‘Knjiga istine’ i lažna proročanstva Marije od Milosrđa sotonski odvajaju vjernike od Crkve

Ovih dana održavaju se seminari po Zagrebu i Splitu o tzv. Knjizi istine. Tamo se tvrdi da je posljednji pravi papa je Benedikt, a papa Franjo je Lažni Prorok koji vodi katolike u propast. Uskoro će smak svijeta i ovo je posljednje upozorenje pred drugi Kristov dolazak. Svijet već par godina obilazi tzv. ‘Knjiga istine’ upravo s takvim porukama, za koje se tvrdi da su poruke Presvetoga Trojstva, Isusa Krista i Blažene Djevice Marije, a koje odašilje samozvana proročica Marija od Božjeg Milosrđa. Bitno.net u ovom odličnom tekstu razotkriva opasne laži koje se iza toga kriju.

Knjiga istine

Na adresu uredništva portala Bitno.net  stalno primamo mnogo upita o tzv. “Knjizi istine” i porukama Marije od Božjeg Milosrđa. Potaknuti tim upitima do sada smo objavili tekst o tome kako razlikovati istinita od lažnih ukazanja, te dio Katekizma koji govori o lažnim objavama.  Kako interes čitatelja za ovaj konkretan slučaj ne jenjava, odlučili smo sada objaviti i ovaj tekst koji se izravno bavi ‘Knjigom istine’. Autor teksta  je jedan od najpoznatijih stručnjaka za mariologiju i privatne objave dr. sc. Mark Miravalle, profesor teologije i mariologije na Franjevačkom sveučilištu u Steubenvilleu, poznatome po izraženom pravovjerju i vjernosti crkvenom nauku. Tekst donosimo u integralnom obliku.

Sljedeći je tekst preliminarna primjena mjerila za vrednovanje prijavljenih privatnih objava (ustanovljenih od Kongregacije za nauk vjere u studenom 1974. g.) na prijavljene poruke žene koja samu sebe naziva „Marijom od Božanskog Milosrđa“. Kako sam ranije djelovao u nekoliko teoloških istražiteljskih komisija za nadležne crkvene vlasti, ovdje ću u sažetom obliku slijediti istu metodu analize i vrednovanja koja predstavlja standard za službeno ispitivanje Crkve.

Pokušajmo stoga ukratko ispitati objavljene poruke i relevantne čine „Marije od Božanskog Milosrđa“ u svjetlu crkvenog temeljnog kriterija autentičnosti.

Kao što je prigodno sažeo priznati francuski mariolog o. René Laurentin, mjerila za crkveno vrednovanje prijavljene privatne objave mogu se sintetizirati u sljedeća tri fundamentalna kriterija:

Je li navodna poruka u skladu sa službenim vjerskim i moralnim naukom Katoličke crkve?
Jesu li prijavljeni fenomeni (stanje ekstaze, način prijenosa poruke itd.) u skladu s mističnom tradicijom Crkve?

Donosi li prijavljena poruka kršćanske duhovne plodove koji uvijek prate autentičnu nadnaravnu poruku, kao što je naznačeno u Isusovim riječima: „Stablo se poznaje po svojim plodovima“ (Mt 12, 33): veće obraćenje, duhovni mir, duhovna radost, nova ili obnovljena vjera, povjerenje i milosrđe te veća vjernost i jedinstvo s Crkvom?

Nažalost, poruke Marije od Božanskog Milosrđa, kao i djelovanje navodne vidjelice, sadrže brojne i teške teološke, povijesne i činjenične pogreške u preko 650 navodnih poruka – pogreške koje proturječe doktrinalnom nauku Katoličke crkve, mističnoj tradiciji autentične katoličke privatne objave, svojim vlastitim samostalnim predviđanjima i tipičnim duhovnim plodovima mira, milosrđa i radosti koji dolaze s istinskom nebeskom porukom.

Evo samo nekoliko primjera ovih raširenih i ozbiljnih zabluda:

Tvrdnja da je papa Benedikt XVI. bio „posljednji pravi papa na zemlji“ i da će „sljedeći papa“ biti „Lažni Prorok“

„Moj voljeni papa Benedikt XVI. posljednji je pravi papa na zemlji. … Sljedeći papa može biti izabran od članova unutar Katoličke crkve, no on će biti Lažni Prorok“ (12. travanj, 2012.).

Poruka direktno proturječi katoličkom nauku o legitimnosti valjano izabranog pape. Poruka daje naslutiti da „antipapa“ može doći iz valjane konklave, što tvori lažan ili „heretički“ položaj. Navodna poruka nastavlja tvrditi da je, prema tome, papa Franjo ustvari „Lažni Prorok“. Sve ovo znači odbacivanje katoličkih koncila, katekizama i kanonskog prava u pogledu legitimnosti valjano izabranog pape i ispravnog odgovora na „religiozni posluh volje i razuma koji se treba na osobit način iskazivati autentičnom učiteljstvu rimskoga prvosvećenika i kad ne govori ex cathedra « (Drugi vatikanski koncil, Lumen gentium, 25), kojeg je sadašnjem Svetom Ocu obvezan iskazivati svaki katolički vjernik.

Ova pogrešna poruka izuzetno je opasna za svakog člana Katoličke crkve, budući da nosi rizik vođenja ka formalnoj „shizmi“ ili odvajanju od Katoličke crkve, što je „uskraćivanje podložnosti vrhovnom svećeniku ili zajedništva sa članovima Crkve koji su mu podložni“ (Zakonik kanonskog prava, Kan. 751). Odabir shizme za bilo kojeg katolika tragično rezultira ekskomunikacijom i nemogućnošću primanja sakramenata (Zakonik kanonskog prava, Kan. 1364.1).

Pogrešna poruka ne odbacuje samo pravi pontifikat pape Franje, već također odbacuje i stvarno poštovanje pontifikata pape Benedikta XVI., budući da je papa Benedikt obećao svoje podvrgavanje sljedećem Vrhovnom Svećeniku na dan svoje dobrovoljne ostavke (a ne prisilnog „istjerivanja“, kako podrazumijeva navodna poruka) 28. veljače 2013. g., te također ponovno izrekao svoju bezrezervnu poslušnost papi Franji pred njim samim tijekom njihova povijesnog susreta dana 23. ožujka 2013. g.

Oblik hereze poznat kao milenarizam prisutan je u više primjera navodnih poruka

Milenarizam tvrdi da će biti doslovno „tisuću godina“ Isusove vladavine na zemlji (poruka od 9. travnja 2012. g.), tijekom koje neće biti pape na zemlji, već prije oblik duhovnog papinstva kroz kojeg će sv. Petar upravljati Crkvom s neba kao svojevrsnim „rajem na zemlji“ (usp. poruke 89, 124, 141; 88,109, 111, 251, 258).

Katolička crkva ispravno je osudila milenarizam i koncept doslovnog tisućljetnog perioda tijekom kojeg će Isus vladati zemaljskim rajem (usp. Katekizam Katoličke crkve, br. 676). Koncept tisućljetnog zemaljskog postojanja bez vidljivog pape na zemlji predstavlja praktično kršenje Isusova obećanja Petru (Mt 16, 15-20), kao što je i posve neodrživo sa stanovišta izvora Božanske Objave. Čini se da je ovo navodno proročanstvo ekstremistička interpretacija različitih papinskih proročanstava, te nije prihvatljivo za vjernog katolika.

Poricanje važnosti crkvenog vrednovanja navodnih poruka 

Navodne poruke odbacuju važnost crkvenog istraživanja te naposljetku suda o autentičnosti navodne poruke, tvrdeći da crkveno odobrenje poruke „nije važno“: „Nije važno dokazuje li Crkva autentičnost ove poruke jer vrijeme nije na njihovoj strani“ (poruka od 9. srpnja 2011. g.).

Ne može se smatrati da je ovo stanovište u skladu s autentičnim katoličkim privatnim objavama koje pravog vidioca uvijek upravljaju ka podvrgavanju njihovih poruka mjerodavnim crkvenim vlastima, čak i ako Nebo zna da poruke neće biti odmah prihvaćene od strane relevantnih crkvenih vlasti prilikom prvog podvrgavanja (kao što je primjerice bilo u Guadalupi sa sv. Juanom Diegom te u Lourdesu sa sv. Bernardicom).

Odbijanje navodne vidjelice da se identificira i predstavi mjesnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg teološkog, psihološkog i znanstvenog vrednovanja Crkve, dok u isto vrijeme međunarodno distribuira navodne poruke putem interneta i tiskanih tekstova.

Slično, premda odvojeno od gore navedene kategorije, vidjelica istovremeno javno distribuira ove navodne poruke kao istinske nadnaravne poruke od Neba, dok odbija da se podvrgne i odgovara u poslušnosti svojim mjesnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg rasuđivanja autentičnosti. Vidjelica djeluje u regiji Dublina, Irska, te bi stoga trebala svoje poruke, kao i sebe osobno, podvrgnuti odgovarajućem crkvenom ispitivanju Nadbiskupije Dublin.

Odbijanje vidjelice da se u poslušnosti podvrgne legitimnim crkvenim vlastima radi odgovarajućeg razlučivanja eliminira mogućnost ugrađivanja drugog kriterija za vrednovanje autentičnosti, tj. podudarnog fenomena koji tipično prati istinsku nadnaravnu komunikaciju. Isus je Svjetlo svijeta i one koje poziva u Svoju službu poziva u svjetlu. Obrnuto, Njegov Protivnik djeluje iz tame.

Teološke zablude

Primjerice, u tvrdnji da Nebeski Otac „dolazi u ime Isusovo“ umjesto da Isus dolazi u „ime Očevo“ ili da Otac dolazi u Svoje vlastito ime. Ove tvrdnje vode ka pomutnji i u suprotnosti su s klasičnom trinitarnom formulacijom. Štoviše, izjave koje brane „pomutnju“, a prisutne su u porukama u tvrdnjama da je primjerice „ljubav zbunjujuća“ (poruka 45), također su oprečne karakteru autentičnog proročanstva. Isus govori s dubokom jednostavnošću i jasnoćom; Sotona promiče pomutnju.

Neispunjena datirana predviđanja „Upozorenja“ koje se trebalo dogoditi unutar „nekoliko mjeseci“ nakon 31. svibnja 2011. g.

Poruka od 31. svibnja 2011. g. poziva ljude da se pripreme za „Upozorenje“ (Božje „rasvjetljivanje savjesti“, predviđanje koje se može naći i u drugim marijanskim porukama), koje se trebalo dogoditi „kroz nekoliko mjeseci“ nakon 31. svibnja 2011. g.: „Pripremite se sada za ovaj događaj (Upozorenje), jer vam je ostalo samo nekoliko mjeseci da pripremite svoje duše“ (31. svibanj, 2011.). Prorečeni događaj nije se zbio unutar nekoliko mjeseci ili čak godine dana nakon 31. svibnja 2011. g.

Odsutnost autentičnih kršćanskih plodova duhovnog mira, radosti, povjerenja i milosrđa; umjesto njih, manifestacije većeg straha, tjeskobe i prevladavajuće negativnosti

Prizvuci božanske odmazde, gnjeva, pravde i katastrofa koji proizvode strah, temeljne su teme u navodnim riječima Boga Oca i Isusa. Navodne poruke prepune su negativnih opominjućih praznih priča o osuđivanju i sudu u riječima i izričajima koji beskonačno milosrđe i ljubav Oca i Sina ozbiljno prikazuju na krivi način. Primjerice, navodna Isusova poruka tvrdi: „oni od vas koji kažu da slijede Moja Učenja, ali koji žele promijeniti zakone da bi zaboravili čine koji su grešni u Mojim Očima – izlazite sada iz Moje Crkve“. Ili Nebeski Otac navodno govori o slanju duša u pakao gdje će „im se iskopati oči“. Te poruke nisu u kontinuitetu s drugim autentičnim porukama Isusa i Boga Oca.

Čak i kad Isus, Bog Otac i Marija prenose poruke koje uključuju snažne tvrdnje o uvjetnom budućem kažnjavanju i čišćenju (koje su primjerice prisutne u autentičnim porukama Božanskog Milosrđa i Fatime), ove su poruke uvijek prenošene u cjelokupnom tonu i kontekstu mira, ljubavi, ohrabrenja te čak i radosti. Ove prikladne duhovne karakteristike i njima odgovarajući duhovni plodovi sadržajno su odsutni iz navodnih poruka, te se čini da nisu prisutni ni u značajnom broju zagovornika navodnih poruka.

Zaključak

S ovakvim napadnim teološkim i činjeničnim greškama, prisutnima u navodnim porukama „Marije od Božanskog Milosrđa“, postavlja se pitanje kako i zašto ove navodne poruke mogu i dalje imati toliko rašireno čitateljstvo među mnogim katolicima dobre volje, od kojih većina tvrdi da je poslušna crkvenom učiteljstvu, kao i da posjeduje posebnu i istinsku marijansku pobožnost?

Upravo stoga što navodne poruke sadrže neke elemente koje mnogi čitatelji mogu prepoznati kao istinite u vrednovanju suvremenih „znakova vremena“ (vrednovanje na koje poziva Drugi vatikanski koncil, Gaudium et spes, br. 4): raširena kriza vjere i morala unutar Katoličke crkve i u cijelom globalnom društvu; besprimjerna globalna ekonomska i društvena kriza; sveprisutni geo-politički konflikti na Bliskom istoku i šire; nečuvene prirodne katastrofe; neposredne mogućnosti uporabe nuklearnog oružja u Sjevernoj Koreji, Iranu, Pakistanu itd.

Prepoznati i priznati povijesna i izazovna vremena u kojima živimo u potpunosti je prihvatljivo, te je, smatram, iskrena i točna ocjena suvremenih „znakova vremena“. Prihvatiti navodne poruke uronjene u teološke zablude i neposluh prema Crkvi – ozbiljna je i opasna pogreška.

Postoji bitna moralna razlika između priznavanja ozbiljnih globalnih pokazatelja koji pozivaju svijet na hitno obraćenje i prema tome prihvaćanje Božjeg beskonačnog milosrđa vjernim odgovaranjem na legitimne nadnaravne poruke Isusa i Marije suvremenom čovječanstvu, koje razumljivo uključuju božanska „upozorenja“, i univerzalna i individualna; i, s druge strane, prihvaćanja i surađivanja s lažnom porukom koja uzurpira autentične suvremene poruke Isusa i Marije te ih naposljetku zagađuje lažnim uputama koje ciljaju ka neposluhu prema papi Franji i legitimnim crkvenim vlastima, odbacivanju klasičnih katoličkih dogmi i prvenstva istinske mistične tradicije Crkve te na koncu potiču strah i tjeskobu kao odgovor na trenutnu globalnu situaciju u svijetu.

Prema mom mišljenju, najveću opasnost u ovoj lažnoj poruci predstavlja navodno opravdanje katolika u stavljanju individualne lažne objave iznad Bogom danog autoriteta sadašnjeg Pape kao Kristova namjesnika na zemlji.

Ironično, navodna poruka proriče nadolazeću shizmu u Crkvi. To bi moglo postati samoispunjavajuće proročanstvo, sotonski cilj i strategija koja bi djelomično mogla proizlaziti iz nasljedovanja ekstremno opasnih i shizmatskih poruka poput ovih koje širi „Marija od Božanskog Milosrđa“.

Smatram da je tijekom našeg suvremenog iskustva izazova i promjena koje trenutno doživljavamo u Crkvi i u svijetu, realistično očekivati čak i lažnije poruke u nadolazećim vremenima – lažne poruke ispremiješane s istinitim sadržajima – a koje služe dijaboličnom cilju odvajanja vjernika od autentičnih crkvenih vlasti i doktrine, kao i od autentičnih poruka Neba za naše doba. Tome se možemo usprotiviti i popraviti stanje samo obnovljenom prisegom poslušnosti našem Svetom Ocu, papi Franji, i svim legitimnim crkvenim vlastima.

Pomolimo se zajedno i žarko za našeg voljenog Svetog Oca, papu Franju; za našu Svetu Katoličku crkvu, za trijumf Božanskog Milosrđa i Bezgrešnog Srca Marijina, kakve nalazimo u suvremenim porukama Isusa i Marije; te za mirno obraćenje i pomirenje navodnih vidioca i svih njihovih pristaša u srcu, poslušnosti i jedinstvu s Crkvom.

Ostali članci o “Knjizi istine”: 1. Biskup Uzinić: Tzv. Knjiga istine je laž, a oni koji napadaju papu na temelju nje, zavedeni su 2. Dublinska nadbiskupija: “Proročanstva” Marije od milosrđa su lažna i u suprotnosti s katoličkim naukom

dr. sc. Mark Miravalle (profesor teologije i mariologije na Franjevačkom sveučilištu u Steubenvilleu, Ohio)

Izvor: blog.newadvent.org

Prijevod: H.N.P. Copyright za hrvatski prijevod: Bitno.net

Ako vam je stalo do vjere i istine lajkajte Bitno.net

Bitno.net očekuje korisne, poticajne, pozitivne, objektivne i informativne komentare koji upotpunjuju članak/vijest ispod koje su objavljeni. Komentari koji sadržavaju mržnju, psovanje, nasilno ponašanje, nepoštivanje sugovornika i autora članka, osobe spomenute u članku ili vijesti itd., bit će obrisani. Bitno.net ne odgovara za sadržaj komentara pošto se isti objavljuju u realnom vremenu. Podsjećamo vas da po novim izmjenama kaznenog zakona od 01.01.2013. (glava XV.) zbog vaših komentara možete kazneno odgovarati. Komentari ispod članaka ne predstavljaju nužno stajališta uredništva portala Bitno.net.

Prikaži komentare

(364 komentara)

364 thoughts on “‘Knjiga istine’ i lažna proročanstva Marije od Milosrđa sotonski odvajaju vjernike od Crkve

 1. Nije problem pronaći na internetu stranicu na kojoj se zaista mogu pročitati sve objavljene poruke. Naglasak u ovom tekstu kao i kod puno sljedbenika MBM je na ulozi pape Franje. Dopustimo Gospodinu da nas vodi. Otvorimo oči, uši i duh Duhu Svetome. Uzmimo krunice u ruke i ne bojmo se. Ali, zapitajmo se: ŠTO AKO MARIJA GOVORI ISTINU!!!

 2. Upravo to i ja razmišljam…
  Samo mali prigovor članku – nije li istina da čak i ako se pronađu nepravilnosti u jednom dijelu privatne objave, nije nužno da se cijela objava odbaci, nije li takav službeni nauk o privatnim objavama?
  I drugo, ja nisam iz poruka shvatila da je papa Franjo valjano izabran, već da njegov izbor nije bio valjan – u tom slučaju ne bi bilo dogmatskih problema (osim toga, autor nije dao citat kojim samozvana MBM tvrdi da je papa Franjo izabran na valjanoj konklavi; ovaj citat "(…)Sljedeći papa može biti izabran od članova unutar Katoličke crkve(…)" ne govori ništa o tome.
  Sve u svemu, dobila sam dojam da je autor ovog članka pristupio porukama isključivo iz jednog gledišta tražeći samo nepravilnosti, pa onda ne možemo niti očekivati objektivan članak..
  Da se razumijemo, iako sam svjesna ovih poruka i pratim ih dulje vrijeme, još uvijek se nisam usudila zauzeti stav prema njima, čak možda malo i više naginjem mišljenju da nisu istinite, ali ne bih se to usudila tvrditi ovako sigurno. Ipak, mislim da je potreban oprez u svakom slučaju..
  Što ako Vatikan na čelu s papom Franjom zaista proglasi primjerice da nema stvarne Kristove prisutnosti u Euharistiji? Ili da sv. Ispovijed više nije potrebna?
  Ne ulazim sad u to bi li to bilo moguće ili ne, ali što bi to onda govorilo o ovoj cijeloj stvari? Nisam sigurna u valjanost ovih poruka, ali sam u ove vjerske istine sigurna – a s obzirom da je papa nezabludiv kad govori o pitanjima vjere i morala ex catedra, onda se jedan jedini logičan zaključak nameće (ako bi se to stvarno dogodilo) – da papa Franjo nije papa.
  Ponovno ponavljam, ja zaista ne zauzimam takav stav niti odbijam poslušnost (a čini mi se da i poruke pozivaju na poslušnost papi dok se takve stvari ne dogode), samo promišljam (valjda mi je zato Bog dao dar razuma) i molim nad time.
  Ono što moram reći, nevezano za "Knjigu istine" i cijelu ovu priču, jest da mi se čini da svijet (osobito inače sotoni veoma naklonjeni mediji) zaista malo previše ljubi papu Franju… "Ako vas svijet mrzi, znajte da je mene mrzio prije nego vas. Kad biste bili od svijeta, svijet bi svoje ljubio, no budući da niste od svijeta, nego sam vas ja izabrao iz svijeta, zbog toga vas svijet mrzi."

  • da, problem je puno dublji. Sotona se predstavlja kao anđeo svjetla, naime ljudi koji čitaju tu knjigu i koju su njeni pobornic nerijetko su doživjeli nekakav anutarnja svjedočanstva. Npr. neke se stvari poklapa ju s Biblijom, nekima je knjiga došla u vrijeme krize pa su po njoj dobili mnoge odgovore, nekima je knjiga došla na kraju devetnice, itd. i zato takvu pobornici su “paralizirani” tom knjigom. vjeruju u nju više nego u Evanđelje.

   • nek poslje te knjige pročitaju koji odlomak u evanđelju… vidjet će razliku… Isus je s jako malo riječi govorio velike stvari.. a u ovoj knjizi je puno riječi koje ne govore ništa ili ponavljaju što već znamo, od kojih najviše USKORO ĆE BITI..

    • Onda bi to isto mogao reći i za poruke u Međugorju.. Isto je sva sila poruka. Uostalom, Evanđelje nam ne prenosi SVE što je Isus ikada rekao, bilo bi ludo vjerovati da je on u svome životu rekao samo stotinjak rečenica (ili koliko ih je već u Svetom Pismu). Mislim da je itekako svojim učenicima tumačio, da bi oni kasnije mogli zapisati temeljne poruke koje im je prenio…

     • tako je! Zar se ne možemo Bogu moliti i u Crkvi bdjeti kao i do sada: uz sakramentalni život i mir Božji. Uopće me ne zanima da li je knjiga istine lažna ili ne, nastavljam živjeti svoju vjeru kao i do sada u stanju sakramentalne milosti.

     • Bog puno bolje od nas zna kakvo je duhovno stanje u današnjem svijetu. Ako kaže da bi se jako malo ljudi spasilo da prije toga ne potakne ljude na obraćenje i to ljude širom svijeta, tko smo mi da Mu to branimo. Sretan onaj tko je spreman na Božji sud u svakom trenutku. Mislim da ljude danas treba dobro prodrmati, a posebno trebamo Bogu biti zahvalni da toliko djeluje preko Duha Svetoga. Ako netko misli da je savršen, mogao bi malo razmisliti i o oholosti.

     • da, ali to ne znači da mi treba biti glavno nadahnuće Knjiga istine. zamisli kojem se linču izložio ovaj pobožni fratar, doktor, profesor, i još k tome mariolog. Lako je nama ovdje se prepucavati. On je morao dobro odvagnuti, posavjetovati se s duhovnikom ili još kojim kolegom, pa imati hrabrosti napisati ovo.

     • Svi mi imamo slobodnu volju i po njoj ćemo odgovarati. Tražimo odgovore u svom srcu i tražimo Isusa.
      Ako Bog traži posebne molitve za ovo naše vrijeme, On zna zašto je to potrebno. Onaj tko osjeća poziv za molitvu, molit će se.
      Najgore je osuđivati nešto, a može se pokazati da smo u krivu. U poniznosti zašutimo pred Gospodinom. Najgore je za Božji glas reći da je glas zloga, jer možemo odgovarati za grijeh hule na Duha Svetoga.

     • Plodovi knjige su strah, neposluh, zastranjenje, sumnja, čekanje antikrista, umnažanje molitava iz straha, lažna mistična iskustva inspirirana knjigom, prijetnja onima koji sumnjanju u knjigu.
      Ako su se neki i okoristili ovom knjigom, neka im ona ne bude prioritet čitanja, nego Evanđelje. Živjeli!

     • pa o tome i govorim ..nkakvu novu i veliku mudrost nisam pročitao u tim objavama.. osim onih koje su davno objavljene.. a i previše riječi je tamo.. Isus nije tako govorio

    • problem je što je ova knjiga kao i horoskop: nešto pogodni nešto ne. Kome se što dogodilo vezano uz tu knjigu vjeruje u nju i gotovo. ja osobno držim da su to njezina razmišljanja nad cjelokupnom situacijom. žena dobro poznaje kakve su poruke bile u Fatimi, u Dnevniku Sv. Faustine, u SMP-u u Međugorju, pa je na temelju svega toga složila jedan pobožni mišung. no, ipak se time đavao posloužio napaviši na papau Franju i zavo je malene i dobre katolike, ali će ta knjiga brzo nestati, ne će biti zanimljiva nikome. već je takva sada…

     • Da se Bog uistinu objevljuje preko nje mislim da nebi prošle već 3 godine bez i jednog jasnog ispunjenog proročanstva …. samo mnoštvo riječi i naslućeno uskoro ,uskoro,uskoro i još neznam koliko puta uskoro povlačenje pape benedikta ,što može biti da se znalo u vatikanu puno prije al nije izašlo u javnost..ili je al ja neznam…

      ili još jedna stvar za koju se vole loviti ..ono s pranjem nogu je kao prorokovano,a dobro se zna da je i prije papa isto radio… to nisu proročanstva za mene

      vi koji vjerujete ..pročitajte malo Izaiju i način kako je prorokovan Isusov dolazak… puno,puno detalja , a malo riječi..

     • Da o povlačenju Benedikta je prvi pisao znači prije nego se dogodilo talijanski novinar mislim da se zove Andrea ali ne mogu se sjetiti prezimena uglavnom spominjalo se i prije

   • Za mene je ta knjiga hereza. A poznato je da hereza ljudima ulazi u srce a ne toliko u razum. Dakle prihvaćaju neki nauk fanatično u uvjerenju da je tako i da je Bog na njihovoj starni. Kada nemaju više zdravog argumena da obrazlože svoju stvar, kažu “vidjet ćeš kada Isus ponovno dođe u svojoj slavi”

    • Mislim da je najljepše svjedočanstvo žene koja je čitala tu knjigu i vjerovala u te poruke a živi u buenos airesu i kada je došla večer izbora pape i kada je čula da je izabran njezin kardinal Bergoglio odmah je pošto poznaje kardinala shvatila da su poruke lažne i odbacila ih.

 3. Mogli ste onda objaviti i odgovore na te neutemeljene kritike koji ste prepisali , a na koje su utemeljeno odgovorili katolički teolog Kelly Browning i svećenik sa Filipina

 4. UISTINU….SAD ĆE SE CRKVA BOŽJA PODIJELITI U NOVOM RASKOLU, NA ONE KOJI ĆE POŠTOVATI BOŽJU ŽRTVU I MISU, I ONIH KOJI ĆE SLINITI FRANJI NA PROMJENE U SOTONIZAM. PRAVA KRISTOVA CRKVA ĆE IĆI U PROGON A ZAVRŠITI U RAJU, A LAŽNA ĆE SE KLANJATI SOTONI I SVEMU IZOPAČENOM….već u proljeće.

 5. Ta knjiga ne govori o svršetku svijeta nego o Drugom Kristovom Dolasku i vremenu nevolje koje mu prethodi. Što to nije u skladu s Biblijom?

 6. Da govori istinu, bila bi u posluhu KATOLIČKE CRKVE, kao što bi dala svoje ime i prezime, a ne ostati anonimna. Zna se da sa time želi samo izbjeći sud mjesnog biskupa. Neposlušna je, a tko je neposlušan NIJE ISTINIT. Ni jedan prorok u cijeloj povijesti postojanja nije bio anoniman. Za svakoga se zna. I sad se pojavi neka baba i želi tu govoriti neke gluposti…kako možete samo padati na te gluparije, na ovaj izričiti sotonizam?!

  Evo što je Isus rekao sv. Margareti Mariji:
  "Čuj, moja kćeri, i nemoj lako vjerovati i povjeriti se svakomu duhu, jer sotona je ljut i pokušati će vas prevariti. Stoga ne činite ništa bez odobrenja onih koji vas vode. Tako, budući pod autoritetom poslušnosti, njegovi će pokušaji protiv vas biti uzaludni, jer nema moći nad poslušnima!"

 7. Ljudi moji procitajte prvo Ivanovo evandelje(otkrivenje), zatim knjigu proroka Danijela a tek onda ovu knjigu istine i nece biti nejasnoca. Nista novo ne pise, sve je vec receno puno puno prije, samo se sada opsuje detaljnije i konkretnije. Pratite znakove vremena. Sto se pape Franje tice, pogledajte si kakva zapravo uvjerenja on ima, iz kojih redova dolazi, kako se deklarirao u svom 1.javnom nastupu, koliko je sati bilo kada je izabran….BvB

 8. potpuno je ne-teološki i
  antiprovidonosno da “Isus” u toj knjizi potiče da ljudi skupljaju zlato i
  srebro. to nije u skladi ni sa jednim svecem ili sveticom katoličke
  povijesti. jer ako je tako, onda jadan sirotinja koja nema ništa – taj
  “Isus” ih iznevjeri ili oni jednostavno moraju biti žrtve bogatih.

  • Ako mogu, nek se pripreme,jer neće moći ni kupovati ni prodavati bez Žiga zvijeri ili čipa, ….a u mnogim drugim porukama govori da nema mjesto panici, nego vjerovati Isusu u svemu

 9. UKIDANJE NEPRESTANE ŽRTVE (Daniel 8, 9:27)….(Daniel 11, 31:32
  Mali rog
  Iz jednog od njih izbi mali rog (Antikrist i moć mržnje)), ali taj
  silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti (Crkvi i Euharistiji).
  On poraste sve do Nebeske Vojske,(Kristove), obori na zemlju neke iz
  Vojske i od zvijezda (svećeničke duše) pa ih zgazi nogama. Poraste sve
  do Zapovjednika Vojske (Papa-Glava Crkve), oduzme mu SVAGDAŠNJU ŽRTVU
  i razori mu njegovo Sveto mjesto (Svetohranište). Vojska se digla na
  Žrtvu Svagdašnju (Hostiju) zbog opačine, na zemlju oborila Istinu, i
  uspje u svemu što činjaše.
  Trajanje kušnje
  Tada čuh gdje jedan Svetac govori , a drugi Svetac upita onoga koji
  govoraše: "DOKLE ĆE TRAJATI OVO VIĐENJE O SVAGDAŠNJOJ ŽRTVI I O
  OPAČINI ŠTO PUSTOŠI I GAZI SVETIŠTE I VOJSKU"? Odgovori: "JOŠ DVIJE
  TISUĆE I TRI STOTINE VEČERI I JUTARA; tada će Svetište biti očišćeno.
  Tumačenje viđenja:
  Kad sam ja Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem gle,
  preda me stade KAO NEKI ČOVJEK. Začuh glas čovječji gdje viče preko
  Ulaja: " Gabriele, objasni mu to viđenje!" On pođe onamo gdje stajah,
  i kad mi se približi , strah me obuze, i padoh na lice. On mi reče:
  "SINE ČOVJEČJI, RAZUMIJ: JER OVO JE VIĐENJE ZA VRIJEME POSLJEDNJE."
  On još govoraše, a ja se onesvjestih, padoh na zemlju. On me dotače i
  uspravi na mom mjestu. I reče: "EVO KAZAT ĆU TI ŠTO ĆE DOĆI NA KRAJU
  GNJEVA, NAJAVLJENI SVRŠETAK. Ovan što si ga vidio, njegova dva
  roga–to su kraljevi Medije i Perzije . Rutavi jarac jest kralj Grčke,
  veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj; slomljeni rog i
  četiri roga što izbiše na njegovu mjestu , to su četiri kraljevstva
  što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. I potkraj
  njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj,
  drzak i lukav (ANTIKRIST). Njegova će moć porasti, ali ne svojom
  snagom; nesmiljeno će pustošiti, uspjevat će u svojim pothvatima,
  zatirat junake i narod Svetaca. Zbog njegove lukavosti prijevara će
  uspijevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svom srcu, iz čista
  mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali
  će– ne rukom–biti skršen. Viđenje o večerima i jutrima o kojima je
  bilo govora istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.
  (Daniel 11, 31:
  Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđavu, DOKINUTI SVAGDAŠNJU
  ŽRTVU i ONDJE POSTAVITI GROZOTU PUSTOŠI. Svojim će spletkama navesti
  na otpad one koji se ogrešuju o Savez , ali ljudi koji ljube Boga
  ostat će postojani i vršit će svoje. (…)
  Borba protiv Boga ( 11, 36:
  Kralj (antikrist) će raditi što god mu se prohtije uznoseći i uzdižući
  sebe iznad svih bogova. protiv Boga nad bogovima govorit će hule, i
  uspijevat će dok se gnjev ne navrši–jer ono što je određeno, to će se
  ispuniti.
  USKRSNUĆE I PLAĆA (Daniel……12, 1:3)
  U ono će vrijeme ustati MIHAEL, veliki knez koji štiti sinove tvog
  naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa
  do tog vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti—svi koji se
  nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u
  prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu
  gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge
  učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
  ZAPEČAĆENO PROROČANSTVO (Daniel 12, 4-13
  A ti Daniele, drži u tajnosti ove riječi i ZAPEČATI OVU KNJIGU DO
  VREMENA SVRŠETKA. Ja Daniel, pogledah , kad eno: druga dvojica stajahu
  jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka
  odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke: "Kada će
  doći kraj tim čudesima?" Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji
  stajaše iznad voda rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kuneći
  se Vječno živim. "NAKON JEDNOG VREMENA, DVA VREMENA I POLA
  VREMENA—kada dođe KRAJ RASULU snage svetog naroda–sve će se to
  svršiti." Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: "Gospodaru, kako će
  to svršiti?" On reče: "Idi Daniele, ove su RIJEČI TAJNE I ZAPEČAČENE
  DO VREMENA SVRŠETKA. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a
  bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a
  umnici će razumjeti. Od ČASA KAD BUDE DOKINUTA SVAGDAŠNJA ŽRTVA I
  POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI: TISUĆU DVIJESTA I DEVEDESET DANA. Blago
  onomu koji dočeka i dosegne TISUĆU TRISTA TRIDESET PET DANA. A ti idi
  i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana."
  (opet Božja mjera za dan….od Adama i Eve do povratka Kristovog, kad
  budu ustali (uskrsnuli) da prime nagradu ili osudu).
  ..
  OTKRIVENJE 11, 1-
  Potom mi je dana mjera slična štapu i rečeno mi je: "Ustani i izmjeri
  hram Božji, Žrtvenik i klanjaoce u njemu! A vanjsko dvorište hrama
  izostavi i ne mjeri ga, jer je predano 'poganima' koji će ČETRDESET I
  DVA MJESECA GAZITI SVETI GRAD. Tada ću ja poslati svoja dva svjedoka
  da obučeni u kostrijet PRORIČU TISUĆU DVIJESTA I ŠEZDESET DANA. To su
  dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarem zemlje. Ako
  tko hoće da im naudi, iz usta im sukne oganj, i proždere njihove
  neprijatelje. Da, ako tko hoće da im naudi, mora tako poginuti. Oni
  imaju vlast zatvoriti nebo da ne pada kiša za vrijeme njihova
  proricanja; imaju i vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv i vlast da
  udare zemlju svakovrsnom nevoljom, koliko god puta htjednu. Ali kad
  dovrše svoje svjedočanstvo ZVIJER (Antikrist) će koja izlazi iz
  Bezdana ratovati protiv njih i 'pobijedit će ih' i ubit će ih. Njihova
  će tjelesa ležati na trgu velikoga grada koji se u prenesonm smislu
  zove SODOMA i Egipat–gdje je njihov Gospodin razapet …(….) 12)
  Tada čuh jaki glas s Neba gdje im veli: UZIĐITE OVAMO! I uziđoše ' na
  nebo u oblaku, naočigled svojih neprijatelja.
  ………….
  MATEJ 24, 15………….DAKLE KADA VIDITE GROZOTU PUSTOŠI o kojoj govori prorok Daniel gdje stoji na SVETOM MJESTU -tko čita neka shvati- tada neka ne bježe u gore koji budu u Judeji . Tko bude na krovu neka ne silazi da što uzme iz kuće. A tko bude na polju neka se ne vraća da uzme ogrtač …..JAO TRUDNICAMA I DOJILJAMA (tuđeg nauka) u te dane

 10. UKIDANJE NEPRESTANE ŽRTVE (Daniel 8, 9:27)….(Daniel 11, 31:32
  Mali rog
  Iz jednog od njih izbi mali rog (Antikrist i moć mržnje)), ali taj
  silno poraste prema jugu i istoku, prema Divoti (Crkvi i Euharistiji).
  On poraste sve do Nebeske Vojske,(Kristove), obori na zemlju neke iz
  Vojske i od zvijezda (svećeničke duše) pa ih zgazi nogama. Poraste sve
  do Zapovjednika Vojske (Papa-Glava Crkve), oduzme mu SVAGDAŠNJU ŽRTVU
  i razori mu njegovo Sveto mjesto (Svetohranište). Vojska se digla na
  Žrtvu Svagdašnju (Hostiju) zbog opačine, na zemlju oborila Istinu, i
  uspje u svemu što činjaše.
  Trajanje kušnje
  Tada čuh gdje jedan Svetac govori , a drugi Svetac upita onoga koji
  govoraše: "DOKLE ĆE TRAJATI OVO VIĐENJE O SVAGDAŠNJOJ ŽRTVI I O
  OPAČINI ŠTO PUSTOŠI I GAZI SVETIŠTE I VOJSKU"? Odgovori: "JOŠ DVIJE
  TISUĆE I TRI STOTINE VEČERI I JUTARA; tada će Svetište biti očišćeno.
  Tumačenje viđenja:
  Kad sam ja Daniel, gledajući ovo viđenje, tražio da ga razumijem gle,
  preda me stade KAO NEKI ČOVJEK. Začuh glas čovječji gdje viče preko
  Ulaja: " Gabriele, objasni mu to viđenje!" On pođe onamo gdje stajah,
  i kad mi se približi , strah me obuze, i padoh na lice. On mi reče:
  "SINE ČOVJEČJI, RAZUMIJ: JER OVO JE VIĐENJE ZA VRIJEME POSLJEDNJE."
  On još govoraše, a ja se onesvjestih, padoh na zemlju. On me dotače i
  uspravi na mom mjestu. I reče: "EVO KAZAT ĆU TI ŠTO ĆE DOĆI NA KRAJU
  GNJEVA, NAJAVLJENI SVRŠETAK. Ovan što si ga vidio, njegova dva
  roga–to su kraljevi Medije i Perzije . Rutavi jarac jest kralj Grčke,
  veliki rog među njegovim očima jest prvi kralj; slomljeni rog i
  četiri roga što izbiše na njegovu mjestu , to su četiri kraljevstva
  što će izići iz njegova naroda, ali neće imati njegovu moć. I potkraj
  njihova kraljevanja, kad bezakonici navrše mjeru, ustat će kralj,
  drzak i lukav (ANTIKRIST). Njegova će moć porasti, ali ne svojom
  snagom; nesmiljeno će pustošiti, uspjevat će u svojim pothvatima,
  zatirat junake i narod Svetaca. Zbog njegove lukavosti prijevara će
  uspijevati u njegovoj ruci. On će se uznijeti u svom srcu, iz čista
  mira upropastit će mnoge. Suprotstavit će se Knezu nad knezovima, ali
  će– ne rukom–biti skršen. Viđenje o večerima i jutrima o kojima je
  bilo govora istinito je; no ti ga zapečati, jer je za daleke dane.
  (Daniel 11, 31:
  Čete će njegove doći i oskvrnuti svetište-tvrđavu, DOKINUTI SVAGDAŠNJU
  ŽRTVU i ONDJE POSTAVITI GROZOTU PUSTOŠI. Svojim će spletkama navesti
  na otpad one koji se ogrešuju o Savez , ali ljudi koji ljube Boga
  ostat će postojani i vršit će svoje. (…)
  Borba protiv Boga ( 11, 36:
  Kralj (antikrist) će raditi što god mu se prohtije uznoseći i uzdižući
  sebe iznad svih bogova. protiv Boga nad bogovima govorit će hule, i
  uspijevat će dok se gnjev ne navrši–jer ono što je određeno, to će se
  ispuniti.
  USKRSNUĆE I PLAĆA (Daniel……12, 1:3)
  U ono će vrijeme ustati MIHAEL, veliki knez koji štiti sinove tvog
  naroda. Bit će to vrijeme tjeskobe kakve ne bijaše otkako je ljudi pa
  do tog vremena. U ono vrijeme tvoj će se narod spasiti—svi koji se
  nađu zapisani u Knjizi. Tada će se probuditi mnogi koji snivaju u
  prahu zemljinu; jedni za vječni život, drugi za sramotu, za vječnu
  gadost. Umnici će blistati kao sjajni nebeski svod, i koji su mnoge
  učili pravednosti, kao zvijezde navijeke, u svu vječnost.
  ZAPEČAĆENO PROROČANSTVO (Daniel 12, 4-13
  A ti Daniele, drži u tajnosti ove riječi i ZAPEČATI OVU KNJIGU DO
  VREMENA SVRŠETKA. Ja Daniel, pogledah , kad eno: druga dvojica stajahu
  jedan s jedne, drugi s druge strane rijeke. Jedan upita čovjeka
  odjevena u lanene haljine koji stajaše iznad voda rijeke: "Kada će
  doći kraj tim čudesima?" Začuh čovjeka odjevena u lanene haljine, koji
  stajaše iznad voda rijeke; on podiže k nebu desnicu i ljevicu, kuneći
  se Vječno živim. "NAKON JEDNOG VREMENA, DVA VREMENA I POLA
  VREMENA—kada dođe KRAJ RASULU snage svetog naroda–sve će se to
  svršiti." Ja slušah, ali ne razumjeh, pa upitah: "Gospodaru, kako će
  to svršiti?" On reče: "Idi Daniele, ove su RIJEČI TAJNE I ZAPEČAČENE
  DO VREMENA SVRŠETKA. Mnogi će se očistiti, ubijeliti i prokušati; a
  bezbožnici će i dalje biti bezbožni; bezbožnici se neće urazumjeti, a
  umnici će razumjeti. Od ČASA KAD BUDE DOKINUTA SVAGDAŠNJA ŽRTVA I
  POSTAVLJENA GROZOTA PUSTOŠI: TISUĆU DVIJESTA I DEVEDESET DANA. Blago
  onomu koji dočeka i dosegne TISUĆU TRISTA TRIDESET PET DANA. A ti idi
  i otpočini; ustat ćeš da primiš svoju baštinu na kraju dana."
  (opet Božja mjera za dan….od Adama i Eve do povratka Kristovog, kad
  budu ustali (uskrsnuli) da prime nagradu ili osudu).
  ..
  OTKRIVENJE 11, 1-
  Potom mi je dana mjera slična štapu i rečeno mi je: "Ustani i izmjeri
  hram Božji, Žrtvenik i klanjaoce u njemu! A vanjsko dvorište hrama
  izostavi i ne mjeri ga, jer je predano 'poganima' koji će ČETRDESET I
  DVA MJESECA GAZITI SVETI GRAD. Tada ću ja poslati svoja dva svjedoka
  da obučeni u kostrijet PRORIČU TISUĆU DVIJESTA I ŠEZDESET DANA. To su
  dvije masline i dva svijećnjaka što stoje pred Gospodarem zemlje. Ako
  tko hoće da im naudi, iz usta im sukne oganj, i proždere njihove
  neprijatelje. Da, ako tko hoće da im naudi, mora tako poginuti. Oni
  imaju vlast zatvoriti nebo da ne pada kiša za vrijeme njihova
  proricanja; imaju i vlast nad vodama da ih pretvaraju u krv i vlast da
  udare zemlju svakovrsnom nevoljom, koliko god puta htjednu. Ali kad
  dovrše svoje svjedočanstvo ZVIJER (Antikrist) će koja izlazi iz
  Bezdana ratovati protiv njih i 'pobijedit će ih' i ubit će ih. Njihova
  će tjelesa ležati na trgu velikoga grada koji se u prenesonm smislu
  zove SODOMA i Egipat–gdje je njihov Gospodin razapet …(….) 12)
  Tada čuh jaki glas s Neba gdje im veli: UZIĐITE OVAMO! I uziđoše ' na
  nebo u oblaku, naočigled svojih neprijatelja.
  ………….
  MATEJ 24, 15………….DAKLE KADA VIDITE GROZOTU PUSTOŠI o kojoj govori prorok Daniel gdje stoji na SVETOM MJESTU -tko čita neka shvati- tada neka ne bježe u gore koji budu u Judeji . Tko bude na krovu neka ne silazi da što uzme iz kuće. A tko bude na polju neka se ne vraća da uzme ogrtač …..JAO TRUDNICAMA I DOJILJAMA (tuđeg nauka) u te dane

 11. Mario Trr Ima i bilo je anonimnih vidjelaca koji su naknadno odobreni od Crkve, bolje se malo raspitaj prije nego nešto kažeš. Ne znam napamet no javim čim nađem

 12. Mario Trr Ima i bilo je anonimnih vidjelaca koji su naknadno odobreni od Crkve, bolje se malo raspitaj prije nego nešto kažeš. Ne znam napamet no javim čim nađem

 13. Mario Trr
  Da žena želi svoju slavu, stavila bi svoje ime, njezino ime kao proroka je javno.Predala je papi Benediktu ove poruke tj. crkvi na uvid i prosudu.

 14. Kako će biti anonimni priznati kada su anonimni i nitko ne zna tko su?! Kako će biskup dati svoj sud i istraživati ako su anonimni? Ne vidim tu nigdje logike…

 15. Jao vama farizeji i pismoznanci!
  Čime se hvastate? Koga branite?
  Članak je neobjektivan i pristran. Članak ne radi sintezu svih dosadašnjih Marijinih ukazanja priznatih od Crkve s ovim objavama. Samo ću jednu rečenicu izdvojiti Gospe iz Kibeha 1989.:
  „Došla sam za vaše dobro pripremiti put svome Sinu, a vi to ne želite razumjeti.
  Vrijeme koje vam je preostalo je kratko, a vi ste tako rastreseni… Bogu
  posvećenima kažem neka ostanu vjerni danim zavjetima.“

  Da počnem od komentara na njezino ime. Onaj tko mi dokaže da se vidjelica sama prozvala tim imenom priznat ću da je i svaka poruka došla od nje – ne s Neba. Ako nema dokaza, ne inkriminirajte, jer takva je praksa još samo u Bruxellesu.

  Što se tiče podjele, koja je tobože autoinicirana upravo samim objavama, imam reći: naravno da ne vidite shizmu jer ste već toliko puta zažmirili na papine hereze, prepravljajući njegove riječi, a koje nisu tako objavljene na stranicama Vatikana. To ste radili svjesno, što je veoma neprofesionalno. Zaboravili ste da je u porukama najavljeno odijeljenje crkve pod vodstvom Franje, a ne one koja je tobože nastala ovim porukama. Njegova enciklika će uzrokovati shizmu, jer će se uvesti novi nauk – to je prorokovano ovim objavama. Kakvog onda ima smisla reći da će nastati shizma ovim porukama? Pričekajte, a onda ćete pasti licem na zemlju. Ako ni tada ne progledate, za vas će preostati malo vremena milosti da vas se izbavi iz laži u koje ćete biti progutani, pa ćete morati proći kroz vrata pravde.

  Borite se protiv Duha Svetoga, braćo naša. Izgubit ćete.
  Kako možete govoriti kakvi su plodovi onih koji vjeruju u ove poruke, kada je “vjera samo Njemu znana”? Ono što je vidljivo, pitajte ih da vam otkriju. Pitajte ih jesu li zbog toga prestali ići na misu, zaboravili na nebo ili su zaboravili na svijet? Jesu li zaboravili na molitvu ili isprazne i grešne razgovore? Jesu li primili osobne darove i iskusili osobna svjedočanstva, ili vi možete garantirati da nisu? Jesu li ušli dublje u Božja otajstva ili su se okrenuli propadljivom i zakoračili u blato grijeha? Da, “po plodovima ćete prepoznati stablo”. Strah vas je ove velike vojske koja se okuplja. Gospa nas Hrvate nazima “stadom malim”, a krenut ćemo u pohod iz Međugorja sa objavom tajni. Bijelac okuplja svoju armiju, i ništa ga neće zaustaviti. Tada će nam svi svjedočiti, kada izađemo iz pustinje da proširimo plamen Duha Svetoga u obranu Istine, jer će se ona zaboraviti (zato je Jahve i nazvao ovu knjigu tako, objavivši je Danielu)
  “Ovce moje poznaju Moj glas, i ja ih zovem imenom.”

  Bvb, nećemo zaboraviti na vas! Željno vas iščekujemo u našoj vojsci!

  Vaša braća u Kristu.

  Maranatha!

  • Dio smo onoga što je Gospa kod don Gobija rekla: “U crkvu je ušao takva košmar da ni najmudriji um ne može shvatit što se sve zbiva”. Evo samo nekih: nauk o evoluciji, nauk o Biblijskim knjigama kao o poučnim legendama i književnim vrstama, prihvaćanje hamoseksualaca u red prezbiterata, prihvaćanje racionalističkog koncepta kao jedinog prosudbenog kriterija, prihvaćanje međureligijske pobožnsti, kršćanski zen, kršćanska joga, eneagram, radiestezija, i mnogo drugog košmara.
   ali unatoč svega toga treba ostati u Crkvi koja je djeliteljica sakramenata i promiče poslišnost Papi i biskupima s njim sjedinjenim.

  • u knjizi je pisalo da treba čekati sveto trodnevlje 2013. i da će tada početi s papinim herezma, pa ništa od toga. neko svetac Božji papa Franjo posveti Vatikan Sv. Mihovilu a cijeli svijet Bezgrješnom Srcu Marijinu. i svoj pontifikat posveti Gospi fatimskoj. Živio papa Franjo – živio Isusu u njemu.

    • ja to vaše uskoro traje već od njegova pontifikata.
     što ćeš reći ako se ništa ne dogodi. ako ovoga papu ubiju masoni, pa tek sljejdeći bude nametnut kao antikrist. jer ima i takvih proročanstava.

   • Marko, dužnost svakog od nas je brinuti se za svoju dušu, sve ostalo prepustimo Bogu. Pokušajmo u tišini i poniznosti moliti Gospodina za prosvjetljenje. Čuvajmo se grijeha hule na Duha Svetoga. Taj grijeh se prerijetko spominje, a još manje nam je jasno što on predstavlja. U Bibliji piše da se taj grijeh ne oprašta.

 16. Umjesto što se prenemažete titulama i ohološću te diplomatskim praznim govorom, bilo bi vam bolje da uzmete konkretno koju poruku i TEOLOŠKI JU POBIJETE a ne se prenemagati jer,,,BOG VAS GLEDA!

 17. Tko ne vjeruje u ove poruke i proročanstva MBM bolje da bude oprezan i da ih odmah ne osudi nego osluškuje Duh Božji moleći ga za dar razlučivanja.Sviđa mi se kako razmišlja Nikolina Marić ,trudi se biti ne pristrana već zdaravo razmišlja kao vjernik .Zamolimo Isusa u PONIZOSTI svoga bića govoreći mu da ne znamo NIŠTA i da nas on vodi u ovom kaotičnom svijetu otkrivajući nam pravu istinu,jer u suprotnom bahatost i oholost nas puno mogu koštati.

  • Tu nema što razmišljati. Neposlušnost je najveći grijeh, a vidim da vi zagovornici tih heretičkih sotonističkih poruka uopće ni ne znate sve poruke, zapravo tamo gdje Isus svoju majku naziva anđelom svijetla, a znamo tko se tako naziva. Gdje nema poslušnosti, tu nema ni zrno istine. Bolje biti poslušan…Biskupska konferencija kao i mnogi drugi svećenici i biskupi su osudili ovo kao “herezu”, a ja njima više vjerujem nego jednoj ženi koja nije u posluhu vrhu katoličke Crkve. Tko vas sluša, mene sluša. A pošto je naš narod poznat po neposlušnosti, ne čudi me ovo, da i dalje padate na zamke sotone.

   Pročitajte jedan članak o općenitim ukazanjima, bili istiniti ili lažni i kako ih prepoznati: http://www.vjeruj.net/vjera/istinita-i-lazna-ukazanja/

   • Nađi poruku gdje Isus naziva Gospu Anđel Svjetla i javi njen broj ako je to istina, no ja to nisam nigdje našao.A druga stvar , zar Gospa nije Glasnik Nebeski ( no prijevod knjige je dosta loš, to priznajem , otvara mjesto manipulacijama)

    • evo:
     Subota, 1. siječnja 2011., 2:00h
     Moja Voljena Majka, Anđeo Svjetla, trijumfirat će kako bi donijela Moje Milosrđe i navijestit će Moj Drugi Dolazak na Zemlju.

     • U Bibliji piše i “bit ćete kao bogovi”, pa to opet nije hereza.
      Proslijeđujem Newtonov savjet: “Otiđite u sobu, kleknite i ISKRENO zamolite Boga i ako se desi, dobit ćete emprijiski dokaz Njegovog postojanja (Istine).”
      “Tvrda je ta besjeda, tko je može slušati.”

      “Kamen koji odbaciše graditelji postade kamen zaglavni.”
      Bb

     • Ona je u neposluhu a i govori drugima da tako čine, dakle, sve je jasno. Ne trebamo ni raspravljati o specifičnim stvarima u porukama…sve je jasno u neposluhu!

     • Stvar je perspektive. I Isus je bio neposlušan farizejima, trgao klasje subotom, a opet, savršeno poslušan Ocu…
      Istina, ne trebamo dalje raspravljati. Milosrdni je sat za molitvu.
      Bb

     • Ali ovo je Crkva, to je Isus. Ako nismo Crkvi poslušni nismo ni Isusu. Dakle, pazite. Jao onome tko širi sablaz…a ovo je veliki sablaz sa motivom ljude iztrgnuti iz krila svete Crkve. BTB!

     • empirija koja dovodi do podjele u Crkvi nije od Boga i anđeo svjetla daje nutarnje dokaze.

     • U originalu je dano objašnjenje da se pod Angel smatra Glasnik, dakle nemojmo generalizirati. Isus je u Bibliji nazivan Jutarnja Zvijezda (Otkrivenju 22:16) a znamo da se to ime veže i uz onog drugog

  • Borgija nije nanio zla Uciteljstvu crkve, a privatno je imao grijeha, kao i svi, netko više netko manje.

 18. "Katolička crkva ispravno je osudila milenarizam i koncept doslovnog tisućljetnog perioda tijekom kojeg će Isus vladati zemaljskim rajem" Tko mi može objasniti ovo, dakle, kako je moguće da je Isus rekao Ivanu da će On, Isus, vladati 1000 godina na zemlji i onda da to njegova crkva "ispavno osudi". Pa Bog ne laže!!!!!!!!!!!! Zašto bi Bog govorio jedno, a mislio drugo. Sunčev sustav je isti i vrijeme jednako teče zadnjih barem 2000 godina. To radimo nekada mi, ljudi, blebećemo i laprdamo (jedno mislimo, drugo govorimo, treće radimo) , nemoguće je Bogu išta drugo govoriti osim istine. U Bibliji je sva ISTINA, ISUS ĆE DOĆI, žalosti me da vjernici tako malo vjeruju i ne dopuštaju mogućnost da se to dogodi njima.

 19. Mario Trr Gle, ja ne tvrdim da je to što piše u knjizi istina, kažem da zapravo promišljam o tome već godinu dana. Čini mi se da ti, s druge strane, zauzimaš mrvicu preohol stav.
  A reci mi, kome je to ona neposlušna? Nadležna je Dublinska Nadbiskupija koja, koliko ja znam, nije izrekla svoj stav. Prema tome, ona ne može biti neposlušna zapovijedi koje ni nema. U trenutku kada Dublinska nadbiskupija zabrani širenje poruka i proglasi ih lažnima, a ona ih bude i dalje širila, tada ću znati da u pitanju nije božanski Duh.

 20. Mario Trr Anonimni su možda nama , tebi , a ne i njezinom biskupu. Ako ona traži anonimnost spram javnosti, tko joj to ima pravo odbiti

 21. Ona ostaje anonimna kako bi preskočila taj sud. Zašto se ne podvrgne odma tom sudu? Zašto izbjegava to? Kao drugo: Slovačka Biskupska konferencija je ove poruke nazvala "heretikom", ali ne samo oni nego i mnogi drugi biskupi i svećenici. Moj stav nije ohol, nego sam ljut da mnogi katolici danas apsolutno vjeruju svakome duhu, ali Crkvi nikada, a Crkva im je majka. E to me boli i bojim se takvih katolika.

 22. A od kuda "Vama" pravo da sve one koji ne misle poput nazivate pogrdnim riječima i sudite? Zar se ne bojite tako kategorično tvrditi ono što samo dragi Bog zna? Vi sve nas, koji tako ne razmišljaju, ponižavate, rugate se! Zar je takvo ponašanje od Boga?? Prepustite Bogu dragom da vodi sve nas…on će nam, uz molitvu srcem, sigurno pokazati što je ispravno. Sigurno nećete Vi. BB

 23. Mario Trr Apsolutno se slažem s tobom po pitanju lakovjernosti, mnogi traže nekakvu atrakciju, čuda umjesto polaganog i strpljivog građenja vjere. Uostalom, jasan je nauk Crkve da je službbena objava završena smrću posljednjeg apostola. Ali mislim da lakomisleno odbacivanje nečega nije bolje od lakomislenog prihvaćanja.
  Mislim da Dublinska Nadbiskupija može donjeti svoj sud bez obzira izašla ona u javnost ili ne, ako već znamo da je pitanje s njihovog područja. Slovačka biskupska konferencija ni mnogi drugi biskupi i svećenici nisu nadležni. S druge strane, njena Nadbiskupija može zatražiti od nje da im otkrije svoj identitet – ukoliko bi ona to odbila, to bi bila neposlušnost.
  Mislim da je pravo pitanje – zašto se Dublinska Nadbiskupija još nije oglasila i zatražila ispitivanje? Nije da je razmjer ovih poruka baš beznačajan…

 24. Uvijek provjerite od kojeg je duha…zaista, pravi katolik može lako ovdje razotkriti veliku laž, jer je jedan od darova Duha Svetoga Mudrost i Znanje svoje vjere i nauka. I vjerujem da će uskoro i Nadbiskupija iz Dublina izići u javnost, ali opet kažem, što ona ovdje piše je tolika glupost, da nije vrijedno uopće ničijeg vremena.

 25. rekao je Isus da će se oholi teolozi kočoperiti svojim poznavanjem i stručnosti teme….ali neće reći: LJUBAV BOŽJA VAS UPOZORAVA NA SVETOGRĐA JER VAS ŽELI SPASITI…

  • Mi,fanatici necemo napasti tvoj komentar.Jer Isus trazi da molimo za one koji nas optuzuju za herezu.Svi ce imati priliku za iskupljenje.Isus je po sestri Faustini najavio:PRIJE NEGO DODJEM KAO PRAVEDAN SUDAC,DOCI CU KAO KRALJ MILOSRDJA

     • dobr, vjerujem ti i hvala ti, ajde mi sada reci iskreno te pitam: što je galvna svrha knjige Istine?

     • Ali 100 puta bolja knjiga je od sv. Ljudevita Monfortskog – priprava na dolazak kraljevstva Isusa Krista. Sto je predstavljena u Raspravi o pravoj pobožnosti prema BDM. Totus Tuus

   • to mi je pomalo smiješno… pzivaju se na sv. Faustinu , a Isus ju je pohvalio i bilo mu je drago kad je slušala autoritet nadređene.. usprkos tome što nadređena nije dozvoljavala faustini da ostvari Isusov naum…

    Kako to objašnjavate vi koji vjerujete u te objave??

 26. samo zelim pitati ove fanatike: hoce li se pokajati sto su vjerovali ovoj knjizi kada se uskoro sazna da je to bila cista podvala za naivne katolike? vidimo da bas mafija (masoni) prijeti papi smrcu, kako onda to moze biti antikrist? “svi katolici su duzni ljubiti papu i moliti za njega. tko toga ne cini grijesi” (sv. Augustin)

 27. Tko može u katoličkoj crkvi uvesti ikakve promjene nego papa? U Starom zavjetu i u Otkrivenju piše da će biti ukinuta svagdašnja žrtva i uvedena grozota u crkvu. Papa Franjo će otkriti tko je – da li je on Lažni prorok ili još moramo čekati, jer sigurno je da će to jedan papa biti (sada imamo dvojicu :) , neobično, zar ne?! a jednom je Bog savjetovao da se povuče i čeka u molitvi). Isus će doći, ja vidim po svemu u svijetu da nam ON stoji na vratima i kuca!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Molite Krunicu Božansko Milosrđa, strašna proročanstva za kraj vremena (ne i zemlje jer joj se ništa neće dogoditi i neće biti smaka svijeta) nisu zakucana, ona se mogu molitvom ublažiti, Bog jedva čeka da mu se obratimo za pomoć, ON je naš Otac i Spaitelj, molite se ljudi, kako Isus kaže, za svaku dušu na svijetu (osim one od Antikrista)!

 28. Postoji knjiga "Svečenici moji predragi sinovi" poruke su identične tj masonerija se uvukla u crkvu.Knjigu je napisao don Stefano Gobbi knjiga ima imperator od Vatikana tj.dozvoljena je Ivan Pavao II je podržavao objeručke . Čitala sam je izaključak je isti kao kod ovih poruka . . Šta se tiče poruka ono što je napisano dolazi jedno po jedno u crkvi su znali od početka za njih a tek se sada jano reagira valjda se čekalo da Papa" osvoji "srca.Isus nije bezveze rekao da bdijemo mislim da nam je to potrebnije od ičega.

 29. Marija ne govori istinu! Ove poruke ( proučavala sam ih dugo) su besmislene, kontradiktorne Crkvi, bibliji , svećenicima i svemu onome što nas katekizam uči! Dovoljno bi bilo samo jedno, onaj tko ima privatne objave, mora imat život takav da ih potkrijepljuje…ne možeš biti u ovakvom kontaktu s Bogom a da nemaš život kakav je dolikova samim svecima…pogotovo ona koju slijede milijuni….a sad. šta se to zna o njenom životu, o njoj?! Zbog čega se ona skriva? Zbog osude, progonjenja!?! Blago progonjenima zbog pravednosti: njihovo je kraljevstvo nebesko! (Mt 5,10)." Ljudi danas je takvih na svakom koraku, to su ljudi koji znaju bibliju napamet, idu svaki dan na Sv.Misu,pričešćuju se i ispovijedaju, mole satima, poste danima…. ( znam jer sam nažalost ja bila dio takvog kruga godinama) , odabrana, kojoj je dano da razumije više nego ostali, ona malena kojoj je Bog objavio a sakrio od velikih….ona koja je obraćala, znala sve privatne objave, sve mističare, karizmatike i posjedovala knjižnicu molitvenih knjiga. i da, ta ista danas tiče glavom od zid kad se sjeti toga, krivog nauka, straha posljednjih vremena koja su me na to tjerala i vodila….i zato Hvala Bogu danas znam prepoznat ovakve stvari i poruke koje su me dovele do velikih problema koji su se rješavali godinama. Crkva je temelj! Svećenik je pastir! Poslušnost je najteža od svega, a lažnih proroka masu!!! Samom molitvom Duhu Svetome ne vidi se puno ako je srce zamagljeno….

 30. Vidim da vam je knjiga trn u oku, zato je i napadate toliko. Ali ipak necete moci reci da niste znali i da vam se nije dalo, uvijek je sve isto, povijest se ponavlja ali i to je proreceno! A proreceno je i da cemo se pod Franjom podjeliti, pa zar se i to ne desava? Kao da nismo vise ista vjera!

  • i odakle vam pravo da napisete “lazna prorocanstava”, a koji dokaz imate da su lazna, a sta ako se ispune???

  • Ako mi netko može odgovoriti na jednu stvar u vezi te knjige,koliko sam ja razumjela tamo su dane određene molitve točnije oko njih stotinjak i čini mi se da se zovu križarske molitve i također se preporučuje molitva Gospine krunice i krunice Božjeg milosrđa pa me zanima kako netko opravdava autentičnost tih poruka sa ogromnim brojem molitava koje se traže,da se sve to izmoli čovjeku treba tri sata barem….šta i taj podatak osim ovih očitih problema u toj knjizi nije znak da to dolazi od zloga?

    • Ako tako moliš onda je to lijepo ali glavna teza te knjige je da je papa Franjo lažni prorok pa me zanima gdje vidiš ostvarenje tog proročanstva?

     • Violeta, čovjek gleda da bi bio budan. Nestrpljliva si jako. Rekoh, ja ne idem za porukama, ne bavim se knjigom, sve ima svoj proces ako će ići u tom smjeru. Đavao je lukaviji i pametniji od čovjeka, pa neće se ponašati da ga se rakrinka na početku.Đavao se koristi duhovnim da bi prevario. Općenito govorim, u mnogim životnim situacijama, a ne sad za ovo. To je njegova taktika,zavarati. Ne isčekujem da se poruke obistine,NE, jer ja to ne želim, ali ostavljam prostor “biti budan”.

  • ja ne vidim sebe u drugoj vjeri, nego ti govori istinu o sebi: “kao da nismo vise ista vjera” – hereza ti je usla u srce. ja ostajem katolik i ljubim papu franju do kraja i zivot sam spreman za njega dati.

 31. Nevenka Niksic Bile su anonimne za široku javnost ali ne i za svoga duhovnika i biskupa kojemu su se povjeravale. Npr. Marija Laboure i njezina čudotvorna medaljica. To je bila vježba poniznosti i poslušnosti. Dok je ova baba neposlušna.

 32. Prvo (sic) Ivanovo evanđelje ili otkrivenje; što da pročitamo. Veze nemaju Ivan i Danijel s ovom babom. Niti im je isti jezik (književna vrsta) niti govore istim simbolima.

 33. Jedina prava i istina je u Svetom Pismu i tamo su jedini istiniti proroci koji imaju imena. Ne kriju se i ne boje i javno su govorili i govore dan danas ..a ova knjiga takozvane istine i proročice koju nitko ne pozna ,koja tumači Sv.Pismo po njenome duhu. Tribala bi se Marija stvarno preispitati ..i naravno ponižavaš i te kako samu sebe i svoju vjeru .++

 34. Evo, malo sam pogledala Vaše objave te komentare nekih koji su Vam se usudili suprostaviti mišljenjem…Pri tome niste uvijek govorili u Duhu Božjem! Vaše riječi nisu uvijek bili dobronamjerne…Kažete da prepuštate Bogu vodstvo te da branite njegovu riječi kroz PORUKE?! PORUKA BOŽJA je BIBLIJA. Zar upravo Vi i ne stvarate konfuziju i širite strah kako bi okrenuli sve one koji vjeruju, protiv poglavara Katoličke Crkve? Tko ste Vi uopće? Čiji je cilj uništiti crkvu Katoličku šireći nepovjerenje prema papi, pitam se? Da li je papa mason, lažni prorok ili papa izabran Duhom Svetim, valjda nije na Vama da govorite. Trebamo biti u MOLITVI. BVB

  • Bravo pajdo, to je manji grijeh. zapravo ne vjerovati u privatne objave uopće nije grijeh. ne moram vjerovati ni u Lurdske događaje ni u Fatimske, nite će se Gospa išta ljutiti na to dok živim Evanđelje. a ako ne živim po evanđelju koje je objava svih objava, ja si ga meni. koga ne može evanđelje probuditi ne može nijedna druga knjiga.

 35. Znate li što su to Mirtine bilješke? Varka sotone ko i ove poruke, samo Mirta je bila poslušna svom duhovniku i nakon nekoliko godina se konačno raskrinkalo jarca. Tako bi se dogodilo i s ovom jadnicom kad bi bila poslušna. Tako da je Mirta svetica prema njoj. Bila je u kušnji i ostala poslušna, i ponizna. Zatražila je da se unište sve knjige koje je napisala. A nije da nije bilo molitvenih zajednica koje su se nadahnjivale na njenim bilješkama. Neki se pitaju kako zto da đavao govori ljudima da mole. Pa zato što im je molitva jalova ako su neposlušni Crkvi, a daje im dojam da su dobri vjernici. Takvima đava ne pravi prepreke za molitvu. Ako nemaš kušnji u molitvi i poteškoća zapitaj se moliš li dobro.

 36. BOGU HVALA IMA JOŠ KATOLIKA….čudo da neki "katolici" vjeruju toj otkrivenoj marketing-mafiji više nego li Crkvi koju je uspostavio sami Krist.

 37. Djeco koliko sam puta reko da se ne igrate s teologijom , hoćete da se neko ozlijedi . A ti Mate ti već ideš u prvi razred , šta je reko profesor . E djeco djeco . . . Ajmo u kuću , tata časti čokolinom i keksom .

  • U krivu si. Tko će se baviti teologijom ako ne crkva i svećenici? Knjiga istine se i te kakao bavi teologijomi i postavila je neka teološka tumačenja na krive noge, zato se mora reagirati da ljudi ne bi ostali u zabludi.

 38. Ti čovjeće nemaš aposultno pojma o svetom pismu. Ja ne znam koju Bibliju ti čitaš, mora da je neka New-Age Biblija.

 39. BVB Upravo Isus kaže da Franjo NIJE izabran Duhom Svetim i on je LAŽNI PROROK, bolje rečeno po naški, SOTONIST! Usudit će se srušiti BOŽJI DEKALOG i ukinuti MISU. Od proljeća. ZATO ĆE RIM BITI U ODMAZDI POPUT SODOME I GOMORE…a nama vjernima Božjem Zakonu i MISI, koji ćemo kratko vrijeme zbog roga biti u progonu, Bog poručuje: Otk 18, 4, SUD NAD RIMOM; IZIĐITE IZ NJEG MOJ NARODE, da ne postanete sudionicima njezinih grijeha…

 40. Jok Bok ..uistinu Crkva se već dijeli na dvoje, moderniste i LAŽLJIVCE glede Božje Riječi i one tradicionaliste koji će radije u progon nego li odustati od SAKRAMENATA, osobiti SVETE ISPOVJEDI I PRIČESTI.

 41. Ni jedan dokaz nije naden protiv Svetih Poruka od Gospodina a tkz. Dokazi protivni sv Crkvenih dogmi i sv Biblije izvuceni su iz konteksta i namjerno okrenuta u laz,zanimljivo je to sto nije iznesena prorocanstva koja su se ostvarila,kao i one sto se sada ostvaruju,ova sv Misija nije od laznih proroka,ovo je djelo Gospodina,i tu svetu misiju spasavanja dusa prije Njegovog Slavnog Dolaska

 42. Jok Bok , stvarno ne razumijem vjernika koji ima potrebu upotrijebiti riječ "baba" u ovom kontekstu. Valentin je mislio na Knjigu Otkrivenja. Također, u Dnevniku svete Faustine je opisano ono što se u Marijinim porukama naziva Upozorenje. Jedna od stvari koja me je jako dirnula u Marijinim porukama je to da mnogi ljudi danas nisu svjesni da imaju dušu. Nadalje, glavni cilj Marijinih poruka je obraćenje. Ukoliko bi se mlaki vjernici trgnuli svrha ovih poruka bi bila postignuta.. Naime, znamo da Isus u Bibliji kaže: nisi ni vruć niti hladan…….itd……. Nije dobro ljude uljuljkivati u lažni spokoj.

 43. A kad se govori o poslusnosti,onda mozemo reci da ni sv Ilija sv Ivan Krstitelj ni Gospodin Isus Krist nije bio poslusan farizejima i visokim dostojanstvenicima na vlasti,a Gospa nije bila poslusna mjesnom biskupu u Medugorju vec napravila pomutnju,ali ima Boga,ima Ga,kad se Istina objavi nitko nece moci reci da nije znao,ili nije vidio.

 44. Znakovito je da u jednoj od poruka u don Gobbijevoj knjizi Gospa kaže hrvatskom narodu da je Njen Sin izabrao hrvatski narod da ga posebno proslavi. Vjerujem da upravo proživljavamo u praksi tu poruku. Međutim, Isus je isto tako rekao – uzmite svoj križ i idite za mnom. Čeka nas još dosta muka.

 45. Mario Trr Ja nezz tko se u ovome pronasao, ja ili ti? Predpostavljam da nisi procitao nista iz Knjige istine, neg si cuo i odmah udri paljbu kao i vecina. Da si procitao ista siguran sam da bi stao na trenutak, razmislo o
  svemu i malo se zapitao…ali ok, nemam namjeru s ikim se prepirat niti ikom ista dokazivat….BB

 46. Valentin Mario Čurić Itekako sam čitao te poruke i to od samog početka, zato ne sudim po komentarima drugih, nego već i po mojem iskustvu sa njima, kao i širiteljima ovog sotonističkog djela.

 47. Mario Trr sve 5, svatko ima pravo na svoje misljenje….ti moli za mene, ja cu za tebe i to je najispravnije…jer niti ces ti mene uvjerit u suprotno, niti cu ja tebe…….a nemam ni namjeru….

 48. O KNJIZI ISTINE

  Knjiga
  Istine spominje se u Knjizi Proroka Daniela 10.21. Tu se govori o
  tajanstvenoj Knjizi Istine. Gabriel objašnjava Danielu da će sve što je
  njemu otkriveno o budućnosti i Kraju Vremena moći biti nađeno u Knjizi
  Istine. Danielu je rečeno da Nju zapečati, jer se Nju treba ostaviti za
  jedno drugo vrijeme koje se naziva “Vrijeme Kraja”.

  A
  ti, Daniele, zatvori ova objavljenja! Zapečati ovu knjigu do
  posljednjega vremena! Mnogi će je pretraživati i spoznaja će biti
  velika.“ Daniel 12.4.
  „Čuo
  sam to, ali nisam razumio. Zato sam upitao: Gospodaru moj, što znači
  posljednje od ovih stvari? On odgovori: Idi Daniele: jer do posljednjega
  vremena ostaju zatvorene i zapečaćene ove riječi! Mnogi će se očistiti,
  obijeliti i okušati. Bezbožnici će raditi bezbožno. Bezbožnici neće to
  spoznati. Ali će pobožnici to spoznati. Od vremena kad se ukine
  svagdanja žrtva i postavi sramotna gnjusoba, bit će tisuću i dvjesta i
  devedeset dana. Blago onome koji ustraje i dočeka tisuću i tri stotine i
  trideset i pet dana!“ Daniel 12.8-11.

  • Da ali glavna teza knjige je da je papa Franjo lažni prorok a ja ne vidim gdje se to proročanstvo ostvarilo…vidim pozivaš se na Bibliju i određena proročanstva dana svecima kao ovo od katarine emmerich i to je uredu jer sve što je u Biliji prorečeno ima doći ali ne vidim kako to potvrđuje istinitost Knjige istine i ulogu pape Franje kao lažnog proroka…po čemu je on lažni prorok?

   • Prorečen je odlazak pape Benedikta, prorečen je profil sadašnjeg pape i
    prije nego što je izabran (lažna poniznost, svi će misliti da je
    neobična i čista duša, doživljavat će ga kao živog sveca, kao nekog tko
    unosi novine, dašak svježeg zraka) i prorečeno je da će doći do promjena
    u sakramentima, slavljenju mise, a kasnije da će se i sve religije
    ujediniti u jednu. Kao što možemo vidjeti, papa Franjo je i sam najavio
    veliku reformu Crkve. Malo strpljenja i vidjet ćemo što će nam to donijeti.

    • O odlasku pape Benedikta je pisano i prije nego se dogodilo od strane jednog talijanskog novinara,do promjene u sakramentima nije došlo tj došlo je u vidu uvođenja sv Josipa u sklopu euharistijske molitve (nešto što vam je posebno drago s obzirom na vaše ime nadam se), jedino što bi mogli uzeti kao ostvareno je ovaj opis profila..ali dajte mi recite kako pomiriti činjenicu da je papa navodni lažni prorok sa određenim stvarima, kao primjer možemo uzeti pozitivna mišljenja koja su o njemu dali neki izuzetni ljudi kao G.Amorth,fra Zovko ako uzimamo u obzir mišljenje anonimne proročice onda trebamo valjda uzeti u obzir i ono što oni kažu…osim toga papa ima 76 godina a zaređen je u 33 godini i cijelo to vrijeme kao kardinal i kao svećenik je bio vjeran Crkvi zašto bi sada bilo drugačije…reforma crkve je bila i tema na konklavama i zahtjevali su je sami kardinali i ona bi morala biti provedena i da je netko drugi izabran kao papa…ja ne kažem da određene stvari prorečene u Bibliji neće doći ali ne vidim ulogu pape Franje kao negativca i lažnog proroka..

     • sam Benedikt je najavio svoj odlazak u knjizi Svjetlo svijeta.
      tako da to nije uopće problem prebaciti sebi u proroštvo.

     • sad ste sve upropastili.. to su im glavni argumenti .. kako ste mogli ? :/ (salim se naravno:)

     • Najavio, ali zašto? Bilo je baš iznenada. još bi čudnije bilo kada bi Benedikt rekao:”Čujte papa Franjo je lažni prorok”. Zar ne bi bilo čudno? Onda bi optužili Benedikta da ga je napala sotona. Da je skrenuo ili slično, a s druge strane Benedikt je ostao u poniznosti.Zašto? Da se možda ispuni Pismo? Otkrivenje. Da bude poslušan Kristu do kraja.

      Ja ništa ne znam, ali pokušavam ti hipotetski odgovoriti na pitanje.
      Ne idem za tim optužiti ili osuditi, mogu pogriješiti.Zato ne idem za porukama ali želim biti budna.

 49. Blažena Ana Katarina Emerick (
  * 1774 + 1824) bila je u samostanu Augustinki, imala je Isusove Rane.
  Uz viđenja Isusove muke imala je i proročka viđenja Crkve.

  Tako
  je 13. svibnja 1820. izjavila: “…Još vidim jedanput Petrovu Crkvu
  potkopanu planom tajne sekte, dok je oluje uništavaju… Viđenje
  12. rujna 1820. je ovako objasnila:”Vidjela sam čudnu crkvu koja je bila
  izgrađena protiv svakog pravila. To je vjerojatno ljudska crkva koja
  slijedi posljednju modu, kao i novu krivovjernu rimsku crkvu, koja je
  jednako tako izgledala. Opet sam vidjela veliku čudnu crkvu koja je
  bila izgrađena tamo (u Rimu). U njoj nije bilo ništa sveto…Tamo je sve
  rađeno mehanički, i u skladu s ljudskim razumom… Vidjela sam sve
  vrste ljudi, stvari, doktrina i mišljenja. U tom je bilo nešto oholo,
  drsko i nasilno, izgledali su veoma uspješno…”

  A 4. listopada 1820. Katarina je izjavila:


  Kada sam vidjela crkvu Svetog Petra u ruševinama i način na koji su
  mnogi svećenici zauzeti na ovom poslu razaranja – nijedan od njih nije
  htio to otvoreno raditi pred drugima…”

  Izjava
  o Crkvi od 1. lipnja 1821.: “Zatim sam vidjela da sve što pripada
  protestantizmu postepeno dobiva na cijeni, a Katolička Vjera tone u
  potpunu propast. Većina svećenika je privučena blistavim ali krivim
  učenjem mladih učitelja koji pridonose propadanju. U tim danima vjera će
  pasti veoma nisko i sačuvati će se samo u nekim mjestima, u nekoliko
  kućica i u nekoliko obitelji koje je Bog zaštitio od razaranja i od
  ratova.” Slične su i ove riječi Katarine Emerick: “Vidjela sam da su
  mnogi svećenici poneseni idejama koje su štetne za Crkvu. Oni grade
  veliku, čudnu i neuravnoteženu crkvu. Svakoga će pustiti u nju u namjeri
  da budu ujedinjeni i da imaju jednaka prava: evangelici, katolici,
  sekte svih vrsta. Takva će biti nova crkva…Ali Bog ima druge planove.”
  (22.4.1823)

 50. Nemaju šta kršćani čekat Peru ni Matu da im dođu i kažu kad Isus dolazi. Molite i bdijte, čekajte Ga spremno da se ne došulja poput lopova u noći. I to je sve šta kršćani tribaju znat, ako za taj dan ne znaju niti anđeli nebeski onda definitivno nemam šta ni ja znat….Pusti ti poruke…pogledaj ko ih piše… a da, ne možeš jer se ta osoba skriva iza pseudonima…. Ako ti je do poruka imaš stvarno masu njih, pa cili dnevnik svete Faustine Kowalske, ukazanja iz Fatime, Lourda…nebrojeno toga…. ako ti je do senzacije, imaš kjnigu otkrivenja….ti vidi sam jeli za igrat se s takvim stvarima. Ako želiš bit spreman, budi, ispovijedi, molitvom , Sv.Misom….ali nemoj vjerovat nečemu čemu po katoličkoj obavezi nisi dužan vjerovat, a iskreno može ti samo više naštetit nego što ti može dat koristi.

 51. Bio bi red da autor ovog članka iznese i proročanstva koja su se ostvarila, a napisana su u tim porukama…znaći da se što je moguće objektivnije komentira cijela stvar. Ovako nažalost članak djeluje neozbiljno i diletantski…kao da je pisan samo u svrhu što većeg diskreditiranja te proročice, a bez želje da se dublje sagleda materija.

 52. Pozdrav dragi vjernici, dozvolite mi da napisem svoje mišljenje o ovim porukama tj., o plodu kakvog su ostavile na mene.
  Pratim ih nesto manje od godinu dana i mnogo puta sam posumnjao u njihovu autenticnost, pogotovo jer sam u isto vrijeme citao dnevnik Sv Faustine gdje Isus sestru Faustinu uci kako mora biti poslusna poglavarici samostana i svom ispovjedniku ocu Sopocku, cak je i hvali kada poslusa njih umjesto Njega. Onda ipak razmisljam kako u to vrijeme papa nije davao ostavku, niti poput pape Franje davao izjave poput one di nam kaze da je Crkva malo dosadna kad je rijec o abortusu i eutanaziji. Tad u vrijeme Sv. Faustine papa nije na Veliki Cetvrtak prao i naglasavam ljubio noge maloljetnicima u zatvoru od koji su neki muslimani, nas papa danas ide toliko daleko da kaze da je dovoljno biti dobar i ciniti dobro da bi bio spasen, sjetimo se braco sto je Isus rekao koja je najvaznija zapovijed.
  Necu dalje nabrajati “cudne” poteze naseg pape Franje, nego cu se vratiti plodovima koje sam dobio citajuci ove poruke. Do unazad godinu dana nisam znao sto je Euharistija, na Svetu Misu sam isao dva puta godisnje na Bozic i Uskrs, cisto zato jer eto tradicija je, nisam imao pojma kako se moli Gospina krunica ni zasto je važna molitva. Danas je sve to drugacije, ne propustam Nedjeljnu Misu, naucio sam moliti Gospinu krunicu i Krunicu Bozanskog Milosrđa, citam Sv. Pismo, vjerujem da sam bolji covjek, odbacio sam alkohol i nocne izlaske, pa onda svaki put kad procitam da lazne proroke prepoznajemo po polodovima koje daju pitam se nisu li ove poruke stvarno autenticne.
  Ne želim braniti niti opravdavati ove poruke nego cu se pozvati na Sveto Pismo. “Ako je taj naum ili to djelo od ljudi , proapst ce; ako li je ipak od Boga necete ga moci unistiti – da se i s Bogom u ratu ne nađete.”
  Zato prijatelji budite oprezni prije nego sto ove poruke nazovete sotonskima jer ako ste u krivu, tezak grijeh ste preuzeli na sebe.
  BVB

  • da, dobro je da si se okoristio. Bogu hvala. ljudi su se okoristili i Vasulinim porukama, pa ipak ih je Crkva osudila kao hertičnima. ljudi su se obraćali na propovijedi Arijeve, pa ipak je on bio veliki heretik. Rana ove knjige je sumnja i napad na Prvosvecenika – papu.

   • zar je pranje nogu sakrament, pa da se ne bi smio laicima prati noge? pranje nogu ne zadire u bit Učiteljstva?

    • Nisam se okoristio bar ne u takvom kontekstu kakvog ti navodis, ostavljam samo mogucnost da su poruke autenticne i da je nazivati ih sotonskima pogresno, a ako cemo analizirati te iste onda budimo objektivni i korektni pa nabrojimo i sve dobro sto one zastupaju, a to je molitva protiv abortusa, molitva protiv svakog oblika mrznje i ratova izmedu ljudi. Poruke također zagovaraju svakodnevnu molitvu Krunice i to ako je moguce sva otajstva, a pogotovo Krunice Bozanskog Milosrda, a onaj tko je procitao Sv Faustinu zna da ju je Isus naucio kako da moli tu krunicu i kakvu je ljutinu uzrokovala sotoni dok ju je molila.

     Kao sto sam rekao necu braniti poruke mene su pomogle vratiti vjeri i zato sam zahvalan. Pa i ako se pokazu laznima ja i dalje ostajem vjeran Bibliji.
     BTB

     • Mislim da sam negdje pročitala nešto slično tj jedna žena je također slijedila te poruke i molila obadvije krunice i navedene molitve i kada se razočarala u poruke otišla je kod svećenika na razgovor i on joj je rekao da bez obzira na poruke koje je slijedila a nije trebala Bog je prihvatio sve njezine molitve koje je tada molila…naravno ne želim reći da trebaš slijediti te poruke i dalje ali mislim da je bez obzira na poruke lijepo da moliš te krunice…

     • ali prva molitva cjelokupne Crkve katolicke uvijek je za svetoga oca Papu. u SMP to je glavna poruka.

  • negdje sam pročitao ovo “sotona je spreman izgubiti na kratkoročno,ali samo ako isto to dobiva na dugoročno” nemoj me krivo shvatit.. al najbitnije da nisi siguran u njih kao neki što je jasan znak da snjima neš ne štima..

   • Ne krivo si me shvatio moram biti iskren pa cu napisati da ja vjerujem da su poruke istinite, ali svako malo uhvati me sumnja i ova tvoja izreka sigurno stoji. Ne znam jesi citao plavu knjigu Stefana Gobia, koju je Crkva priznala, ali mnogu joj osporavaju to sto Gospa kaze u tim porukama da ce njeno Srce trijumfirati pocetkom ovog milenija, a kao jos nista se ne desava. Pazi u toj knjizi jasno pise da se masonerija uvukla duboko u Vatikan, da ce u zadnjim vremenima necisti covjek sjesti na vrh Crkve, da ce se pojaviti antikrist, znaci pourke odvjaju antikrista i necistog covjeka i također govori o Upozorenju kao cudu Drugih Duhova. Slicnost poruka Stefana Gobija i ove prorocice o kojoj diskutiramo je stvarno velika pa cak i ovaj autor ovog clanka priznaje znakove zadnjih vremena.

    • nisam ju čitao.. no budimo realni .. u knjizi sam zadnje pročitao da će uskoro papa franjo teško oboljeti,pa me zanima kad će stić ukinut sakramente, pričest itd?…do sad je prema tome ljenčario

     • ne, u poruci pise da ce uskoro se ciniti da je na samrti, ne pise ni od cega ni kako i da ce zatim naglo ozdraviti i da ce se to prihvatiti od strane vjernika kao cudo, moze to biti atentat, bolest bilo sto…

     • samo valjda nebude sad stalno uskoro ,uskoro ,uskoro .. sve dok papa,budući da je star, za par godina ne dobi neku virozu koja bude protumačena kao takva.. a do onda se bude navuklo ljudi i ljudi na to :/

     • ne mogu vjerovati da bi Gospa dopustila da sin koji je njoj tako posvećen, bude otpadnik. uostalom ima mnoga vidljivih znakova da je papa Franjo blag ali vrlo radikalan:

     • da samo Gospa ima danas dva sina papu Franju i Benedikta papu u miru, a zaboravljas da nam je Bog dao svima dar slobodne volje, zato smatram da su ovo stvarno teska vremena za Katolike

     • Ja sam čula da će ozdraviti čudesno i da će tada politički izmiriti svijet i da će onda vrlo brzo obmanuti sve čineći dobra djela a početi sa tim reformama kad pridobije svijet. Al nemoj meni uputiti kritiku, ja sam to čula ne znam negdje usmeno, valjda piše u toj knjizi. Što se mene tiče, ja sam budna. Pratim. Malo to posprdno govoriš, ako pustiš papu već je od nekih svetaca prorečeno da će se mijenjati Nauk, da će se izbaciti pričest, ne mogu se sjetiti, znam da je žena blaženica ili svetica, potrudit ću se pronaći….Dakle, već je rečeno a naša je svetica i to je priznato od crkve.

    • Mislim da je u tome i dio problema jer se u toj knjizi spominje Upozorenje,lažni prorok itd znači istinita proročanstva koja su već prije najavljena u Bibliji,Gospinim ukazanjima i plavoj knjizi ali problem je što jedino knjiga istine izravno upućuje na papu Franju kao lažnog proroka a on ničim konkretnim dosada a prošli su mjeseci nije se pokazao kao lažni prorok…čak suprotno pokazao se kao izrazito marijanski papa i kao rijetko koji svećenik danas izravno i jasno govori o sotoni i borbi protiv njega….
     Meni se on više čini kao papa koji bi mogao dovesti do trijumfa Bezgrešnog Srca Marijina ipak je njegov pontifikat na njegovu inicijativu posvećen Gospi Fatimskoj a to puno znači

     • a violeta budimo iskreni pa priznajmo da papa Franjo radi stvarno cudne stvari da se ne ponavljam gori sam dio napisao u prvoj poruci, evo par linkova pa sama zakljuci, a jedan od razloga sto mi se ove poruke svidjaju je taj sto su sto puta osudili abortus kao jedan od najvecih grijeha danasnjice, ali kazu i to ce Bog oprostiti ako se iskreno pokajete i zatrazite oprost kroz sakrament Ispovijed
      http://www.vecernji.hr/papa-franjo-nikada-ne-osudjuje-pa-ni-zakone-o-pobacaju-i-eutanaziji-573327
      http://www.index.hr/vijesti/clanak/katolicki-konzervativci-napali-papu-franju-stanje-u-crkvi-je-katastrofalno-pogorsao-ga-je-deset-tisuca-puta/706459.aspx
      http://www.jutarnji.hr/papa-franjo–crkva-ne-treba-govoriti-samo-o-abortusu-i-gay-brakovima/1127232/

     • Evo pročitala samove članke i koliko vidim u svima njima se manje više spočitava papi što izravno ne govori protiv određenih stvari kao što su abortusi itd i sam papa u intervju priznaje da namjerno nije želio izravno govoriti o tome i da su ga mnogi kritizirali zbog toga ali ključna stvar u tome je da papa iako nije izravno i direktno govorio o tim pitanjima kao prijašnje pape nije promjenio doktrinu i učenje Crkve nimalo u tim pitanjima i on sam kaže “Crkveni nauk po tim pitanjima je jasan i ja sam sin Crkve. Ali, nije potrebno govoriti o tome cijelo vrijeme” To ga ne čini lažnim prorokom,razumijem da je vjernicima pa i meni neke stvari teško shvatiti u pogledu ovoga pape i određenih izjava ali kad pogledaš ima pravo zašto bi mediji Crkvi uvijek nametali iste teme i pitanja i onda prikazivali Crkvu kao neku instituciju koja je seksualno opsjednuta…stav Crkve i pape ja jasan onome tko želi vidjeti…a mediji igraju svoju igru sa njim nažalost i tako zbunjuju vjernike..

     • Ako još samo mogu dodati nešto….ako ćemo raspravljati o vjerodostojnosti pape Franje onda treba uzeti u obzir cijeli njegov pontifikat dosada i sve što je napravio a ne samo čupati dijelove koji potvrđuju naše već unaprijed stvorene dojmove o njemu kao lažnom proroku…on nije samo papa koji je slabo govorio ili preblago o pitanjima abortusa ili gay osoba on je također papa koji je ekskomunicirao svećenika koj je podržavao gay brakove,potvrdio stav Benedikta u pogledu onih časnih sestara iz Amerike koje su se odmetnule od Crkve u nekim pitanjima,slavio je misu ad orientem,posvetio Vatikan sv Josipu i sv Mihaelu,molio molitvu egzorcizma nad čovjekom i to u javnosti,izravno i direktno govorio o sotoni,posvetio svijet Bezgrešnom Srcu Marijinu i svoj pontifikat Gospi Fatimskoj,ubrzao kanonizaciju Ivana 23….itd

     • Violeta evo ti križ koji na prsima nosi fol Franjo . Golubica je ista kao na grbu sotonističke sekte Ordo Templi Orientis , sotoniste i luđaka Aleistera Crowleya a kojoj pripadaju mnogi glumci , pjevači i slavne osobe npr. Rihana , Beyonce , a evo izgleda i Vrane čim je u samo osam mjeseci postao najpopularnija osoba na internetu – nema popularnosti bez đavla u današnjem svijetu . A to da je posvetio svijet B. Srcu Marijinom isto ne lupaj bez veze nego pogledaj riječi posvete pa mi reci ko je tu kome posvećeni gdje je Srce Marijino u cijeloj priči . Imaš vijest na sitno net. pa pogledaj . Neka on samo stoji podalje od Kristove Crkve i nas vjernika , a mi ćemo se sami posvećivat , a on nek posvećuje sebe i svoje kompanjone sotoniste i bankare prije nego bude kasno za njih . Uostalom šta ja ovdje pričam imamo biskupa Uzinića on sve zna , on će sve to sredit brzo ne sumnjam .

     • Rekao sam sotonski , a ne masonski . Ovo u Bozanićevom grbu i ne mora bit golubica , može bit da je i neka druga ptica , a problem kod Franjinog križa je što je golubica identična kao ona u grbu sotonističke i gnostičke sekte što je ipak malo previše za poglavara katoličke crkve . Ali što znaju glupi vjernici tu su isusovci , Bodrožić i ostali tumači vjere oni će nama budalama objasnit šta je to sotonizam , šta je prava vjera , šta je u Vatikanu , kako je Bergoglio ustvari pobožan čovjek . I samo da dodam Bozanić je na našoj strani .

  • Prepoznat cete ih po plodovima,rece Isus..takodjer svjedocim o velikim plodovima i darovima Duha svetog..o ponovnom rodjenju u Kristu,jer zaista sam bila izgubljena ovca

 53. I na kraju pišče teksta činiš istu pogrešku kao i "marija od milosrđa" da ti pomognem da shvatiš Ivan 14,6 Odgovori mu Isus: "Ja sam Put i Istina i Život: nitko ne dolazi Ocu osim po meni.

 54. I šta mi dobivamo ako je ovaj papa zlo ili što gubimo ako je dobar a može i obrnuto, neće vas spasit papa nego ISUS KRIST :)
  papa odgovara za sebe ami za sebe svak mora imati svoj osobni odnos sa Jahvom , tko nije u stanju pitati Jedinog Istinitog i pravog Učitelja treba preispitati svoju vjeru! a jedini učitelj je Isus Krist i nitko više :)

 55. Krivo si sve shvatila,jer drugi dolazak Isusa Krista nitko ne zna pa ni sami Krist,a datum nije uopće rečen u porukama MBM,u porukama se priprema Božji narod za njegov Drugi dolazak, a u Bibliji lijepo piše da ćemo prepoznati znakove prije nego Isus dođe drugi put,ako pogledaš cijelu situaciju u svijetu vidjeti ćeš da je svijet došao kraju u svoj svojoj zloći i znakovi su na svakom koraku.Prije nego zauzmeš osuđujući stav prema porukama lijepo pročitaj cijelu Knjigu Istine ,čitaj Bibliju i moli devetnicu Duhu Svetom,a ako si već unaprijed osudila poruke onda se odmakni od njih i ne širi svoje "strelice"dalje jer te mogu skupo koštati nego štuj Boga bez optuživanja poruka i proročice.Zamisli sebe da sada živiš u doba Isusa kada je On bio optuživan od mnogih svećeničkih poglavara,da li bi ti prvo provjerila što to Isus propovijeda i vjerovala prorocima koji su ga navjestili i molila Boga da ti otvori oči da spoznaš tko je Isus ili bi odmah optužila Isusa za herezu i neposluh prema ondašnjim svećenicima?A što se tiče bdijenja,naravno da bdijemo i pomažemo Isusu spasiti što više grešnika ,a Isus se najviše raduje kad mu duša odmah odgovori svojim posluhom , poniznošću i jednostavnošću.Tko ne vjeruje da ovaj svijet treba pročišćenje,i da setreba istrjebiti zlo,odvojiti žito od kukolja taj ne vjeruje ni u postojenje pakla,što za dušu može biti vrlo opasno.BB+m

 56. 663. Hram Božji će biti oskvrnut do neprepoznatljivosti.

  Utorak 1, Siječnja 2013, 19:20 sat

  Moja predraga kćeri, nova zora svice i promjene u pripremi za Moj Drugi Dolazak su započele.

  Ratovi na Bliskom istoku će sada eskalirati, i mnogi će umrijeti od ruku
  zlih skupina. Ove zle skupine ce pak sada biti zaustavljene Rukom
  Mog Oca. Svaki od njih će biti uništen, jer oni predstavljaju ogromnu
  prijetnju za djecu Božju..

  Moji planovi sada izlaze na vidjelo i oni medju vama koje sam izabrao
  ,koji ce voditi ostatak Crkve, će brzo pripremiti utocista po cijelom
  svijetu. Ta mjesta će biti,kamo cete ici,gdje ćete Me u miru častiti
  ,kada u vaše crkve necete biti dobrodošli na način kako bi trebalo
  biti.

  Vaše crkve neće biti ništa drugo nego mjesta za zabavu gdje ce se u
  raskošnim svečanostima izvoditi poganski rituali i poganska glazba.Oni
  će reći da , navodno, te priredbe služe da časte Boga. Umjesto toga, oni
  će odavati počast grešnim djelima, i oni ce naglasiti da su u skladu s
  Mojim učenjima.

  Mnogi će se uskoro predstaviti kao nove Sluge Bozje. Mnogi od njih neće
  biti pripremljeni u kršćanskim crkvama ,stoga neće biti dostojni da
  djeci Božjoj daruju Svete Sakramente.Oni će biti varalice. Oni će
  svima diktirati njihovu istinu ,koja je ,kako kažu, Bozji nauk u
  današnjem svijetu.Njihove laži ce doprijeti do ušiju ljudi sirom
  svijeta.

  Mnogi će se osjetiti privučenim onim, što ce oni shvatiti kao svježi,
  novi pristup Mom učenju i Bozjoj ljubavi . Sve će biti strašna laž.
  Mnogi će biti u iskušenju da prihvate novu Jedan- Svijet religiju.

  Za vrijeme dok lažna crkva raste i privlači mnoge slavne osobe,
  uključujući medije i političke vođe, i Moja preostala Crkva će rasti.
  Mnoge Moje zaređene sluge će Mi biti nevjerni i pridružiti ce se novoj
  Jedan-Svijet religiji, gdje ce biti dočekani otvorenih ruku.

  Ove varalice ce svugdje po svijetu izazvati strašne pogibelji među
  kršćanima ,ako ne prihvate ovu novu,politički potvrdjenu kulturnu
  organizaciju , koju će nazivati Crkva Božja.

  Iako ce kršćani biti glavna meta mržnje, tražit će se i kuća
  Izraelova, i Židovi će biti u ovom ratu za duše ,proglaseni dezurnim
  krivcima.

  Ništa od onoga što ćete vidjeti i sto ce se dogoditi vani u svijetu, se
  nece razlikovati od Pocetka vremena. Uskoro ćete vidjeti bogatu i
  impresivnu zgradu u Rimu, koja će biti mjesto susreta. Sve religije će
  biti ovdje dobrodošle, dok će one biti prisiljene progutati laži koje ce
  im biti predstavljene od Novog Svjetskog Poretka.

  Svremenom će biti neprihvatljivo, da se određeni kršćanski običaji prakticiraju u javnosti.

  To će također vaziti i za Sakramente krštenja i Svete pričesti. Oni će u
  modernom i svjetovnom svijetu biti neprihvatljivi, i vidjet ćete da
  će ih biti nemoguće primiti. Sakrament braka ce se promijeniti, i brak
  će biti dostupan u drugačijem obliku. Jedini način za primanje pravih
  Sakramenta u ovom trenutku će biti kroz ostatak Crkve.

  Moje zaređene sluge, vi koji ćete patiti u Moje ime, ako budete
  ustrajavali na Sakramentima i Svetim Misama, trebate znati sljedeće:
  Vi ste Mi duzni, zbog vašeg Svetog zavjeta, da nikada ne budete u kusnji
  ,da odstupite od Istine.Biti će izvrsen pritisak na vas, da
  napustite putove Gospodnje. Vaš glas će biti poput šapata, kad
  neprijatelj pokuša nadglasati pravu Riječ Božju.

  Okupite se. Ujedinite se. Vrlo brzo Hram Božji će biti oskvrnut do
  neprepoznatljivosti.. Sve što trebate učiniti je ,da Me slijedite i
  slušate svoje srce i svoju savjest. Budite spremni u svakom trenutku za
  ovaj tezak putu ,koji je pred vama. Vi ćete trebati svu vašu hrabrost,
  svu vasu snagu i svu vasu izdržljivost.

  Znajte ,da vas Ja čekam na kraju vaseg puta , kako bi vas zagrlio
  Mojim Svetim Rukama i poveo u sigurno utočište Mog Novog Raja.

  Vaš Isus

  Za osobu koja je komentirala da vizije Anne Katarine nemaju veze sa ovom temom neka promisli još jednom. Ona je jedina osoba za koju ja znam koja je 1820-ih godina prorokavala novu crkvu u Rimu. Sada nakon skoro 200 godina pojavljuje se ta poganska crkva u Knjizi Istine koja kaže da će bit bogata i impresivna zgrada u Rimu

 57. E saćemo saćemo mi se obratit , dobro da nam je reko ovaj Miravalle . Da nije njega i isusovaca ne bi mi katolici znali u šta vjerovat . Vjerovali bi u koze i ovce ko Franjo Čudotvorni. Dajte još ljudi da se smijemo malo . Šta predaje ovaj Miravalle, šprdologiju ? Priča viceve na teološkom fakultetu u Vatikanu ? Evo djeca me baš pitaju doma tata kad će ovaj Miravalle još nešto provalit da se smijemo malo prije spavanja .

 58. Valentin Mario Čurić, oprosti ali mene zaista zanima kako se to papa Franjo deklarirao, kakve veze ima sat kada je izabran (19:06), kakva to uvjerenja ima i pogotovo kakve veze ima što je Isusovac? strašno me interesira šta si time htio reći!!
  usput rečeno: kakvo proroci, jedino se u Onoga gore uzdati! BVB

 59. Anamarija Čulina pozdrav…ovako…Isusovac DA ali iz redova Jezuita, nadam se da znas tko su i koji im je cilj. Masoni(Iliminati) se izrazavaju pomocu simbola i brojeva. Njegov 1.javni nastup, izlazak na balkon sa desnom rukom na srcu BEZ RAZLOGA(drugo je kad svira himna i sl.tad postoji razlog), znaci bezrazlozno drzanje ruke na srcu je pozdrav bratstvu… 19:06h je 66min iza 6h..odnosno 6h i 66min … 3 sestice u nizu ;)) ne kazem da je sve to bas Masonski…ali…previse je slucajnosti……..sad imamo novi kriz za novo doba koji ce predstavit a nigdje Isusa nasega na njemu, na susretu mladih u Brazilu se sv.pricest djelila iz obicnih plasticnih casa….itd…itd….zamo stav blazenog nam Ivana Pavla II i Benedikta XVII o homosexualnosti- strogo su protiv toga bili……sta ovaj kaze…..sve mu je dvosmisleno, u svaku istinu se ubacuje po malo lazi i s vremenom sve vise i vise…to je moje misljenje ;)) BB

 60. Evo ljudi , ovdje imate interview sa prof . Miravalleom , tko zna engleski , odmah se vidi da je čovjek na svom terenu što se tiče privatnih objava i Svetog Pisma , ne može mu neko tek tako govorit neke stvari . Pa šta vi pojedini sebi umišljate da ste prepametili cijeli svijet , pa čovjek se cijeli život bavi ovom problematikom , naišao je sigurno na x ovakvih objava .

 61. Marija,baš taj citat iz Biblije najviše upotrebljavaju-Protesanti…Zar ti to nije baš nimalo čudno??? BTB

 62. moje skromno mišljenje o privatnim objavama :dane su ponaosob da razlučimo želimo li u njih vjerovati ili ne.Bog nam je ostavio slobodnu volju da odaberemo.činjenica je da smo svi različiti i ponaosob slabi da samo kadri vjerovati u ono što nam u datom momentu odgovara.
  Moj osobni stav je vjerovanje u Boga Oca,Isusa Krista, Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela , život vječni.Euharistija kao centar moje obitelji i mog života.
  Nikakve privatne objave ne mogu napotpuniti ili nadomjestiti gore navedeno.
  Privatne objave su privatne objave,za onog ko ih prima ako ih prima.
  Bog Otac ,Isus = život +križ.
  sv.misa+ euharistija= vrhunac naše svakodnevice

  nikakve nabrajalice toliko toga,izmoli ovo pa ono ,tolko dana,točno pet puta pa 3 dana i tome sl….to zarobljava i nije zdravo i nije od Gospodina.Pametnome dosta ;-) BVB

 63. moje skromno mišljenje o privatnim objavama :dane su ponaosob da razlučimo želimo li u njih vjerovati ili ne.Bog nam je ostavio slobodnu volju da odaberemo.činjenica je da smo svi različiti i ponaosob slabi da samo kadri vjerovati u ono što nam u datom momentu odgovara.
  Moj osobni stav je vjerovanje u Boga Oca,Isusa Krista, Duha Svetoga, svetu Crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela , život vječni.Euharistija kao centar moje obitelji i mog života.
  Nikakve privatne objave ne mogu napotpuniti ili nadomjestiti gore navedeno.
  Privatne objave su privatne objave,za onog ko ih prima ako ih prima.
  Bog Otac ,Isus = život +križ.
  sv.misa+ euharistija= vrhunac naše svakodnevice

  nikakve nabrajalice toliko toga,izmoli ovo pa ono ,tolko dana,točno pet puta pa 3 dana i tome sl….to zarobljava i nije zdravo i nije od Gospodina.Pametnome dosta ;-) BVB

 64. Valentin Mario Čurić, hvala na tvom pojašnjenju…ja smatram da je sve puka slučajnost, brojanje unatrag da bi se doslo do brojke 666 (mislim, o čem pričamo), kao i stavljanje ruke na srce, papine namjere ne idu u tom smjeru… uostalom masonski znakovi su prisutni u svakidasnjoj komunikaciji, tako i papina ruka na srcu je bio samo znak vjernosti…onda bi se vecina mogla prozvati masonima…sta se tice djeljenja sv. pricesti, nisam cula za tu informaciju i necu je onda komentirati, koliko znam na "novom" krizu takoder je i Isus, ne znam koji križ si ti vidio, našao, tražio…jedino su ga ismijali zbog usporedbe sa nekom zvijeri, sto ce kao i uvijek osobe kojima nije stalo do vjere i svetosti uvijek nac nesto sto ce okrenut protiv vjere i lika Isusa Krista….i za kraj, oprosti ali papa Franjo se jasno izjasnio da se zajednistvo u homoseksualaca nikako ne moze poistovjetiti sa brakom muskarca i žene, i da (naravno kao svaki papa koji bi tako reagirao) nema nista protiv homoseksualaca jer su svi ljudi od krvi i mesa, svi su Bozja djeca ali da se ne mogu izdjenacavati sa brakom i da se njihovo zajedništvo može nazvati jedino zajednicom!! Ne znam odakle si ti vadio informacije.

 65. nije istina da se ne desava nikakvo bozje prosvijetljenje..upravo to se sada dogadja i meni i milionima drugih na ovoj nasoj kugli..pa zar ne osijetite da se sve iz temelja mijenja ..istina da se stvara pomutnja,pojacava se borba dobra i zla…Isus je rekao "NISAM DOSAO DONIJETI MIR NA ZEMLJU,NEGO MAC" narode bozji ne dajte se zavarati,jer prorokovano je,sotona ce se uvuci u najvise redove crkve…neka vas Duh sveti vodi i otvori vam oci i um da razdijelite dobro od zla istinu od lazi BVB

 66. Zdravko Curić, ne pratim poruke ali sam našla nešto vezano za ono što si ostavio, a nije od iste osobe, pogledaj malo čitavu stranicu pa reci neko mišljenje:

  *Nove Poruke Isusa Krista – preko John Leary’a* Antikrist će…

  Antikrist će upotrijebiti Internet da pokuša prisiliti ljude da ga obožavaju kroz kontrolu misli. Molite za Moju pomoć u uviđanju bilo kakvih zloupotreba, i riješite se ovih alata nakon Upozorenja.“ ( 3. veljače 2011.)

  dalje, antikrist će biti muslimanski vođa što je rekla i blažena Ana Katarina Emerich

  sve ovdje

  https://sites.google.com/site/molitedragadjeco/dolazak–antikrista

  • mislim, ali nisam sigurna, da su poruke dotičnoga Johna Learyja proglašne lažnima.. Molim, provjerite ovu informaciju

   • Ne znam, provjeravati ne želim. Želim biti budna. Ne zamaram se porukama. Jedina knjiga koju doma imam je ona plava koju preporučuju mnnogi svećenici na župama, zove se

    Svećenicima Marijinim predragim sinovima.

    Izdaje Svećenićki Marijanski pokret, Palmotićeva 33, Zagreb

    Ta knjiga je odobrena od crkve, i ovako piše.

    Kardinal Bernardino Echeverria Riuz, OFM

    Nakon što sam pročitao i razmatrao Poruke koje je naša draga Gospa povjerila don Stefanu Gobbiju, smatram privilegijem, što mogu dati IMPRIMATUR za izdavanje ove knjige. Zbog toga bih također htio iskoristiti ovu priliku da preporučim čitanje ovih Poruka, jer one pospješuju širenje štovanja Presvete Djevice Marije.

    San Marino, 29.lipnja 1995., na svetkovinu Svetih Apostola Petra i Pavla i dolje imate potpis kardinala

    (knjigu sam dobila od Marijine Legije)

    što se tiče J.Learya, neki su se događaji i dogodili kako je dobivao poruke i znam da njegove poruke izlaze u Zlatnom peru kojeg uređuje čini mi se svećenik fra Bogdan Cvetković, imate ga za kupiti u knjižari Svetog Antuna preko puta katedrale. Pa ne znam onda što reći?

 67. ne znam jesu to moji komentari obrisani i iz kojeg razloga ili je meni jednostavno nesto zeznuto na stranici pa ih nigdje ne vidim…možda zato što sam samo pisala ISTINU!

 68. Jedino mi nije jasno, kako takva Knjiga Istine potiče na toliko molitve, zar bi đavao to tražio, malo mi je to apsurdno, moljenje Krunice Božjem Milosrđu itd. … zar bi đavao uopće želio molitvu???? Pa ne možemo valjda reći da je molitva đavlija, posebno Krunica Božjem Milosrđu.

  • Sotona nije repato stvorenje s rogovima koje viče BU, svi bi ga onda prepoznali. Zar ne misliš da će s ovakvim porukama doć do antipatije prema Crkvi, Papi…a kad te odvoji od Crkve, i kad stvori averziju prema Crkvi, s molitvama i postom , krunicama i svime se lako da zastranit. Tako se stvaraju sekte. Kad nastanu uvjerenja o tuđim darovima i polagano uvjerenja kako te Crkva ne razumi, a ti se pripremaš na nešto veliko. Sad mi revi iskreno, bi li te ove poruke tako interesirale da ne najavljuju Isusov dolazak uskoro. Da nemaju proročanstva koja se ostvaruju. Bez ikakve uvrede imaš puno tarot majstora koji će ti isčitati budućnost i tvoj život bez iti jedne pogreške. Sjeti se kako je došlo do izgona iz raja. Sotona je taj koji je ponudio Adamu i Evi da pojedu jer će biti i znati sve ko Bog.

   • Ne pratim poruke od nikud ali se sjećam da je jedna svetica, ili Katarina Emerich, zaboravila sam, dakle priznata od Crkve rekla da kada se ukine euharistija da je na vlasti antikrist, pa reci da onda nije?
    Ja sam budan i oprezna, oprezno promatram i papu ali promatram, biti budan nije grijeh nego Isusova Riječ. Isto tako postoji i Otkrivenje, njega valja čitati i prepoznavati u vremenima, ili se možemo uljuljati pa misliti kako niti jedan papa nikada neće biti antipapa, što nije u skladu sa Biblijom. Biti budan i da ti ne ne dostaje ulja u svjetiljkama, mudre i lude djevice. Isus će doći, to mi govori moj život, moje patnje, i to mi govore znakovi vremena u svijetu, govore mi da će doći za moga života a kad ja to ne znam.I nemam se čega bojati, ja jedva čekam da dođe jer bi mi nebo bilo spas od svih patnji.Ja se radujem, može doći odmah. :)

    • Evo za sve one koji očekuju Dan Gospodnji (Kristov povratak) što o tome kazuje Sveto pismo. Dobro pročitajte, pa onda razmislite da li se trebate radovati Danu Gospodnjem: “Jao vama što žudite za danom Jahvinim!
     Što će vam biti dan Jahvin?
     Tama, a ne svjetlost.
     Bit će vam k’o onom što uteče lavljim raljama,
     a sretne ga medvjed;
     koji uđe u kuću i stavi ruku na zid,
     a ujede ga zmija.
     Neće li dan Jahvin biti tama, a ne svjetlost?
     Mrklina, a ne sunčan sjaj?” (iz knjige proroka Amosa 5, 18-20.)

     A sv. Petar, prvi papa, kaže ovo o Kristovom povratku:
     “Jedno, ljubljeni, ne smetnite s uma: jedan je dan kod Gospodina kao tisuću godina, a tisuću godina kao jedan dan.
     Ne kasni Gospodin ispuniti obećanje,
     kako ga neki sporim smatraju, nego je strpljiv prema vama jer neće da
     tko propadne, nego hoće da svi prispiju k obraćenju.” (2. Pt 3, 8-9)

     A za sve koji nagađaju o znacima vremena, sam vam je Krist rekao da ni on ne zna časa kad će se to zbiti, u svakom ljudskom razdoblju je bilo onih koji su vidjeli znake vremena koji navješćuju Kristov povratak (tako je biskup Salone iz 5. st. pisao pisma sv. Augustinu u kojima je pokazivao da se pojavljuju svi biblijski znaci za Kristov povratak). Mi koji smo ovdje na zemlji sada najbolje svjedočimo da su bili u krivu.
     Vezano uz gornja dva citata mislim da nam Sveto pismo jasno govori da ne želimo i da ne dočekujemo s radošću Dan Gospodnji, već da kao pravi kršćani iz ljubavi prema bližnjemu molimo da se on što više odulji tako da što više ljudi ima što više vremena da prispije spašenju, a oni koji misle da su pravedni pred Gospodom i čekaju s radošću Dan Gospodnji neka pročitaju što tima kaže prorok Amos. To su oni kao farizej u hramu koji je zahvaljivao Bogu što je pravedan, a s druge strane ti nemaju ljubavi prema bližnjemu, jer da je imaju molili bi da Krist doće što kasnije tako da se njegovi bližnji mogu spasiti. Svi vi koji s radošću i željno iščekujete Dan Gospodnji nećete mu se radovati kada dođe, to ne govorim ja već Sveto pismo.

     • Gospodine Ante, zar je grijeh radovati se Kristu?Ako ti je život patnja onda željno i s radošću očekivati nije grijeh. Ne na način da više ne želim živjeti i da samo o tome mislim nego imati nadu i radost. Nekako kao da ste izvrnuli smisao. Vidite kako je lako optužiti i izvrnuti smisao? Vrlo lako.Nemate uvida u moj život. Kada se molim osjećam Krista koji me žudi i čeka gore ali još nije vrijeme, i stoga smijem se radovati jer je Isus zato i uskrsnuo. A da će prethodi nevolje i težine, pa zar ih već nemam, pa izdržat ću i gore ali mi u svemu tome nitko neće oduzeti RADOST. Jer živim da bih bila konačno radosna gore.Zadnja rečenica iz Vašeg komentara samo govori da će biti jako teška vremena, ali vjerujem da će i težina istinske vjernike još više približiti Kristu.Inače, treba čitati i Novi Zavjet da bismo shvatili tu radost.Ja znam da mi je živjeti na zemlji i ne misliti o tome, biti budan i biti u molitvi i u ljubavi prema bližnjemu, treba izdržati, biti ustrajan i POSTOJAN i to će me spasiti za radost KOJOJ SE SMIJEM nadati. Jedan svećenik je rekao, smijemo se radovati doći i ići gore, prema tome, ne smatram da sam pogriješila,smatram da će mi Bog dati i više hrabrosti nego bi netko izdržao, ako je Njegova volja. Malo ste krivo protumačili i Vi i ovi koji su glasali za vaš glas. Biblija se ne tumači tako doslovno nego ČITAVA.Što kaže TAJNA VJERE koju molimo pod misom?:

      “Tvoju smrt Gospodine naviještamo, tvoje uskrsnuće slavimo, tvoj slavni dolazak iščekujemo.”

      http://zrno.fsb.hr/dt/mysterium_fidei__798-1.htm

      http://www.zupa-glamoc.site90.net/literatura/Misterij%20vjere.pdf

     • Pa upravo si skroz promašila poanto onoga što sam napisao. Ti bi trebala, prema svetom pismu prema SZ i NZ, moliti, radi ljubavi prema bližnjima, da se dan povratka odulju kako bi ih se što više spasilo, kako to kaže sv. Petar. Ja ne napadam tvoju radost zbog Krista, ali mislim da trebaš, u duhu cjelokupnog sv. Pisma, zbog ljubavi prema bližnjima, moliti da se dan Njegova povratka odulji. I tajna vjere nije molitva, ona se ne moli, to je ispovijest vjere. Iščekivati slavni dolazak nije isto kao i moliti da se on dogodi što prije. Izrazito je sebično reći “Kriste dođi jer sam ja spremna”, a što je sa svim bližnjima tvojim koji nisu spremni, oni neka propadnu. Upravo zato prorok Amos kaže ono što kaže za one koji s radošću iščekuju Dan Gospodnji. Ja po tom pitanju sagledavam Sveto pismo, Učiteljstvo i liturgiju i sve to mi kaže da je uredu iščekivati slavni dolazak, ali ne i moliti za njega, jer je to sebičnost prema bližnjemu. Upravo u svom postu sam ti i u SZ i u NZ pokazao kako nije uredu da Kristovi sljedbenici zazivaju Kristov dolazak. Toliko o mom cjelokupnom sagledavanju Svetog pisma.

     • Ante, Ante, ja uopće ne govorim protiv ovoga što ti govoriš samo ti ne shvaćaš dublje. Biti mi je na zemlji još, moliti za sebe i druge i isčekivati Kristov dolazak.Ne razumijem kako mi to spočitavaš sebičnost,ja kažem “Maranatha” ili “dođi Gospodine” cijelom svom životu i onom drugom.Neka se vrši Božja volja, nisam ja tu da mu govorim da produžuje vrijeme ili ga skraćuje, moje je biti PREDAN, Totus Tuus, a ti ne razumiješ predanje pa meni spočitavaš sebičnost. Još mi stavi i da odgovaram za grijehe drugih. Radujem se Kristu! Za radost nam je duša stvorena. I Oni koji nisu spremni, nikada neće ni biti.Ti nisi spreman, ne boj se. Nadam se da na misi moliš onaj dio, kažeš da ne moliš, onda valjda i šutiš na misi. Bojiš se.Ispovijest vjere meni je molitva jer ne trabunjam da govorim nego to i mislim srcem. onda se bezveze ispovijeda ono što i ne misliš. Ante, pozdrav, ne da mi se moderno teologizirati.

      ovo što ti meni spočitavaš, kontra svega je što mi je duhovnik govorio. Nije sebično to reći Kristu nego je to predanje.A Božja je volja kada će to biti.Ja hoću kako On hoće. U patnji je čovjek jači nego inače, pa ne razumiješ smisao tada moga predanja, tada si najbliži Kristu. Ma nećemo o tome, imam ja Duhovnika. Al brate lako izvrneš moju misao i vjeru.

  • Neće se spasiti svaki koji viće Gospodine Gospodine nego oni koji vrše volju Oca moga. Božja volja za svakog od nas je biti pokoran valjano izabranom Papi.Pametnom dosta.

   • Dobro jesi ti pročitao moje komnetare? Ako kažeš da se ja neću spasiti …što reći? Dosada nemam razloga biti nepokorna ali dA mi bilo koji papa veli, nema pričesti e pa bit ću nepokorna!

   • PROROČANSTVO SV. FRANJE ASIŠKOG O NAŠIM DANIMA

    Sveti Franjo Asiški neposredno prije smrti upozorio je okupljenu braću na dolazeće nevolje i rekao:

    „Braćo, radite hrabro, budite jaki i pouzdajte se u Gospodina. Predstoje vremena velikih tjeskoba i nevolja u kojima će uzeti maha previranja i opasnosti svjetovnog i duhovnog karaktera, ljubav mnogih će popustiti, a pokvarenost i zlo prijeći će svaku mjeru.

    Moć demona će se očitovati više no obično. Neoskrvnjena čistoća našeg Reda, kao i ostalih redova, tako će se izopačiti da će samo mali broj kršćana slijediti čistim srcem i potpunom ljubavi pravog Papu i Rimokatoličku Crkvu.

    U trenutku kada nevolje dosegnu vrhunac, bit će proglašen papom onaj koji neće biti izabran kanonskim putem i trudit će se da mnoge na lukav način zatruje smrtnosnim otrovom svih zabluda.

    Zatim će se zlo umnožiti, naš će se Red raspasti, mnogi ostali redovi će potpuno nestati jer se toj zabludi neće moći suprotstaviti, nego će je prihvatiti. Bit će tako različitih mišljenja i podvojenosti u narodu, među redovnicima i u kleru da će čak i odabrani biti dovedeni u zabludu (kad bi to uopće bilo moguće), ako te dane ne prikrate anđeoskom riječju, ako ih u tom previranju ne bude vodilo neizmjerno Božje milosrđe.

    Neki će tada snažno osporavati naša pravila i naš način života. Neizmjerni će biti pokušaji da nas se slomi. Oni koji se tada spase, primit će krunu Života. Jao onima koji svoju nadu polažu samo u to što su redovnici, koji su mlaki te se trajno ne suprotstavljaju napastima, koji će pristupiti ispitu izabranih.

    Oni koji ostanu postojani u žaru duha iz ljubavi i u maru za istinsku pobožnost, pretrpjet će progone i nepravdu kao neposlušni i raskolnici. Njihovi će progonitelji, gonjeni zlim dusima, tvrditi da zbog neposluha prema Redu takve pokvarene ljude treba ubiti i uništiti.

    Gospodin će tada biti utočište patnika i spasit će one koji se u Njega uzdaju. Da postanu jednaki (svetima), odlučili su raditi savjesno i vječni Život zaslužiti smrću, slušati Boga više nego čovjeka; neće se bojati smrti jer nisu htjeli prihvatiti laž i nevjernost. Za mnoge će propovjednike Istina tada biti mrtva, a za neke od njih zgažena i zanijekana. Svetost životne promjene će, kod takvih koji će je izvanjski, priznati biti smiješna, jer će im Isus Krist poslati zatirača, a ne dostojnog pastira.”

    Sveti Franjo je prorekao jednog lažnog papu koji je nepravilno izabran, ali kojemu će se usprkos svemu prikloniti većina katolika, koji će ih na lukav način zatrovati smrtonosnim otrovom svoje zablude. Dakle ne pastir stada nego zatirač ovaca, tj. razdirući vuk.

     • Ma ne sestro! dobro je da si tu, ali malo iskačeš previše. Gledaj kakvo ti je pitanje: “Zar me mrziš”? Odmah ubadaš. Pa na ovim stranicama nitko nikoga ne mrzi. Ljudi samo iznose svoja mišljenja, što i jest svrha ovoga. Veli mi neki dan jedna prijateljica da joj se ne da više gladati bitno.net jer te ima na svim temama. Dugački komentari, često jedan za drugim, a po izjavama se vidi da si još jako izranjena, a takva osoba nije za mirnu diskusiju, jer reagiraš brzopleto, s izljevima emocija pikaš kao igla, postavljajući svoje osobno isustvo kao jedini kriterij razlučivanja, što nije dobro i nije uvijek istinito. Uvaži malo i druga mišljenja. Opusti se, razvedri i oraspoloži. Ajde, nemoj se ljutiti što ti ovo rekoh. Volim te. Ali mislim da trebaš dobro usvojiti molitvu za nutarnje iscjeljenje. Savjetujem ti da prostudiraš dvije knjižice o tome: “Liječiti ranjenu dušu” (UPT) i “Pomozite sami sebi” (Verbum). I barem 20 dan svakodnevno moliti Psalam nutarnjeg iscjeljenja 103: “Blagoslovljaj dušo moja Gospodina”. Božji blagoslov +++

     • He he. A dobro. Prihvaćam kritiku. Uvažavam ja i druga mišljenja, mislim da me tvoja prijateljica krivo shvaća.Ma ne pikam, čini ti si, možda to tako izgleda, ali nitko ne primjeti kada se mene prvo upikne bez da sam ja piknula, možda se uoči tek onda moj “pikajući” odgovor. I ne mogu se svima svidjeti, to je jasno. Mislim da je problem taj što ima puno mojih komentara ništa više.To su oni koji svjedoče moje ozdravljenje.Gle, tko ne želi ne mora čitati.Ali otići sa portala zbog mene je bezveze, stvarno. Pa nisam ja jedina ovdje. Sad sam definitivno odlučila ugasiti račun.
      Hvala i BB, ne ljutim se, samo jedna poruka: komentiranje je postavljeno baš zato da se svatko izrazi, bez ograničenja.
      Pozdrav prijateljici i reci joj da slobodno dođe na portal, nema ove “opasne” martine. BB
      (mislim da je to pitanje strpljenja i nestrpljenja jednih sa drugima,možda je to ono što čini ovaj problem, a što se tiče moga svjedočenja, ja sam svjedočila za istinu a ako je njoj to smetalo, žalim. A sotoni često smeta istina, pri tome ne mislim da je ona sotona).

      Lijep pozdrav i zbogom.

     • martina, nedaj se, pomogla si mnogima ovdje i mnogi te cijene. smetaš sotoni jer govoriš istinu i svjedočiš za Krista, pusti ljude neka pričaju i misle što žele, broj onih kojima si pomogla je puno veći od onih kojima smetaš, ostani i dalje takva kakva jesi i ne daj se!! BTB!!

     • Tako je Harman.Martina,možda bi ti i odustala al Duh Božji ti ne dopušta jer si potrebna da i dalje govoriš Istinu,ne poznajemo se al po svemu što napišeš u duhu si mi bliska,i vjerujem ne samo meni već mnogima koji žele čuti svjedočanstvo osobe koja je bila u direktnoj borbi sa Sotonom,licem u lice…i zajedno sa ISUSOM i Majkom Marijom pobijedila Zlo…sada je sve ovo “ostalo” samo mala maca za tebe.BB+M

     • Inače, baš sam još jučer razmišljala, poništiti profil i uopće ne komentirati.

   • Ne stignem ti sad reći, ali ovo je pisalo u molitveniku katoličkom, imenom i prezimenom katoličkog svećenika ….i vjerujem da Sveti Franjo nije lagao.

 69. Katekizam Katoličke Crkve

  675 Prije dolaska Kristova Crkva mora proci kroz posljednju kusnju koja ce
  uzdrmati vjeru mnogih vjernika. Progonstvo sto prati njezino putovanje na
  zemlji otkrit ce "otajstvo bezakonja" pod oblikom religijske obmane koja ce
  ljudima nuditi prividno rjesenje njihovih problema po cijenu otpada od
  istine. Vrhovna religijska obmana jest obmana Antikristova, to jest obmana
  jednoga pseudo-mesijanizma u kojemu čovjek slavi sam sebe mjesto Boga i
  njegova Mesije koji je dosao u tijelu.

  Po proroštvu svetog Pavla Antikrist, či je pomoćnik lažni Prorok, će sjesti ravno u Crkvu.

  Čitajte Pismo tko ne vjeruje 2Sol 2,3-12: Neka vas nitko ne zavede ni na koji način.
  Jer ako prije ne dođe onaj otpad i ne otkrije se Čovjek bezakonja, Sin propasti, 4Protivnik, onaj koji uzdiže sebe protiv svega što se zove Bog ili svetinja, dotle da i u Božji hram zasjedne gradeći se Bogom… 5Ne sjećate li se, to sam vam govorio dok sam još bio među vama? 6I sada znate što ga zadržava da bi se pojavio tek u svoje vrijeme. 7Doista, otajstvo bezakonja već je na djelu, samo ima tko da ga sada zadržava dok ne bude uklonjen. 8Tada će se otkriti Bezakonik. Njega će Gospodin Isus pogubiti dahom ustâ i uništiti pojavkom dolaska svoga – 9njega koji djelovanjem Sotoninim dolazi sa svom silom, lažnim znamenjima i čudesima 10i sa svim nepravednim zavaravanjem onih koji propadaju poradi toga što ne prihvatiše ljubavi prema istini da bi se spasili. 11I zato im Bog šalje djelovanje zavodničko da povjeruju laži 12te budu osuđeni svi koji nisu povjerovali istini, nego su se odlučili za nepravednost!

  Čuvaj se narode franciskolatrije!

 70. Svetogrđe napravio papin prijetelj.

  U Brazilu je počinjeno teško svetogrđe protiv Bogorodice i Kat. Crkve. Lokalni biskup dao je posvetiti grčki poganski kip božice Dike sravnivši njezino značenje sa značenjem i postojanjem Bogorodice.
  A Franciskus ljubi nekakvav izobličeni križ.

  Slika mu je bila više puta na Bitno, pa ga se sigurno pamtite: http://gloria.tv/?media=515519

 71. I što onda kada na proljeće ne budu ukinute mise? Budemo čitali novo "proročanstvo" ?! Jel Vi uopće razumijete poruku Biblije? Mislim da ste, kod iščitavanja pojedinih stihova, malo zagubili ukupno značenje Svete nam knjige… A i vjerovatno Vas je uvrijedila papina izjava kako se boji onih koji tvrde da znaju sve i koji ne primjećujući pomalo zatvaraju svoje srce za Gospodina i na kraju su usredotočeni samo na sebe.

 72. Zapamti ovu pouku, Moja kćeri, molitvena djela su tvoje oružje protiv prevaranta. Ti, najviše, moraš naučiti nužnost redovne molitve u tvom zadatku. Moraš provoditi što više vremena u tihom promatranju sa Mnom. Jer kada to ne činiš, tvoje rasuđivanje Mojih poruka postaje slabije i mogu se javiti pogrješke.
  poruka koja joj je dana…sami ste rekli da treba 3 sata i više za moljenje samih križarskih molitava….što znamo o njoj….udana majka jedne mlade obitelji Rimokatoličke vjere ,koja živi u Europi i koja kaže da ih prima od Isusa Krista, Svetog Trojstva, kao i Djevice Marije, Isusove majke , koja želi biti poznata po novom imenu “Majka spasenja”
  ono bitno je -udana majka! E sad mi recite koja to na ovom forumu udana žena, majka ima vremena potpuno i neometano se posvetit pisanju poruka, nekoliko sati dnevno molitve, Sv.Misi svaki dan, objavljivanju poruka cjelom čovječanstvu…a da ne zanemari u niti jednom pogledu svog muža,kućanske poslove, dijete koje sigurno ne čeka u drugoj sobi da mama obavi veliki zadatak…a ono tiho gleda crtiće u nekoliko navrata po više sati dnevno….ona ili je wonderwoman ili je Isus taj koji smatra da je On bitniji i važniji od onog u čemu bi ona trebala pokazat svoju svetost. Od onog za što se ona odlučila na oltaru pred Njim! Ne mogu zamisliti Gospu kako čuva Isusa, prima poruke, kuva Josipu ručak , večeru. čisti kuću,pere robu,brine se za živinu,radi na zemlji, ide u kuću Božiju, moli se po dana u tihom promatranju s Ocem dok Isus sam uči hodat. Morala sam bit sarkastična neka mi Bog oprosti.

  • a kako Vicka uspije sve to i jos putuje po cijelom svijetu i drzi seminiare i molitve, ima puno volontera koji pomazu objavljivanju ovih poruka i ako hocete imate intervju doticne vidjelice Marije od Bozanskog Milosda na youtube, intervju je obavljen preko telefona, znaci s njom se moze stupiti u kontakt, nije ona nikakva wonderwoman

  • Tužno je pročitati ove riječi. Bog treba biti na prvom mjestu svima nama, a ostalo se sve uskladi.

 73. Meni samo nije jasno jedno, da toliki katolici umjesto da iščitavaju sv.Pismo, i nadasve Novi zavjet, radije iščitavaju poruke koje odašilje jedan anonimac, koji ne želi biti poslušan Crkvi. Mogla bi na temu navesti puno citata iz Novog Zavjeta, Isusovih riječi, ali ostat ću samo kod onog Isusovog obećanja Petru: “Vrata paklena neće je nadvladati”..
  Zar ne vidite ljudi, da se sve na ovom svjetu,počevši od Hrvatske, urotilo protiv Crkve…čeka se svaki pa i najmanji kiks crkvenih službenika, pa da se pljuje po cjeloj Crkvi..Isto tako ova proročanstva nastoje u ljudima probuditi sumnju u Crkvu, u njezin autoritet..i u tome je pobjeda đavla, da same katolike okrene protiv Crkve na čelu s Papom! Jel to ikome jasno!?

  • Ne idem za proročanstvima,ali ti mogu isto tako reći da se od neki dan iskrivila Božja Riječ vezano za molitvu u Ime Isusovo, crkva kaže odjednom ne smijemo moliti u Ime Isusovo, glupost, Isus me masu puta spasio tako, a na kraju krajeva o tome svjedoči Njegova Riječ u Bibliji, pa isto tako ja kao katolkinja i ona koja dugujem svjedočiti za Isusa mogu reći da crkva griješi glede toga.
   Vrata paklena neće nadvladati crkvu koja ostane vjerna Kristu? A koja je to? Ona koja ne ukine euharistiju i toga se držim, ona koja ne poništi transupstancijaciju i sakramente.

   • Još nisam čula da je Euharistija ukinuta, a isto tako i sakramenti, niti je takvo što na vidiku. Osuđivati nekog ili u ovom slučaju Crkvu za nešto što se uopće nije dogodilo je malo smiješno. Upravo ovo me zabrinjava kad katolici postaju većim autoritetom od Crkve, a i sam Gospodnin je prije svega vlast ostavio Petru i apostolima koji su preteče biskupa i svećnika. zar taj dio iz Evanđelja treba sad zanemariti!?

    • Sveci katolićke crkve su već oko toga govorili, stoga draga, ja ne osuđujem, ja sam samo čitala što će jednom biti, a za koja je to vremena ne znam.

 74. I moram dodati još ovo, pogledala sam sliku Papina križa na prisima, Isus je prikazan na njemu kao Dobri Pastir koji drži ovcu oko vrata, i ne vidim što je u tome sporno!?

  • Preružno, autor se mogao potruditi da napravi ljepšeg Isusa, dijete bi ga bolje napravilo. Inače danas se i po crkvama Isus oslikava kao da je izašao iz Pokemona, u mojoj se maknulo raspelo sa Kristom i stavila apstraktna budalaština koju ne volim ni gledati na oltaru.

   • Rekla bi samo da svatko ima svoj ukus, ni ja ne volim modernizam u crkvama, ali ako ima jasnu simboliku kao ovaj križ onda mi se može i svidjeti.

 75. Jednom mi je fra Zvijezdan rekao " Ilijana jedini istinski i pravi proroci su u Svetom Pismu " .U toj svetoj knjizi sve piše.Pazite ljudi moji što čitate i koga slušate.Najbolje knjige koje mogu biti si od naših svetaca.Mistične poučne..sv.Franjo Asiški (Opomene sv.Franje) sv.Franjo Saleški (Filotea)..sv.Agustin,sv.Majka Tereza(pisma) sv.Tereza od Djeteta Isusa (Povijest Jedne Duše) i mnoge druge kreposne knjige…I o posljednjim vremenima..sad ovaj tren Isus može doći tebi ,meni ..i reći "Dijete jesi li spremna ..imali ulja u posudi tvojoj ? Tvoj tren je došao ..sišao sam na zemlju..nisu ti potrebne ni konzerve ni zalihe hrane..jer tamo gdje ideš to ti nije potrebno …Zato ne tratimo vrijeme razmišljajući što će biti ,već odradimo ovaj dan što bolje,da možemo reći ja sam spreman ..+++

 76. Jednom mi je fra Zvijezdan rekao " Ilijana jedini istinski i pravi proroci su u Svetom Pismu " .U toj svetoj knjizi sve piše.Pazite ljudi moji što čitate i koga slušate.Najbolje knjige koje mogu biti si od naših svetaca.Mistične poučne..sv.Franjo Asiški (Opomene sv.Franje) sv.Franjo Saleški (Filotea)..sv.Agustin,sv.Majka Tereza(pisma) sv.Tereza od Djeteta Isusa (Povijest Jedne Duše) i mnoge druge kreposne knjige…I o posljednjim vremenima..sad ovaj tren Isus može doći tebi ,meni ..i reći "Dijete jesi li spremna ..imali ulja u posudi tvojoj ? Tvoj tren je došao ..sišao sam na zemlju..nisu ti potrebne ni konzerve ni zalihe hrane..jer tamo gdje ideš to ti nije potrebno …Zato ne tratimo vrijeme razmišljajući što će biti ,već odradimo ovaj dan što bolje,da možemo reći ja sam spreman ..+++

 77. po mom mišljenju nitko nema ništa od čitanja raznih poruka raznih proroka, nitko ne može sam sebe svojom brigom spasit, sve je milost Božija, radije to vrijeme čitanja koristite s krunicom u ruci i molitvom da vas Bog vodi kroz život. Čemu strah da će Bog dopustit da mu propadneš ako si mu dobar vjernik, dragocjen si mu. E da, i kad već netko hoće čitat, nek čita bibliju, najsigurnije je. :)

 78. Samo sam htjela nešto dodati ovim komentarima…
  Često se predbacuje “neposlušnost” dotične “proročice” kao glavni razlog za odbacivanje njenih poruka kao sotonskih.
  Međutim, kome točno i kada je ona bila neposlušna?
  Da ju je Nadbiskupija Dublin zatražila da im otkrije identitet i da provedu ispitivanje nad njom, i da je ona to odbila, onda bi bila neposlušna.
  Ili da je dotična Nadbiskupija zabranila širenje poruka kao krivovjernih, a ona ih je nastavila širiti, onda bi bila heretična.
  Međutim, Nadbiskupija Dublin još se (koliko ja znam) nije oglasila.
  A ne vjerujem da svi dugujemo poslušnost poštovanom g. Marku Miravalleu, ili Slovačkoj biskupskoj konferenciji. Isto tako mogli bismo reći da su se mnogi biskupi, svećenici i teolozi izjasnili da nema ništa loše u tim porukama.
  Zna se tko je nadležan i točka. Dok oni ne donesu svoj sud/zabranu, nema govora o neposlušnosti.
  Prema tome, zašto se Nadbiskupija Dublin ne oglašava?
  S druge strane, ne bi joj odmoglo da je sama njima (ne mora cjelokupnoj javnosti) otkrila svoj identitet pa da je ispitivanje moglo početi… Ali nju na to zapravo ništa ne obavezuje dok se to od nje ne zatraži…

 79. Sve u svemu…netko prizna a netko ne prizna dotičnu knjigu!
  Sv.Pismo, Misa, Euharistija, ispovijed, pokora i post! Onda se On pobrine dalje za sve!

  Gledaš i diviš se…ali nama je to svima teško koliko god se pravili kršćani…….po raspravama se vidi koliko je u nama oholosti…a tamo gdje ona stanuje nema Njega! Vrlo jednostavno!

   • a gdje taj tisak o kojem govoris, gdje se prodaje, ne iznosite cinjenice u tom je problem, poruke su sve besplatne i mozes ih sam tiskati ako hoces o svom trosku, a ukoliko hoces mozes naruciti hard copy verziju poruka tj tiskanu jer inace nemas je gdje kupiti u niti jednoj knjizari, nitko ne ostvaruje nikakvu dobit jer su sve poruke besplatne

    • Upravo sam to htjela predložiti. Postoji word dokument sa svim porukama. Ali, trebalo bi malo doraditi prijevode.

    • pa to ti i jest najveća podvala: “evo ti knjiga, ne moras placati. ali ako hoces daj koliko hoces da se moze dalje siriti”

 80. MARIJA MALIKA OTVARA GRUPE I IMA PROFIL SA NEOBIČNIM TEKSTOVIMA. CITIRA BIBLIJU, ALI KAO ŠTITI MEĐUGORJE, A PRIGOVARA PAPI FRANJI, OPREZ SA SVIM GRUPAMA I PROFILOM MARIJE MALIKA. PIŠE PRIVATNE OBJAVE, SVE IMA OBLIK POBOŽNOSTI, SLIKE SU SVETE, ALI TEKSTOVI UPITNI. OSOBNO NE ŽELIM BITI ČLAN NITI JEDNE NJENE GRUPE NITI PROFILA. IMA PUNO NAVODA IZ BIBLIJE A I PUNO PRIGOVORA UPITNOG SADRŽAJA, KAKO PROTIV PAPE, TAKO I INAČE??!! OPREZ!!

 81. Ilijana Galijot , ako pažljivo pročitamo Otkrivenje svetog Ivana pronaći ćemo jedan dio gdje se kaže da onaj tko ne primi znak zvijeri neće moći niti prodavati niti kupovati. Roditelj koji ne uzme u obzir te riječi će uskoro doći u dilemu – uzeti čip ili gledati svoje dijete kako gladuje. Vjerujem da Bog ima plan, te da će prosvijetliti dovoljno ljudi da se pripreme za nadolazeće nevolje. U našim uvjetima bilo bi idealno osposobiti što više samoodrživih seljačkih domaćinstava na kojima bi se mogle formirati zajednice poput prvih kršćanskih zajednica. U Marijinim porukama te zajednice se zovu Križarske molitvene zajednice.

 82. Judi Vlasic …moje strelice nisu otrovne strelice, ovi komentari su napisani nakon što sam pročitala poruke, pa ih predložila svećeniku da ih također pročita, nakon čega mi je temeljito objasnio zašto su me uznemirile. Tako da ovdje ti mene osuđuješ bez da si me se pita kako to sve znam…prvo poslušaj svoj savjet. Ja vjerujem u drugi Isusov dolazak, i nadam se da neće još doći, jer u pravu si, ovaj svijet je u katastrofi i zapitaj se koliko bi se nas spasilo. Koliko njih još čeka obraćenje? Neke stvari govorim iz vlastitog iskustva, pripremala sam se ja za drugi Isusov dolazak ima 7 godina…puno žustrije i jače nego što ona piše ovdi…ima poruka puno, za ove kojima sam ja vjerovala su i neki svećenici potvrdili. Nitko nije nepogrešiv…svak od nas može zastranit, zbog toga….Bog nikoga neće osudit niti pitat zašto se nije vjerovalo nečijim privatnim objavama…. nikad! Ali bi moga pitat kako to da smo povjerovali nečemu što nije od Njega…moga bi nas pitat zar ga ne poznajemo… zato…

 83. Molitvena zajednica mora imati vodstvo svećenika da nebi zastranila. Svi smo mi individualni, i u nekom mometu svak od nas drži da ima pravo nad nečim i da ga drugi ne shvaćaju…. Svećenici ( oni koji su teološki obrazovani) su prepoznali neke rečenice iz ovih poruka kao sotonističke…. Može li itko od nas reći da zna ispravno protumačit Bibliju? Bila sam na seminaru tumačenja Biblije di sam ostala PAF na neke stvari koje su meni bile sve osim toga što je svećenik protumačio….jer ne poznajem povijest u tim trenutcima Biblije, ne poznajem na što su se neke stvari tada odnosile, a pogotovo knjiga Otkrivenja koja je zbunjujuća i ne može se svatiti doslovno. Onda ako ti isti svećenici neke rečenice iz ovih poruka nalaze kao sotonske, a tko sam ja da ih branim i tupim da je to drugačije…teološki neobrazovana, ovca koja kako vidi tako čita….

 84. Milky Awaay Ako smatraš da ove poruke nisu od Njega,naravno da Bog neće osuditi ako ne vjeruješ ovim porukama, On samo traži da ga onda štuješ kako si i do sada,al onda ne govori da su ove poruke besmislene i kontradiktorne jer otežavaš Isusu SVETU MISIJU,odmakni se od lošiih komentara.U slučaju da ove poruke nisu Istinite ne mogu mi ništa škoditi,zato što mi ništa lošeg nisu donjele već me potakle na revniji sakramentalni život,a što se tiče lažnog proroka,i za njeg se molim i nikakvu mržnju nemam protiv nikoga,Bog nek sudi,moje srce je mirno i sretno što mi je dat ovaj predivan Dar . A u slučaju da se okrenem protiv ovih poruka u opasnosti sam da prihvatim herezu i bezboštvo koje će za par mjeseci Lažni Prorok uvesti i tako zauvijek budem izgubljena za Boga jer bila sam lijepo opomenuta da ga ne slijedim…Što se nadam i vjerujem Gospodinu da neće dopustiti da potpadnem pod lažnog proroka, kako ja tako ni sva moja braća i sestre na svijetu…Uostalom zato se i molim ,zato i postim,zato sam predala život i volju u Božje ruke.

 85. Judi Vlasic Ja sam za Benedikta mislila da je antikrist…. eto! Bilo je ovakvih knjiga i poruka prije ove, iz svega se dalo zaključit da je on antikrist, i ja sam lajala o njemu di sam god stigla ( eto mi sad , pa sam završila pognute glave do poda kad sam to ispovijedala….) i da, ja sam takva da sam se svađala s drugima koji su mi tupili da sam u krivu (al me nitko nije uspija skrenit s mog puta da budem spašena, i žalila sam druge jer me nisu poslušali, a propast će) obilo mi se sve o glavu, al Bogu hvala na pozitivnu stranu, ne dam se zavest više nikome, pa ni sutra Crkvi kako ti kažeš, ako dođe do tih stvari… Isus je sam reka sve ispitujte! ,,,ali ono čega je meni ža, što u ovakvim stvarima vidim sebe, i znam….znam da nikoga neću navest da se zamisli jer ni mene nitko nije moga ( svi kontra mene i onog što mi je bilo dano su bili poslani od sotone kao kušnja) … jedino što bi tribalo prominit u svaćanju ovih poruka, je da se ne okrivljuje papu i ne osuđuje, dok se nešto tako stvarno ne desi….grijeh je to…. prvo osuđivanje, a drugo sumnja u Crkvu…super je to što ove poruke obraćaju ljude, što se ljudi mole, pronalaze ponovo Boga…žao mi je onih koji će se odmetnut od Crkve zbog ovih poruka, a ne mora značit da su istinite, i tko zna di će ti ljudi završit….

 86. već duže vrime pratim šta se događa upoznala sam ženu koja radi u farm. tvor.Krka kada mi je ispričala šta se dešava u toj industriji ljekova ostala sam paf,školstvo zdrastveni odgoj koji se forsira a da ne pričamo o darwinističkoj teoriji evolucije koja nema veze s Bogom a to smo mi učili a uče inaša djeca,prehrambena industrija gmo zatrovana hrana ,nasa priznaje da nas zaprašuje iz zraka,dječiji crtiči od Wolt Diznija puni golotinje koja razorno utječe na dijecu,iluminati koji stvaraju muzičke zvijezde , njihovi spotovi puni masonske simbolike,novi gradovi građeni masonsko arhiteturom Dubai i Astana u Kazanstanu,forsiranje gay brakova i čudno zaleđe koje ih financira,bankari koji su vlasnici država jer su ih zbog dužničke krize doveli do tog položaja,kriza umjetno napravljena od strane bankara da bi taako došli do još veče moći, Obamina konferencija za štampu gdje je najavio čipiranje 2017 … možete sve provjerit a ovo je samo mali dio onoga šta je naša stvarnost.Mislim da iza svega stoji masonerija.Oni su vjera koja vjeruje u lucifera cilj im je zavladat svijetom i uništit katoličku crkvu.Jako su opasni i močni .Moje je pitanje ako su uvukli u sve sfere društva dali mislite da su crkvu ostavili po strani?Poruke koje čitam i koje nitko nemože oporeč jer su priznate od Vatikana i podržava ih autoritet Ivana Pavla II su one u Plavoj knjigi.Tamo piše da će masonerija infiltrirat u crkvu uništavajući je iznutra i to pogotovo crkvenu hijerarhiju da će doć do podjele u crkvi (koja se upravo dešava). Isus je rekao bdijte za mene je to da širom otvorim oči i pratim stvari oko sebe.

 87. Marija Suhalj Nitko nije rekao da zlo nije veliko nad svijetom.Uvijek ga je bilo i biti će ga.Molilo se onda a moli se i danas Vjerovanje,Očenaš ,Slava ocu Zdravo Marijo vjerovalo .Nikakva Križarska molitva ne može zamijeniti te molitve..pogotovo jer su Križarske molitve temeljene na laži.Neznam kakvi ste to vi vjernici kada vjerujete nekome kome a ne znate mu ni ime a ni prezime.Javno prozivate i osuđivate,nije sad to više pitanje samoga Pape..ma vi bi to i meni napravili i drugome ..Pa jeli znate da je bio takozvani "veliki prorok Lery" sa svojim sljedbenicima nažalost katolicima ,koji su prozivali papu Benedikta ,da je on lažni papa.Sve što je on onda radio vi danas radite papi Franji.Kao u ono vrijeme kada su Isusu tražili u svakoj riječi loše ,samo su vrebali nad njim ko lešinari kakav će krivi pokret napraviti da bi ga osudili ,tako i vi radite papi.Kako su oni plakali nad sobom i razdirali haljine svoje ,kao i oni koji su prozivali papu Benedikta tako će te i vi.bb

 88. Pa jest vidjelica u posluhu i papa Benedikt joj je dao blagoslov,pa vidimo kako je zavrsio pa da ona se otkrije zavrsila bilo bi joj jos gore nego njemu iako je to nemoguce jer joj Isus rekao da se neboji pitavsi je tko je taj tko se meni moze suprostaviti,dakle sve je jasno onom koji vjeruje a onom koji nevjeruje nece biti jasno ni ono sto zna i vidi pred ocima,onaj koji vjeruje dati ce mu se a onaj koji nevjeruje uzeti ce mu se i ono sto ima.

 89. Papa Franjo u mom <3 .što ga više pljuju to ga više volimo.Jer i Isusa su pljuvali i razapeli njegovi Židovi ,pa zašto i našeg papu Franju ne bi njegovi veliki katolici.Znači da je na dobrome putu, vi i dalje tražite mu trun u oko i hvatajte ga u svakoj riječi što će reći ..dok balvani plutaju oko vas ..možda vam te stine ispadnu iz ruku ..+++

 90. Milky Awaay Istina ti je ponuđena na pladnju,imaš slobodnu volju koja je najveći Božji dar čovjeku,nemam te nipošto namjeru uvjeravati u istinitost ovih poruka jer je to od Isusa svima zabranjeno,upozorila sam te samo da javno ne govoriš protiv Svetih poruka al i to je tvoja volja ,nećeš .moći reći nisam znala.Nisam ni ja znala tko je Papa Benedikt ni ništa ,zato sam molila devetnicu Duhu Svetom i još mnogo molitava,traži od Isusa da ti pokaže Istinu,al ne kako je ti zamišljaš nego kako ti Isus reće.Zajedničko nam je da volimo Isusa i da mu želimo ostati vjerne i zato smatram da ti ne bi trebao biti problem kao ni meni glasno izreći:ISUSE POKAŽI MI ISTINU I SMILUJ SE MENI BIJEDNOM GREŠNIKU.Ime Isusovo je nad svakim imenom i tko ga zazove iz dubine svoje duše neće ostati neuslišen.

 91. Ovdje ima komentara koju odisu oholoscu,lazima i obmanama,ako smatrate to tako kako zelite a ne onako kakva je istina onda usutite,uostalom tko je od vas koji se protive Istinama uistinu procitao sve poruke i prorostva da bi ocjenio njenu istinitost i autenticnost od Gospodina!?,priznajte nije nitko,onda usutite tin zlim i oholim jezicima.

 92. Ilijana Galijot , nemam namjeru ulaziti u polemike po pitanju nijednog pape, ne daj Bože. Kako bude Božja volja tako će se stvari i razvijati. Ima jedan jako težak grijeh, a zove se hula na Duha Svetoga. U moru proročkih glasova neki može biti i Božji. Pitanje glasi: hoćemo li ga prepoznati ili ćemo ih sve odbijati uz citat iz Biblije o lažnim prorocima?

 93. Prvo da pozdravim Ilijanu tek sam sad skužila da si ti . Znate šta je žalosno u svemu tome šta su vjernici koji su skupa hodočastili molili postali podjeljeni a isto tako još gore svečenici isto tako podjeljeni .To je" razdor brače" a to nije dar duha svetog.U samoj crkvi postoji Teologija oslobođenja koja je marksizam u crkvi žestoko su mu se suprostavljali papa Ivan PavaoII i papa BenediktXVI.Drugi pokret je Bratovština Pia X koji se bore da se misa ne izmjeni( Pader Pio je bio član bratovštine ) imali su zabranu djelovanja 2009 god papa Benedikt XVI ih ponovo dozvoljava djelovanje. Moj zaključak: papaIvan Pavao II i Benedikt XVI koji su u stavovima bili ko jedno podržavaju brat. Pia X.Dalje ista brat. javno i oštro kritizira papu Franju da brzinom rakete vodi crkvu u propast. .Poruke koje ja čitam su od don Stefana Goggija su dozvoljene od Vatikana i autoritet Ivana Pavla II koji nitko ne može opovrgnit stoji iza njih jer je on podržavao Marijanski svečenički red koji broji 15000 članova i koji štuju te poruke. Sadržaj knjige piše upravo o teologiji oslobođenja kroz koju masonerija dijeluje u crkvi itd ako niste pročitali pročitajte jer ta knjiga po ničemu nije sporna i od crkve je dozvoljena Nije bitno ko je u pravu ni ja ni vi nego da jedni drugima pomognemo da shvatimo istinu . Iskreno ja bi volila da me neko razuvjeri i dao Bog da bude tako.

 94. Maria Buljan , u Dnevniku svete Faustine je opisan ispit savjesti slično Upozorenju u Marijinim porukama. Ne znam koliko ljudi doista zna za to. Zamislite da se taj događaj uskoro dogodi, a u Marijinim porukama se moli sve one koji u njih vjeruju da informiraju ljude o tome. Ako se zaista dogodi duhovni potres, nebo pocrveni, na nebu se pokaže Isusov križ, te svaka osoba doživi osobni susret s Gospodinom ……. kako će ljudi reagirati? Jedna od stvari koja me se najdublje dojmila u Marijinim porukama je tvrdnja da puno ljudi uopće ne zna da ima dušu!!

 95. Ja sam po prirodi uporna i kad se nečeg dovatim idem do kraja tako da sam ovo lito odlučila pročitat Bibliju od početka do kraja. Najviše me iznenadilo da svi proroci govore o največem događaju večem od izlaska Izraela iz Egipta šta je največa Božja intervencija a taj događaj je da će svaki čovjek spoznat da je Izraelov Bog jedini pravi Bog i da će svaki čovjek moć okaljat grjehe to nije ništa drugo nego upozorenje

 96. Suzana i što hoćeš reći? Da se Bog zabunio s tim citatom? Ako su se protestanti zeznuli i izišli iz Crkve, požurili to je njihova stvar, sada smo u apokalipsi od 3 i pol g i POZIV VRIJEDI SADA. JER BUDETE LI NASTAVILI SLIJEDITI FRANJU KADA POKAŽE PRAVO LICE, PROPAST ĆETE S NJIM.

 97. Stela mi opet nije dala PRIMJER GDJE LOŠE O KOME PIŠEM nego mulja u mutnom. Umjesto tog podrivačkog duha bila bih joj zahvalna da mi se ne obraća! A PAPA FRANJO JEST SOTONJARA, to ćete uskoro prepoznati, nadam se. Već je zabranio Međugorje, međutim vi više volite sotonjaru nego Gospu!

 98. Marija Suhalj u Bibliji svi proroci pišu o tom događaju da će bit veći od izlaska Izraela iz Egipta šta je največa Božja intervencija.Opisuju ga :svaki će čovjek na zemlji spoznat da je izraelov Bog jedini pravi Bog i da će ljudi moć okaljat grjehe i da će se Izrael obratit i okupit to je to

 99. 1/3

  Ante Beljan
  "A O ONOM DANU I ČASU NITKO NE ZNA, PA NI ANĐELI NEBESKI, NI SIN, NEGO SAMO OTAC. “ Mt 24 ,36

  Evo, budući da mi je poznanica i jedan prijatelj “dobronamjerno” poslali navedeni citat – te poznanica priložila i homiliju sa Hrv.Kat.radia (Misna čitanja 14.11.) sa istom temom, trebao sam i odgovoriti.Naknadno je poslala i sa „Bitno“ o Knjizi Istine.To sa „Bitno“je i naš križar Tomo ,dobio od svog frenda. Pa sam naknadno i dodavao nešto osvrćući se i na „Bitno“.

  Sve je vezano za poglavlja: Mt 24, Lk 21, 2 Pt 3 (osim dodanih djelova označenih- „Bitno“)

  U kratko, u homiliji (misna čitanja 14.11.) se govori o “žutilu-žutom tisku ,otkrivanju tajni sa podosta izmišljenih stvari” ili znatiželji, a mnogi to žele i zbog toga se mnogi utječu kojekakvim viđenjima i porukama i na tome baziraju svoje duhovno iskustvo. Tumači se da Isus nije htio učenicima odgovarati na njihova pitanja sl. Tako i Kraljevstvo Božje koje se spominje u Lk odlomku ne dolazi izvana. Nije Isus buntovnik i revolucionar. …itd.

  1-Što se tiče znatiželje:

  Iz Evanđelja Mt 24,se vidi (kao i iz Lk 21,5-31) da su učenici razglabali diveći se hramu, te pritom nikakva znatiželjna pitanja nisu postavljali o budućim vremenima, niti su to imali na umu. Sad, ako za vjeru , Istinu i nasljedovanje Krista, nije važno ono što će se događati u budućnosti, dali je bilo potrebno (kako to vole mnogi naglašavati) plašiti i bunit učenike sa budućim katastrofalnim događajima. Logično, i mi,samo obični ljudi, znamo da možemo nakon sličnih izjava očekivati razna pitanja, osobito ako su nekako nezamisliva da bi se mogla dogoditi.Mogli bi i zamisliti pitanja apostola : Od ovog stoljetnog hrama, perjanice pouzdanja židova u Boga,hvaljen stoljećima, da neće ništa ostati ? -pa šta će se to dogoditi ?,to je pitanje naših života?, dali možemo tu nevolju izbjeći? šta da radimo ?, pa valjda nam Isus, kad nas je toliko prepao , ima i nešto poručiti !

  Dakle, Isus je potakao ,naravno svjesno, ovu tematiku, očekujući daljnja pitanja kako bi im prenio poruku o budućim stvarima. Onda mora da su buduće stvar zbog nečega jako važne.A buduće stvari kakve je Isus navjestio- i plaše i bune ! Pa čemu, ako nebi bile važne i ako nitko nezna dana i časa !!

  2- Što se tiče dana i časa -„kada dakle vidite…. „ ! –„ tada….“ ! Kada navijemo sat –alarm-da nas budi, zvuk je znak da je nešto važno.U poruci Evanđelja nije zvuk taj alarm koji će nas upozoriti nego navješteni događaji .

  Prim : Gospa je Luciji u Fatimi prorekla početak svjetskog rata . Dali je navela datum .Ne! A dali je ipak navjestila vrijeme kad će početi rat .Da. Kad bude vidjela na nebu plavičastu svjetlost (znanstvenici su tumačili da je slučajno u Portugalu se pojavila Aureola Borealis-polarna svjetlost koja je karakteristika sjevernih krajeva-polarna svjetlost.) počet će rat-što se i obistinilo!

  3- Zašto će biti u opasnosti životi kako je Isus navjestio? Rekao je da ne vjeruju ,da ih mnogi lažni proroci ne zavedu izjavivši da su oni Krist i da se vrijeme približilo. I da ne budu zavedeni, jer će doći na oblacima, a ne fizički ovdje ili ondje.Također, da će se pojaviti znak Sina Čovječjeg na nebu (tada još nisu znali da će to biti križ) prije nego dođe.

  Da ne ZAVEDU!!

  Zbog lažnih proroka koji će govoriti da je Krist ovdje ili ondje-dakle na to moramo obratiti pažnju. Zatim , ne kaže da nas ne ubiju, što bi se nama ljudima činilo strašnije, nego da nas ne zavedu. Zar je zavođenje toliko opasno, i opasnije od smrti.. Pa zar će to zavođenje biti tako zavodljivo, da nas je na to Isus morao upozoriti još 2000 god. ranije. I da će biti daleko opasnije nego što bi mi mogli misliti? Zar će zavođenje biti toliko suptilno da bi i izabrane moglo zavesti ?

  4- zašto Isus kaže da će ostati samo vjerni ostatak?

  5 – također Isus govori kada ponovno dođe , dali će naći vjere?

  Ako nestane vjere, automatski nestaju i vjernici, bez ispaljenog metka . Prvih 300 godina su kršćani istrebljivani ali ih je bivalo sve više. Ako zavođenjem nestane vjera mnogih ,ostat će vjera malog ostatka. Ako umreš vjerom imaš život vječni, ako umreš bez vjere, gubiš i obećani život (pojednostavljeno) .Jasno da je onda zavođenje opasnije uzevši dušu ,nego ubojstvo uzevši tijelo. Kako se zove riječ koja podijeli jednu cjelinu na veči i manji dio.Ja neznam dali se puno griješi, ako se kaže raskol.

  Mnogi , kada im se spomene nekakav raskol i nekakvo zavođenje, odmah citiraju Sv.Pismo, da Crkvu vrata paklena neće nadvladati.Pa ako piše da će ostati mali ostatak , da će biti veliko zavođenje i veliki otpad,to još uvijek ne znači da su je vrata paklena nadvladala. I u čemu je problem? Sve štima.

  Da je netko rekao 600-te godine da će doći do velikog zavođenja, te da će mnogi otići za jednim zavodnikom (Muhamed), isto se moglo reći da huli i da buni narod, jer crkvu vrata paklena neće nadvladati . Potpuno isto i kad se crkva podijelila cca 1000-ite na istočnu i zapadnu, pa opet kad se rascjepkalo na hrpu protestantskih sljedbi.

 100. ”Bitno.net u ovom odličnom tekstu razotkriva opasne laži koje se iza toga kriju.”

  Samo da prijavim da sam se osobno značajno izložio ”opasnim lažima koje se iza toga
  kriju.” O svim posljedicama ću pravodobno izvijestiti svekoliku javnost, za
  sada je jedina posljedica inspiracija za najmanje dvostruko više svakodnevne
  molitve, ne samo vremenski, nego i u predanosti, uključujući naravno i molitve
  za papu Franju.
  Ne pada mi na pamet donositi ikakav konačan sud, još manje se nadigravati za i
  protiv. Jedina stvar s kojom se ne mogu sprijateljiti je začujuđujuća plitkost
  i površnost s kojom se dajemo u razmišljanje o ovako ozbiljnoj i slojevitoj i
  da – rijetko zapaljivoj materiji.
  Knjiga Istine ne bi imala veću težinu od drugih sličnih štiva da stoji sama za sebe.
  No, budalasto je o njoj raspravljati, a pogotovo prosuđivati, ako se ne uočava
  kristalno jasan kontinuitet La Salette, Lav XIII, Fatima, Pavao VI, plava
  knjiga don Gobbija, da ne spominjem Danijela, proročanstva brojnih velikih
  crkvenih mistika i svetaca, Garabandal, Međugorje, a siguran sam da sam ovako
  na brzaka ponešto i izostavio. Kakav god stav tko imao o neobvezujućim stvarima
  vjerske discipline, nema opravdanje prosuđivati jedan redak, rečenicu ili misao
  iz bilo koje knjige izvlačeći iz ovako obimnog konteksta. To je jednostavno
  suprotno zdravom razumu, bez kojega i sama duhovnost ne može biti sigurna na
  putu ka punini Istne.
  Naravno, jednako je promašena i druga krajnost; jako me raduje što velika većina ovdje nazočnih osoba otvorenih ”prijepornom” štivu nije ni blizu istoj.
  Najmanje od svega razumijem toliko previranje oko pape Franje, pogotovo ograničenost kojom ga se borbeno brani i kad nije napadnut.
  Kad se prvi puta pojavio na poznatom balkonu ja nisam niti čuo za Knjigu Istine. To mi niti malo nije smetalo da gotovo od prvog njegovog pojavljivanja steknem upečatljiv osjećaj rezerviranosti prema njemu. Pojava tim više čudna što sam prema obojici
  prethodnika koje jedino i pamtim kao pape osjećao istinsku sinovsku privrženost
  i ljubav.
  Taj osjećaj je i dalje prisutan, miješa se s nepovjerenjem, a ja, gle skandala, ne
  osjećam nemir, strah niti zabrinutost.
  I što sada? Jesam li zbog toga zastranio? Jesam li već jedan od većih heretika na
  top listi povijesti?
  Stvar je jednostavna.
  Činjenica je, a ne subjektivni dojam niti mišljenje, da je papa Franjo od samog prvog
  izlaska na svjetla pozornice dao iznenađujuću količinu materijala za dvojbe i
  trojbe. Nabrajano je već nX, pa neću ponavljati, mogao bih esej o tome.
  Miran sam, jer ako se pokaže da je svet, divlji konji me neće odvući od ljubavi i
  odanosti papi i Crkvi – ako li bude drugačije, isti mustanzi me neće odvući od
  ljubavi i odanosti Istini.
  Dok ja to u svojoj ograničenosti ne utvrdim, dižem glas kontra već spomenute površnosti, plitkosti i sad već kontiniurane ironije, cinizma i osude kako prema čitateljima KI, tako i prema osobi koja ”prima poruke”, a da se o njoj ništa ne zna, niti se iznosi i jedna jedincata činjenica. Štoviše, sladostrasno se talambasa o neposlušnosti, herezi i otpadu, a koliko je to bistro lako proniče svak tko je pročitao
  životopis npr. Sv. Brigite. BB +

  • Kontinuitet je prividan,navedene objave su ili priznate od strane Crkve ili je taj postupak u tijeku ili su podvrgnute autoritetu Crkve i čekaju sud Crkve…znamo tko su vidioci a to je najzanimljvija stvar jer je riječ većinom o djeci čiji je identitet bio od početka poznat pa čak i u nepovoljnim okolnostima kao što je npr komunizam,u KI je sve obavijeno velom tajne i mraka barem što se tiče osobe koja prima poruke što je isto zanimljivo jer iako poruke izravno upućuju imenom i prezimenom na papu kao na lažnog proroka navedena vidjelica ostaje u potpunoj anonimnosti,znači papu je uredu izložiti napadu i kritici a ona će ostati u sigurnoj anonimnosti za to vrijeme…problem zašto mi osjećajno reagiramo na kritike upućene papi je taj što je on stijena na kojoj je izgrađena Crkva…čini mi se jedino što su ove poruke učinile jest da su trenirale sva osjetila vjernika da budnim i sumnjivim okom pronađu znakove koji potvrđuju da je papa lažni prorok a mediji im svojim izjavama idu na ruku….pa činjenice da je dosada kao kardinal i svećenik bio vjeran Crkvi,da otvoreno i direktno govori o sotoni,da mu je pontifikat posvećen Gospi Fatimskoj itd ništa ne znače i zanemaruju se kao nebitne

   • Kontinuitet je kristalno jasan ako promatramo sadržaj. Ako li pak sudimo po okolnostima, da sam živio prije 2013 godina i da mi je netko rekao kako će se Kralj Svemira i Vječnosti roditi u štalici od Djevice, na sav glas bih ga proglasio manijakom opasnim po okolinu. Da se Svevišnji vodio našim kapacitetima sagledavanja okolnosti, povijest spasenja bi jamačno bila bitno siromašnija i neradosnija!
    Identitet MBM više nije tajna i već je počela dobivati svoju porciju, za sada nešto vrlo slično onome kako Međugorje opjevavaju ovi koji toliko sadržajan fenomen vide jedino kao poduzetnički projekt za mlaćenje love, a milijune onih koji uistinu imaju što za reći svode na beznačajnu grupu maloumnih tupandera.
    Jako ste lijepo iznijeli ovo o osjećajnim reakcijama na papu! Ipak, nemojmo ne razlikovati napad (što je siguran znak nezrelosti, počinjem od sebe) od razumnog promatranja i promišljanja. Obzirom da živimo
    u vremenu nezamislivog zamagljivanja i inženjeringa na svim razinama, o papi će kao i o svima nama konačnu istinu reći konkretna djela, a ne izvanjski pokazatelji. Sjetimo se pedantno ispeglane farizejske vanjštine i njezinog dramatičnog nesklada sa Istinom – pri tome se ne referiram na papu, nego na posebnost vremena u kojem razlučivanje i o jednostavnijim stvarima postaje iznimno delikatna disciplina.
    Zajednička nit do sada objavljenih poruka je daleko od ovih naših mudrovanja, sportskim izričajem rečeno i naglašeno pojednostavljeno: temeljite visinske pripreme duša bez kojih ćemo se teško nositi sa blisko predstojećim izazovima!

    • Zjednička nit do sada objavljenih poruka ne postoji jer za vrednovanje autentičnosti neke objave potrebno je puno više od sličnosti u sadržaju jer ako ćemo ići po tome onda na internetu danas možete naći jako puno sličnih poruka i objava koje možemo promatrati kao kontinuitet Fatime i La Saletta itd….barem svi danas znamo kako je lako kopirati određeni sadržaj….vidim imate pozitivno mišljenje o Medjugorju i to mi je drago ali same međugorske poruke se sadržajno nikako ne podudaraju sa KI jer Kraljica mira u ovih par zadnjih poruka od izbora pape Franje uporno poziva da se citiram : Iznova vas pozivam volite svoje pastire i molite da se u ovo teško vrijeme ime moga Sina proslavi pod njihovim vodstvom…fra Jozo Zovko govori o papi kao o posebnoj osobi i još puno drugih svećenika koje možemo smatrati na neki način živućim svecima,pa čak ako i stavimo na vagu sumnje KI s druge strane imamo suprotan stav osoba kao što je fra Zovko ili fra Pavić,G. Amorth….Ali ako moramo staviti papu Franju u kontekst nekog proročanstva šta ne mislite da više stvari upućuje na njega kao na papu iz treće fatimske tajne nego na lažnog proroka iz KI?

     • Zajednička nit postoji, jer nije uvjetovana našim prosudbama o autentičnosti sadržaja. Može nam izgledati ovako i onako, ali to je jednostavno nekakva središnja misao jedne knjige; naglašavam – onako kako je ja vidim i koju značajno
      pojednostavljujem.
      Također nisam imao namjeru uspoređivati sadržaj međugorskih poruka sa KI, možda se nisam dovoljno jasno izrazio. Dodao bih samo da u KI Majka Spasenja izravno poziva na molitve za
      papu Franju (”…jako je potreban vaših molitava…”).
      Iznimno poštujem sve svećenike koje ste naveli, no u svojoj ograničenosti osobno mi je puno prerano govoriti o osobi pape Franje, mogu samo ponoviti da uočavam iznenađujuće puno detalja za tako kratko vrijeme koji ostavljaju previše
      prostora za nedoumice.
      Slijedom toga, odgovor na vaše pitanje o papi u kontekstu proročanstava ne znam izreći bolje od ovoga: ja prema papi Franji ovoga trenutka ne osjećam povjerenje.

     • Mislim da ste jako dobro iznijeli ono što sam i ja željela reći. Istinski želim imati povjerenja u papu Franju, ali mi to nekako teško ide. Sve oko njega izgleda mi poput estrade, a on poput estradne zvijezde. A da je Crkva griješila, to svi znaju. Kad se samo sjetim Padre Pija!

 101. Marija Suhalj U knjizi Istine takozvana proročica i proziva papu otvorenu..Tu za mene sve počinje i završava.Nekog otvoreno kamenovati i sudit .I naravno toliki strah ulievati i nemir među ljude.Tko vjeruje u Isusa Krista nema šta puno biti znatiželjan a što će biti biti će .Ne triba puno mudrovat.Moliti i to je to .bb

 102. Maria Buljan A Mare moja podijeljenost ili ne podijeljenost pitanje je u tko i što vjeruje.Ja ne mogu vjerovati u neku proroćicu kojoj ni ime ne znam a javno proziva nekoga.To mi je kao da netko govori ružno o tebi i ja to povjerujem.Biti će što mora biti, ljudi vole puno znati unaprida znatiželja nije od Boga.Oćeli sutra sve poravnat i potaracat nije me briga ,briga me ja za ovaj današnji dan da ga u Gospodinu odradim što bolje ..Teška su vremena i teška će i biti sam Bog zna što će se desiti ..nemamo se čega bojati ..jer ipak će biti onako kako On hoće ,a ne kako mi hoćemo .Znaš Mare puno toga meni dođe u duhu ali se i puno pitam i preispitivam ..Tako da bi i svi trebali ..samo mislim da mnogi će gorke suze liti sami nad sobom.Puno gledamo svećenike a malo gledamo sebe .Raskola je uvijek bilo u crkvi ..podjeljenost je bila od samih početaka Petra i Pavla.Crkva je uvijek opstala.Dopustili smo sotoni da se uvuče među nas i da nas razdvaja i zna je diće udriti …Samo mi ne ide u glavu da nitko se od vas nije upitao tko je ta žena i koliko je razdora donjela ,tko se krije iza nje …a oćito svi volimo tumačaiti sv.Pismo kao i protestanti po svojoj volji misleći da je to ispravno ..ipak oni su i donijeli dosta raskola u crkvi ..pa preispitajate se malo.Svima želim lip i blagoslovljen dan ,a mi budimo mudri,budni .:) bb

 103. Tri stvari treba posebno istaknuti:
  1. križarska molitva broj 24 – molitva za potpuni oprost grijeha kojom Isus obećaje oproštenje grijeha svakoj osobi koja izmoli iskreno ovu molitvu sedam dana zaredom. To se odnosi na osobe koje ne pripadaju katoličkoj vjeri te nemaju sakrament ispovijedi
  2. križarska molitva 33 – Pečat Živoga Boga, ako pročitamo Otkrivenje vidjet ćemo da nam Bog obečaje da će označiti svoje vjerne. Ova molitva nam jamči duhovnu i fizičku zaštitu. Postoje brojna svedočanstva ljudi s Filipina koji svjedoče da je ova molitva spasila njih i njihove domove u tajfunu
  3. Litanija broj 2 – Bog obećaje milost imuiteta od pakla svima za koje molimo ovu molitvu

  Budući danas mnogi ljudi nisu svjesni da imaju dušu nadnaravno iskustvo Upozorenja za mnoge od njih značiti smrt od straha, a ako se nalaze u smrtnog grijehu pretpostavljamo gdje će njihova duša.
  Bog želi spasiti sve ljude. Za njega su svi ljudi jednako vrijedni. Zato daje priliku, preko gore navedenih molitvi, i onima koji nisu imali privilegiju biti rođeni u katoličkoj vjeri da se spase.

  To je ono zbog čega Marija prima poruke i što Bog želi.
  Međutim, svatko od nas ima slobodnu volju i o njoj će Bogu odgovarati.
  Sjetimo se kako je Adam odgovorio Bogu kad ga je Bog pitao zašto je uzeo jabuku. Rekao je da ga je žena zavela. Zato, pokušajmo imati svoj osobni stav ne slušajući druge jer nas to neće ispričati kod Boga.
  Naše vrijeme gledajmo poput vremena Isusovog prvog dolaska, a Mariju kroz Ivana Krstitelja.
  8.11.2013. je bil treća godišnjica prve Marijine poruke.
  U poruci od 23.11.2010. u 15 sati piše ovako "Bit će potrebne samo tri godine da se znakovi ovog plana svima pokažu."

 104. Stvarno ne znam tko je tebe ovlastio da prokazuješ "sotonjare", ali tvoj način "rasprave" ne priliči kršćanki… Previše je tu optužbi, prorokovanja, netolerancije… Više podsjeća na sektu koju vodi Tito, a koja se sprema za skoru apokalipsu, evo samo što nije. I da, daj se malo osvrni na svoje pisanje pa se okreni ljubavi. Ljubav je SVE!

 105. Ilijana Galijot Po prirodi sam istinoljubiva i nije mi teško sate potrošit ako me nešto zanima možda je to dobro a možda ne ali takva sam..Ja nisam i neću jednom riječju spomenit tu knjigu i te poruke ja se držim samo onog šta je crkva priznala mislim da druge poruke i nisu potrebne. Zanimaju me ta događanja unutar crkve di se odnosi zaoštravaju posebno nakon 2 vatikanskog koncila stanje u svijetu da ne spominjemo ali kulminacija je konferencija za štampu od Obame di govori da čipiranje amerikanaca 2017god. mene zabrinjava kako je ta vijest tako olako primljena a naši mediji ih nisu ni prenili .Argumentirano mislim da se sprema nešto i da trebamo znati o tome po meni je to ono "bdijte". Ti si me upoznala pa znaš da sam daleko od nekog depresivca,svaki dan radim funkcijoniram ok veselim se životu ali ne želim bit slipa.

 106. Zar treba bolji primjer od ovoga što se Vi naveli…"sotonjara", "podrivački duh"….Toliko o Vašem načinu komunikacije??? To dovoljno govori o Vama samima…Moje namjere su bile dobronamjerne, ali Vi očigledno ne shvaćate i ne prihvaćate drugačije mišljenje…Ne brinite, neću Vam se više obraćati…BB

 107. Maria Buljan štekće mi kompać.Ja ti to ovako gledam.Znakovi vremena su tu ,prepoznajemo ih..A za ćipiranja znam kad je još objavija prvi fra Miroslav Bustruc prije par god.Mnogi za to znaju i oprezni su.Mediji su po meni samo zlo koje ga siplje samo tako..Tako i je, bdimo ali svaki dan ..jer nam svaki dan može biti posljednji.Manje svi vide znakove …toliko je zlo veliko ,borimo se svaki dan sa tim zlom .Od zdrastvenog odgoja pa do latinice i obićnog pozdrava za dom spremni.A crkva naša ,to smo mi sami od svećenika pa do vatikana,ponekad nije sve dobro ni znati..Ti znaš da ja jako toga dosta poznajem.Mudro šutjeti,bditi ,paziti ..Vrime će svoje pokazati ..Svako zlo možemo okrenuti na dobro.Ja vjerujem u Isusa Krista kao i ti ,poštujem poglavara crkve ..ali to ne znaći ako bih vidjela da čini loše da bi oći zatvorila i šutjela .Istim Duhom dišemo ,samo uvik kažem vrime če svoje pokazati..nemojmo u nekim stvarima nagliti sa izjavama …hahaah a znam da nisi depresivac :)

 108. Marija Suhalj čitala sam neke objave od Marije. Kao spremite hrane itd. Gospodin je rekao ne bojte se što ćete jesti i piti, ta ptice niti siju niti žanju…U posljednje dane imajte blagoslovljenu svijeću u kući jer tko to bude imao spasiti će se. Mi smo svijetlo Kristovo, jer u one dane jedni će se uzimati u polju,a drugi u postelji. Koliko je puta Isus rekao ne bojte se. Pa neki pečat u kući koji moramo imati. Nas je Otac opečatio onaj dan po rođenju i krštenju. Moj pečat je Isus Krist. Čega da se bojim i nad čim da strepim? Toliko stvari koje nisu u skladu sa sv.Pismom,a poziva se na njega. I volila bih da mi netko jednom da odgovor tko je Marija??? Nijedan Kristov prorok se ne krije,jer nema se čega bojati. bb

 109. Ljudi moji zasto nam treba bilo sto osim svetog pisma? To i sakramenti sasvim su dovoljni za spas duse. Zar ne vidite da je vec unsesen razdor na ovoj stranici? Sve sto trebamo znati stoji u evandjeljima.

 110. opet tvrdim da su privatne objave privatne…ako su dane na provjeru autentičnosti kao i donosioc poruka koji treba bit toliko ponizan pa se podvrgnuti provjeri..onda ta procedura traje i ako se utvrdi autentičnost kao kod nekih onda ih prihvaćam kao takve …ali ni tada nisu zalog naše vjere.nitko ne mora u njih vjerovati al mogu pomoći u izgradnji…."po plodovima će te ih prepoznati " tu mislim ponajprije na donosioca p.objava. amen .

 111. Isus nas je upozorio na lazne proroke. On i danas prica s nam kroz evandelja. Njegova rijec je ziva. Papa Franjo I je sveti covjek koji slijedi Krista, njegova djela govore za njega.

 112. za M.Maliku matej 24 11 lažni će proroci u velikom broju ustati i mnoge zavesti čitaj Bibliju i primi se poslije Bblije najvažnije knjige a to je Katekizam i dobro promisli o svojim objavama

 113. Stella nemoj odustati napiši svoj komentar a njoj ako smeta neka se makne treba ljudima otvoriti oći da znaju kakve sve neistine i lažna proroštva podmaće Božji blagoslov

 114. Dakle ,bdijte jer ne znate u koji dan dolazi vaš Gospodin.Ovo zapamtite, kada bi domačin znao u koju će noćnu stražu doći lopov,bdio bi i ne bi dopustio da mu prokopa kuću. Zato i vi budite pripravni, jer će Sin Čovjećji doći u čas kada se ne nadate Matej 24.42,44 i dosta više tvug odbrojavanja ili ti znaš nešto više i od samog Gospodina Božji blagoslov

 115. Upravo suprotno od ovog groznog naslova članka, mene su poruke iz Knjige Istine potaknule da molim krunice (Gospinu i Božanskog Milosrđa) svaki dan, da idem češće na ispovijed i na sv. Misu, pričešćujem se ozbiljnije (dobro promislim smijem li primiti Tijelo), da se molim i za druge koji ne vjeruju, da prijeđem preko uvreda… Samo dobro su meni i drugima donijele, pa kako bi mogle biti sotonskog porijekla?!

 116. Ljudi se previse bave analiziranjem bilo kakvih poruka….najbolje je da uzmemo Krunicu u ruke i molimo..jer nas samo pravim putem moze voditi Duh Sveti…jer ako je Bog uz nas ne moze biti nitko protiv nas.Danas je i tako previse samoprozvanih proroka da je to apsurdno…BVB

 117. Judi Vlasic Moje srce i usta mole neovisno o tome kad On dolazi….ja bi osobno volila da ne dođe još jer će se pružit prilika mnogima da se spase…. možda je moja istina drugačija od tvoje….ja u svoju vjerujem jer je mom srcu tako dano, a potvrđeno mi je od strane svećenika, karizmatika kojima vjerujem i koji su me dosad vodili…tako i da bude istinito, ja sam poslušna svećeniku, svom ispovjedniku koji mi je pojasnio, i izričito zabranio uzimanje ove knjige. Na njegovu dušu :)

 118. A kad se govori da vidjelica odvlaci vjernike od Crkve ja samo vidim da ljudi koji su upoznali to sveto prorostvo promjenili svoj zivot i priblizili se crkvi i sakramentalnom zivotu u Bogu,a taj svecenik koji pausalno ocjenjuje i osuduje a nije u red procitao poruke odvlaci od Boga i Svete Kristove Crkve.

 119. Ivane,
  Kako znaš da je to sveto proroštvo? Po tim obraćenjima donosiš zaključak ili imaš još neku drugu metodu? Da li osobno sam smatraš da se takva knjiga ni u jednom pitanju ne kosi sa Biblijom, ili još nisi siguran do kraja?

  Prije nego odgovoriš pred Bogom i ljudima, dobro pročitaj što apostol Ivan kaže, jer bi sigurno bio jako zgriješio da ljudima prestavljaš novu dogmu ili iskrivljenu vjeru kao što naučava Biblija:

  "Ljubljeni, ne vjerujte svakom duhu, nego provjeravajte duhove jesu li od Boga, jer su mnogi lažni proroci izišli u svijet." (1Iv 4,1)

 120. nažalost,moram kritizirati vas iz Bitno.net zbog očite loše informiranosti o ovim porukama i pomalo nametljivom stavu prema čitateljima da se nužno ostave ovih porukai…kao prvo,u uvodu ovih poruka je istaknuto da nitko nije dužan vjerovati u njih,niti ih zagovarati i promicati sadržaj istih,a "Maria prihvaća da se oni koji tvrde da primaju poruke božanske naravi da trebaju tretirati s velikim oprezom. Ona stoga u cijelosti prihvaća da poruke moraju biti ispitane od strane kvalificiranih teologa. Kao takve ona ih je učinila dostupnima Katoličkoj crkvi za punopravno ispitivanje"(http://www.knjiga-istine.com/O-stranici-Upozorenja-.htm). Nadalje volio bih čuti mišljenje protivnika ovih poruka i pristaša ovog pape o sljedećem potezu ovog pape…http://www.youtube.com/watch?v=_zaxwd1xFzw

 121. Draga Marija, molite se Bogu, ispovijedajte i primajte pricest, pa onda uzmite citati tu knjigu, nece vam ici, jer je lazna, to je djelo nekog tko jako steti crkvi. . Pa ako budemo imali takvog papu, on ce svojim djelima dokazati u cijoj je sluzbi. A ovaj sluzi Isusu. Mario Trr je sve napisao o tome..

 122. Meni je dovoljno vjerovati, ne želim Boga i sve što pripada njemu smještati u svoj mali mozak . Ja ga pokušavam nositi u srcu i tamo mu pripraviti stan.Bože očisti moje srce od svega što nije po tvojoj volji. Čitala sam komentare i ne želim komentirati nego samo reći ljubim vas sve iz dna svojeg bića.

 123. ZGUBI JESI TI UOPCE PROCITAO KNJIGU ISTINE I TOCNO BAVEDI STO JE TO PROTIVNO SV EVANDELJU I SVETOJ BIBLIJI,PO TVOJIM PRAZNIM RIJECIMA BEZ IJEDNOG ARGUMENTA VIDIM DA TI NEZNAS O CEMU GOVORIS,NEK TE BIG BLAGOSLOVI I PROSVJETLI,JA ZNAM DA HOCE I TO VRLO SKORO.

 124. Mene je baš ta knjiga još više potaknula na molitvu i ozbiljan pristup sakramentima. Cijela Knjiga poziva samo na molitvu i ono što uči Isus-ljubite sve oko sebe. Jedino se možete buniti da je Papa Franjo naznačen kao Lažni prorok, jedan papa će, prema Bibliji baš to biti, i da, Isus traži da se i za njega puno moli. I sam Papa Franjo je rekao na prvom nastupu da molimo za njega. Trebamo samo čekati u molitvi, vrijeme će pokazati i otkriti sve. Nemojte javno ništa prerano osuđivati, a privatno dok sve ne pročitate,dobro promislite, pustite da vidite posljedice. Pitajte se, a što ako je ipak Istina? Postoji grijeh koji se ne oprašta (Mk 3,30, Mt 12,32). Knjiga ni na kakvo zlo ne poziva, dajte vremena da vidimo znakove posljednjeg doba (ako vam samo meteorološko nevrijeme, potresi, poplave… i izopačenost društva nisu dovoljno jaki argumenti da živimo u iznimnom razdoblju), ne sotonizirajte prebrzo, sve povlači i posljedice.
  BVB

 125. Gdje se nalazi teološka zabluda: "… u tvrdnji da Nebeski Otac „dolazi u ime Isusovo“ umjesto da Isus dolazi u „ime Očevo“ ili da Otac dolazi u Svoje vlastito ime." ?
  Meni je ovo potvrda da "Bog svjedoči za Sina svoga" jer npr. Ivan 14,26 kaže da će Otac poslati Duha Svetoga u Isusovo ime. Otac surađuje sa svojim Sinom u pripremanju njegove konačne pobjede nad đavlom i uspostavljanju Kristovog kraljevstva na zemlji. Oni su jedno.
  U Mk 16,17 i Lk 24,47 Isus govori da će se čitava budućnost čovjeka/čovječanstva oblikovati u Njegovo ime. Ovo znači i da demon (zao duh) ne može doći u Ime Isusovo pa osobi koja prima poruke ili ima viđenje je „dolazim u ime Isusovo“ potvrda da nije pod utjecajem zloga. Marija Simma kad govori o razlikovanju duhova s kojima se komunicira kaže da se duhu treba obratiti s "U ime Isusovo, reci/zapovijedam ti…". Osim toga, zao duh ne priznaje da se Bog utjelovio (1. Iv 4) , a u KI se baš tako predstavlja duh: "Dolazim u Ime Isusa koji je došao u Tijelu i postao čovjekom." 21.9.2011. Sin Božji je bio, na vremenskoj skali vječnosti, samo jedan tren (33 godine) utjelovljeni čovjek imenom Isus tj. Sin čovječji pa je i o sebi i u Evanđeljima govorio u trećem licu. Otud se i Isus i Otac i Majka Marija (za nju je jasno) predstavljaju s "dolazim u ime Isusovo".

 126. Svi vi koji sumnjate ili osuđujte papu Franju klonite se toga jer vas je Sotona zaveo. Uostalom, vi činite grijeh dok tako razmišljate i govorite i dužni ste se ispovjediti zbog toga i odreći se hereze u koju ste povjerovali. Zar vi mislite da on koji je u Svećeničkom Marijanskom pokretu ne zna što se događa u svijetu. Evo što je jučer rekao, osvrćući se na misna čitanja: “Bilo
  bi dobro da ovaj tjedan razmišljamo o općem odmetništvu od Boga, koje
  se naziva ‘zabrana štovanja’ te da se propitujemo: Štujem li Gospodina?
  Štujem li Isusa Krista, Gospodina? Činim li to polovično navijajući za
  kneza ovoga svijeta? Posvemašnje štovanje, s pouzdanjem i vjernošću, tu
  milost ovaj tjedan trebamo prositi – zaključio je Sveti Otac.”

  Tekst preuzet sa stranice http://hr.radiovaticana.va/news/2013/11/28/vjera_nije_privatni_%C4%8Din/cro-750905
  s internetske stranice Radio Vatikana

  • Vidioci iz Međugorja su rado prihvatili da se njihov dar provjeri je li autentičan ili nije. I to još traje. Znamo im imena i njihove živote i nije nikakva tajna. Oni se ne kriju od lica Crkve. A kod ove Marije koja je napisala Knjigu istine, sve je nešto ovijeno velom tajne. Ne znaš tko je, ne znaš gdje je. Niti tko joj je duhovnik. Posebno je to sumnjivo što nijedan biskup nije dosada stao iza nje da bi je podržao u tome.

 127. ovo su gluposti …. dolazit će lažni proroci i prestavljat će se u moje ime ….čini mi se da ova priprema put tim lažnim….

 128. Nema tog pisca niti (običnog) svećenika koji bi uzrokovao raskol u katoličkoj Crkvi:
  1. Razni su pisci i „proroci“ već pisali knjige, i opet će, pa katolička Crkva i dalje postoji i zauvijek će je biti. Nemaju moć nad Crkvom.
  2. Razni su svećenici bili neposlušni poglavarima Crkve, pa izbačeni i jedino što su mogli jest osnovati svoju sektu. Nemaju moć nad Crkvom.
  3. Jedini koji može uzrokovati raskol je papa jer on odlučuje hoće li voditi katolike (i mnoge kršćane) prema Božjim zapovijedima i Isusovom nauku zapisanima u Bibliji. Dakle, samo (i trenutno je to) papa Franjo odlučuje o našoj budućnosti, pa molimo se za nj, kao što je tražio na prvom nastupu. On ima moć nad Crkvom. Na zemlji. Jedno vrijeme. Ljudi su zaboravili Boga, mnogi katolici iz navike idu nedjeljom u crkvu ili samo jer je grijeh ne otići. Zapravo je lijepo da se, barem kroz kritiku prema ovoj knjizi, podsjećaju i ispituju što je ono Bog nama govorio dok je hodao ovom prelijepom zemljom, što su Duhom nadahnuti ljudi zapisali i koliko je toga točno u KI. Dobro je da se priča o BOGU!!!!!!!!!!!

 129. Nitko nije dužan vjerovati u poruke.
  Papa Franjo će svojim budućim djelima pokazati tko je i što je. Optuživali su i prije pape da su počinili nešto što nisu u prošlosti, nedavno su Papu Benedikta vukli po sudu radi zataškavanja pedofilije, sigurno ima još i otvorenih slučajeva protiv njega po svjetskim sudovima. Pa nije li lakše izabrati buduće djelovanje nego dokazati nešto iz prošlosti?! Svaki papa je imao kušnje u svojemu pontifikatu.
  U ovoj se knjizi poziva na svakodnevno moljenje krunice Božanskog Milosrđa i Gospine
  krunice, slavljenje sv. Mise, ispovijedanje grijeha svakih mjesec dana, post,
  blagoslivljanje kuće i osoba s blagoslovljenom vodom, moljenje Križarskih
  molitava za druge osobe, nošenje blagoslovljene medaljice sv. Bendikta koja
  štiti od đavla!!!…Ako je MBM sve izmislila (to joj je onda samoubojstvo u kršćanskom svijetu), potaknula je ljude da opet pričaju o Bogu i mnoge na dublju molitvu. Gdje je zabluda?
  Trebamo samo čekati u molitvi, vrijeme će pokazati i otkriti sve. Pitajte se, a što ako je ipak Istina? Postoji grijeh koji se ne oprašta (Mk 3,30, Mt 12,32). Ne proglašavajte nešto djelom sotone dok ne znate izvor. Osim toga, Isus je umro na križu za nas i pokazao nama bijednicima najveličanstveniju ljubav, nije držao ovcu na njemu (i to s jednim neobično velikim otvorenim okom pa još i s prekriženim rukama!). Polako, strpljivo, mirno. Daj Bože da gledamo Isusov Drugi dolazak!

  Da li itko zna da li se ikada prije dogodila pogreška kod izbora pape tj. da su dvojica proglašena isti dan?
  http://www.jutarnji.hr/talijanski-biskupi-proglasili-krivog-papu-objavili-da-je-izabran-kardinal-angelo-scola-/1090824/
  http://www.vecernji.hr/svijet/kakav-gaf-talijanski-biskupi-objavili-da-je-novi-papa-scola-524340
  Nije li ipak zanimljivo da imamo dvojicu?!

  • “Ako je MBM sve izmislila (to joj je onda samoubojstvo u kršćanskom svijetu), potaknula je ljude da opet pričaju o Bogu i mnoge na dublju molitvu. Gdje je zabluda?”

   Gdje je zabluda? Dobro pitanje! Da Vam objasnim. Netko se može moliti tri sata dnevno, ići svaki dan na Sv. Misu i ispovijedati se svaki tjedan, ali ipak biti daleko od Gospodina i ići putem otpada, a ne putem vjere! Vrag za svakoga ima svoju taktiku. Neki će rado sagriješiti i ne treba im puno poticaja od vraga, ali kod drugih vrag mora biti jako dosjetljiv. Da skratim, vrag može poticati osobu da čini i nešto što je dobro ili barem izgleda dobro da bi je spriječio da čini ono što je još bolje tj. ono što je ispravno! Naravno da su po ovim porukama mnoge osobe postale pobožnije naizvan, ali što je sa njihovim srcem i na kojem putu se nalaze.
   Problem koji ja vidim kod takvih osoba (barem onih koje znam) je taj što su se udaljile od crkve u svakom smislu i što su se zatvorile u svoj vlastiti svijet. Također sam primjetila neki nerazuman strah kod njih, a znamo da “u ljubavi straha nema, jer prava ljubav izgoni strah”,dakle kod njih očito nema ni Ljubavi koja je Bog.
   Još jedna stvar koju bih navela je pretjerano zanimanje za apokaliptične teme i Sudnji Dan.
   Iz Biblije je jasno da Isusu nije drago što ga učenici toliko ispituju o Sudnjem Danu. On im ipak odgovara. Sve se Njegove riječi mogu skratiti u dvoje:”Ne uznemirujte se.”i “Budni budite.”
   Mnogi će proroci doći, ali On kaže da su to lažni proroci, međutim zavest će mnoge, a najviše će udarati na izabrane.

   Zar vam nije jasno ljudi moji, Isus nam ne govori da će doći prorok koji će nas uvesti u svu istinu nego nas poziva da nastavljamo Njegovim putem i ne dopuštamo da nas lažni proroci skrenu s njega! Istinu već znamo. Isus Krist je Put, Istina i Život! Po Njemu se spašavamo, po Njemu dolazimo k Ocu i sve što moramo znati uključujući i ono o Sudnjemu Danu On nam je već rekao! U Bibliji je sadržana punina objave! I ako tu objavu poznajemo, u nju vjerujemo i po njoj živimo spasit ćemo se! Tu straha nema!
   I nikakva dodatna objava nam nije potrebna za spasenje!

   Mir i dobro!

 130. Ivane, brate po vjeri, molim te ne srljaj. Prvo, ove poruke nisu svete poruke, jer nisu niti provjerene od strane Crkve kao ni dotična vidjelica koja se nije htjela podvrgnuti ispitivanju, a svi oni koji love u mutnom su takvi nepovjerljivi prema autoritetu i Crkvi. Drugo, sam priznati stručnjak dr. sc. Mark Miravalle je pojasnio par stavki. Prvo trebate njega demantirati. Istina je ta da nisam čitao puno tih poruka, ali ono što jesam me uznemirilo u duhu. Vjeruj mi kao bratu. Načitao sam se svega (Faustina Kovalska, Katarina Sijenska, itd.) i upoznao u duhu istinu, da sada mogu reći da se ne želim zamarati sa tim porukama. Nije razlog ne zanimanje za proroštvo i budućnost Crkve, nego to novo otkrivenje koje priča o nekim vanzemaljcima, višim dimenzijama, bićima koja će nas posjetiti da nas spase, zatim trećem svjetskom ratu što je oprečno vidjelici iz Međugorja da neće biti 3. svj. rata…

 131. Nisam vidio niti u Bibliji, niti po priznatim svetim dušama da su spominjali vanzemaljce. Prema tome, ako postoji neko nagađanje o tome vjerujem da nitko nije rekao da će nas braća iz svemira spašavati od sotonista. A to je jedna velika razlika. Život u svemiru može biti, ali ga Bog ne objavi na ovaj način kako ga tumači Jesus to mankind. Prema tome, upozoreni smo za lažne proroke. Svako dobro

 132. Nisam još čuo da je bilo koji Papa naučavao da Isus nije sin Božji utjelovljen po Duhu Svetome. A današnjeg Papu se želi prikazati upravo kao lažnog proroka. Tko ste vi koji imate pravo reći bilo što protiv Pape i poglavara Katoličke Crkve. Namjesnika Kristova na Zemlji. Tko vam daje to pravo? TO JE OHOLOST potaknuta upravo od neprijatelja Crkve. Međugorski vidioci su na strani Pape, Benedikt VI je također na strani Pape, a tko ste vi da sudite ako su oni pokorni? Da, postoje proroštva, ali postoji i oholost. Ako se netko zaludi za nekom ženom koja je stručnjak za marketing iza koje može stajati ogromna mašinerija ljudi koji su protiv Rimokatoličke vjere onda nije teško razlučiti da će vjera i onih najvjernijih biti poljuljana. Upravo je to brate znak da budeš jako jako oprezan. Jer svako zlo zamotano je u dobro. Svako dobro

 133. Milky Awaay Istina jest uznemirujuća i strašna zato što se neživi po zapovjedima Božjim,i meni je bila zastrašujuća i uznemirujuća u početku kao tebi,
  ali zato trebamo svi živiti Evanđelje sv Kristove Crkve,Gospa u Međugorju non stop poziva na Obračenje,tako da bi narodi živili u Istini,pa onda Istina nebi bila zastrašujuća,već smirujuća i spasonosna za sve.

 134. Čitajući komentare u svezi današnjeg poglavara Crkve, može se lako zaključiti da upravo oni koji prate poruke od te Marije iz Irske blate Papu sa pogrdnim izrazima i bez poštovanja su, kao da su najveći otpadnici vjere. To je hereza i da se u Crkvi zna tko to čini vjerujem da bi te osobe bile izbačene iz Crkve. A onda bi vi osnovali novu crkvu kao i protestanti. Prema tome, ne pokoravate se u većini slučajeva poglavaru Rimokatoličke Crkve, nego slijedite slijepo poruke a to je kontra produktivno za vašu Rimokatoličku vjeru. Prema tome, pitanje se postavlja tko je tu prvi u otpadu od Crkve? Dali vi koji osuđujete po porukama ovog današnjeg poglavara Crkve, ili Papa koji vodi stado u ovim jako teškim vremenima. Prorok Malahija (Irski) napisao je: Usred golemog progona, na prijestolje Svete rimske crkve sješće Petar Rimljanin, koji će napasati svoje stado tokom mnogih stradanja, nakon čega će grad sedam brežuljaka biti uništen, i strašni Sudac će suditi vaskolikom narodu. Kraj.
  Ja osobno iz ovog ne mogu zaključiti da Papa neće napasati stado u tim progonima koji će doći sigurno. Upravo suprotno. Bit će kao Petar što znači stijena. A kako će brod biti potopljen ja se ne zamaram. Jedno je sigurno, ne smije se suditi ili klevetati poglavar i namjesnik Kristov. To je rekao Otac Svevišnji sv. Katarini Sijenskoj riječima NE DIRAJTE MI KRISTE jer je to veći grijeh od svih vaših grijeha. Gledajući kroz tu prizmu, sigurno ćeš shvatiti da blaćenjem prestavnika Krista na zemlji osobno blatiš Krista na Nebu. Jer bio Papa najgori na svijetu MORAŠ ga poštovati kao poglavara. Bog sudi a ne mi. A da malo pogledate svi kako se Papa blati upravo od sljedbenika ove Marije iz Irske. Neka vas je sram i stid kome ste se priklonili. Ja Papu poštujem zbog titule, a kada dođe vrije progona znam što mi je činiti, sve vam ljepo piše u Bibliji. Ja neznam brate koji tebi duh progovara ali pročitaj malo Faustinu Kovalsku ili spomenutu Katarinu Sijensku pa shvati kako se trebaš ponašati po pitanju Pape ili svećenika koji su namjesnici Kristovi. Svako dobro.

 135. Poruke od MBM su Istinite!,tolika je Mržnja prema njima,toliko duhovne ljubomore se iskazuje prema njima,oholosti i ponosa u osuđivanju i prezira,i zaista je Riječ Božja prezrena u ovom svijetu,kako i nebi kad je piše Onaj kojeg je ovaj svijet krvnički razapeo,sve se vidi očima koji moli ponizno i traži Gospodina u ovom svijetu,sve je istinito i autentično posebno kad se usporedi sa svim ostalim proroštvima kroz povjest Crkve,i sv Biblije,čitajte poruke Majke Božje iz La Sallete,iz Lurda,iz Fatime,iz Brazila,iz Međugorja,proročanstva Svetaca o Lažnom Proroka,o Antikristu,tko je u molitvi,taj je u Milosti,tko je u Milosti taj Duhom Svetim spoznaje Istinu,Istinu koja je Starom Zavjetu,u Novom Zavjetu,a u Otkrivenju danasnjeg vremena je pred našim očima,.Također sam primjetio da najviše komentara i pljuvanja po ovom svetom proroštvu dolazi od osoba koji slabo mole,ili nemole uopče,koje nisu uopče pročitali ni Knjigu Istine,niti Križarske Molitve,Isus u Porukama neprestano poziva na molitvu,neprestanu molitvu Gospinog Ružarija,Krunicu Božanskog Milosrđa sv Faustine i Križarske Molitve za spas duša,i tko god kaže da to nije od Boga,taj je zaražen ohološču i ponosom sotone i ioš žešče će pljuvati i govoriti protiv Istine jer tako je On prorokovao,jer Istina provocira svojom pojavom,dok laž nema nikakvu moć osim tame i ništavila,tako da mnogi su privučeni Istinom koja govori Isus putem ovih svetih poruka cijelim svijetom snagom Duha Svetoga.Bogu Hvala i DesiSlava.BVB.

 136. to je zato prijatelju što oni koji dokazuju navodnu neistinost svetih poruka,su već zaraženi nevjerom ohološču i ponosom kojom služe zlom,jer Istina privlaći duše ljudi i provocira ih svojom pojavom dok laž nema tu moć osim tame i grijeha.

 137. A joj! A nije valjda da sam pogrešno razumio? Dobro, ovo je sarkazam. Sad je zaozbiljno. Kako će sv. Petar sjesti na prijestolje kad je na Nebu? Sve da je to istana ne podudara se o proroštvu da će po drugom Isusovom dolasku na zemlji vladati mir 1000 godina. Daklen, Petar Rimski nije sv. Petar :)), nego Papa Franjo. Da objasnim, Papa Franjo je porijeklom iz Italije, a ne mora nositi ime Petar da proroštvo bude očigledno i jasno upućeno na njega. Daklen, Petar Rimski je simbolika i šifra za čovjeka koji će nositi teškoće ovog vremena kao i sv. Petar na početku kršćanstva.
  Pazi sad ovo: Usred golemog progona, na prijestolje Svete rimske crkve sješće Petar Rimljanin, koji će napasati svoje stado tokom mnogih stradanja (OVA STRADANJA SE NEĆE ZBITI U VLADAVINI 1000 GODINA MIRA, NEGO PRIJE), nakon čega će grad sedam brežuljaka biti uništen(CRKVA ĆE BITI RAZORENA ZA VLADANJA ANTIKRISTA) i strašni Sudac će suditi svekolikom narodu(NAKON 3,5 GODINE TERORA ISUS ĆE POMESTI SOTONISTE KADA PO DRUGI PUT DOĐE VIDLJIVO NA ZEMLJU, A ZATIM DOLAZI 1000 GODINA MIRA. Kraj (KRAJ ZNAČI DA NEMA ŠTO DODATI JER SE U BUDUĆNOST NEĆE ODVIJATI NEMIRI TIJEKOM 1000 GODINA MIRA).

 138. Ja pojma memam šta je Stari i Novi Zavjet a još manje Otkrivenje. Šta je to? Ja stvarno neznam!

  Ja neznam što bi ta moja nevjera trebala biti? Da li je to možda što ne vjerujem Irskoj proročici za koju ti kažeš da prenosi svete poruke? Ja neznam. Možda sam bezbožac. Tko zna. Jednog dana ću saznati. A do tada: I Korinćanima "Tko se hvali, u Gospodu neka se hvali", i "Duhovan pak prosuđuje sve, a njega nitko ne prosuđuje", ili "Sve provjeravajte, dobro zadržite, svake se sjene zla klonite!"
  Svako dobro

 139. Pa kada se pokazuje dobrota u papi Franji, kada on privlači mnoge obraćenju i obnavajanju vjerskog i katoličkog života privodeći ih sakramnetima i Spasenju, onda je neminovno da se tu uključi i zlo koje to podnijeti ne može i da baca onda ovakve podvale vjernicima. MI koji smo pročitali članak imamo istinu i pogled iz dva kuta. Što je sa onim jadnim ljudima koji su nasjeli na ova “proročanstva”. Za njih treba moliti, jer će u suprotnom ostati zavedeni đavlovim spletkama. MIslim da se po plodovima vidi da je ovaj nemir definitivno znak da tu nešta ne štima, a najavljivanje shizme u objavama samim, dovoljan je znak tko tu govori. Pravednik se neće bojati ničega, mučenici su javno svjedočili vjeru u Krista pred poganima. Zašto se dotična gospođa drži u sjeni? Zašto se boji Crkve? Pa neće ju spaliti na lomači? Pred Bogom nema straha pa tako ni pred Crkvom. Ona se boji izaći na svjetlo. Znamo tko se boji izložiti Kristu. BVB

 140. Nije istina da nijedan prorok u povijesti nije bio anoniman. Postoje barem tri Izaije: proto, deutero i trito-Izaija. To su tri različita autora, a dvoje od njih pišu pod pseudonimom, vjerojatno njegovi učenici ili sljedbenici. Isto tako i mnogi drugi proroci i autori u povijesti Židovstva i Kršćanstva pišu pod pseudonimom. Isto tako moramo znati da su brojni proroci išli protiv struje, gotovo svi. Oznaka proroka je da su govorili često stvari koje su padale teško religioznim vođama, židovskim kraljevima i koje su oni redovito osuđivali i proganjali. Kasnije se pokazalo da su proroci govorili istinu, makar je tada sigurno bilo mnogo argumenata protiv. Bog je također izabirao neugledne ljude, obične ljude za proroke. Isto tako proroci su imali oštar govor, najavljivali strašne događaje koji su se i dogodili. Ista kritika se može reći da su davali sliku Boga gnjeva i osvete, a ne milosrđa. Jeremiju su prozvali "Užas odasvud". Ali užas se i dogodio. Ali s druge strane proroci su imali i milosrđe, ali nesreće su se dogodile. Narod je upadao više puta u zabludu, kao i židovske religiozne vođe. Isto su smatrali sebe nepogrešivima, ali su razapeli Isusa. Proroci su tu da opomenu Božji narod i da pozovu na obraćenje, da upozore na nepravilnosti. Bog se ne treba opravdavati preko koga će reći kritiku. On je iznad crkvene vlasti, pa i iznad Petra. Svatko treba 'correctio fraterna' (bratska opomena), pa i sam vrh Crkve. Svaka stvar da bi se ispitala do kraja, treba proći. Za sada ostaje sud Crkve koju treba slušati. Ovo je jedan autor koji je vrlo vjerojatno kompetentan govoriti o ovim stvarima, ali to još nije sud Crkve. Treba biti otvoren da Bog govori i ono što nama ne odgovara ili se ne uklapa u naše šablone, a s druge strane biti vrlo oprezan i ništa ne gutati iza čega ne stoji crkven autoritet. Valja ostati vjeran strukturi Crkve i njezinu nauku. Isus je najavio grozotu pustoši, također nju će uvesti lažni prorok u vlasti čovjeka bezakonja. To Crkva navodi u katekizmu br. 675: "Prije dolaska Kristova Crkva mora proći kroz posljednju kušnju koja će uzdrmati vjeru mnogih vjernika. Progonstvo sto prati njezino putovanje na zemlji otkrit će "otajstvo bezakonja" pod oblikom religijske obmane koja će ljudima nuditi prividno rješenje njihovih problema po cijenu otpada od istine. Vrhovna religijska obmana jest obmana AntiKristova, to jest obmana jednoga pseudo-mesijanizma u kojemu čovjek slavi sam sebe mjesto Boga i njegova Mesije koji je došao u tijelu." Ali, tko će to biti, ne znamo. Glede milenarizma, Crkva osuđuje političko Isusovo kraljevanje krozi tisuću godina, ali ovo piše u knjizi Otkrivenja 20 poglavlje: "vidjeh prijestolja – onima što sjedoše na njih dano je suditi – i duše pogubljenih zbog svjedočanstva Isusova i zbog Riječi Božje i sve koji se ne pokloniše Zvijeri ni kipu njezinu te ne primiše žiga na čela svoja ni na ruke. Oni oživješe i zakraljevaše s Kristom tisuću godina. Drugi mrtvi ne oživješe dok se ne navrši tisuću godina. To je ono prvo uskrsnuće. Blažen i svet onaj tko je dionik toga prvog uskrsnuća! Nad njim druga smrt nema vlasti: oni će biti svećenici Božji i Kristovi i s njime će kraljevati tisuću godina." Petra treba slušati, to je svakako. Za sada ništa nam ne govori da je Papa Franjo neregularno izabran. Dakle, nema tu rasprave da će lažni prorok biti Papa. Jedino što se može postaviti pitanje ili pak posumnjati, dali se prijašnji papa Benedikt slobodno povukao ili je na to bio prisiljen od zlih ljudi, masona ili od crkvene masonerije, skandalom ili nečim drugim… Ako je ovo drugo istina, onda ovaj ne bi bio valjano izabran, jer prijašnji se nije povukao slobodno, već prisilno. Za sada nema nikakvog dokaza, a s druge strane sumnjam da bi Kardinali i drugi koji poznaju situaciju iznutra o tome šutjeli. Uglavnom, mislim da ćemo se složiti, da je svijet i Crkva u krizi. Već se vide tragovi 'grozote pustoši' na svim područjima svijeta i Crkve. U Crkvi je jako puno mlakosti, svetogrđa, nepravilnosti, krivovjerja. Otpad je vidljiv, svjetska scena se pripravlja za dolazak jednoumlja, potpuni bunt protiv Boga, a iza toga sigurno stoji jedan vođa koji će biti politički i religiozni. To je uistinu i plan masona. Za sada toliko. Ne moramo se bojati. Bog je jači i Crkva neće propasti nikada. Oprostite na duljini osvrta i ako sam bio predirektan ili sam otišao predaleko ili sam klizio 'na rubu pravovjernosti'. Mislim da rub nisam prešao. Ispravite me ako jesam. Božji blagoslov.

 141. Samo bih nadodala, da je prije bilo lažnih papa. Pa uzmimo povjest u ruke i pročitajte tko je sve vodio crkvu i glumio papu. Od ubojica i preljibnika Borđija do nekog mladića od 19 god. kojeg je postavio kralj. E sad, po toj nekoj logici, mora se slušati svakog onog tko se nazvao papom, jer eto, on je Isusov namjesnik. E ne mora. Nije svaki papa Isusov namjesnik. Djela njihova kazuju od koga su i tkome služe. Neka nam Duh Sveti pomogne razaznati istinu i laži, pa bilo da su od Pape, svećenika, vidjelaca i ostalih. Molite i bdijte, i budite mudre djevice.Božiji blagoslov nad svima nama.

 142. Najveća i najiskrenija poruka svijetu je SVETO PISMO,a to što si neki dopuštaju i odvlače one koji dobro ne poznaju svoju vjeru ,meni je to prestašno.Izgleda da su Sotonini sljedbenici jako zaposleni i na žalost mnogi su im poslušni.Ako ni anđeli na nebu ne znaju kad će se zbiti taj drugi Kristov dolazak zašto bi neki sebi uzeli za pravo nagovještavati nešto o čemu pojma nemaju????????Draga braćo i sestre u KRISTU držite se SVETOGA PISMA i nećete skreniti sa pravoga puta a sve drugo vas može odvesti i vodi u KRIVOVJERJE.zašto se uopće zamarati time kad će to biti?Tko je od nas toliko svet da jedva čeka drugi dolazak kristov?Ovi koji to nagovještavaju misle da su sveti i da će oni biti uzdignuti na oblaku:

 143. ovako što se tiče samog križa koliko ja vidim to je na njemu Isus koji drži oko vrata ovčicu a također iza njega su ovčice. e sad meni lično uljeva nepovjerenje u papu jer je Isus za nas bio raspet na križ a upravo to ovaj križ ne pokazuje….U tome je problem, na njemu bi trebao biti raspeti Krist. Bar ja mislim :)

 144. Anamaria ne misliš li da će sotona najviše zbuniti vjernike ako udari po Svetoj Stolici jer je ona centar na zemlji i svi su fokusirani na tog jednog Papu…Nije li to dobar plan sotone haa? ovako bi on razmišljao ''ako udarim papu on će krenuti krivo a svi njegovi sljedbenici i vjernici će krenuti za njim''…………Čuvajte se lažnog proroka. Molite svaki dan Krunicu Božanskog Milosrđa. Bog vas blagoslovio.

 145. ajme meni kako izvrćeš istinu samo da bi ju prikazala kao laž i zavela druge. pa znas i sama da neke pobožnosti traju određeno vrijeme, moli se određena molitva, određenim redoslijedom. pa tako i te molitve. uostalom ako te baš zanima te poruke pozivaju na svete sakramente. PAMETNOM DOSTA kao što bi ti rekla

 146. Naslov članka i svi argumenti su mi samo učvrstili vjerovanje u proročanstva MBM. Ne želim procjenjivati navode autora,već su predhodno navedeni prigovori članku opravdani.Samo ću kratko reći.Ako moram birati dali ću podržati povredu neke od crkvenih dogmi ili moliti za spas što više duša i zaštitu svijeta od zla onda će to sigurno biti ovo drugo.I time ne odbijam poslušnost Katoličoj crkvi ni Papi.

  Ljudi koji još nisu saznali u kakvom stvarno svijetu živimo (Ljudska zloća se nije smanjila od Kristovog vremena, samo je u medernom društvu još podmuklija i perfidnija nego što mnogi od nas običnih ljudi mogu zamisliti) i koji nisu pročitali Knjigu Istine nisu kompetentni za komentiranje ovog članka.Ne znam zašto si uzimaju prvo pisati o nečemu za što ne mogu biti sigurni.I optuživati nekoga za laž.Ako ćeš nekome pripisati takvo veliku optužbu i druge navoditi da misle tako onda ćeš sve moguće izvore deset puta provjeriti.A za ovo prorokovanje nam naravno treba i vremena da bi smo mogli reći sve je laž.Tužno je što moramo raspravljati o nadolazećoj sve većoj krizi svega mogućega u današnjem društvu.Nadam se da će nam ta kriza pomoći pronaći Istinu, veću ljubav sa svojim bližnjima, sve veću i iskreniju vjeru u našeg Spasitelja Isusa Krista molitvu i Radost.U samom proročanstvu nam piše da ćemo dobiti Upozorenje s neba prije svega tako da se nitko ne treba bojati da ga Bog neće podsjetiti i dati mu priliku da se pripremi za kraj.A za one koji ne vjeruju u prorokovanje ako ne bude Upozorenja moći čete reći sve je bila laž.I svi zadovoljni.BB

 147. Curo draga, da si ti dopustila da te ta knjiga dublje uvede u vjeru i poveže s Kristom ne bi ti tako pričala….ja sam kao što ova knjiga i nalaže pristupio Crkvi. Svakodnevna molitva, misa, Krunica Božanskog Milosrđa, a ako mozes reci da sotona zeli da ja svaki dan idem na misu, molim krunicu i sl koji je zuapravo cilj onda te njegove knjige, pa totalno me je izgubio, kroz ovu knjigu sam se odreko sotone, i preko molitava koje ova knjiga daje da se moli dobio sam posebne milosti.
  Stoga, ne pičaj neistine, ne koristi Kristovo Evanđelje da bih dokazala da je ovo neistina, Ali ne brine se Krist za vas koji ste u vjeri a ne vjerujete da knjiga dolazi od Boga. Vi će te povjerovati ubrzo,nego ga brinu oni okorjeli ateisti i sl.

 148. mene ne uznemiruje, mene zblizava s Kristom. Imas li odgovor na to?

  I da, uz pomoć ove knjige sam dosao do toga da vise i Bibliju citam. I na to odgovor?

 149. Josip Cile Ivešić… samo mislim da nema potrebe za čitanjem i nekom pripremom, Bog će me spasit ako ga molim da me spasi i točka, ne mogu ja tu ništa napravit, naučit i sl. Ljudi vide da se neke stvari ostvaruju i odmah je istina, zar ne znaju da imaju posla s ocem laži i da jedino Bog ima nadmoćniju inteligenciju od njeg. Čovjeka može zavarati samo tako, ljudi su previše lakovjerni s tom knjigom, i što sam primjetila, neki si umisle da su posebni i bolji vjernici od drugih,da će oni biti spaseni, a da ce sve ostale Sotona zavarati na neki nacin itd.. i da, neki su slabi vjernici i zbilja je citaju iz radoznalosti i jer su čuli za nju.. za njih je najopasnija jer ne poznaju ni Boga ni Sotonu…

 150. Marija N. Pehar neee ne i ne…puno tog ti mozes uciniti, ti zapravo trebas biti samo klica koja ce poceti pozivati druge na molitvu i bl'izi odnos s Gospodinom. On je rekao da nas je sam stvorio ali nas bez nas ne moze spasiti…stoga, nemoj pricat nebuloze.

 151. Josip Cile Ivešić Momak dragi, ja sam prije nekoliko godina išla svakodnevno na Misu, ispovijedala se najmanje svaka 2 tjedna, satima molila, meditirala….bila u potpunom kontaktu s Duhom Svetim, pohađala seminare…imala milosti, bila okružena ljudima koji su imali darove….postila 2 puta tjedno o kruhu i vodi. Sve sam to činila zbog obraćena koje mi je pružilo nešto slično ovoj knjizi. Tako sam živjela godinama i jedinu stvar koju nisam vidila je ta ( da ja nisam pripadala Crkvi, pripadala sam mojoj verziji Crkve, one koja je bila sebična da prizna da Isus dolazi, da se čekaju čipovi, da je kraj blizu) ….i pogodi šta….vrijeme je pokazalo, sve se to raspalo, a ja sam se raskajano vratila Crkvi. I tek tada vidila da sam bila potpuno u Bogu, al na potpuno krivi način. I nikada nego tada nisam bila bliže sotoni. Nikad jača u molitvama a istovremeno nikad osjetljivija jer nisam bila pod okriljem Crkve, a ona je ta koju ni vrata paklena neće nadvladati! Ne ja, ne ti…. nego Crkva. Ako smo dio nje, onda se možemo povoditi za tom činjenicom. Ova knjiga je napisana u finjaku, postoji još jako puno poruka od ove iste vidjelice, u kojima papu Franju proglašava antikristom ( zamisli osude!), Crkvu nevaljalom, traži molitvu za svećenike koje će voditi križarske zajednice jer će uskoro ukinit euharistiju. Oprosti ako ja tu panično vidim stvaranje negativnog stava prema Crkvi i probiranje izabranih svećenika, ali ne možeš suditi knjigu po nekoliko rečenica koje si iz nje pročitao. pročitaj sve, sve što ova žena piše, i ako nakon toga ne osjetiš sumnju prema Crkvi, papi….svaka čast, ali ako osjetiš…. bježi glavom bez obzira! Sotona čovjeka u rukama posjeduje jedino kada je daleko od Boga i od Crkve. Jer Crkva jest Isus kao njena glava, a ostalo udovi.

 152. Milky Awaay….ona nije proglasila Franju antikristom,,, vidim da nisi bas čitala poruke…stoga neka ovaj razgovor stane, nije mi cilj da se svađam s osobama koje nastoje ljubiti Krista. zapravo ni sa kojom osobom….Blagoslovio te Trojedini Bog Otac Sin i Duh Sveti!

 153. Josip Cile Ivešić Dragi moj ako si ti nakon svih pročitanih poruka i dalje uvjeren da je ova nazovimo vidjelica u skladu s vjerom, mislim da ne vidiš veliku sliku. Nemam namjeru likovat, niti se svađat, samo bi volila da ostali ne prolaze ono što sam prošla ja, iako (Bog zna zašto neke stvari dopušta)…jedino što ti od sveg srca mogu savjetovat, da porazgovaraš s nekim svećenikom kojemu vjeruješ….i da mu pokažeš poruke….vidim da stvarno voliš BOGA, i nedaj da te zavede. Nitko. Pa ni tvoje srce…ni moje riječi….pusti Crkvu da ispravlja krive drine… Imamo toliko predivnih knjiga koje su priznate od strane Crkve, da nema potrebe slijedit ono što ne znamo što je. Mene je obratila ( hm, obratila) knjižica koja se zove kazna. Obratio me strah, ne ljubav, nego strah. Nemoj se uvridit na vse ovo što pišem, govorim ti iz najbolje moguće namjere. BTB

 154. Kada je Isus rekao Ti si Petre stijena na tebi ču graditi crkvu svoju, mislim da nije govorio o crkvi od kamena. Od dvanajest apostola najčešće se se spominju Petar, Juda, i Toma. Šta je svaki od tih apostola na zadnjoj večeri tvrdio kada je Isus rekao, da će ga jedan još večeras izdati, zar nisu tvrdili i nijekali i uvjeravali ga u svoju vjeru. No što se je desilo poslje? Zar nije Juda izdao Isusa, zar nije Petar Zatajio Isusa, Zar nije Toma posumnjao u Isusovo Uskrsnuće. Ova tri apostola su slika današnjega svijeta. Neki su Jude,neki su Petri a neki Tome. OTAC, SIN I DUH SVETI jedina istina, riječi ljubavi su jezik kojim govori Bog. Klevete i slično ne dolaze od boga. Sin božiji je na sve uvrede i pljuvanje odgovorio poniznošću, On nikoga nije na silu pokušo uvjeriti u svoje porijeklo. Pravi vjernik je skroman, ne govori puno o svojao vjerskoj praksi, ne razglaba, kolko dobrih djela je napravio….Mnogima nije jasno da Isusa ponovo razapinjemo !!!!

 155. Teolozi danas su isto sto i ferizeji onda,razlike nema.Nisu li ovakve osude i stavovi mozda grijesi protiv Duha Svetoga? Bog je rekao jedno a ja dvoje cuo tako je danas. Moze se vjerovati i ne mora ali se ne smije odmah prepisivati vragu. Vi teolozi vi ste ti koji ne klece kod pretvorbe na svetoj Misi i volite biti viđeni.
  Bog se objavljuje malima i poniznima i oni svojim srcem vide poruke onakve kakve jesu.

 156. I ja sam upao u mrezu. Da je to nesto kao Da Vinci kod nebi nikad ni slova procitao jer znam o cemu se radi,ali ovo je prestrasno! Imao sam milion puta sumnju u djela Marie Valtorte,ali sam bio siguran kasnije da su od Boga,jer sam se isplakao,bio ispunjen mirom i osjecao kako Krist voli dok ova KI u meni budi strah i cak sumnju u svetog oca. Neka mi Bog oprosti sto sam se dao tako prevariti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

*

Možete koristiti ove HTML oznake i atribute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>