Evo nekoliko primjera koji nam pokazuju kako je naš sluga Božji izlazio u susret za pomoć bližnjima. Jednom k njemu dolazi jedan student da se za njega uteče svojim molitvama jer ima teški ispit na završetku fakulteta. Otac Antić, koji je i takve pomagao rekao je: “Sinko, sinko, dođi mi sutra i donesi knjigu iz koje ćeš imati ispit.”

Student je otišao i donio knjigu za ispit. Otac Antić ga uputio pred Presveti Sakrament riječima: “Sinko, sinko, pođi pred Isusa u Presvetom Sakramentu, a ja ću se sada pomoliti za tebe i dođi mi.” Nakon nekoliko minuta molitve i klečanja pred Presvetim vratio se ocu Antiću koji je otvorio knjigu i kazao mu: “Sinko dragi, evo teme koju će te tvoj profesor ispitivati. Danas dobro nauči ovu temu i proći ćeš odlično na ispitu.”

Student, kako sam svjedoči, učio je samo to. Povjerovao je riječima o. Antića i naučio je temu gotovo napamet. Na ispit prije njega izišlo je više njegovih kolega, a profesor je ispitivao samo tu temu. Sve kolege padaju jedan za drugim na ispitu. Dolazi i ovaj student koji se obratio ocu Antiću, a temu je toliko dobro svladao i odgovarao je na nju gotovo savršeno da se i sam profesor divio i čudio te je ponovo pozvao studente u dvoranu i zamolio da sjednu: “Sada ti Ivo, svojim odgovorom pokaži kako se odgovara i uči za ispit”.

Ivan je od riječi za najveću ocjenu odgovorio, a profesor dodao: “Gospodo, ovako se ispit sprema!”
Tako je o. Antić znao pomagati studentima za ispit i nije ih učio lijenosti već da uče i mole.

Ovaj tekst je originalno objavljen u Glasilu Vicepostulature sluge Božjega fra Ante Antića ( broj 104 / Zagreb 1997.) te nedavno na Facebook stranici Sluga Božji fra Ante Antić.