Faustinu uci kako mora biti poslusna poglavarici samostana i svom ispovjedniku ocu Sopocku, cak je i hvali kada poslusa njih umjesto Njega. Onda ipak razmisljam kako u to vrijeme papa nije davao ostavku, niti poput pape Franje davao izjave poput one di nam kaze da je Crkva malo dosadna kad je rijec o abortusu i eutanaziji. Tad u vrijeme Sv. Faustine papa nije na Veliki Cetvrtak prao i naglasavam ljubio noge maloljetnicima u zatvoru od koji su neki muslimani, nas papa danas ide toliko daleko da kaze da je dovoljno biti dobar i ciniti dobro da bi bio spasen, sjetimo se braco sto je Isus rekao koja je najvaznija zapovijed.
  Necu dalje nabrajati “cudne” poteze naseg pape Franje, nego cu se vratiti plodovima koje sam dobio citajuci ove poruke. Do unazad godinu dana nisam znao sto je Euharistija, na Svetu Misu sam isao dva puta godisnje na Bozic i Uskrs, cisto zato jer eto tradicija je, nisam imao pojma kako se moli Gospina krunica ni zasto je važna molitva. Danas je sve to drugacije, ne propustam Nedjeljnu Misu, naucio sam moliti Gospinu krunicu i Krunicu Bozanskog Milosrđa, citam Sv. Pismo, vjerujem da sam bolji covjek, odbacio sam alkohol i nocne izlaske, pa onda svaki put kad procitam da lazne proroke prepoznajemo po polodovima koje daju pitam se nisu li ove poruke stvarno autenticne.
  Ne želim braniti niti opravdavati ove poruke nego cu se pozvati na Sveto Pismo. “Ako je taj naum ili to djelo od ljudi , proapst ce; ako li je ipak od Boga necete ga moci unistiti – da se i s Bogom u ratu ne nađete.”
  Zato prijatelji budite oprezni prije nego sto ove poruke nazovete sotonskima jer ako ste u krivu, tezak grijeh ste preuzeli na sebe.
  BVB

  • Marko

   da, dobro je da si se okoristio. Bogu hvala. ljudi su se okoristili i Vasulinim porukama, pa ipak ih je Crkva osudila kao hertičnima. ljudi su se obraćali na propovijedi Arijeve, pa ipak je on bio veliki heretik. Rana ove knjige je sumnja i napad na Prvosvecenika – papu.

   • Marko

    zar je pranje nogu sakrament, pa da se ne bi smio laicima prati noge? pranje nogu ne zadire u bit Učiteljstva?

    • lionheart

     Nisam se okoristio bar ne u takvom kontekstu kakvog ti navodis, ostavljam samo mogucnost da su poruke autenticne i da je nazivati ih sotonskima pogresno, a ako cemo analizirati te iste onda budimo objektivni i korektni pa nabrojimo i sve dobro sto one zastupaju, a to je molitva protiv abortusa, molitva protiv svakog oblika mrznje i ratova izmedu ljudi. Poruke također zagovaraju svakodnevnu molitvu Krunice i to ako je moguce sva otajstva, a pogotovo Krunice Bozanskog Milosrda, a onaj tko je procitao Sv Faustinu zna da ju je Isus naucio kako da moli tu krunicu i kakvu je ljutinu uzrokovala sotoni dok ju je molila.

     Kao sto sam rekao necu braniti poruke mene su pomogle vratiti vjeri i zato sam zahvalan. Pa i ako se pokazu laznima ja i dalje ostajem vjeran Bibliji.
     BTB

     • violeta

      Mislim da sam negdje pročitala nešto slično tj jedna žena je također slijedila te poruke i molila obadvije krunice i navedene molitve i kada se razočarala u poruke otišla je kod svećenika na razgovor i on joj je rekao da bez obzira na poruke koje je slijedila a nije trebala Bog je prihvatio sve njezine molitve koje je tada molila…naravno ne želim reći da trebaš slijediti te poruke i dalje ali mislim da je bez obzira na poruke lijepo da moliš te krunice…

     • Marko

      ali prva molitva cjelokupne Crkve katolicke uvijek je za svetoga oca Papu. u SMP to je glavna poruka.

  • ZARNE

   negdje sam pročitao ovo “sotona je spreman izgubiti na kratkoročno,ali samo ako isto to dobiva na dugoročno” nemoj me krivo shvatit.. al najbitnije da nisi siguran u njih kao neki što je jasan znak da snjima neš ne štima..

   • lionheart

    Ne krivo si me shvatio moram biti iskren pa cu napisati da ja vjerujem da su poruke istinite, ali svako malo uhvati me sumnja i ova tvoja izreka sigurno stoji. Ne znam jesi citao plavu knjigu Stefana Gobia, koju je Crkva priznala, ali mnogu joj osporavaju to sto Gospa kaze u tim porukama da ce njeno Srce trijumfirati pocetkom ovog milenija, a kao jos nista se ne desava. Pazi u toj knjizi jasno pise da se masonerija uvukla duboko u Vatikan, da ce u zadnjim vremenima necisti covjek sjesti na vrh Crkve, da ce se pojaviti antikrist, znaci pourke odvjaju antikrista i necistog covjeka i također govori o Upozorenju kao cudu Drugih Duhova. Slicnost poruka Stefana Gobija i ove prorocice o kojoj diskutiramo je stvarno velika pa cak i ovaj autor ovog clanka priznaje znakove zadnjih vremena.

    • ZARNE

     nisam ju čitao.. no budimo realni .. u knjizi sam zadnje pročitao da će uskoro papa franjo teško oboljeti,pa me zanima kad će stić ukinut sakramente, pričest itd?…do sad je prema tome ljenčario

     • lionheart

      ne, u poruci pise da ce uskoro se ciniti da je na samrti, ne pise ni od cega ni kako i da ce zatim naglo ozdraviti i da ce se to prihvatiti od strane vjernika kao cudo, moze to biti atentat, bolest bilo sto…

     • ZARNE

      samo valjda nebude sad stalno uskoro ,uskoro ,uskoro .. sve dok papa,budući da je star, za par godina ne dobi neku virozu koja bude protumačena kao takva.. a do onda se bude navuklo ljudi i ljudi na to :/

     • Marko

      ne mogu vjerovati da bi Gospa dopustila da sin koji je njoj tako posvećen, bude otpadnik. uostalom ima mnoga vidljivih znakova da je papa Franjo blag ali vrlo radikalan:

     • lionheart

      da samo Gospa ima danas dva sina papu Franju i Benedikta papu u miru, a zaboravljas da nam je Bog dao svima dar slobodne volje, zato smatram da su ovo stvarno teska vremena za Katolike

     • Marko

      oni se savršeno nadopunjuju

     • martina

      Ja sam čula da će ozdraviti čudesno i da će tada politički izmiriti svijet i da će onda vrlo brzo obmanuti sve čineći dobra djela a početi sa tim reformama kad pridobije svijet. Al nemoj meni uputiti kritiku, ja sam to čula ne znam negdje usmeno, valjda piše u toj knjizi. Što se mene tiče, ja sam budna. Pratim. Malo to posprdno govoriš, ako pustiš papu već je od nekih svetaca prorečeno da će se mijenjati Nauk, da će se izbaciti pričest, ne mogu se sjetiti, znam da je žena blaženica ili svetica, potrudit ću se pronaći….Dakle, već je rečeno a naša je svetica i to je priznato od crkve.

    • violeta

     Mislim da je u tome i dio problema jer se u toj knjizi spominje Upozorenje,lažni prorok itd znači istinita proročanstva koja su već prije najavljena u Bibliji,Gospinim ukazanjima i plavoj knjizi ali problem je što jedino knjiga istine izravno upućuje na papu Franju kao lažnog proroka a on ničim konkretnim dosada a prošli su mjeseci nije se pokazao kao lažni prorok…čak suprotno pokazao se kao izrazito marijanski papa i kao rijetko koji svećenik danas izravno i jasno govori o sotoni i borbi protiv njega….
     Meni se on više čini kao papa koji bi mogao dovesti do trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina ipak je njegov pontifikat na njegovu inicijativu posvećen Gospi Fatimskoj a to puno znači

     • lionheart

      a violeta budimo iskreni pa priznajmo da papa Franjo radi stvarno cudne stvari da se ne ponavljam gori sam dio napisao u prvoj poruci, evo par linkova pa sama zakljuci, a jedan od razloga sto mi se ove poruke svidjaju je taj sto su sto puta osudili abortus kao jedan od najvecih grijeha danasnjice, ali kazu i to ce Bog oprostiti ako se iskreno pokajete i zatrazite oprost kroz sakrament Ispovijed
      http://www.vecernji.hr/papa-franjo-nikada-ne-osudjuje-pa-ni-zakone-o-pobacaju-i-eutanaziji-573327
      http://www.index.hr/vijesti/clanak/katolicki-konzervativci-napali-papu-franju-stanje-u-crkvi-je-katastrofalno-pogorsao-ga-je-deset-tisuca-puta/706459.aspx
      http://www.jutarnji.hr/papa-franjo–crkva-ne-treba-govoriti-samo-o-abortusu-i-gay-brakovima/1127232/

     • violeta

      Evo pročitala samove članke i koliko vidim u svima njima se manje više spočitava papi što izravno ne govori protiv određenih stvari kao što su abortusi itd i sam papa u intervju priznaje da namjerno nije želio izravno govoriti o tome i da su ga mnogi kritizirali zbog toga ali ključna stvar u tome je da papa iako nije izravno i direktno govorio o tim pitanjima kao prijašnje pape nije promjenio doktrinu i učenje Crkve nimalo u tim pitanjima i on sam kaže “Crkveni nauk po tim pitanjima je jasan i ja sam sin Crkve. Ali, nije potrebno govoriti o tome cijelo vrijeme” To ga ne čini lažnim prorokom,razumijem da je vjernicima pa i meni neke stvari teško shvatiti u pogledu ovoga pape i određenih izjava ali kad pogledaš ima pravo zašto bi mediji Crkvi uvijek nametali iste teme i pitanja i onda prikazivali Crkvu kao neku instituciju koja je seksualno opsjednuta…stav Crkve i pape ja jasan onome tko želi vidjeti…a mediji igraju svoju igru sa njim nažalost i tako zbunjuju vjernike..

     • Marko

      deplasirani mediji.
      uzmi ovo: http://www.youtube.com/watch?v=vtk_3LJidfc

     • violeta

      Ako još samo mogu dodati nešto….ako ćemo raspravljati o vjerodostojnosti pape Franje onda treba uzeti u obzir cijeli njegov pontifikat dosada i sve što je napravio a ne samo čupati dijelove koji potvrđuju naše već unaprijed stvorene dojmove o njemu kao lažnom proroku…on nije samo papa koji je slabo govorio ili preblago o pitanjima abortusa ili gay osoba on je također papa koji je ekskomunicirao svećenika koj je podržavao gay brakove,potvrdio stav Benedikta u pogledu onih časnih sestara iz Amerike koje su se odmetnule od Crkve u nekim pitanjima,slavio je misu ad orientem,posvetio Vatikan sv Josipu i sv Mihaelu,molio molitvu egzorcizma nad čovjekom i to u javnosti,izravno i direktno govorio o sotoni,posvetio svijet Bezgrešnom Srcu Marijinu i svoj pontifikat Gospi Fatimskoj,ubrzao kanonizaciju Ivana 23….itd

     • Srce Marijino

      Violeta evo ti križ koji na prsima nosi fol Franjo . Golubica je ista kao na grbu sotonističke sekte Ordo Templi Orientis , sotoniste i luđaka Aleistera Crowleya a kojoj pripadaju mnogi glumci , pjevači i slavne osobe npr. Rihana , Beyonce , a evo izgleda i Vrane čim je u samo osam mjeseci postao najpopularnija osoba na internetu – nema popularnosti bez đavla u današnjem svijetu . A to da je posvetio svijet B. Srcu Marijinom isto ne lupaj bez veze nego pogledaj riječi posvete pa mi reci ko je tu kome posvećeni gdje je Srce Marijino u cijeloj priči . Imaš vijest na sitno net. pa pogledaj . Neka on samo stoji podalje od Kristove Crkve i nas vjernika , a mi ćemo se sami posvećivat , a on nek posvećuje sebe i svoje kompanjone sotoniste i bankare prije nego bude kasno za njih . Uostalom šta ja ovdje pričam imamo biskupa Uzinića on sve zna , on će sve to sredit brzo ne sumnjam .

     • Srce Marijino
     • Sushi

      Je li i to masonski simbol?
      http://en.wikipedia.org/wiki/Josip_Bozani%C4%87
      Njegov grb takodjer ima golubicu…

     • Osushi

      Rekao sam sotonski , a ne masonski . Ovo u Bozanićevom grbu i ne mora bit golubica , može bit da je i neka druga ptica , a problem kod Franjinog križa je što je golubica identična kao ona u grbu sotonističke i gnostičke sekte što je ipak malo previše za poglavara katoličke crkve . Ali što znaju glupi vjernici tu su isusovci , Bodrožić i ostali tumači vjere oni će nama budalama objasnit šta je to sotonizam , šta je prava vjera , šta je u Vatikanu , kako je Bergoglio ustvari pobožan čovjek . I samo da dodam Bozanić je na našoj strani .

  • Jasmina Benkovic

   Prepoznat cete ih po plodovima,rece Isus..takodjer svjedocim o velikim plodovima i darovima Duha svetog..o ponovnom rodjenju u Kristu,jer zaista sam bila izgubljena ovca

 • Tomislav

  663. Hram Božji će biti oskvrnut do neprepoznatljivosti.

  Utorak 1, Siječnja 2013, 19:20 sat

  Moja predraga kćeri, nova zora svice i promjene u pripremi za Moj Drugi Dolazak su započele.

  Ratovi na Bliskom istoku će sada eskalirati, i mnogi će umrijeti od ruku
  zlih skupina. Ove zle skupine ce pak sada biti zaustavljene Rukom
  Mog Oca. Svaki od njih će biti uništen, jer oni predstavljaju ogromnu
  prijetnju za djecu Božju..

  Moji planovi sada izlaze na vidjelo i oni medju vama koje sam izabrao
  ,koji ce voditi ostatak Crkve, će brzo pripremiti utocista po cijelom
  svijetu. Ta mjesta će biti,kamo cete ici,gdje ćete Me u miru častiti
  ,kada u vaše crkve necete biti dobrodošli na način kako bi trebalo
  biti.

  Vaše crkve neće biti ništa drugo nego mjesta za zabavu gdje ce se u
  raskošnim svečanostima izvoditi poganski rituali i poganska glazba.Oni
  će reći da , navodno, te priredbe služe da časte Boga. Umjesto toga, oni
  će odavati počast grešnim djelima, i oni ce naglasiti da su u skladu s
  Mojim učenjima.

  Mnogi će se uskoro predstaviti kao nove Sluge Bozje. Mnogi od njih neće
  biti pripremljeni u kršćanskim crkvama ,stoga neće biti dostojni da
  djeci Božjoj daruju Svete Sakramente.Oni će biti varalice. Oni će
  svima diktirati njihovu istinu ,koja je ,kako kažu, Bozji nauk u
  današnjem svijetu.Njihove laži ce doprijeti do ušiju ljudi sirom
  svijeta.

  Mnogi će se osjetiti privučenim onim, što ce oni shvatiti kao svježi,
  novi pristup Mom učenju i Bozjoj ljubavi . Sve će biti strašna laž.
  Mnogi će biti u iskušenju da prihvate novu Jedan- Svijet religiju.

  Za vrijeme dok lažna crkva raste i privlači mnoge slavne osobe,
  uključujući medije i političke vođe, i Moja preostala Crkva će rasti.
  Mnoge Moje zaređene sluge će Mi biti nevjerni i pridružiti ce se novoj
  Jedan-Svijet religiji, gdje ce biti dočekani otvorenih ruku.

  Ove varalice ce svugdje po svijetu izazvati strašne pogibelji među
  kršćanima ,ako ne prihvate ovu novu,politički potvrdjenu kulturnu
  organizaciju , koju će nazivati Crkva Božja.

  Iako ce kršćani biti glavna meta mržnje, tražit će se i kuća
  Izraelova, i Židovi će biti u ovom ratu za duše ,proglaseni dezurnim
  krivcima.

  Ništa od onoga što ćete vidjeti i sto ce se dogoditi vani u svijetu, se
  nece razlikovati od Pocetka vremena. Uskoro ćete vidjeti bogatu i
  impresivnu zgradu u Rimu, koja će biti mjesto susreta. Sve religije će
  biti ovdje dobrodošle, dok će one biti prisiljene progutati laži koje ce
  im biti predstavljene od Novog Svjetskog Poretka.

  Svremenom će biti neprihvatljivo, da se određeni kršćanski običaji prakticiraju u javnosti.

  To će također vaziti i za Sakramente krštenja i Svete pričesti. Oni će u
  modernom i svjetovnom svijetu biti neprihvatljivi, i vidjet ćete da
  će ih biti nemoguće primiti. Sakrament braka ce se promijeniti, i brak
  će biti dostupan u drugačijem obliku. Jedini način za primanje pravih
  Sakramenta u ovom trenutku će biti kroz ostatak Crkve.

  Moje zaređene sluge, vi koji ćete patiti u Moje ime, ako budete
  ustrajavali na Sakramentima i Svetim Misama, trebate znati sljedeće:
  Vi ste Mi duzni, zbog vašeg Svetog zavjeta, da nikada ne budete u kusnji
  ,da odstupite od Istine.Biti će izvrsen pritisak na vas, da
  napustite putove Gospodnje. Vaš glas će biti poput šapata, kad
  neprijatelj pokuša nadglasati pravu Riječ Božju.

  Okupite se. Ujedinite se. Vrlo brzo Hram Božji će biti oskvrnut do
  neprepoznatljivosti.. Sve što trebate učiniti je ,da Me slijedite i
  slušate svoje srce i svoju savjest. Budite spremni u svakom trenutku za
  ovaj tezak putu ,koji je pred vama. Vi ćete trebati svu vašu hrabrost,
  svu vasu snagu i svu vasu izdržljivost.

  Znajte ,da vas Ja čekam na kraju vaseg puta , kako bi vas zagrlio
  Mojim Svetim Rukama i poveo u sigurno utočište Mog Novog Raja.

  Vaš Isus

  Za osobu koja je komentirala da vizije Anne Katarine nemaju veze sa ovom temom neka promisli još jednom. Ona je jedina osoba za koju ja znam koja je 1820-ih godina prorokavala novu crkvu u Rimu. Sada nakon skoro 200 godina pojavljuje se ta poganska crkva u Knjizi Istine koja kaže da će bit bogata i impresivna zgrada u Rimu

  • ZARNE

   pokaži mi di piše da će papa otpasti od vjere… valjda
   znaš Crkva nije papa?

 • Jak , jak

  E saćemo saćemo mi se obratit , dobro da nam je reko ovaj Miravalle . Da nije njega i isusovaca ne bi mi katolici znali u šta vjerovat . Vjerovali bi u koze i ovce ko Franjo Čudotvorni. Dajte još ljudi da se smijemo malo . Šta predaje ovaj Miravalle, šprdologiju ? Priča viceve na teološkom fakultetu u Vatikanu ? Evo djeca me baš pitaju doma tata kad će ovaj Miravalle još nešto provalit da se smijemo malo prije spavanja .

 • Verba volant scripta manent

  Evo ljudi , ovdje imate interview sa prof . Miravalleom , tko zna engleski , odmah se vidi da je čovjek na svom terenu što se tiče privatnih objava i Svetog Pisma , ne može mu neko tek tako govorit neke stvari . Pa šta vi pojedini sebi umišljate da ste prepametili cijeli svijet , pa čovjek se cijeli život bavi ovom problematikom , naišao je sigurno na x ovakvih objava .

  • Marko

   Ova podvala samo govori o tebi… i ništa više!

 • martina

  Zdravko Curić, ne pratim poruke ali sam našla nešto vezano za ono što si ostavio, a nije od iste osobe, pogledaj malo čitavu stranicu pa reci neko mišljenje:

  *Nove Poruke Isusa Krista – preko John Leary’a* Antikrist će…

  Antikrist će upotrijebiti Internet da pokuša prisiliti ljude da ga obožavaju kroz kontrolu misli. Molite za Moju pomoć u uviđanju bilo kakvih zloupotreba, i riješite se ovih alata nakon Upozorenja.“ ( 3. veljače 2011.)

  dalje, antikrist će biti muslimanski vođa što je rekla i blažena Ana Katarina Emerich

  sve ovdje

  https://sites.google.com/site/molitedragadjeco/dolazak–antikrista

  • Tea

   mislim, ali nisam sigurna, da su poruke dotičnoga Johna Learyja proglašne lažnima.. Molim, provjerite ovu informaciju

   • martina

    Ne znam, provjeravati ne želim. Želim biti budna. Ne zamaram se porukama. Jedina knjiga koju doma imam je ona plava koju preporučuju mnnogi svećenici na župama, zove se

    Svećenicima Marijinim predragim sinovima.

    Izdaje Svećenićki Marijanski pokret, Palmotićeva 33, Zagreb

    Ta knjiga je odobrena od crkve, i ovako piše.

    Kardinal Bernardino Echeverria Riuz, OFM

    Nakon što sam pročitao i razmatrao Poruke koje je naša draga Gospa povjerila don Stefanu Gobbiju, smatram privilegijem, što mogu dati IMPRIMATUR za izdavanje ove knjige. Zbog toga bih također htio iskoristiti ovu priliku da preporučim čitanje ovih Poruka, jer one pospješuju širenje štovanja Presvete Djevice Marije.

    San Marino, 29.lipnja 1995., na svetkovinu Svetih Apostola Petra i Pavla i dolje imate potpis kardinala

    (knjigu sam dobila od Marijine Legije)

    što se tiče J.Learya, neki su se događaji i dogodili kako je dobivao poruke i znam da njegove poruke izlaze u Zlatnom peru kojeg uređuje čini mi se svećenik fra Bogdan Cvetković, imate ga za kupiti u knjižari Svetog Antuna preko puta katedrale. Pa ne znam onda što reći?

   • ZARNE

    jjašta su..

 • martina

  Jedino mi nije jasno, kako takva Knjiga Istine potiče na toliko molitve, zar bi đavao to tražio, malo mi je to apsurdno, moljenje Krunice Božjem Milosrđu itd. … zar bi đavao uopće želio molitvu???? Pa ne možemo valjda reći da je molitva đavlija, posebno Krunica Božjem Milosrđu.

  • Milky Awaay

   Sotona nije repato stvorenje s rogovima koje viče BU, svi bi ga onda prepoznali. Zar ne misliš da će s ovakvim porukama doć do antipatije prema Crkvi, Papi…a kad te odvoji od Crkve, i kad stvori averziju prema Crkvi, s molitvama i postom , krunicama i svime se lako da zastranit. Tako se stvaraju sekte. Kad nastanu uvjerenja o tuđim darovima i polagano uvjerenja kako te Crkva ne razumi, a ti se pripremaš na nešto veliko. Sad mi revi iskreno, bi li te ove poruke tako interesirale da ne najavljuju Isusov dolazak uskoro. Da nemaju proročanstva koja se ostvaruju. Bez ikakve uvrede imaš puno tarot majstora koji će ti isčitati budućnost i tvoj život bez iti jedne pogreške. Sjeti se kako je došlo do izgona iz raja. Sotona je taj koji je ponudio Adamu i Evi da pojedu jer će biti i znati sve ko Bog.

   • martina

    Ne pratim poruke od nikud ali se sjećam da je jedna svetica, ili Katarina Emerich, zaboravila sam, dakle priznata od Crkve rekla da kada se ukine euharistija da je na vlasti antikrist, pa reci da onda nije?
    Ja sam budan i oprezna, oprezno promatram i papu ali promatram, biti budan nije grijeh nego Isusova Riječ. Isto tako postoji i Otkrivenje, njega valja čitati i prepoznavati u vremenima, ili se možemo uljuljati pa misliti kako niti jedan papa nikada neće biti antipapa, što nije u skladu sa Biblijom. Biti budan i da ti ne ne dostaje ulja u svjetiljkama, mudre i lude djevice. Isus će doći, to mi govori moj život, moje patnje, i to mi govore znakovi vremena u svijetu, govore mi da će doći za moga života a kad ja to ne znam.I nemam se čega bojati, ja jedva čekam da dođe jer bi mi nebo bilo spas od svih patnji.Ja se radujem, može doći odmah. :)

    • Ante Vucic

     Evo za sve one koji očekuju Dan Gospodnji (Kristov povratak) što o tome kazuje Sveto pismo. Dobro pročitajte, pa onda razmislite da li se trebate radovati Danu Gospodnjem: “Jao vama što žudite za danom Jahvinim!
     Što će vam biti dan Jahvin?
     Tama, a ne svjetlost.
     Bit će vam k’o onom što uteče lavljim raljama,
     a sretne ga medvjed;
     koji uđe u kuću i stavi ruku na zid,
     a ujede ga zmija.
     Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost?
     Mrklina, a ne sunčan sjaj?” (iz knjige proroka Amosa 5, 18-20.)

     A sv. Petar, prvi papa, kaže ovo o Kristovom povratku:
     “Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.
     Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje,
     kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da
     tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.” (2. Pt 3, 8-9)

     A za sve koji nagađaju o znacima vremena, sam vam je Krist rekao da ni on ne zna časa kad će se to zbiti, u svakom ljudskom razdoblju je bilo onih koji su vidjeli znake vremena koji navješćuju Kristov povratak (tako je biskup Salone iz 5. st. pisao pisma sv. Augustinu u kojima je pokazivao da se pojavljuju svi biblijski znaci za Kristov povratak). Mi koji smo ovdje na zemlji sada najbolje svjedočimo da su bili u krivu.
     Vezano uz gornja dva citata mislim da nam Sveto pismo jasno govori da ne želimo i da ne dočekujemo s radošću Dan Gospodnji, već da kao pravi kršćani iz ljubavi prema bližnjemu molimo da se on što više odulji tako da što više ljudi ima što više vremena da prispije spašenju, a oni koji misle da su pravedni pred Gospodom i čekaju s radošću Dan Gospodnji neka pročitaju što tima kaže prorok Amos. To su oni kao farizej u hramu koji je zahvaljivao Bogu što je pravedan, a s druge strane ti nemaju ljubavi prema bližnjemu, jer da je imaju molili bi da Krist doće što kasnije tako da se njegovi bližnji mogu spasiti. Svi vi koji s radošću i željno iščekujete Dan Gospodnji nećete mu se radovati kada dođe, to ne govorim ja već Sveto pismo.

     • martina

      Gospodine Ante, zar je grijeh radovati se Kristu?Ako ti je život patnja onda željno i s radošću očekivati nije grijeh. Ne na način da više ne želim živjeti i da samo o tome mislim nego imati nadu i radost. Nekako kao da ste izvrnuli smisao. Vidite kako je lako optužiti i izvrnuti smisao? Vrlo lako.Nemate uvida u moj život. Kada se molim osjećam Krista koji me žudi i čeka gore ali još nije vrijeme, i stoga smijem se radovati jer je Isus zato i uskrsnuo. A da će prethodi nevolje i težine, pa zar ih već nemam, pa izdržat ću i gore ali mi u svemu tome nitko neće oduzeti RADOST. Jer živim da bih bila konačno radosna gore.Zadnja rečenica iz Vašeg komentara samo govori da će biti jako teška vremena, ali vjerujem da će i težina istinske vjernike još više približiti Kristu.Inače, treba čitati i Novi Zavjet da bismo shvatili tu radost.Ja znam da mi je živjeti na zemlji i ne misliti o tome, biti budan i biti u molitvi i u ljubavi prema bližnjemu, treba izdržati, biti ustrajan i POSTOJAN i to će me spasiti za radost KOJOJ SE SMIJEM nadati. Jedan svećenik je rekao, smijemo se radovati doći i ići gore, prema tome, ne smatram da sam pogriješila,smatram da će mi Bog dati i više hrabrosti nego bi netko izdržao, ako je Njegova volja. Malo ste krivo protumačili i Vi i ovi koji su glasali za vaš glas. Biblija se ne tumači tako doslovno nego ČITAVA.Što kaže TAJNA VJERE koju molimo pod misom?:

      “Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.”

      http://zrno.fsb.hr/dt/mysterium_fidei__798-1.htm

      http://www.zupa-glamoc.site90.net/literatura/Misterij%20vjere.pdf

     • Ante Vucic

      Pa upravo si skroz promašila poanto onoga što sam napisao. Ti bi trebala, prema svetom pismu prema SZ i NZ, moliti, radi ljubavi prema bližnjima, da se dan povratka odulju kako bi ih se što više spasilo, kako to kaže sv. Petar. Ja ne napadam tvoju radost zbog Krista, ali mislim da trebaš, u duhu cjelokupnog sv. Pisma, zbog ljubavi prema bližnjima, moliti da se dan Njegova povratka odulji. I tajna vjere nije molitva, ona se ne moli, to je ispovijest vjere. Iščekivati slavni dolazak nije isto kao i moliti da se on dogodi što prije. Izrazito je sebično reći “Kriste dođi jer sam ja spremna”, a što je sa svim bližnjima tvojim koji nisu spremni, oni neka propadnu. Upravo zato prorok Amos kaže ono što kaže za one koji s radošću iščekuju Dan Gospodnji. Ja po tom pitanju sagledavam Sveto pismo, Učiteljstvo i liturgiju i sve to mi kaže da je uredu iščekivati slavni dolazak, ali ne i moliti za njega, jer je to sebičnost prema bližnjemu. Upravo u svom postu sam ti i u SZ i u NZ pokazao kako nije uredu da Kristovi sljedbenici zazivaju Kristov dolazak. Toliko o mom cjelokupnom sagledavanju Svetog pisma.

     • martina

      Ante, Ante, ja uopće ne govorim protiv ovoga što ti govoriš samo ti ne shvaćaš dublje. Biti mi je na zemlji još, moliti za sebe i druge i isčekivati Kristov dolazak.Ne razumijem kako mi to spočitavaš sebičnost,ja kažem “Maranatha” ili “dođi Gospodine” cijelom svom životu i onom drugom.Neka se vrši Božja volja, nisam ja tu da mu govorim da produžuje vrijeme ili ga skraćuje, moje je biti PREDAN, Totus Tuus, a ti ne razumiješ predanje pa meni spočitavaš sebičnost. Još mi stavi i da odgovaram za grijehe drugih. Radujem se Kristu! Za radost nam je duša stvorena. I Oni koji nisu spremni, nikada neće ni biti.Ti nisi spreman, ne boj se. Nadam se da na misi moliš onaj dio, kažeš da ne moliš, onda valjda i šutiš na misi. Bojiš se.Ispovijest vjere meni je molitva jer ne trabunjam da govorim nego to i mislim srcem. onda se bezveze ispovijeda ono što i ne misliš. Ante, pozdrav, ne da mi se moderno teologizirati.

      ovo što ti meni spočitavaš, kontra svega je što mi je duhovnik govorio. Nije sebično to reći Kristu nego je to predanje.A Božja je volja kada će to biti.Ja hoću kako On hoće. U patnji je čovjek jači nego inače, pa ne razumiješ smisao tada moga predanja, tada si najbliži Kristu. Ma nećemo o tome, imam ja Duhovnika. Al brate lako izvrneš moju misao i vjeru.

  • benedikt

   Neće se spasiti svaki koji viće Gospodine Gospodine nego oni koji vrše volju Oca moga. Božja volja za svakog od nas je biti pokoran valjano izabranom Papi.Pametnom dosta.

   • martina

    Dobro jesi ti pročitao moje komnetare? Ako kažeš da se ja neću spasiti …što reći? Dosada nemam razloga biti nepokorna ali dA mi bilo koji papa veli, nema pričesti e pa bit ću nepokorna!

   • martina

    PROROČANSTVO SV. FRANJE ASIŠKOG O NAŠIM DANIMA

    Sveti Franjo Asiški neposredno prije smrti upozorio je okupljenu braću na dolazeće nevolje i rekao:

    „Braćo, radite hrabro, budite jaki i pouzdajte se u Gospodina. Predstoje vremena velikih tjeskoba i nevolja u kojima će uzeti maha previranja i opasnosti svjetovnog i duhovnog karaktera, ljubav mnogih će popustiti, a pokvarenost i zlo prijeći će svaku mjeru.

    Moć demona će se očitovati više no obično. Neoskrvnjena čistoća našeg Reda, kao i ostalih redova, tako će se izopačiti da će samo mali broj kršćana slijediti čistim srcem i potpunom ljubavi pravog Papu i Rimokatoličku Crkvu.

    U trenutku kada nevolje dosegnu vrhunac, bit će proglašen papom onaj koji neće biti izabran kanonskim putem i trudit će se da mnoge na lukav način zatruje smrtnosnim otrovom svih zabluda.

    Zatim će se zlo umnožiti, naš će se Red raspasti, mnogi ostali redovi će potpuno nestati jer se toj zabludi neće moći suprotstaviti, nego će je prihvatiti. Bit će tako različitih mišljenja i podvojenosti u narodu, među redovnicima i u kleru da će čak i odabrani biti dovedeni u zabludu (kad bi to uopće bilo moguće), ako te dane ne prikrate anđeoskom riječju, ako ih u tom previranju ne bude vodilo neizmjerno Božje milosrđe.

    Neki će tada snažno osporavati naša pravila i naš način života. Neizmjerni će biti pokušaji da nas se slomi. Oni koji se tada spase, primit će krunu Života. Jao onima koji svoju nadu polažu samo u to što su redovnici, koji su mlaki te se trajno ne suprotstavljaju napastima, koji će pristupiti ispitu izabranih.

    Oni koji ostanu postojani u žaru duha iz ljubavi i u maru za istinsku pobožnost, pretrpjet će progone i nepravdu kao neposlušni i raskolnici. Njihovi će progonitelji, gonjeni zlim dusima, tvrditi da zbog neposluha prema Redu takve pokvarene ljude treba ubiti i uništiti.

    Gospodin će tada biti utočište patnika i spasit će one koji se u Njega uzdaju. Da postanu jednaki (svetima), odlučili su raditi savjesno i vječni Život zaslužiti smrću, slušati Boga više nego čovjeka; neće se bojati smrti jer nisu htjeli prihvatiti laž i nevjernost. Za mnoge će propovjednike Istina tada biti mrtva, a za neke od njih zgažena i zanijekana. Svetost životne promjene će, kod takvih koji će je izvanjski, priznati biti smiješna, jer će im Isus Krist poslati zatirača, a ne dostojnog pastira.”

    Sveti Franjo je prorekao jednog lažnog papu koji je nepravilno izabran, ali kojemu će se usprkos svemu prikloniti većina katolika, koji će ih na lukav način zatrovati smrtonosnim otrovom svoje zablude. Dakle ne pastir stada nego zatirač ovaca, tj. razdirući vuk.

    • Stanislav

     sestro Martina, pevise se razdajes po ovim starnicama – potrosi vrijeme beskorisno (propusti?)

     • martina

      Zar me mrziš? Pa zašto ti smetam? Pa i ti si tu :)

     • Stanislav

      Ma ne sestro! dobro je da si tu, ali malo iskačeš previše. Gledaj kakvo ti je pitanje: “Zar me mrziš”? Odmah ubadaš. Pa na ovim stranicama nitko nikoga ne mrzi. Ljudi samo iznose svoja mišljenja, što i jest svrha ovoga. Veli mi neki dan jedna prijateljica da joj se ne da više gladati bitno.net jer te ima na svim temama. Dugački komentari, često jedan za drugim, a po izjavama se vidi da si još jako izranjena, a takva osoba nije za mirnu diskusiju, jer reagiraš brzopleto, s izljevima emocija pikaš kao igla, postavljajući svoje osobno isustvo kao jedini kriterij razlučivanja, što nije dobro i nije uvijek istinito. Uvaži malo i druga mišljenja. Opusti se, razvedri i oraspoloži. Ajde, nemoj se ljutiti što ti ovo rekoh. Volim te. Ali mislim da trebaš dobro usvojiti molitvu za nutarnje iscjeljenje. Savjetujem ti da prostudiraš dvije knjižice o tome: “Liječiti ranjenu dušu” (UPT) i “Pomozite sami sebi” (Verbum). I barem 20 dan svakodnevno moliti Psalam nutarnjeg iscjeljenja 103: “Blagoslovljaj dušo moja Gospodina”. Božji blagoslov +++

     • martina

      He he. A dobro. Prihvaćam kritiku. Uvažavam ja i druga mišljenja, mislim da me tvoja prijateljica krivo shvaća.Ma ne pikam, čini ti si, možda to tako izgleda, ali nitko ne primjeti kada se mene prvo upikne bez da sam ja piknula, možda se uoči tek onda moj “pikajući” odgovor. I ne mogu se svima svidjeti, to je jasno. Mislim da je problem taj što ima puno mojih komentara ništa više.To su oni koji svjedoče moje ozdravljenje.Gle, tko ne želi ne mora čitati.Ali otići sa portala zbog mene je bezveze, stvarno. Pa nisam ja jedina ovdje. Sad sam definitivno odlučila ugasiti račun.
      Hvala i BB, ne ljutim se, samo jedna poruka: komentiranje je postavljeno baš zato da se svatko izrazi, bez ograničenja.
      Pozdrav prijateljici i reci joj da slobodno dođe na portal, nema ove “opasne” martine. BB
      (mislim da je to pitanje strpljenja i nestrpljenja jednih sa drugima,možda je to ono što čini ovaj problem, a što se tiče moga svjedočenja, ja sam svjedočila za istinu a ako je njoj to smetalo, žalim. A sotoni često smeta istina, pri tome ne mislim da je ona sotona).

      Lijep pozdrav i zbogom.

     • harman kardon

      martina, nedaj se, pomogla si mnogima ovdje i mnogi te cijene. smetaš sotoni jer govoriš istinu i svjedočiš za Krista, pusti ljude neka pričaju i misle što žele, broj onih kojima si pomogla je puno veći od onih kojima smetaš, ostani i dalje takva kakva jesi i ne daj se!! BTB!!

     • kristina

      Tako je Harman.Martina,možda bi ti i odustala al Duh Božji ti ne dopušta jer si potrebna da i dalje govoriš Istinu,ne poznajemo se al po svemu što napišeš u duhu si mi bliska,i vjerujem ne samo meni već mnogima koji žele čuti svjedočanstvo osobe koja je bila u direktnoj borbi sa Sotonom,licem u lice…i zajedno sa ISUSOM i Majkom Marijom pobijedila Zlo…sada je sve ovo “ostalo” samo mala maca za tebe.BB+M

     • martina

      Hvala i tebi i Božji blagoslov.

     • martina

      Hvala, puno mi to znači.
      BB

     • martina

      Inače, baš sam još jučer razmišljala, poništiti profil i uopće ne komentirati.

   • martina

    Ne stignem ti sad reći, ali ovo je pisalo u molitveniku katoličkom, imenom i prezimenom katoličkog svećenika ….i vjerujem da Sveti Franjo nije lagao.

  • ZARNE

   đavao je spreman izgubiti puno kratkoročno,al uz uvjet da isto to dobije dugoročno

  • ZARNE

   ja mislim da je đavao spreman ciljano izgubiti kratkoročno,al da isto to dobije na dugoročno…

 • Milky Awaay

  Zapamti ovu pouku, Moja kćeri, molitvena djela su tvoje oružje protiv prevaranta. Ti, najviše, moraš naučiti nužnost redovne molitve u tvom zadatku. Moraš provoditi što više vremena u tihom promatranju sa Mnom. Jer kada to ne činiš, tvoje rasuđivanje Mojih poruka postaje slabije i mogu se javiti pogrješke.
  poruka koja joj je dana…sami ste rekli da treba 3 sata i više za moljenje samih križarskih molitava….što znamo o njoj….udana majka jedne mlade obitelji Rimokatoličke vjere ,koja živi u Europi i koja kaže da ih prima od Isusa Krista, Svetog Trojstva, kao i Djevice Marije, Isusove majke , koja želi biti poznata po novom imenu “Majka spasenja”
  ono bitno je -udana majka! E sad mi recite koja to na ovom forumu udana žena, majka ima vremena potpuno i neometano se posvetit pisanju poruka, nekoliko sati dnevno molitve, Sv.Misi svaki dan, objavljivanju poruka cjelom čovječanstvu…a da ne zanemari u niti jednom pogledu svog muža,kućanske poslove, dijete koje sigurno ne čeka u drugoj sobi da mama obavi veliki zadatak…a ono tiho gleda crtiće u nekoliko navrata po više sati dnevno….ona ili je wonderwoman ili je Isus taj koji smatra da je On bitniji i važniji od onog u čemu bi ona trebala pokazat svoju svetost. Od onog za što se ona odlučila na oltaru pred Njim! Ne mogu zamisliti Gospu kako čuva Isusa, prima poruke, kuva Josipu ručak , večeru. čisti kuću,pere robu,brine se za živinu,radi na zemlji, ide u kuću Božiju, moli se po dana u tihom promatranju s Ocem dok Isus sam uči hodat. Morala sam bit sarkastična neka mi Bog oprosti.

  • lionheart

   a kako Vicka uspije sve to i jos putuje po cijelom svijetu i drzi seminiare i molitve, ima puno volontera koji pomazu objavljivanju ovih poruka i ako hocete imate intervju doticne vidjelice Marije od Bozanskog Milosda na youtube, intervju je obavljen preko telefona, znaci s njom se moze stupiti u kontakt, nije ona nikakva wonderwoman

  • marijas

   Tužno je pročitati ove riječi. Bog treba biti na prvom mjestu svima nama, a ostalo se sve uskladi.

 • stella3101

  Meni samo nije jasno jedno, da toliki katolici umjesto da iščitavaju sv.Pismo, i nadasve Novi zavjet, radije iščitavaju poruke koje odašilje jedan anonimac, koji ne želi biti poslušan Crkvi. Mogla bi na temu navesti puno citata iz Novog Zavjeta, Isusovih riječi, ali ostat ću samo kod onog Isusovog obećanja Petru: “Vrata paklena neće je nadvladati”..
  Zar ne vidite ljudi, da se sve na ovom svjetu,počevši od Hrvatske, urotilo protiv Crkve…čeka se svaki pa i najmanji kiks crkvenih službenika, pa da se pljuje po cjeloj Crkvi..Isto tako ova proročanstva nastoje u ljudima probuditi sumnju u Crkvu, u njezin autoritet..i u tome je pobjeda đavla, da same katolike okrene protiv Crkve na čelu s Papom! Jel to ikome jasno!?

  • martina

   Ne idem za proročanstvima,ali ti mogu isto tako reći da se od neki dan iskrivila Božja Riječ vezano za molitvu u Ime Isusovo, crkva kaže odjednom ne smijemo moliti u Ime Isusovo, glupost, Isus me masu puta spasio tako, a na kraju krajeva o tome svjedoči Njegova Riječ u Bibliji, pa isto tako ja kao katolkinja i ona koja dugujem svjedočiti za Isusa mogu reći da crkva griješi glede toga.
   Vrata paklena neće nadvladati crkvu koja ostane vjerna Kristu? A koja je to? Ona koja ne ukine euharistiju i toga se držim, ona koja ne poništi transupstancijaciju i sakramente.

   • stella3101

    Još nisam čula da je Euharistija ukinuta, a isto tako i sakramenti, niti je takvo što na vidiku. Osuđivati nekog ili u ovom slučaju Crkvu za nešto što se uopće nije dogodilo je malo smiješno. Upravo ovo me zabrinjava kad katolici postaju većim autoritetom od Crkve, a i sam Gospodnin je prije svega vlast ostavio Petru i apostolima koji su preteče biskupa i svećnika. zar taj dio iz Evanđelja treba sad zanemariti!?

    • martina

     Sveci katolićke crkve su već oko toga govorili, stoga draga, ja ne osuđujem, ja sam samo čitala što će jednom biti, a za koja je to vremena ne znam.

   • Alojz Kovaček

    …valja pročitati malo bolje tko i zašto “ne smije moliti u ime Isusovo”!

 • stella3101

  I moram dodati još ovo, pogledala sam sliku Papina križa na prisima, Isus je prikazan na njemu kao Dobri Pastir koji drži ovcu oko vrata, i ne vidim što je u tome sporno!?

  • martina

   Preružno, autor se mogao potruditi da napravi ljepšeg Isusa, dijete bi ga bolje napravilo. Inače danas se i po crkvama Isus oslikava kao da je izašao iz Pokemona, u mojoj se maknulo raspelo sa Kristom i stavila apstraktna budalaština koju ne volim ni gledati na oltaru.

   • stella3101

    Rekla bi samo da svatko ima svoj ukus, ni ja ne volim modernizam u crkvama, ali ako ima jasnu simboliku kao ovaj križ onda mi se može i svidjeti.

 • Tea

  Samo sam htjela nešto dodati ovim komentarima…
  Često se predbacuje “neposlušnost” dotične “proročice” kao glavni razlog za odbacivanje njenih poruka kao sotonskih.
  Međutim, kome točno i kada je ona bila neposlušna?
  Da ju je Nadbiskupija Dublin zatražila da im otkrije identitet i da provedu ispitivanje nad njom, i da je ona to odbila, onda bi bila neposlušna.
  Ili da je dotična Nadbiskupija zabranila širenje poruka kao krivovjernih, a ona ih je nastavila širiti, onda bi bila heretična.
  Međutim, Nadbiskupija Dublin još se (koliko ja znam) nije oglasila.
  A ne vjerujem da svi dugujemo poslušnost poštovanom g. Marku Miravalleu, ili Slovačkoj biskupskoj konferenciji. Isto tako mogli bismo reći da su se mnogi biskupi, svećenici i teolozi izjasnili da nema ništa loše u tim porukama.
  Zna se tko je nadležan i točka. Dok oni ne donesu svoj sud/zabranu, nema govora o neposlušnosti.
  Prema tome, zašto se Nadbiskupija Dublin ne oglašava?
  S druge strane, ne bi joj odmoglo da je sama njima (ne mora cjelokupnoj javnosti) otkrila svoj identitet pa da je ispitivanje moglo početi… Ali nju na to zapravo ništa ne obavezuje dok se to od nje ne zatraži…

 • Carinik

  Sve u svemu…netko prizna a netko ne prizna dotičnu knjigu!
  Sv.Pismo, Misa, Euharistija, ispovijed, pokora i post! Onda se On pobrine dalje za sve!

  Gledaš i diviš se…ali nama je to svima teško koliko god se pravili kršćani…….po raspravama se vidi koliko je u nama oholosti…a tamo gdje ona stanuje nema Njega! Vrlo jednostavno!

  • Marko

   pitanje je tko je platio toliki tisak knjiga?

   • lionheart

    a gdje taj tisak o kojem govoris, gdje se prodaje, ne iznosite cinjenice u tom je problem, poruke su sve besplatne i mozes ih sam tiskati ako hoces o svom trosku, a ukoliko hoces mozes naruciti hard copy verziju poruka tj tiskanu jer inace nemas je gdje kupiti u niti jednoj knjizari, nitko ne ostvaruje nikakvu dobit jer su sve poruke besplatne

    • marijas

     Upravo sam to htjela predložiti. Postoji word dokument sa svim porukama. Ali, trebalo bi malo doraditi prijevode.

    • Matija

     pa to ti i jest najveća podvala: “evo ti knjiga, ne moras placati. ali ako hoces daj koliko hoces da se moze dalje siriti”

 • outsider

  ”Bitno.net u ovom odličnom tekstu razotkriva opasne laži koje se iza toga kriju.”

  Samo da prijavim da sam se osobno značajno izložio ”opasnim lažima koje se iza toga
  kriju.” O svim posljedicama ću pravodobno izvijestiti svekoliku javnost, za
  sada je jedina posljedica inspiracija za najmanje dvostruko više svakodnevne
  molitve, ne samo vremenski, nego i u predanosti, uključujući naravno i molitve
  za papu Franju.
  Ne pada mi na pamet donositi ikakav konačan sud, još manje se nadigravati za i
  protiv. Jedina stvar s kojom se ne mogu sprijateljiti je začujuđujuća plitkost
  i površnost s kojom se dajemo u razmišljanje o ovako ozbiljnoj i slojevitoj i
  da – rijetko zapaljivoj materiji.
  Knjiga Istine ne bi imala veću težinu od drugih sličnih štiva da stoji sama za sebe.
  No, budalasto je o njoj raspravljati, a pogotovo prosuđivati, ako se ne uočava
  kristalno jasan kontinuitet La Salette, Lav XIII, Fatima, Pavao VI, plava
  knjiga don Gobbija, da ne spominjem Danijela, proročanstva brojnih velikih
  crkvenih mistika i svetaca, Garabandal, Međugorje, a siguran sam da sam ovako
  na brzaka ponešto i izostavio. Kakav god stav tko imao o neobvezujućim stvarima
  vjerske discipline, nema opravdanje prosuđivati jedan redak, rečenicu ili misao
  iz bilo koje knjige izvlačeći iz ovako obimnog konteksta. To je jednostavno
  suprotno zdravom razumu, bez kojega i sama duhovnost ne može biti sigurna na
  putu ka punini Istne.
  Naravno, jednako je promašena i druga krajnost; jako me raduje što velika većina ovdje nazočnih osoba otvorenih ”prijepornom” štivu nije ni blizu istoj.
  Najmanje od svega razumijem toliko previranje oko pape Franje, pogotovo ograničenost kojom ga se borbeno brani i kad nije napadnut.
  Kad se prvi puta pojavio na poznatom balkonu ja nisam niti čuo za Knjigu Istine. To mi niti malo nije smetalo da gotovo od prvog njegovog pojavljivanja steknem upečatljiv osjećaj rezerviranosti prema njemu. Pojava tim više čudna što sam prema obojici
  prethodnika koje jedino i pamtim kao pape osjećao istinsku sinovsku privrženost
  i ljubav.
  Taj osjećaj je i dalje prisutan, miješa se s nepovjerenjem, a ja, gle skandala, ne
  osjećam nemir, strah niti zabrinutost.
  I što sada? Jesam li zbog toga zastranio? Jesam li već jedan od većih heretika na
  top listi povijesti?
  Stvar je jednostavna.
  Činjenica je, a ne subjektivni dojam niti mišljenje, da je papa Franjo od samog prvog
  izlaska na svjetla pozornice dao iznenađujuću količinu materijala za dvojbe i
  trojbe. Nabrajano je već nX, pa neću ponavljati, mogao bih esej o tome.
  Miran sam, jer ako se pokaže da je svet, divlji konji me neće odvući od ljubavi i
  odanosti papi i Crkvi – ako li bude drugačije, isti mustanzi me neće odvući od
  ljubavi i odanosti Istini.
  Dok ja to u svojoj ograničenosti ne utvrdim, dižem glas kontra već spomenute površnosti, plitkosti i sad već kontiniurane ironije, cinizma i osude kako prema čitateljima KI, tako i prema osobi koja ”prima poruke”, a da se o njoj ništa ne zna, niti se iznosi i jedna jedincata činjenica. Štoviše, sladostrasno se talambasa o neposlušnosti, herezi i otpadu, a koliko je to bistro lako proniče svak tko je pročitao
  životopis npr. Sv. Brigite. BB +

  • lionheart

   Bravo, odlicno ste ovo napisali.

   • outsider

    Hvala! +

  • violeta

   Kontinuitet je prividan,navedene objave su ili priznate od strane Crkve ili je taj postupak u tijeku ili su podvrgnute autoritetu Crkve i čekaju sud Crkve…znamo tko su vidioci a to je najzanimljvija stvar jer je riječ većinom o djeci čiji je identitet bio od početka poznat pa čak i u nepovoljnim okolnostima kao što je npr komunizam,u KI je sve obavijeno velom tajne i mraka barem što se tiče osobe koja prima poruke što je isto zanimljivo jer iako poruke izravno upućuju imenom i prezimenom na papu kao na lažnog proroka navedena vidjelica ostaje u potpunoj anonimnosti,znači papu je uredu izložiti napadu i kritici a ona će ostati u sigurnoj anonimnosti za to vrijeme…problem zašto mi osjećajno reagiramo na kritike upućene papi je taj što je on stijena na kojoj je izgrađena Crkva…čini mi se jedino što su ove poruke učinile jest da su trenirale sva osjetila vjernika da budnim i sumnjivim okom pronađu znakove koji potvrđuju da je papa lažni prorok a mediji im svojim izjavama idu na ruku….pa činjenice da je dosada kao kardinal i svećenik bio vjeran Crkvi,da otvoreno i direktno govori o sotoni,da mu je pontifikat posvećen Gospi Fatimskoj itd ništa ne znače i zanemaruju se kao nebitne

   • outsider

    Kontinuitet je kristalno jasan ako promatramo sadržaj. Ako li pak sudimo po okolnostima, da sam živio prije 2013 godina i da mi je netko rekao kako će se Kralj Svemira i Vječnosti roditi u štalici od Djevice, na sav glas bih ga proglasio manijakom opasnim po okolinu. Da se Svevišnji vodio našim kapacitetima sagledavanja okolnosti, povijest spasenja bi jamačno bila bitno siromašnija i neradosnija!
    Identitet MBM više nije tajna i već je počela dobivati svoju porciju, za sada nešto vrlo slično onome kako Međugorje opjevavaju ovi koji toliko sadržajan fenomen vide jedino kao poduzetnički projekt za mlaćenje love, a milijune onih koji uistinu imaju što za reći svode na beznačajnu grupu maloumnih tupandera.
    Jako ste lijepo iznijeli ovo o osjećajnim reakcijama na papu! Ipak, nemojmo ne razlikovati napad (što je siguran znak nezrelosti, počinjem od sebe) od razumnog promatranja i promišljanja. Obzirom da živimo
    u vremenu nezamislivog zamagljivanja i inženjeringa na svim razinama, o papi će kao i o svima nama konačnu istinu reći konkretna djela, a ne izvanjski pokazatelji. Sjetimo se pedantno ispeglane farizejske vanjštine i njezinog dramatičnog nesklada sa Istinom – pri tome se ne referiram na papu, nego na posebnost vremena u kojem razlučivanje i o jednostavnijim stvarima postaje iznimno delikatna disciplina.
    Zajednička nit do sada objavljenih poruka je daleko od ovih naših mudrovanja, sportskim izričajem rečeno i naglašeno pojednostavljeno: temeljite visinske pripreme duša bez kojih ćemo se teško nositi sa blisko predstojećim izazovima!

    • violeta

     Zjednička nit do sada objavljenih poruka ne postoji jer za vrednovanje autentičnosti neke objave potrebno je puno više od sličnosti u sadržaju jer ako ćemo ići po tome onda na internetu danas možete naći jako puno sličnih poruka i objava koje možemo promatrati kao kontinuitet Fatime i La Saletta itd….barem svi danas znamo kako je lako kopirati određeni sadržaj….vidim imate pozitivno mišljenje o Medjugorju i to mi je drago ali same međugorske poruke se sadržajno nikako ne podudaraju sa KI jer Kraljica mira u ovih par zadnjih poruka od izbora pape Franje uporno poziva da se citiram : Iznova vas pozivam volite svoje pastire i molite da se u ovo teško vrijeme ime moga Sina proslavi pod njihovim vodstvom…fra Jozo Zovko govori o papi kao o posebnoj osobi i još puno drugih svećenika koje možemo smatrati na neki način živućim svecima,pa čak ako i stavimo na vagu sumnje KI s druge strane imamo suprotan stav osoba kao što je fra Zovko ili fra Pavić,G. Amorth….Ali ako moramo staviti papu Franju u kontekst nekog proročanstva šta ne mislite da više stvari upućuje na njega kao na papu iz treće fatimske tajne nego na lažnog proroka iz KI?

     • outsider

      Zajednička nit postoji, jer nije uvjetovana našim prosudbama o autentičnosti sadržaja. Može nam izgledati ovako i onako, ali to je jednostavno nekakva središnja misao jedne knjige; naglašavam – onako kako je ja vidim i koju značajno
      pojednostavljujem.
      Također nisam imao namjeru uspoređivati sadržaj međugorskih poruka sa KI, možda se nisam dovoljno jasno izrazio. Dodao bih samo da u KI Majka Spasenja izravno poziva na molitve za
      papu Franju (”…jako je potreban vaših molitava…”).
      Iznimno poštujem sve svećenike koje ste naveli, no u svojoj ograničenosti osobno mi je puno prerano govoriti o osobi pape Franje, mogu samo ponoviti da uočavam iznenađujuće puno detalja za tako kratko vrijeme koji ostavljaju previše
      prostora za nedoumice.
      Slijedom toga, odgovor na vaše pitanje o papi u kontekstu proročanstava ne znam izreći bolje od ovoga: ja prema papi Franji ovoga trenutka ne osjećam povjerenje.

     • Jadranka

      Mislim da ste jako dobro iznijeli ono što sam i ja željela reći. Istinski želim imati povjerenja u papu Franju, ali mi to nekako teško ide. Sve oko njega izgleda mi poput estrade, a on poput estradne zvijezde. A da je Crkva griješila, to svi znaju. Kad se samo sjetim Padre Pija!

 • Nadzornik1941

  Čemu trošiti slova ….

 • Stanislav

  Svi vi koji sumnjate ili osuđujte papu Franju klonite se toga jer vas je Sotona zaveo. Uostalom, vi činite grijeh dok tako razmišljate i govorite i dužni ste se ispovjediti zbog toga i odreći se hereze u koju ste povjerovali. Zar vi mislite da on koji je u Svećeničkom Marijanskom pokretu ne zna što se događa u svijetu. Evo što je jučer rekao, osvrćući se na misna čitanja: “Bilo
  bi dobro da ovaj tjedan razmišljamo o općem odmetništvu od Boga, koje
  se naziva ‘zabrana štovanja’ te da se propitujemo: Štujem li Gospodina?
  Štujem li Isusa Krista, Gospodina? Činim li to polovično navijajući za
  kneza ovoga svijeta? Posvemašnje štovanje, s pouzdanjem i vjernošću, tu
  milost ovaj tjedan trebamo prositi – zaključio je Sveti Otac.”

  Tekst preuzet sa stranice http://hr.radiovaticana.va/news/2013/11/28/vjera_nije_privatni_%C4%8Din/cro-750905
  s internetske stranice Radio Vatikana

  • Marko

   Vidioci iz Međugorja su rado prihvatili da se njihov dar provjeri je li autentičan ili nije. I to još traje. Znamo im imena i njihove živote i nije nikakva tajna. Oni se ne kriju od lica Crkve. A kod ove Marije koja je napisala Knjigu istine, sve je nešto ovijeno velom tajne. Ne znaš tko je, ne znaš gdje je. Niti tko joj je duhovnik. Posebno je to sumnjivo što nijedan biskup nije dosada stao iza nje da bi je podržao u tome.

 • Zita M.

  Nitko nije dužan vjerovati u poruke.
  Papa Franjo će svojim budućim djelima pokazati tko je i što je. Optuživali su i prije pape da su počinili nešto što nisu u prošlosti, nedavno su Papu Benedikta vukli po sudu radi zataškavanja pedofilije, sigurno ima još i otvorenih slučajeva protiv njega po svjetskim sudovima. Pa nije li lakše izabrati buduće djelovanje nego dokazati nešto iz prošlosti?! Svaki papa je imao kušnje u svojemu pontifikatu.
  U ovoj se knjizi poziva na svakodnevno moljenje krunice Božanskog Milosrđa i Gospine
  krunice, slavljenje sv. Mise, ispovijedanje grijeha svakih mjesec dana, post,
  blagoslivljanje kuće i osoba s blagoslovljenom vodom, moljenje Križarskih
  molitava za druge osobe, nošenje blagoslovljene medaljice sv. Bendikta koja
  štiti od đavla!!!…Ako je MBM sve izmislila (to joj je onda samoubojstvo u kršćanskom svijetu), potaknula je ljude da opet pričaju o Bogu i mnoge na dublju molitvu. Gdje je zabluda?
  Trebamo samo čekati u molitvi, vrijeme će pokazati i otkriti sve. Pitajte se, a što ako je ipak Istina? Postoji grijeh koji se ne oprašta (Mk 3,30, Mt 12,32). Ne proglašavajte nešto djelom sotone dok ne znate izvor. Osim toga, Isus je umro na križu za nas i pokazao nama bijednicima najveličanstveniju ljubav, nije držao ovcu na njemu (i to s jednim neobično velikim otvorenim okom pa još i s prekriženim rukama!). Polako, strpljivo, mirno. Daj Bože da gledamo Isusov Drugi dolazak!

  Da li itko zna da li se ikada prije dogodila pogreška kod izbora pape tj. da su dvojica proglašena isti dan?
  http://www.jutarnji.hr/talijanski-biskupi-proglasili-krivog-papu-objavili-da-je-izabran-kardinal-angelo-scola-/1090824/
  http://www.vecernji.hr/svijet/kakav-gaf-talijanski-biskupi-objavili-da-je-novi-papa-scola-524340
  Nije li ipak zanimljivo da imamo dvojicu?!

  • Ljubav

   “Ako je MBM sve izmislila (to joj je onda samoubojstvo u kršćanskom svijetu), potaknula je ljude da opet pričaju o Bogu i mnoge na dublju molitvu. Gdje je zabluda?”

   Gdje je zabluda? Dobro pitanje! Da Vam objasnim. Netko se može moliti tri sata dnevno, ići svaki dan na Sv. Misu i ispovijedati se svaki tjedan, ali ipak biti daleko od Gospodina i ići putem otpada, a ne putem vjere! Vrag za svakoga ima svoju taktiku. Neki će rado sagriješiti i ne treba im puno poticaja od vraga, ali kod drugih vrag mora biti jako dosjetljiv. Da skratim, vrag može poticati osobu da čini i nešto što je dobro ili barem izgleda dobro da bi je spriječio da čini ono što je još bolje tj. ono što je ispravno! Naravno da su po ovim porukama mnoge osobe postale pobožnije naizvan, ali što je sa njihovim srcem i na kojem putu se nalaze.
   Problem koji ja vidim kod takvih osoba (barem onih koje znam) je taj što su se udaljile od crkve u svakom smislu i što su se zatvorile u svoj vlastiti svijet. Također sam primjetila neki nerazuman strah kod njih, a znamo da “u ljubavi straha nema, jer prava ljubav izgoni strah”,dakle kod njih očito nema ni Ljubavi koja je Bog.
   Još jedna stvar koju bih navela je pretjerano zanimanje za apokaliptične teme i Sudnji Dan.
   Iz Biblije je jasno da Isusu nije drago što ga učenici toliko ispituju o Sudnjem Danu. On im ipak odgovara. Sve se Njegove riječi mogu skratiti u dvoje:”Ne uznemirujte se.”i “Budni budite.”
   Mnogi će proroci doći, ali On kaže da su to lažni proroci, međutim zavest će mnoge, a najviše će udarati na izabrane.

   Zar vam nije jasno ljudi moji, Isus nam ne govori da će doći prorok koji će nas uvesti u svu istinu nego nas poziva da nastavljamo Njegovim putem i ne dopuštamo da nas lažni proroci skrenu s njega! Istinu već znamo. Isus Krist je Put, Istina i Život! Po Njemu se spašavamo, po Njemu dolazimo k Ocu i sve što moramo znati uključujući i ono o Sudnjemu Danu On nam je već rekao! U Bibliji je sadržana punina objave! I ako tu objavu poznajemo, u nju vjerujemo i po njoj živimo spasit ćemo se! Tu straha nema!
   I nikakva dodatna objava nam nije potrebna za spasenje!

   Mir i dobro!

 • ujgur

  Pa kada se pokazuje dobrota u papi Franji, kada on privlači mnoge obraćenju i obnavajanju vjerskog i katoličkog života privodeći ih sakramnetima i Spasenju, onda je neminovno da se tu uključi i zlo koje to podnijeti ne može i da baca onda ovakve podvale vjernicima. MI koji smo pročitali članak imamo istinu i pogled iz dva kuta. Što je sa onim jadnim ljudima koji su nasjeli na ova “proročanstva”. Za njih treba moliti, jer će u suprotnom ostati zavedeni đavlovim spletkama. MIslim da se po plodovima vidi da je ovaj nemir definitivno znak da tu nešta ne štima, a najavljivanje shizme u objavama samim, dovoljan je znak tko tu govori. Pravednik se neće bojati ničega, mučenici su javno svjedočili vjeru u Krista pred poganima. Zašto se dotična gospođa drži u sjeni? Zašto se boji Crkve? Pa neće ju spaliti na lomači? Pred Bogom nema straha pa tako ni pred Crkvom. Ona se boji izaći na svjetlo. Znamo tko se boji izložiti Kristu. BVB

 • lionheart

  video o upozorenju i knjigi istine http://www.youtube.com/watch?v=sxCeiDswTt8