Ne samo da nas je Marija predala Isusu nego je Isus svoju majku, Mariju, dao nama da bude našom Majkom. Nema toga straha, dubine samoće ili čežnje koju ona nije iskusila. Marija razumije potrebe mladića i djevojaka jer je i ona sama bila jedna od njih i spremna je priskočiti nam upomoć.

Marijo, draga Kćeri Boga Oca, povjeravam ti svoju dušu. Zaštiti Božji život u mojoj duši. Ne dopusti da ga izgubim grijehom. Zaštiti moj um i moju volju tako da sve moje misli i želje budu Bogu ugodne.

Zdravo, Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus. Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas grešnike sada i na čas smrti naše. Amen.

Marijo, draga Majko Boga Sina, povjeravam ti svoje srce. Daj da te ljubim svim svojim srcem. Daj da uvijek nastojim ljubiti svojega bližnjega. I pomozi mi da izbjegavam prijatelje koji bi me mogli udaljiti od Isusa i uvesti u grešni život.

Zdravo, Marijo…

Marijo, draga Zaručnice Duha Svetoga, povjeravam ti svoje tijelo. Daj da uvijek imam na umu da je moje tijelo hram Duha Svetoga, koji stanuje u meni. Ne daj da ikada sagriješim protiv njega ikakvim nečistim djelom, bilo sam/a ili s drugima.

Zdravo, Marijo…

Sv. Josipe, moli za nas!

Sv. Rafaele Arkanđele, moli za nas!

Sv. Marija Goretti, moli za nas!

Amen.

Tekst je izvadak iz knjige “Istinska ženstvenost” Crystaline Evert. Više o knjizi možete saznati na linku ovdje, gdje je možete i prelistati.