Noa

Kad je Isus nastupio, bilo mu je oko trideset godina. Bijaše – kako se smatralo – sin Josipov, Elijev, Matatov, Levijev, Malkijev, Janajev, Josipov. Matatijin, Amosov, Naumov, Heslijev, Nagajev, Mahatov, Matatijin, Šimijev, Josehov, Jodin, Johananov, Resin, Zerubabelov, Šealtielov,Nerijev, Malkijev, Adijev, Kosamov, Elmadamov, Erov, Jošuin, Eliezerov, Jorimov, Matatov, Levijev, Šimunov, Judin, Josipov, Jonamov, Elijakimov, Melejin, Menin, Matatin, Natanov, Davidov, Jišajev, Obedov, Boazov, Salin, Nahšonov, Aminadabov, Adminov, Arnijev, Hesronov, Peresov, Judin, Jakovljev, Izakov, Abrahamov, Terahov, Nahorov, Serugov, Reuov, Pelegov, Eberov, Šelahov, Kenanov, Arpakšadov, Šemov, Noin, Lamekov, Metušalahov, Henokov, Jeredov, Mahalalelov, Kenanov, Enošev, Šetov, Adamov, Božji.

Lk 3,23-38

Noa

Noa se u Svetom pismu opisuje kao onaj koji je hodao s Bogom. I to je prva stvar koju možemo naučiti od njega. Živjeti svoj život kao opredjeljenje za hod s Bogom.

Nitko od nas ne zna što mu život sutra nosi i kojim smjerom može krenuti tijek našega postojanja, ali bismo trebali biti opredijeljeni za hod s Bogom, ma kuda se trebalo ići i ma kako se trebalo ići.

Hoda se uvijek korak po korak. Napravivši jednu etapu prelazimo na drugu. Dakako da imamo viziju što bismo htjeli postići i kamo stići, ali smo jednako tako i spremni na promjenu putanje ako je to potrebno.

Pokvarenost i zloća

Vidjevši čovjekovu pokvarenost i njegovu zloću, Bog odlučuje istrijebiti čovjeka sa zemlje.

Bog se predstavlja kao dovršitelj procesa. Ne kažnjava on ljude, nego konstatira kamo ih odvodi njihova pokvarenost i prekid hoda s Bogom.

Pravednost i neporočnost

Istodobno dok odlučuje uništiti one koji su se opredijelili za propast, Bog pronalazi način kako bi spasio one koji su pravedni.

Premda je od općeg potopa spašeno osmoro ljudi, samo se za Nou ističe da je bio pravedan i neporočan. Svojom pravednošću spasio je svoju obitelj i životinjske parove koje je poveo sa sobom u korablju.

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

Mi smo suodgovorni za druge ljude. Naši čini imaju posljedice i mogu ne samo nas, nego i druge ljude spasiti ili upropastiti.

Korablja od smolastoga drveta

Noa se po Božjem nadahnuću odlučuje za pothvat koji je njegovim suvremenicima morao izgledati sulud. A i njemu samome. Daleko od mora gradi korablju u koju stane toliko ljudi i životinja.

Kršćanski stil života mnogima može izgledati poput gradnje korablje. Gledajući u vedro nebo ismijava se proročanstvo o općem potopu. Ali mi znamo da smo pozvani graditi spasiteljske korablje po kojima će se sačuvati pravedno i neporočno.

I znamo da je za gradnju potrebno vrijeme i energija. Ništa vrijedno se ne događa preko noći. Nego upornim, sustavnim radom punim vjere u Boga. I u danima dvojbi. I u danima umora.

Nikola Kuzmičić

Foto: Shutterstock.com