Cecil Humphrey-Smith rekao je svecu da će mu kada se vrati kući u Englesku redovito slati pisma. Padre Pio mu je odgovorio: “Sine, što da činim s tolikim pismima? Već mi dolaze u velikom broju. Bolje je da mi pošalješ svog anđela čuvara.”

Padre Alessio Parente često je sjedio uz Padra Pija kada je on molio krunicu. U brojnim slučajevima čuo je da svetac govori nešto što nema veze s Gospinom krunicom poput: “Reci joj da ću moliti za nju”, “Kaži mu da ću kucati na Srce Isusovo kako bi zadobio tu milost”, “Reci joj da Gospa neće uskratiti milost koju traži” ili “Prenesi mu da ću prikazati njegove potrebe na svetoj misi”… Tek nakon nekoliko godina Padre Alessio počeo je shvaćati da je Padre Pio zapravo razgovarao s anđelima čuvarima koje su mu slali.
Cecil Humphrey-Smith rekao je svecu da će mu kada se vrati kući u Englesku redovito slati pisma. Padre Pio mu je odgovorio: “Sine, što da činim s tolikim pismima? Već mi dolaze u velikom broju. Bolje je da mi pošalješ svog anđela čuvara.”
Maria Pompilio posvjedočila je: “Jednog jutra Padre Pio rekao mi je što sam loše učinila dan ranije. Naravno, nisam to mogla poreći, ali sam ga upitala kako je znao. Odgovorio je: “Tvoj mi je anđeo rekao.”
Padre Paolino kazao je Padru Piju da mu, ako ikada zatreba pomoć tijekom noći, pošalje svog anđela čuvara. Jedne noći Padre Paolino probudio se osjetivši kako ga netko snažno trese. Pomislio je na Padra Pija, otišao u njegovu sobu i upitao ga je li on možda nešto trebao. Svetac mu je odgovorio: “Da, sav sam u znoju i moram se presvući, ali ne mogu sam. Poslao sam anđela čuvara po tebe da mi pomogneš.”
(Positio II / Padre Paolino da Casacalenda: “Le mie memorie intorno a Padre Pio” / J. Gallagher: “Padre Pio: The Pierced Priest)
Padrepio.hr | Bitno.net