Da bi se odgovorilo na to pitanje, treba ponajprije kazati tko je papa. On nosi niz poznatih naziva: rimski prvosvećenik, vrhovni svećenik, Sveti Otac, Kristov namjesnik ili – možda najprikladniji i najčasniji – sluga slugu Božjih. Po Gospodinovoj odluci, sveti Petar i ostali apostoli tvore jedan zbor, jednako se tako među sobom povezuju rimski prvosvećenik – Petrov nasljednik i biskupi – nasljednici apostolâ.

Papa (rimski prvosvećenik) potpunu i vrhovnu vlast u Crkvi dobiva osobnim prihvaćanjem zakonitoga izbora zajedno s biskupskim posvećenjem. Zato onaj tko ima biskupski biljeg dobiva tu vlast od časa prihvaćanja izbora za vrhovno svećeništvo. Za papu može biti izabran svaki kršćanin, ali tek pošto se zaredi za biskupa može vršiti službu vrhovnoga svećenika.

Papa ima vlast nad čitavom Crkvom. On nije samo biskup Rima, nego sveopće Crkve. Njegov je autoritet kao biskupa neposredan, tj. svaki član stada bilo kojega stupnja mora prihvatiti njegove pastoralne direktive. On je biskup svima u Crkvi, svojoj subraći biskupima i svim vjernicima, svakom pojedincu i svakoj zajednici. Papin autoritet i dužnost protežu se ne samo na vjersko učenje i moralni nauk, nego i na sve što spada u disciplinu i upravu Crkve svuda u svijetu. On je na čelu hijerarhijskoga ustroja Crkve. Dobro je pojasniti da hijerarhija znači sveto vodstvo. Reći da je Krist htio da Crkva ima hijerarhiju, znači da je Krist odlučio upravljati svojim pukom po biskupima i pastirima što ih je on posvetio da se brinu za spasenje svih duša.

Primat u Crkvi dobio je sv. Petar, a tako i njegovi nasljednici, pošto je Petar ispovjedio živu vjeru u Isusa kao Mesiju. Petar se zvao Šimun, ali pošto je prepoznao tko je Isus, od njega je dobio misiju svete službe. Zato će Petar biti stijena ili temelj na kojem će Isus sagraditi svoju svetu Crkvu. Sila vremena što sve rastače i sama smrt nemaju snagu protiv Crkve – ona će izdržati. Petru su dani ključevi uprave – vlast da veže i razrješuje s autoritetom.

[facebook]Želiš li i dalje biti na izvoru istinitih informacija – klikni like[/facebook]

Sam način izbora (biranja) pape mijenjao se kroz povijest Crkve. Danas papu bira Kardinalski zbor u svojim konklavama, tj. u fizičkoj samoći, ali, bitno je naglasiti, u zajedništvu molitve. Ovo zajedništvo molitve samih kardinala uključuje molitvu svakoga vjernika i svih zajednica svete vjere diljem svijeta.

don Jozo Lončar

Preuzeto iz knjige “Vjera u pitanjima”Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net.