Prošla sam tečajeve reikija i primila pet inicijacija u sustavu I. i II. stupnja. Rad može biti na kontakt i na daljinu i vrlo je neobičan, kao da smo vanzemaljci da to radimo. Kada sam se odlučila za “reiki”, pročitala sam u “Glasu Koncila” odgovor jednom čitatelju o tom i pisalo je kako je to za kršćanina bar sporno, ako ne već i sasvim neprihvatljivo. Nisu to sotonizirali, pa sam pomislila: Dobro, ako pomogne, zašto ne? Samo da si radim reiki tretmane i baš me briga za reinkarnaciju i ostale gluposti. Ne znam je li to baš od Sotone ili ne. Na inicijaciji majstor otvara kanale, čime se inicijant osposobljava za kanaliziranje energije. Srčana čakra se otvara i dozvoljava da se kanalizira energija u nju, koja ide iz srčane čakre u dlanove. Bez inicijacije ne može se raditi. Ruke se drže na kanalu (srčanoj čakri); to je nijemi poziv kozmičkoj energiji. Kaže se da nema ništa nadnaravnog ni magijskog, nego je to metoda samopomoći za praktičnu stranu života.

U drugom stupnju je rad sa simbolima, mogućnost rada na daljinu i tu, kažu, nastupa velika odgovornost: poštovanje prema simbolima, jer su to sveti simboli, koji su dobiveni s neba (?) i to se ne smije raditi osobi koja nije tražila. Budući da su to sveti simboli, pravilo nalaže da ih se ne smije nigdje crtati, ni mentalno misliti, ni izgovarati, osim kada se radi tretman. Ni ime ni crtež simbola nije dozvoljeno otkrivati. Nikada se ne izgovara na glas, jer u protivnom se pojačava karma; tj. uzročno-posljedična veza vezana uz reinkarnaciju. Uz simbol se tri puta misli njegovo ime. Svaki simbol nosi određenu snagu. U drugom stupnju ih imamo tri, a četvrti je majstorski (međutim negdje ih ima pet). Prvi simbol nosi snagu energije, opisno je: neka se sva energija koncentrira u ovoj točki. Drugi simbol nosi snagu uma, opisno je: posjedujem ključ uma, s njim se ide u viši um. Treći simbol je snaga vječnosti ili beskonačnosti i njegov opis je: neka se bezuvjetna ljubav u meni susretne s bezuvjetnom ljubavi iznad mene. Treći simbol je u stvari kao most, što znači spoj duha i tvorca (svemira, tvorac je, kažu, svemir ili Bog, kako tko hoće neka si prevede); šetati po prošlosti, budućnosti i spajati se sa svemirom.

Simboli se crtaju rukom u zraku i mentalnom vizualizacijom na čelu osobe koju radimo. Ima se mogućnost komunikacije s energijom, ide se na korekciju onoga što nam ne odgovara. Za rad osobe na kontakt koriste se prva dva simbola, a za rad na daljinu sva tri. Imamo mogućnost samotretmana, tretmana drugih, rad punjenja i zaštite (štiti se grad Osijek i okolicu), da se ispuni svjetlošću – ljubavlju – energijom, zatim usklađivanje energetskih centara (čakri, kojih ima 7), rad na problemu i uzroku problema tog i tog, čišćenje predmeta i prostora (od insekata, mravi), situacije (prošle, sadašnje, buduće), situacije odnosa s drugima, presijecanje pupčane vrpce (pretjerana vezanost za drugu osobu, što nije zdravo ni prirodno), prva pomoć, zaštita za put, tretmani umirućih i umrlih osoba, čak operativne zahvate pomoću tzv. svjetlosnih iscjelitelja koje aktiviramo za rad; može se postaviti pitanja energiji, ali pri tome treba voditi računa da ne zloupotrebljavamo.

Pitam se ja kakva je to energija kojoj se može obraćati riječima preko formulacija kojima se izazivaju određeni procesi? Formulacija za punjenje i zaštitu glasi: “Molim kozmičku energiju da uđe u viši um osobe N. N., da je ispuni svjetlošću – ljubavlju – energijom i da je zaštiti”. Za zaštitu ide još vodoravno iznad glave prvi simbol.

Usuđujem se pretpostaviti da su u pitanju zle sile koje se predstavljaju kao svjetlost – ljubav – energija. Na žalost, zlo nam često dolazi pod vidom dobra i nije ga uvijek lako prepoznati. Ljudi u sve većem broju pohađaju tečajeve i primaju inicijacije i misle da je to divno i krasno. Na drugom stupnju se ovi simboli ugraviraju (utisnu) u dlanove i mozak. Moramo biti inicirani u njih da se možemo njima služiti.

Jako mi je važno da ovo pišem, jer još uvijek tragam za time što je to u stvari. Znam da je to dio programa unutar svjetskog pokreta New agea, koji ima za cilj čovjeka staviti na mjesto Boga (grijeh prvih ljudi koji su to pokušali). Ide se na to da čovjek postane kao Bog u eri Vodenjaka, koja započinje trećim tisućljećem. Imam informaciju da je Riba simbol Krista, a Vodenjak simbol đavla. Zanima me je li to točno? Prema reiki učenju nema uopće grijeha, nego samo lekcije i odrade kroz reinkarnaciju putem karme. Na lukav način se osobnog Boga potiskuje i u zamjenu se priznaje univerzalna, kozmička, božanska energija koja je svjetlost i ljubav. Govori se da je Krist energija i da se kad primamo inicijaciju iniciramo u lik Isusa Krista (?).

Moja majstorica kod inicijacije drži Isusovu sliku, jer je on njezin vodič, i kaže kako pita Krista i dobiva od njega informacije. Da stvar bude još gora, ljudi to vjeruju i mnogi koji rade “reiki” kažu da im je Krist vodič; idu u Crkvu, primaju sakramente i razgovaraju sa svećenicima (čudno). Kada sam primila inicijacije (u prvom stupnju četiri, u drugom jednu), primijetila sam nekakve promjene. Voljela bih baš znati što je tu posrijedi? Razgovarala sam s više svećenika, ali nitko mi nije znao konkretno odgovoriti. Neki su pitali svećenika i rečeno im je da to smiju.

Moja majstorica, kažu, za sada jedina u Hrvatskoj vrši nekakva tzv. mentalna čišćenja, što se dobro i plaća. To je rad koji čisti blokade u mozgu u protoku informacija: čišćenje stresova na razini mozga. Svaki stres stvara na mozgu pločice, specijalnom energijom se razbijaju te pločice i na taj način se mozak čisti od stresova. Ljudi koji su bili na tom mentalnom čišćenju kažu da se poslije jako lagano osjećaju. Smatram da bi stvarno ovo trebalo dobro ispitati i proučiti (Crkva se još nije izjasnila ni za ni protiv toga) i dati o tome konačni službeni stav. Na reiki grupi nam se ponudio “tečaj Istine”, na koji neki idu. Dobila sam neke lekcije od jedne osobe i to vam šaljem.

Uz reiki ima još jedna alternativa, pod imenom psihokibernetika Esena, što je isto New age za eru Vodenjaka.

Bio je i tečaj hipnoze, a u stvari tema je bila “holizam”. Bojim se da mi koji smo primili inicijaciju reikija nismo možda primili inicijaciju i posvetu Sotoni. Što da radim? Još uvijek nisam prestala raditi reiki tretmane, dok ne ustanovim da li je to zaista moć Sotone ili nije (možda su te formulacije molitve đavlu?). Kako da to znam? Možete li mi pomoći? Uz srdačan pozdrav,

Ljiljana iz Osijeka

Cijenjena gospođo Ljiljana!

Dok Vam odgovaramo na Vaše pismo koje smo objavili u cijelosti, pred nama je i drugo Vaše pismo, koje uzimamo u obzir pri ovom odgovoru, iako ga, zbog ograničenosti prostora, nismo u mogućnosti objaviti. Problematiku o kojoj Vi pitate možemo nazvati sindromom “sveta energija”. Rezultati našega dosadašnjeg istraživanja ovog kontroverznog područja, ukazuju na to da su osobe, koje su se “reprogramirale” na frekvenciju tzv. “kozmičkih energija” (pa ma što se pod njima podrazumijevalo) zapravo ušle u labirint glavinjanja u kojemu sve postaje moguće. I sama to potvrđujete kada kažete da se osjećate poput “vanzemaljaca”.

U okvirima “svetih energija” pojam istine je relativiziran. A za istinu je, doista, najpogubnije kad sve može biti istina. Za nas kršćane Istina je samo jedna i vječna. Oslobodimo se iluzije da su sve religije samo različiti putovi istome cilju. Isus je jedini put do Oca. Katolička Crkva poznaje i ekumenizam, i dijalog, i toleranciju, ali u prilog istih, ona se ne miri ni sa sinkretizmom, ni gnosticizmom, ni eklektizmom. A na temelju Vašeg pisma bjelodano je da ni sama niste toliko naivna pa da ne uviđate očiglednu laž u tvrdnji kako u spomenutim tehnikama “nema ništa nadnaravnog ni magijskog, nego je to metoda samopomoći za praktičnu stranu života”.

* * *

U svjetonazoru koji ste opisali skoro je sve magijsko i natprirodno, ali mu se pokušava dati prozirno racionalno objašnjenje. Već i samo oni reci koje smo masno istaknuli u Vašem pismu ukazuju na stranputice od Istine. Ne bismo Vam savjetovali da čekate decidirani stav Crkve glede svakoga pojedinog pokreta, koje je danas teško i samo registrirati, a kamo li se na sve njih osvrtati. Crkva se, prije svega, bavi naviještanjem Isusa Krista kao jedinog Spasitelja. Isus Krist je najsavršenija i potpuna objava Oca. Tko se računa spasiti sâm, putem reinkarnacije (odrađivanjem karme), taj je obezvrijedio spasiteljsko djelo Isusovo, koji nam nudi spasenje besplatno, kao dar.

Bog koji se objavio u Isusu Kristu nije nikakva energija, kakvim ga predstavlja gnosticizam populariziranog New agea. Radi se o dva sasvim proturječna svjetonazora, a na nama je da izaberemo. (Izaberemo li i oba – kako neki čine – i tada smo otpali od Isusa Krista! “Ja sam ljubomorni Bog” – objavio nam se Jahve! Bog i “bogovi” ne idu skupa.) Inteligentna energija, s kojom se može komunicirati, i njezini odgovori, koji uz to još i nisu u skladu s biblijskom objavom, jasno ukazuju da nemaju svoj izvor u Bogu, Ocu Gospodina našega Isusa Krista. I Vaš strah od sakramenata od kojih ste se distancirali već dugi niz godina vrlo je simptomatičan.

Naš je savjet da najhitnije i bezuvjetno odbacite sve kristale koje na sebi nosite i da obustavite svaki oblik reiki tretmana. Obratite se za pomoć najprije svećeniku radi molitava otklinjanja, a po potrebi i egzorcistu radi molitava oslobađanja. Što prije se dobro ispovjedite i počnite sakramentalni život u vjeri, napose misu i pričest.

Odgovaramo Vam da jasnije ne možemo, i to sa svom odgovornošću: tzv. “kanaliziranje” samo je modernizirani izraz za spiritizam. Sve je veće mnoštvo radiestezista, iscjelitelja, reikista… koji vjeruju da osobno kontaktiraju s anđelima, “svjetlosnim bićima”, duhovima, (reiki) vodičima, koji im se predstavljaju kao Isus Krist, Blažena Djevica Marija, “Uzašli Majstori” ili netko od svetaca. Objavljuju im se posredstvom viska, automatskim pisanjem, tzv. “kanaliziranjem” i na mnoštvo drugih načina. Rad na tzv. “čakrama” nije ništa drugo nego inicijacija u okultizam. Poput epidemije, širi se pravo “energijsko ludilo”. Vidovnjaci, vračevi, vještice…, svi se oni prizivaju na Srce Isusovo i Srce Marijino, govore o ljubavi, svjetlosti, energiji. Koriste slike kršćanskih svetaca i tako ostavljaju dojam pobožnosti. Ipak, njihova “bogoljubnost” samo je svijetla strana Tame, lijepa strana Zloga.

Ako doista tražite Istinu, otvorite Evanđelje. Marija i Josip također su tražili Isusa. Tražili su ga tri dana, i našli su ga u Hramu. Treba li Vam povrh ovoga još objašnjavati gdje ćete ga i Vi naći?!

U pogledu “tečaja Istine”, koji košta 700 DEM, moglo bi se ponoviti Pilatovo pitanje: “Što je istina?”, i: “Zar se istina kupuje novcem?”. Poznato je da ga vodi Edo Šimunko, majstor tečaja istine, rebirthinga (preporađanja) i regresije, a uz to je i reiki majstor, učitelj sva četiri stupnja. Kao i reiki, i “tečaj Istine” je tehnikom “kanaliziranja”, a “milošću Babajijevom” (Babaji, prozvan i “indijski Krist”, je legendarni guru, za kojega poklonici vjeruju da se povremeno pojavljuje kao “Velika objava Božanske energije na Zemlji”), “pao s neba”, kao i reiki i druge srodne spiritističke tehnike. Pripada istoj gnostičko-ezoterijskoj struji kao i “psihokibernetika Esena” (čija inicijacija stoji 400 DEM), a svi su oni, kako ste i sami dobro zapazili, tokovi duhovnosti New agea teozofske orijentacije. Nema sumnje da su mnoge duše njima zavedene i u velikoj pogibli. Ali zbog njihove samouvjerenosti, intelektualizma i oholosti često im nedostaje djetinja raspoloživost, koja je preduvjet za primanje Kraljevstva Božjega. Za njih je potrebno puno moliti…

Adrian Predrag Kezele je ime druge osobe čije ste djelovanje zapazili i u Osijeku. On se istakao na čelu izdavačke edicije “Dvostruka Duga” i spiritualni je majstor New agea. Doista, doba Vodenjaka se nameće kao alternativa kršćanskoj eri, a svoj izvor ima u astrološkim spekulacijama. Astrologija se, u tom kontekstu, predstavlja kao univerzalna “duhovna znanost”, koja nam, bez obzira na religioznu pripadnost, pomaže u shvaćanju našeg mjesta i uloge u Kozmičkom planu. Svima je upućen apel da se u predstojećem razdoblju “priključe”, ili svoje unutarnje energije usklade na “univerzalnu energiju” ili vibraciju “Novoga Uranovskog Doba”. Čovjek kao mikrokozmos treba doći u harmoniju sa svemirom kao makrokozmosom, “prevladavajući stare karmičke modele ponašanja”.

* * *

S kršćanske strane gledišta neprihvatljivo je predstojeće doba pripisivati isključivo Antikristu, kao i proteklo isključivo kršćanstvu, jer su žito i kukolj uvijek bili na istoj njivi, iako ne uvijek u istom omjeru. S jačim ili slabijim intenzitetima “mnogi antikristi” kroz čitavu povijest pokušavaju zavesti i odabrane, a Katekizam Katoličke Crkve u poglavlju “o posljednjoj kušnji Crkve” (čije trajanje nije vremenski određeno) govori o “otajstvu bezakonja” u obliku “religijske obmane”, koja će “uzdrmati vjeru mnogih vjernika”, a ljudima će “nuditi prividno rješenje njihovih problema, po cijeni otpada od istine. Vrhovna religijska obmana jest Antikristova obmana, to jest obmana jednog pseudo-mesijanizma, u kojemu čovjek slavi sam sebe umjesto Boga i njegova Mesije, koji je došao u tijelu” (KKC, br. 675). Na temelju ovih i danas obistinjenih redaka mogu se izvlačiti najraznovrsnije (napose apokaliptične) spekulacije, često i besplodne, a ponekad i štetne, no čovjek kojemu je Crkva majka, a sakramenti okrepa, i kojemu je Biblija svjetlo na putu, sigurno ne može zastraniti.

fra Josip Blažević

Tekst je izvorno objavljen u časopisu Veritas – glasnik svetog Antuna Padovanskog. Portal Bitno.net objavljuje ga s dopuštenjem autora.