Cijenjeni don Damire!
Čitajući “Otkrivenje” jedna me rečenica doslovno sablaznila. Spominjući da je samo 144 000 otkupljenih (Otk 14, 4) „Ti se ne okaljaše sa ženama, djevci su!“, ispada da su: 1. grijesi spolnosti najteži grijesi, 2. da su sve žene okaljane, nečiste i grešne, 3. zar je moguće da je samo 144 000 otkupljenih? Hvala, Katica

Draga Katica,

Otkrivenje je inače zasigurno biblijska knjiga koju je najteže tumačiti. Ona povezuje nebo i zemlju, prošlost, sadašnjost i budućnost; govori o posljednjim stvarima i često koristi slikovit, simboličan govor. Plod je Ivanova mističnog viđenja. Vrlo je slojevita u značenju, a često je vrlo teško utvrditi sa sigurnošću “što je pjesnik zapravo htio reći”.

Ipak se mnogo toga iz Otkrivenja može doznati. Stoga ti preporučujem “Gozbu Jaganjčevu”, knjigu u kojoj Scott Hahn tumači Otkrivenje pomoću liturgijskog ključa.

Crkva je vrlo malo toga iz Otkrivenja definirala. I ako jest, uglavnom je govorila što pojedini odlomak sigurno NE znači, odnosno koje tumačenje kao heretično ne dolazi u obzir. Uostalom, nijedan dio Svetoga pisma ne može se tumačiti protivno smislu ostalih Pisama, odnosno protivno definiranim istinama vjere. To pravilo vrijedi i za sve nas koji nastojimo shvatiti značenje ponekog biblijskog retka: ako je naša pretpostavka suprotna nauku Crkve, onda je pogrešna.

Tako su, na sreću, i tvoje pretpostavke pogrešne.

Prvo, korijen svih grijeha je oholost, zbog koje je i Lucifer postao Sotona. Dalje, jedini grijeh koji se ne može oprostiti jest grijeh protiv Duha Svetoga, kako nam sam Isus kaže. Stoga grijesi spolnosti nisu najteži grijesi. Ali, budući da se odnos između Boga i njegova naroda, Krista i Crkve, opisuju ženidbenim terminima, “blud” je izraz koji često označava općenito nevjernost prema Bogu, a osobito služenje drugim bogovima – idolopoklonstvo.

Drugo, žene su, kao i muškarci, slika Božja. Stvorene su kao “veoma dobre” i pozvane su na svetost. Brojne su tu svetost već i postigle, brojne je i danas postižu, a i najsvetiji čovjek osim Isusa (koji je i Bog) jest žena – Blažena Djevica Marija, kraljica neba i zemlje. Otkrivenje 14,4 uostalom ne govori o tome da su žene okaljane, nego da su dotični muškarci djevci i da se nisu okaljali sa ženama. Nadalje, očito postoje i žene – djevice. Među proglašenim svecima podjednako je žena i muškaraca. Zaključno, brak se smatra časnim, a bračna se postelja ne kalja normalnim odnosima, što jasno slijedi iz Heb 13,4.

Treće, samo Otkrivenje 14,4 izričito kaže da ovih 144 000 predstavlja “prvine”, dakle one koji su prvi posvećeni Bogu, a nipošto ne i jedini. Uostalom, 12 predstavlja izraelska plemena, a 1000 predstavlja veliko mnoštvo. Stoga i umnožak 12 x 12 x 1000 zasigurno ima i simboličko značenje – predstavlja svekoliko mnoštvo koje će biti otkupljeno i okupljeno u Kraljevstvu Božjem (usp. KC 778 i 1138).

Nadam se da će ti ove napomene pomoći da nadvladaš početnu sablazan i dalje upoznaješ Sveto pismo.

Btb,
don Damir

Izvor: SPAS – studentski pastoral