Crkva je sazidana na temelju dvanaestorice apostola čiji je zaglavni kamen sam Krist Isus. Astrološko zdanje počiva također na dvanaest zodijačkih stupova – znakova. Riječ je o dva međusobno nepomirljiva zdanja. Kršćanin se mora odlučiti kome će vjerovati. Njemu je objavljeno da je “Crkva Boga živoga, stup i uporište istine” (1Tim 3,15). Zato se treba opredijeliti. No, što Crkva naučava o snovima, vidovnjacima, astrologiji?

Treba reći da Bog svojim prorocima i svecima, za dobro njegova naroda, ponekad može objaviti budućnost, obično kroz snove (prorok Danijel, Josip Egipatski, sv. Josip, zaručnik BDM, sv. Ivan don Bosco) ili na neki drugi način. Riječ je o svecima koji su u izvanrednim okolnostima primili konkretnu objavu, a ne o mešetarima koji su vlastitim umijećem došli do određenih spoznaja. Katekizam Katoličke Crkve naučava da “Bog može objaviti budućnost svojim prorocima ili drugim svetima. No ispravan je stav kršćanina u tome da se, u stvarima koje se tiču budućnosti, s povjerenjem preda u ruke Providnosti i da u tom pogledu izbjegava svaku nezdravu radoznalost”. 1 Neki autori smatraju da astrolozi pukim slučajem možda nekada nešto i pogode, rijetki čak dopuštaju i mogućnost da možda postoji i pokoja iznimna osoba zapretenih prirodnih snaga, ali ako se usporedi broj ispunjenih proroštava s brojem onih koji se ne ispune, onda je on manji od lutrijskog broja, dakle, potpuno zanemariv. U velikoj astrološkoj lutriji poneki horoskop nešto i pogodi, statistički je to vjerojatno, osobito kad se u obzir uzme njegovu uopćenost. Veću pozornost treba posvetiti osnovanoj opasnosti da se neki savjeti astrologa s obzirom na budućnost počnu stvarno ispunjavati, zbog toga što su se neki od njih predali demonskim silama pa raspolažu znanjima koja su nama tajanstvena. 2

Izrada “karmičkog” horoskopa ima više bliskosti sa gnozom nego s Istokom, na koji se referira. Zbog toga je Crkva osudila astrologiju kao praznovjerje, budući da deterministička interpretacija kojom nalaže pravila ponašanja u skladu s položajem nebeskih tijela strovaljuje u tjeskobu. To je razlog više da ozbiljno shvatimo crkveno učenje o horoskopu izloženo u Katekizmu Katoličke Crkve, koje kaže da je horoskop u suprotnosti s čašću i štovanjem koje pripada isključivo Bogu:

Treba odbaciti sve oblike gatanja: tražiti pomoć od Sotone ili zloduhâ, zazivati duše pokojnikâ, ili vršiti druge radnje za koje se krivo misli da mogu “otkriti” budućnost. Traženje savjeta u horoskopima, astrologija, gatanje u dlan, tumačenje znamenjâ i kockî, pojave vidovitosti, utjecanje medijima – sve to prikriva volju gospodovanja nad vremenom, poviješću i konačno nad ljudima, a ujedno i želju da se umilostive skrite moći. To je sve u proturječju s čašću i štovanjem, združenim sa strahopoštovanjem prožetim ljubavlju, koje dugujemo samo Bogu. 3

Vjerovanje u astrologiju i čitanje horoskopa vrijedno je osude od svakoga pravog kršćanina, koji mora biti svjestan svoga dostojanstva. Proricanje budućnosti i traženje savjeta po horoskopima otkriva odsutnost pouzdanja u Božju Providnost. Naravno, čitanje horoskopa kao lakrdijaštva, za šalu, ne potpada pod kategoriju grijeha, postaje grijeh kada se počinju čitati s vjerom da “ima tu nešto”, a teški grijeh kada mu se horoskopu iskazuje pouzdanje jednako Bogu, odnosno, horoskop stavljamo na mjesto Boga. 4

Dolazimo do zaključka da korisnike horoskopa samo prividno zanima budućnost. Oni kod astrologa i vidovnjaka više traže smisao života, savjet kako da se ponašaju u određenoj situaciji, ili da im pomognu u donošenju odluka. Analiza odgovora vidovnjaka, od Nostradamusa do popularnog vidovitog Milana, potvrđuje da su vidovnjaci majstori ljudske psihe i svojim klijentima prodaju odgovore koje su netom od njih izvukli ili, proračunatim komplimentima, hrane njihov ego. Ako igdje onda se na području “proročanstava” uočava pastoralna potreba hitnoga individualnoga duhovnog vodstva i savjetovališta s tom svrhom. Uspjeh vidovnjaka je pokazatelj da crkveni pastoral stoji pred velikim izazovima.

Gornji tekst je izvadak iz knjige fra Josipa Blaževića “Horoskop – astrologija i vidovnjaci”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Knjigu možete prelistati na linku ovdje.


1 HBK, Katekizam Katoličke Crkve, 2115.

2 Usp. REGINALD-OMEZ, Je li istina da zvijezde otkrivaju tajnu naše sudbine?, 15.

3 HBK, Katekizam Katoličke Crkve, 2116.

4 Usp. Ivan FUČEK, “Neki suvremeni grijesi protiv vjere”, u: Vjesnik Đakovačko-osječke nadbiskupije i Srijemske biskupije, 1-2 (2010) 59.