Upiši duboko u moje srce svoj poziv
da te slijedim sada kada idem na svoj dnevni rad.

Spriječi svaku moć i silu koje me žele odvojiti od Tebe.

Kada postajem slaba i malodušna, daj mi svoju snagu da pobijedim te negativne
osjećaje. Ti si me pozvao, stoga me drži čvrsto blizu sebe da Tebe i Tvoju volju ne napuštam.

Učini me svojim učenikom koji ti ostaje vjeran.

Dopusti nam da ljubljenog Gospodina slijedimo sa svojim križem i raspoloženo,
utješeno i rado uz Njega stojimo u bolima.

Tko se ne bori, neće ni ponijeti odatle krunu vječnog života.