Da je čovjekov život kratka vijeka i pun nevolja (Job 14,1), lako je iskusiti, ali puno teže prevladati i u tome postojano ustrajati. Kad nas pritisnu nevolje spontano tražimo pomoć od prijatelja i svakoga tko bi nam mogao stvarno pomoći. Kršćani su iskusili takvo stanje u vrijeme progona. U tim vremenima straha, tjeskobe i zlostavljanja intenzivnije su se utjecali pomoći i zaštiti Božjoj i zagovoru Bogorodice i svetaca.

Tako je već u prvim stoljećima kršćanstva nastao Bogorodičin naslov “Pomoćnica kršćana”.

Papa Pio V. dodao je taj zaziv u Lauretanske litanije nakon pobjede kod Lepanta 1571. godine. Kad je Papa Pio VII. nasilno istjeran iz Vatikana, cijela se Crkva usrdno molila da se može vratiti na Petrovu stolicu. To se stvarno i dogodilo. Papa je oslobođen i vraćen u Rim 24. svibnja 1814. Zbog toga je naredio da se uvede blagdan Pomoćnice kršćana i da se slavi na dan njegova oslobođenja i povratka na Petrovu stolicu. Papa Benedikt XV. spominje važnost zaziva u litanijama i kaže: Crkva nije slučajno stvorila zaziv “Pomoćnice kršćana” na kraju litanija. Iza zaziva: Zdravlje bolesnih, Utočište grešnika, Utjeho žalosnih, zazvala ju je Pomoćnicom kršćana.

U marijanskom svetištu Montserrat u Španjolskoj nalazi se neobična biblioteka s natpisom na vratima: Biblioteka Blažene Djevice. Na iznenađenje posjetitelja u njoj se ne nalazi ni jedna knjiga. Tu su raspoređene samo pločice, najčešće s natpisom “Marija mi je pomogla” i mnoštvo ortopedskih pomagala i proteza ozdravljenih vjernika. Slično je i u mnogim drugim marijanskim crkvama i svetištima.

Velik doprinos širenju pobožnosti Mariji pod naslovom “Pomoćnica kršćana” dala je Družba sv. Franje Saleškog koju je utemeljio sv. Ivan Bosco, rođen iste godine kada je papa Pio VII. uveo blagdan Pomoćnice kršćana. Prva vjernička udruga pod navedenim naslovom okupila se u Torinu 1868., s ciljem promicanja autentičnog kršćanskog života po Marijinu primjeru i zagovoru. Udruga djeluje i u našem vremenu i svoju aktivnost provodi u apostolatu među manjim grupama u lokalnim sredinama.

Marijina zaštita i pomoć kršćanskom je narodu pružena da pod Njezinom zaštitom neustrašivo bije boj vjere, bude postojan u nauku apostolskom, sigurno korača kroz oluje svijeta, dok radostan ne stigne u nebeski grad.

Tada će biti nova Nebesa i nova Zemlja s obnovljenim pokoljenjem. Na to se pripravljamo i privikavamo već ovdje na zemlji što izražavamo i molimo u misnoj popričesnoj molitvi da uz pomoć Blažene Djevice svučemo iskvarenu starinu i obučemo Isusa Krista, početnika novog pokoljenja.

Zaštiti svoju djecu svu
Kad bit im bude smrtni boj
Da s tobom nać’ se uzmognu
U domovini vječitoj!

Josip Antolović, SJ

Molitva svetog Ivana Don Bosca Mariji Pomoćnici kršćana

Marijo, moguća djevice,

Ti velika i slavna obrano Crkve,

Ti osobita pomoćnice kršćana,

Ti koja obraćaš neprijatelja,

Ti koja uklanjaš krivovjerja,

Ti nas prati svojom majčinskom zaštitom,

Priteci nam u našim potrebama, a u slavu Očeva kraljevstva.

Po Kristu, Gospodinu našemu. Amen.