Danas se, predragi, rodio naš Spasitelj. Radujmo se! Nije dopušteno da vlada tuga gdje se slavi rođendan Života koji je uništio strah od smrtnosti i donio nam iz obećane vječnosti veselje. Nitko nije izdvojen od udjela na toj radosti. Svima je jedan razlog zajednički za veselje. Gospodin naš, razoritelj grijeha i smrti, nije zatekao nijednoga čovjeka slobodna od krivnje. Stoga je došao sve osloboditi. Neka se veseli sveti jer se približio vijencu. Neka se raduje grešnik jer se poziva na oproštenje. Neka se ohrabri poganin jer je pozvan na život.

U skladu s »puninom vremena« kako je rasporedila »visina neistražive božanske promisli« (Gal 4,4; Ef 1,10) Sin je Božji uzeo narav ljudskoga roda da je izmiri s njezinim Stvoriteljem. Tako se đavao koji je »smislio smrt« (Mudr 2,24) imao svladati po naravi koju je pobijedio…

Božja je Riječ Bog: Sin Božji koji »u početku bijaše kod Boga. Po njemu je sve postalo. I bez njega nije ništa postalo« (Iv 1,1-3). Sin je postao čovjek da čovjeka oslobodi od vječne smrti. Bez umanjenja svoga veličanstva sagnuo se da primi našu skromnost. Sin je ostao što je bio i uzeo što nije bio. Pravi je »slugin lik« sjedinio s »likom« (Fil 2,6-7) u kojemu je jednak Bogu Ocu. Obje je naravi vezao takvim vezom da proslava nije uništila nižu narav niti uzimanje umanjilo višu…

Kada se Gospodin rodio, oduševljeni su anđeli pjevali »slava Bogu na visini«. Naviješten je »mir na zemlji ljudima dobre volje« (Lk 2,14). Anđeli su vidjeli kako nebeski Jeruzalem nastaje iz svih svjetskih naroda. To je neizrecivo djelo božanske ljubavi. Koliko mu se mora radovati ljudska poniznost kada se toliko veseli anđeoska uzvišenost?

Predragi! Zahvaljujmo Bogu Ocu po njegovu Sinu i Duhu Svetome. Bog nam se smilovao radi velike svoje ljubavi kojom nas je ljubio. Kada smo umrli na štetu grijeha, s Kristom nas je suoživio da u njemu budemo novo stvorenje i novi stvor. Odložimo, dakle, staroga čovjeka s djelima njegovim. Steknimo dio u Kristovu rođenju i odrecimo se putenih djela.

Upoznaj, kršćanine, svoje dostojanstvo! Postao si »dionik božanske naravi« (2 Pt 1,4). Ne padaj nedostojnim življenjem u staru niskost. Sjeti se kojoj si Glavi i kojemu tijelu ud. Spomeni se da si odvojen iz vlasti tame i prenesen u Božje svjetlo i kraljevstvo.

Po krsnome si otajstvu postao hram Duha Svetoga. Ne tjeraj od sebe zlim činima takva stanovnika i ne podlaži se opet đavlovu robovanju. Tvoja je cijena Kristova krv. Naš Gospodin Krist koji te iz milosrđa otkupio, sudit će ti po pravdi.

Iz govora sv. Leona Velikog, pape (400.-461.)

Preveo: fra Marijan Mandac

Još jedan izvanredan govor velikog Pape pročitajte OVDJE!

Bitno.net