Vjera

84 “Poklad” (1 Tim 6,20)[49] vjere (“depositum fidei”), sadržan u Svetoj predaji i u Svetom pismu, Apostoli su povjerili svoj Crkvi kao cjelini. “Prianjajući uza nj, sav sveti puk – sabran oko svojih pastira – ustraje postojano u nauci apostolskoj i zajedništvu, u lomljenju kruha i molitvama, tako da nastaje jedinstvena istodušnost predstojnikâ i vjernika u čuvanju, vršenju i ispovijedanju predane vjere”.[50]

Učiteljstvo Crkve

85 “Zadaća vjerodostojno tumačiti pisanu ili predanu riječ Božju povjerena je samo živom crkvenom učiteljstvu, koje to s autoritetom čini u ime Isusa Krista”,[51] tj. biskupima u zajedništvu s Petrovim nasljednikom, rimskim biskupom.

86 “To učiteljstvo, dakako, nije iznad riječi Božje, nego joj služi učeći samo ono što je predano: po božanskom nalogu i uz pomoć Duha Svetoga, odano Riječ sluša, kao svetinju čuva i vjerno izlaze te iz toga jedinog poklada vjere crpi sve što predlaže da se vjeruje kao od Boga objavljeno”.[52]

87 Pamteći Kristovu riječ apostolima: “Tko vas sluša, mene sluša” (Lk 10,16),[53] vjernici poučljivo prihvaćaju učenje i smjernice, koje im Pastiri daju u različitim oblicima.

Vjerske dogme

88 Crkveno se učiteljstvo služi puninom autoriteta primljenog od Krista kad definira dogme, to znači, kad, u obliku koji kršćanski puk obvezuje na neopoziv pristanak vjere, izlaže istine sadržane u božanskoj objavi, ili pak istine koje su s takvima nužno povezane.

89 Naš duhovni život i dogme organski su povezani. Dogme su svjetla na putu naše vjere, one ga osvjetljuju i čine sigurnim. I obratno, ako nam je život ispravan, bit će nam razum i srce otvoreni, da prihvate svjetlo vjerskih dogmi.[54]

90 Uzajamna povezanost i dosljednost dogmi mogu se naći u cjelokupnosti objave Kristova otajstva.[55] “Unutar istina katoličke nauke postoji red ili `hijerarhija’, jer je različita njihova povezanost s temeljem kršćanske vjere”.[56]

Nadnaravni smisao vjere

91 Svi vjernici sudjeluju u razumijevanju i prenošenju objavljene istine. Primili su pomazanje Duha Svetoga, koji ih poučava o svemu[57] i uvodi ih “u svu istinu” (Iv 16,13).

92 “Ukupnost vjernika (…) ne može se u vjeri prevariti, i to svojstvo ona očituje nadnaravnim osjećajem vjere cijeloga naroda kad `od biskupa sve do posljednjih vjernika laika’ pokazuje opće svoje slaganje u stvarima vjere i morala”.[58]

Vjera ti je bitna? Pridruži nam se:

93 “Tim osjećajem vjere, sto ga pobuđuje i podržava Duh istine, Božji Narod pod vodstvom svetog učiteljstva, uz vjeru, `koja je jednom bila predana svetima’, nepokolebljivo pristaje, ispravnim sudom dublje u nju prodire i potpunije je primjenjuje u život”.[59]

Rast u razumijevanju vjere

94 Zahvaljujući pomoći Duha Svetoga, shvaćanje kako stvarnosti tako i izričaja poklada vjere može u životu Crkve napredovati:

-“na temelju razmatranja i proučavanja onih koji vjeruju i o tome u svom srcu razmišljaju”;[60] napose treba da “teološko istraživanje produbljuje spoznaju objavljene istine”.[61]

-“na temelju u srcu doživljena razumijevanja duhovnih stvari”;[62] “Divina eloquia cum legente crescunt – božanske riječi rastu zajedno s onim tko ih čita”.[63]

-“i na temelju navješćivanja onih koji su, s biskupskim nasljedstvom, primili pouzdan milosni dar istine”.[64]

95 “Očevidno, dakle – po premudroj Božjoj odluci – Sveta predaja, Sveto pismo i crkveno učiteljstvo tako su uzajamno povezani i združeni te jedno bez drugih ne može opstati, a sve zajedno – svako na svoj način – pod djelovanjem jednog Duha Svetoga uspješno pridonosi spasenju duša”.[65]

Katekizam Katoličke Crkve (www.hbk.hr)

Foto: Shutterstock.com
————————————————————————————————————————————–
[49] Usp. 2 Tim 1,12-14. 
[50] II. VATIKANSKI SABOR, Dei Verbum, 10. 
[51] Isto. 
[52] Isto. 
[53] II. VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium, 20. 
[54] Usp. Iv 8,31-32. 
[55] Usp. I. Vatikanski sabor, DS 3016: “nexus mysteriorum”; II. VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium,11. 
[56] II. VATIKANSKI SABOR, Unitatis redintegratio,11. 
[57] Usp. 1 Iv 2,20.27 
[58] II. VATIKANSKI SABOR, Lumen gentium, 12. 
[59] Isto. 
[60] II. VATIKANSKI SABOR, Dei Verbum, 8. 
[61] II. VATIKANSKI SABOR, Gaudium et spes, 62; usp.44; ISTI, Dei Verbum, 23; 24; ISTI, Unitatis redintegratio, 4. 
[62] II. VATIKANSKI SABOR, Dei Verbum, 8. 
[63] SV. GRGUR VELIKI, Homilia in Ezechielem, 1,7,8:76, PL 76,843D 
[64] II. VATIKANSKI SABOR, Dei Verbum, 8. 
[65] II. VATIKANSKI SABOR, Dei Verbum, 10.