Don Damire, tko su Nefili, gorostasi? Oni se spominju u Knjizi Postanka. Na koga se misli kad se kaže „sinovi Božji“?

Poštovana!

Knjiga Postanka bilježi čudan hibrid koji je nastao iz spolnoga općenja između kćeri ljudskih i sinova Božjih: „Kad su se ljudi počeli širiti po zemlji i kćeri im se narodile, opaze sinovi Božji da su kćeri ljudske pristale, pa ih uzimahu sebi za žene koje su god htjeli. Onda Jahve reče: ‘Neće moj duh u čovjeku ostati dovijeka; čovjek je tjelesan, pa neka mu vijek bude stotinu dvadeset godina.’ U ona su vremena – a i kasnije – na zemlji bili Nefili, kad su Božji sinovi općili s ljudskim kćerima pa im one rađale djecu. To su oni od starine po snazi glasoviti ljudi“ (Post 6,1–4).

Dok mnogi bibličari otpisuju ovaj izvještaj kao mit preuzet iz poganskih kultura drevnoga Bliskog istoka, prikladnije je potražiti neku istinu i stvarnost koja se skriva iza ovoga teksta koji uistinu može zvučati mitološki. Neki su crkveni oci, kao sv. Augustin, sv. Ivan Zlatousti i sv. Ćiril Aleksandrijski, smatrali da izraz sinovi Božji može označavati pravedne muške potomke Šetove koji su uzeli ženske potomke Kajinove za žene. U tom slučaju sinovi Božji izraz je koji označava sudjelovanje u Božjoj dobroti dok je izraz kćeri ljudske kontrast ovom. Ljudsko bi ovdje bilo praktički đavolsko, kao i u Jakovljevoj poslanici (Jak 3,15). To bi, dakle, bili semitski izrazi koje ne treba tumačiti doslovno, već u skladu s jezičnom kulturom toga vremena.

Znajući da je Kajin bio ubojica i da je u njegovim potomcima kolala loša krv, nije čudno da bi se takve zajednice promatrale kao nešto negativno, što dalje korumpira ljudski rod i čini ga Bogu neprihvatljivim. S druge strane, rečeno je o Šetu i njegovoj lozi da su prvi zazivali ime Jahvino. Riječ nephalim doslovno znači oni koji su pali, što bi se moglo uklopiti u ovu interpretaciju.

Drugi su komentatori smatrali da su sinovi Božji (pali) anđeli koji su nekako općili sa ženama, ali to predstavlja metafizičke komplikacije u svjetlu obiju naravi, anđeoske i ljudske. Stoga je za sada možda najbolje mišljenje otaca koje sam naveo.

Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.