Zanima me ako mi možete štogod reći o radu s viskom. Je li to Božje ili đavolsko upravljanje? Jedan naš susjed ima takav talent da mu visak daje odgovore na razna pitanja. Na primjer, može mu pokazati je li osoba za koju se pita živa ili mrtva. Što reći na to?

Poštovana!

Božji darovi – karizme spoznanja i ozdravljenja – prisutni su u životu Crkve od samih početaka do danas, a oni koji ih imaju ne služe se viskom. Stoga znanje koje nadilazi ljudsku spoznaju ne može doći onom tko koristi visak drugim putem osim zlih duhova.

Osim toga, u Bibliji stoji: „Što je sakriveno, pripada Jahvi, Bogu našemu, a objava nama i sinovima našim zauvijek da vršimo sve riječi ovoga Zakona“ (Pnz 29,28).

Dakle, ono što Bog želi objaviti prisutno je:

u javnoj objavi (Svetom pismu i predaji Crkve)

u odobrenim privatnim objavama (koje nisu nužne, ali mogu pomoći da se Božja volja u konkretnim okolnostima potpunije shvati i živi)

u osobnoj objavi koju Bog daje svakom vjerniku u molitvi, savjetujući ga, prosvjetljujući, a ponekad i odgovarajući na neka pitanja.

Međutim, korištenje viska za dobivanje odgovora o skrivenim stvarima (okultno znači skriveno) znači ignorirati taj Božji put i mimo Boga, surađujući s njemu protivnim silama, dolaziti do nečega što nam ne pripada. To je ozbiljan prekršaj prve Božje zapovijedi. Bog otkriva i inače nedostupne stvari svojim službenicima kada ih želi potaknuti da mole za taj slučaj ili na drugi način surađuju s Božjom voljom. Međutim, prikupljanje skrivenoga znanja radi zadovoljavanja puke znatiželje i ohole ambicije da se čovjek izdigne nad druge nije u skladu s Božjim principima niti je način njegova djelovanja. Btb

don Damir

Gornji tekst je izvadak iz knjige “Don Damir odgovara”. Dopuštenje izdavača za prenošenje teksta iz knjige je ekskluzivno i vrijedi isključivo za portal bitno.net. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje.