Farmaceutkinja sam po struci i radim u jednoj zagrebačkoj ljekarni, a već duže vrijeme me muči jedan problem…

Foto: Shutterstock.com ljekarnica kršćanka brani li Crkva prodaju kontraceptivnih tableta

Foto: Shutterstock.com

Farmaceutkinja sam po struci i radim u jednoj zagrebačkoj ljekarni, a već duže vrijeme me muči jedan problem i ne znam kako da ga riješim i zadržim posao. U opisu mog posla je i izdavanje kontraceptivnih tableta koje propišu ginekolozi na recept, a savjest me muči smijem li ja to kao kršćanka raditi. Kopka me to i dalje pa si razmišljam, ako odbijem imat ću problema sa šeficom, pa možda da kad sam sama u smjeni, kažem da trenutno nemamo te tablete, ili zamolim kolegicu da ih izdaje umjesto mene, a ne kaže šefici… ne znam ni sama. Kakav je stav Crkve glede ovoga? Sandra

Draga Sandra!

Člankom 39. Zakona o ljekarništvu propisno je da Opći akt Komore određuje što se smatra prekršajem Kodeksa ljekarničke etike i deontologije.

U Biltenu Hrvatske ljekarničke komore, podnaslova “Ljekarnička etika i deontologija” pronašao sam pak sljedeći tekst, koji je također objavljen u Farmaceutskom glasniku 67, 3/2011:

“Pravo je ljekarnika uputiti priziv savjesti temeljen na osobnim razlozima. Ljekarnik ima pravo odbiti provesti ljekarničku skrb kada se to protivi njegovim osobnim uvjerenjima, moralu ili religiji te kada vjeruje da bi tim postupkom povrijedio svoju savjest. Priziv savjesti treba uputiti pretpostavljenima, a nikako pacijentu ili propisivaču. Ljekarnik koji upućuje priziv savjesti treba na vrijeme o tome obavijestiti svog poslodavca. Poslodavci obično formiraju stručno tijelo sa zadaćom evaluacije autentičnosti zahtjeva. Poslodavci se moraju prilagoditi pravu na priziv savjesti pojedinca uspostavom alternativnih postupaka provođenja ljekarničke skrbi za pacijente i na taj način respektirati pravo na priziv te omogućiti nesudjelovanje onoga tko upućuje prigovor u procesu. Alternativni načini provođenja skrbi moraju izbjegavati svaku nelagodu za pacijenta. U provođenju ljekarničke skrbi, dužnost je ljekarnika, koji upućuje priziv savjesti, uputiti pacijenta na alternativne metode provođenja skrbi, unaprijed utvrđenim mehanizmom.”

Prema navedenome, tvoj priziv savjesti ne bi nipošto bio prekršaj, već pravo koje ti priznaje Komora.

Dakako, potrebno je da se raspitaš kod kolega i kod nadređenih kako to funkcionira u praksi.

Jasno, postavlja se pitanje, što ako bi se našla u situaciji da ti se prijeti gubitkom posla?

Teolozi se slažu u tome da neposredno materijalno sudjelovanje u činima koji su u sebi teško grešni predstavlja teški, smrtni grijeh. “Materijalno” znači da osoba koja sudjeluje u zlu ne pristaje na taj grijeh, a “neposredno” znači da bez njena sudjelovanja ne bi bilo moguće počiniti konkretni grijeh. Posebno kada se radi o suradnji u abortivnom djelovanju, ne postoji nikakvo moguće opravdanje za takvu suradnju.

Međutim, postoji rasprava oko toga je li situacija poput tvoje neposredna suradnja u zlu. Ipak, čini se da većina teologa smatra da jest.

U svakom slučaju, ako je ikako moguće, nastoj izbjeći takve situacije.

Vjerujem da će ti Gospodin o tome progovoriti i u osobnoj molitvi, ako ga budeš pažljivo, ustrajno i raspoloživo osluškivala.

Btb,

don Damir

Izvor: SPAS – studentski pastoral

Bitno.net