U mjesecu smo svibnju koji je u katoličkoj tradiciji posvećen Blaženoj Djevici Mariji. Zato smo vam pripremili za svaki dan u mjesecu jednu meditaciju koju je napisao bl. kardinal John Henry Newman o Lauretanskim litanijama.

Marija je “Sancta Dei Genetrix”, Sveta Bogorodica.

Čim vjerom spoznamo temeljnu istinu da je Marija majka Božja, druge nam se istine otkrivaju, a jedna od njih je i ta da je Marija izuzeta od običnih smrtnika koji umiru, koji postaju zemlja zemlji, pepeo pepelu, prašina prašini. Ona je morala umrijeti, kao što je umro i njen božanski Sin, jer je On i čovjek, ali postoje razni potvrđeni spisi svetih pisaca, zašto njeno tijelo, iako je nakratko bilo odvojeno od njene duše i položeno u grobnicu, nije ondje i ostalo, nego je podignuto k njenoj duši ponovno, i uzneseno od našega Gospodina na novi vječni život u nebeskoj slavi.

A najočitiji razlog za tu činjenicu je ovo: ostali Božji sluge bit će uzneseni iz grobova snagom Božjom, a tu privilegiju Gospodin daje prije svega svojoj Majci.

Kako napisa sv. Matej, da se nakon smrti našega Gospodina na križu “otvoriše grobovi i tjelesa mnogih svetih koji su spavali” – koji su spavali snom mrtvih, “ustadoše i izlažahu iz svojih grobova nakon Uskrsnuća, ušavši u sveti grad i pokazavši se mnogima”. Sveti Matej kaže “tjelesa mnogih svetih” – koji su proroci, svećenici, kraljevi pradavnih vremena – ustat će o dolasku u posljednji dan.

Možemo li reći da su Abraham, David, Izaija ili Ezekiel, trebali biti omiljeniji od Božje Majke? Nije li njena ljubav prema Sinu ono što su i drugi imali? No, nije li mu ona bliže negoli najveći sveci prije nje? I je li moguće da zakon groba vrijedi za njih, a ne i za nju? Zato možemo s pouzdanjem reći da ju je naš Gospodin sačuvao od grijeha i posljedica grijeha po svojoj Muci, ne štedeći vrijeme da izlije punu cijenu te Muke nad njeno tijelo i nad njenu dušu.

bl. John Henry Newman | newmanreader.org

Prijevod: s. M. P. | Bitno.net

Sve meditacije pronađite na ovome linku: Meditacije bl. John Henry Newmana o Lauretskim litanijama