Mnogo je stanovnika Betlehema vidjelo u Isusu dijete sasvim slično drugima. No, mudraci su u njemu znali vidjeti Dijete kojemu će se od tada svi naraštaji klanjati.

Foto: Shutterstock.com

Foto: Shutterstock.com

»Poklone mu se.« Znaju da je on Mesija, Bog postao čovjekom. Tridentski sabor izričito navodi ovaj odlomak evanđelja o poklonu mudraca kad obrazlaže čašćenje koje dugujemo Kristu u euharistiji. Isus prisutan u svetohraništu isti je kojega su vidjeli mudraci na Marijinim rukama. Ispitajmo sebe kako mu se klanjamo dok je izložen u pokaznici ili skriven u svetohraništu, i s kakvom pobožnošću i poštovanjem klečimo u određenim trenutcima na svetoj misi ili kad prolazimo pored mjesta gdje se čuva Presveti Sakrament.

Mudraci »otvore zatim svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu«. To su najdragocjeniji darovi s Istoka, najbolje je za Boga. Zlato je simbol kraljevske vlasti. Mi kršćani želimo se truditi da Krist kraljuje u svim ljudskim djelatnostima, da sve duše budu zahvaćene njegovim kraljevstvom pravde, svetosti i mira. »Tako mu trebamo dati zlato: fino zlato nenavezanosti na novac i materijalna dobra, stvari koje su ipak dobre jer dolaze od Boga. Međutim Gospodin je htio da se njima koristimo tako da naše srce ne vežemo uz njih, već da ih upotrijebimo za opće dobro svih ljudi.«

Završavajući današnju molitvu, nemojmo moliti mudrace da nam dadu zlato, tamjan i smirnu. Radije ih zamolimo neka nam pokažu put koji vodi do Krista kako bismo mu svakoga dana mogli nositi svoje zlato, svoj tamjan i svoju smirnu. »Stoga molimo Majku Božju, koja je i naša Majka, da nam pripravi put koji vodi u savršenu ljubav: Cor Mariae dulcissimum, iter para tutum! Njezino slatko srce poznaje sigurnu stazu na kojoj ćemo susresti Krista. Mudraci su imali zvijezdu, mi imamo Mariju, Stella maris, Stella orientis

Ova meditacija kratki je izvadak iz dnevnih meditacija koje se cjelovite nalaze u knjizi Francisca Carvajala: Razgovarati s Bogom. Svezak I. (Došašće – Božićno vrijeme – Bogojavljenje)

[facebook]Želiš još ovakvih tekstova? Klikni like![/facebook]