Želim zapisati jedan san koji sam usnula o sv. Tereziji od Djeteta Isusa. Bila sam još novakinja i imala sam određenih poteškoća s kojima nisam znala izići na kraj. Bile su to nutarnje težine povezane s vanjskim poteškoćama. Izmolila sam mnogo devetnica različitim svecima, no, situacija je postajala sve teža. Toliko sam trpjela radi toga da više nisam znala kako dalje živjeti. Iznenada mi je došla misao da se pomolim sv. Tereziji od Djeteta Isusa.
Počela sam devetnicu po zagovoru te svetice, jer sam prije ulaska u samostan prema njoj gajila veliku pobožnost. Sada sam je bila malo zanemarila, ali sam se radi spomenute potrebe svom gorljivošću dala na molitvu.
Peti dan devetnice usnula sam sv. Tereziju, ali kao da je još na zemlji. Ona se u snu upriličila tako da nisam bila svjesna da je sveta i počela me je tješiti da se ne žalostim toliko poradi te stvari, već da se više pouzdam u Boga. Rekla mi je: „I ja sam mnogo pretrpjela.” No nisam joj baš osobito vjerovala da je puno trpjela i rekla sam joj da mi se čini da: „ti ništa ne trpiš.”
Sveta Terezija me uvjeravala da je puno trpjela i rekla mi:
„Sestro, znaj da ćeš treći dan na najbolji mogući način riješiti ovu stvar.”
Kako joj nisam vjerovala, dala mi je prepoznati da je sveta. U tom trenutku moju dušu ispunila je radost. Rekla sam joj:
„Ti si sveta!” – A ona mi je odgovorila:
„Da, sveta sam. Vjeruj da ćeš ovu stvar riješiti treći dan.”
– Nato je upitah: „Sveta Terezijice, reci mi, hoću li biti u nebu?”
Rekla mi je: „Bit ćeš, sestro, u nebu.”
„A hoću li biti sveta?”
Reče mi: ,,Bit ćeš, sestro, sveta.”
„Ali, Terezijice, hoću li biti sveta poput tebe, na oltaru?“ A ona mi je rekla: „Da, bit ćeš sveta poput mene, ali moraš se uzdati u Gospodina Isusa.”
I upitala sam je hoće li moji otac i majka biti u nebu, hoće li (nedovršeno) – odgovorila mi je: „Hoće”. – Upitala sam dalje: „A moji sestre i braća, hoće li oni biti u nebu?”
Rekla mi je da za njih trebam mnogo moliti, ne dajući siguran odgovor. Shvatila sam da trebaju puno molitve.
Ovo je san. I kako kaže poslovica: čovjek snuje a Bog određuje. Međutim, trećeg sam dana riješila onu tešku stvar kako mi je rekla, k tome s velikom lakoćom. Ispunilo se u potpunosti što je rekla. Bio je to san, ali je imao svoje značenje.
Dnevnik sestre Faustine, 150
Milosrdniisus.com | Bitno.net